TANITIM
ARESTER RF - LCD/LED serisi elektronik indikatörler, 12 adet PLU
hafızası, dahili akü , çift kapasiteli ağırlık gösterme özellikleri ile perakende
ve toptan alışveriş ortamları için geliştirilmiş bir indikatör serisidir.
1. GENEL KULLANIM BİLGİLERİ
Baskül kullanılmaya başlanmadan önce yere parallel ve sarsıntısız bir
zemine yerleştirilmelidir. Yere paralelliği sağlayabilmek için platformda
döner ayaklar kullanılmıştır. Bu ayaklar uygun yönde döndürülerek,
platformun altında bulunan su terazisinin kabarcığı işaretli bölgenin ortasına
getirilmelidir.
RF serisi indikartörler 220 Volt 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışırlar ve 10
Watt güç harcarlar. Kullanımda güvenliğin sağlanması bakımından şebeke ile
bağlantı topraklı fiş ve prizle yapılmalıdır. İndikatörün her açılışından önce
platform yerinde ve boş olmalıdır. Baskül kullanılmadığı ya da kapalı olduğu
zamanlarda platform üzerine yük konulmamalıdır. İndikatör ilk açıldığında
test durumuna geçer ve bu sırada göstergelerde 9’ dan 0’ a dogru rakamlar,
daha sonra ise yazılım versiyonu görülür. Ağırlık ekranına “0.000” geldiği
zaman baskül kullanılmaya hazırdır. Eğer test sırasında herhangi bir hata ile
karşılaşılırsa indikatörün ağırlık ekranına “Err-x” (x – hata mesajı numarası)
yazısı gelir. Bkz. Hata Mesajları.
Baskülü kullanmaya başlamadan önce 15 dakika kadar ısınmasını
bekleyiniz.
3. GÖSTERGELER VE TUŞTAKIMININ TANITIMI
GÖSTERGELER
AĞIRLIK Kg
Tartılan Ürünün kilogram cinsinden ağırlığı bu ekrandan okunur.
BİRİM FİYAT TL / KG Tartılan ürünün birim fiyatı bu ekranda gösterilir.
TOPLAM TUTAR
Tartım İşlemi sırasında , ürünün kilogram cinsinden ağırlığı ile TL
olarak birim fiyatının çarpımı olan ürünün toplam tutarı bu ekranda gösterilir.
1
NET
Platform üzerindeki ağırlığın darası çıkartılmış bir ağırlık olduğuna
işaret eder.
FİX
SIFIR
DENGE
AKÜ
Daranın ya da birim fiyatın sabitlendiğini işaret eder.
Platform üzerindeki ağırlığın “sıfır” olduğunu işaret eder.
Platform üzerindeki ağırlığın kararlı olduğuna işaret eder.
İndikatörün aküden beslendiğini gösterir.
TUŞTAKIMI
Rakam Tuşları(0-9) Tartım işlemi sırasında ürünün birim fiyatının yazılmasında,
programlama modunda ise indikatöre bilgi girilmesinde kullanılır.
[C] tuşu
Duruma bağlı olarak aktif göstergenin silinmesinde kullanılır.
Programlama modunda değeri silmek ya da menüden çıkmak için kullanılır.
[PROG] tuşu
Programlama menüsüne girmek için kullanılır. Tekrar bu tuşa
basılarak tartım moduna dönülür.
[GİR] tuşu
Programlama modunda herhangi bir fonksiyonun değerini
kaydetmek için kulanılır.
[SHIFT] tuşu
Hafıza tuşlarının ikinci fonksiyonunu aktif hale getirmek için
kullanılır.
[
] tuşu
Sıcaklık göstergesini açıp kapatmak için kullanılır.
[DARA] tuşu
Platforma konan yükün dara olarak kabul edilmesini sağlar.
[SHIFT] tuşu ile kullanıldığında manuel dara almaya yarar.
[FIX] tuşu
Dara ve/veya birim fiyatın sabitlenmesinin sağlar.
[SIFIR] tuşu
Platformda yük olmadığında AGIRLIK ekranının tam sıfıra
getirilmesini sağlar.
[PARA ÜSTÜ] tuşu
Para üstü hesaplamak için kullanılır.
[M+] tuşu
[M-] tuşu
[TOPLAM] tuşu
Tutarı satış hafızasına ekler.
Tutarı satış hafızasından eksiltir.
Satış hafızasını görüntülemek, düzenlemek, silmek ve para üstünü
hesaplamak için kullanılır.
4. İNDİKATÖRÜN KULLANIMI
2
4.1 ÜRÜNÜN TARTILMASI
Yükü platforma koymadan önce, platform boş durumdayken AĞIRLIK
göstergesinin “0.000” olmasına dikkat edilmelidir, değilse [SIFIR] tuşu
yardımı ile indikatör sıfır konumuna alınmalıdır. Daha sonra tartılacak ürün
platforma konur, [DENGE] ledi/ikonu yanınca ağırlık göstergesinden ürünün
ağırlığı okunur. AĞIRLIK göstergesinde “ ” okunması, tartılan
ürünün ağırlığının, baskülün maksimum çekerinden fazla olduğunu gösterir.
4.2BİRİM FİYATIN GİRİLMESİ VE SABİTLENMESİ
Ürünün tartılması sırasında sayısal tuşlardan girilen rakamlar BİRİM FİYAT
göstergesinde belirir, ürünün ağırlığı ile birim fiyatın çarpımı olan tutar
değeri ise TUTAR göstergesinden okunur. Birim fiyatın silinmesi için [C]
tuşuna basmak yeterlidir. Eğer FIX ledi/ikonu sönük ise ürünün platformdan
kaldırılması ile de birim fiyat silinir. Tartılan ürünün birim fiyatı daha önceden
PLU(hafıza) tuşlarından birisine kaydedilmiş ise, tartım sırasında ilgili
PLU(hafıza) tuşuna basılarak birim fiyatın girilmesi sağlanır.
-
Tartılacak ürün platforma konur.
AĞIRLIK göstergesinden ağırlık okunur.
Sayısal tuşlardan birim fiyat bilgisi girilir ya da ilgili PLU tuşuna basılır.
BİRİM FİYAT göstergesinde birim fiyat görünür, TUTAR
göstergesinden platformdaki ürünün girilen birim fiyat üzerinden
hesaplanan tutarı okunur.
Aynı birim fiyata sahip olan ürünlerin arka – arkaya tartılması durumunda
birim fiyat sabitlenebilir.
Yukarıdaki işlemlerin başında veya sonunda [FIKS] tuşuna basılarak fiyat
sabitlenir. Bu fonksiyonu iptal etmek için tekrar [FIKS] tuşuna basılır.
4.3 DARA İŞLEMLERİ
3
4.3.1 TARTIMLI DARA
Darası alınmak istenen cisim (kap, kutu... vs.) platforma konur.
AĞIRLIK göstergesinde dara ağırlığı okunur. [DARA] tuşuna basılır, AĞIRLIK
göstergesi sıfırlanır ve DARA ledi/ikonu yanar. Bundan sonra tartılmak
istenen ürün darası ile birlikte platforma konur, AĞIRLIK göstergesinden net
ağırlık okunur. Platform boşaltıldığında dara değeri AĞIRLIK göstergesinde
negatif sayı olarak görülür.
Dara alınabilmesi için platform üzerindeki ağırlığın kararlı olması
(DENGE ledinin/ikonunun yanık olması). Eğer indikatör kararlı değil ve
[DARA] tuşuna basılmış ise, indikatörün kararlı hale gelmesi beklenir ve
kararlı hale gelince dara alma işlemi gerçekleşir.
Darayı kaldırmak için, platform boşaltılır ve [DARA] tuşuna basılır. 1
4.3.2 MANUEL DARA
RF serisi indikatörlerde el ile sabit dara girme işlemi aşağıdaki gibi yapılır:
- İndikatör normal tartım modunda iken [SHIFT] [DARA] tuşlarına arkaarkaya basılır.
AĞIRLIK göstergesinde “tArE” yazısı, BİRİM FİYAT göstergesinde
“0.000” yazısı görülür
- Dara değeri nümerik tuşları yardımı ile girilir.
BİRİM FİYAT göstergesinde girilen dara değeri okunur.
- [GİR] tuşuna basılarak girilen dara değeri onaylanır.2
Eğer platform üzerinde herhangi bir ağırlık yok ise girilen dara değeri
negatif olarak [AĞIRLIK] göstergesinde okunur.
- Dara fonksiyonun iptal etmek için [DARA] tuşuna tekrar basılır.
4.4 SATIŞ HAFIZASI
Daranın sabitlenmesi otomatik olarak yapılır. Darayı kaldırmak için tekrar [DARA] tuşuna
basılır.
2
Girilebilecek maksimum değeri baskül çekerinin 2/3’ sidir.
1
4
RF serisi indikatörlerde satış hafızası, birden fazla satış tutarlarının
üst-üste toplanması amacıyla kullanılır. Satış hafızası kullanılırken aşağıdaki
yol izlenir:
Tartılacak ürün platforma konur, ürünün birim fiyatı nümerik tuşlar
yardımıyla girilir yada ilgili PLU tuşuna basılır. Girilen birim fiyata ait tutar
[TOPLAM TUTAR] göstergesinde görülür. Bu tutar [M+] tuşu ile satış
hafızasına kaydedilir. Bu şekilde 20’ye kadar ürün tutarı satış hafızasına
kaydedilebilir. Müşteriye ait toplam ürün ve tutarları görmek yada
düzenlemek istenildiğinde [TOPLAM] tuşuna basılır. Toplanan ürün sayısı
[AĞIRLIK] göstergesinde, toplama işlem sırası [BİRİM FİYAT] göstergesinde1,
tutar ise [TOPLAM TUTAR] göstergesinde gözükür. [M+] ve [M-] tuşları
yardımıyla işlem sırasına göre tutarları toplanan ürünleri tek-tek ekranda
görmek ve de istenilen toplamı iptal etmek ([C] tuşu ile) mümkündür. Satış
hafızasını silmek için [TOPLAM TUTAR] göstergesi Genel Toplamı
gösterirken [C] tuşuna basılır.
4.5 PARA ÜSTÜ HESABI
RF Serisi indikatörde herhangi bir satış için yada satış toplamları için
para üstü hesabı yapmak mümkündür. Bu indikatörde para üstü hesabı
aşağıdaki gibi yapılır:
Tek satış için para üstü hesabı:
-
-
Tartılacak ürün platforma konur.
AĞIRLIK ekranında ürünün ağırlığı okunur.
Nümerik tuşlar yardımıyla ürünün birim fiyatı girilir yada ilgili PLU
tuşuna basılır.
BİRİM FİYAT ekranında girilen birim fiyat, TOPLAM TUTAR ekranında
ürüne ait toplam okunur.
[PARA ÜSTÜ] tuşuna basılır.
[BİRİM FİYAT] göstergesi boş ise [TOPLAM TUTAR] göstergesi Genel Toplamı
Göstermektedir.
1
5
-
-
AĞIRLIK ekranında “P. USTU” yazısı okunur, BİRİM FİYAT ekranı
silinir, TOPLAM TUTAR ekranında ürüne ait toplam okunur.
Nümerik tuşlar yardımı ile ödenen paranın miktarı girilir
Ödenen paranın miktarı BİRİM FİYAT ekranından okunur
[PARA ÜSTÜ] tuşuna tekrar basılır.
Müşteriye ödenecek para üstü miktarı TOPLAM TUTAR ekranında
negatif olarak yazılır.
[C] tuşuna basılır.
İndikatör normal tartım moduna geçer.
Satış toplamları için para üstü hesabı:
[TOPLAM] tuşuna basılır.
AĞIRLIK ekranı toplamların sayısını, TOPLAM TUTAR ekranı ise Genel
Toplamı gösterir.
- [PARA ÜSTÜ] tuşuna basılır.
AĞIRLIK ekranında “P. USTU” yazısı okunur, BİRİM FİYAT ekranı
silinir, TOPLAM TUTAR ekranında ürüne ait toplam okunur.
- Nümerik tuşlar yardımı ile ödenen paranın miktarı girilir.
Ödenen paranın miktarı BİRİM FİYAT ekranından okunur.
- [PARA ÜSTÜ] tuşuna tekrar basılır.
Müşteriye ödenecek para üstü miktarı TOPLAM TUTAR ekranında
negatif olarak yazılır.
- [C] tuşuna basılır.
İndikatör normal tartım moduna geçer.
4.6 PLU HAFIZASI
Birim fiyatın ve ürün tipinin PLU tuşlarına kaydedilmesi için yada
kaydedilmiş ürünlerin değiştirilmesi için aşağıdaki yol izlenir.
-
-
6
İndikatör normal tartım modunda iken [PROG] tuşuna basılır
AĞIRLIK ekranına “PLU_” yazısı gelir ve diğer ekranlar silinir.
Ürün kaydetmek yada değiştirmek için ilgili PLU tuşuna basılır. PLU
tuşundaki diğer seçeneği kullanmak için [SHIFT] tuşuna basılır.
AĞIRLIK ekranındaki yazı “PLU¯” olarak değişir. Eğer AĞIRLIK
-
ekranında alt çizgi işareti yanıyor ise o zaman 1-6 nolu PLU tuşları
aktiftir, üst çizgi yanıyor ise 7-12 nolu PLU lar aktiftir.
“PLU_01” – 1 numaralı PLU tuşuna basılmış ise.
AĞIRLIK ekranındaki yazı “PLU_01” olarak değişir. [GİR] tuşuna
basılır.
BİRİM FİYAT ekranına ürüne ait birim fiyat yazılır.
Nümerik tuşlar yardımıyla yeni fiyat girilir.
BİRİM FİYAT ekranında girilen birim fiyat okunur.
[GİR] tuşuna basılarak ürün kaydedilir.
AĞIRLIK ekranına “PLU_” yazısı gelir ve diğer ekranlar silinir.
Başka kaydedilecek ürün var ise aynı işlemler tekrarlanır.
Normal tartım moduna geçmek için [PROG] tuşuna basılır.
4.7 ORTAM SICAKLIĞI VE AKÜ DURUMUNUN GÖSTERİLMESİ
RF Serisi indikatörde akünün durumu şu şekilde öğrenilebilir.
Herhangi bir anda sırasıyla [SHIFT] ve [
] tuşuna basılırsa, AĞIRLIK
ekranında “battery.”, BİRİM FİYAT ekranında ise akünün durumu gösterilir.
Eğer indikatör normal elektrik ile çalışıyorsa BİRİM FİYAT ekranında akünün
şarj olduğuna dair sırasıyla 1, 2, ve 3 led yanar. Eğer indikatör aküde çalışıyor
ise BİRİM FİYAT göstergesinde yüzde olarak (%xx) akünün durumu gösterilir.
Herhangi bir anda ortam sıcaklığını öğrenmek için [
] tuşuna
basılır. BİRİM FİYAT ekranında ortam sıcaklığı ( xx ºC ), TOPLAM TUTAR
ekranında ise termometrenin açık yada kapalı (On/Off) olduğu 1 saniye
süreyle gösterilir.
5. HATA MESAJLARI VE SORUN GİDERME
Bazı durumlarda indikatörün AĞIRLIK ekranında “Err-xx” gibi hata
mesajları çıkabilir. Bu hata mesajlarını açıklaması ve çözümü aşağıdadır.
7
Hata kodu Açıklama
Err-01
İndikatör sıfır noktasının
%20 dışında açıldı.
Err-02
Manuel sıfırlama sıfır
limitini aştı.
Err-03
Dara değeri çok küçük.
Err-04
Dara değeri çok büyük.
Err-05
Otomatik sıfırlama sıfır
limitini aştı.
Err-06
Toplama yapılırken
toplam tutar taştı.
Err-09
Err-13
Toplanan ürün sayısı
20’yi aştı.
Para üstü hesabı
yapılırken girilen miktar
Toplam tutardan küçük.
Çözüm
1.Platform üzerinde varsa yükü kaldırın.
2.Servise başvurun.
1.Sıfır limiti baskül çekerinin ±%4’dür.
Platform üzerinde ağırlık varsa kaldırın ve
[SIFIR] tuşuna basın.
2.Servise başvurun.
Darası alınacak yük minimum alınabilecek
dara ağırlığından büyük olmalı. Minimum
alınabilecek dara ağırlığı 2e’dir.
Darası alınacak yük maksimum alınabilecek
dara ağırlığından küçük olmalı. Maksimum
alınabilecek dara ağırlığı baskül çekerinin
2/3’dir.
1.Sıfır limiti baskül çekerinin ±%4’dür.
Platform üzerinde ağırlık varsa kaldırın ve
[SIFIR] tuşuna basın.
2.Servise başvurun.
Toplam Tutar maksimum 9.999,99 YTL
olabilir.
Maksimum 20’ye kadar toplama işlemi
gerçekleştirilebilir.
Para üstü hesabı yapılırken girilen nakit
miktarı Toplam Tutardan büyük olmalıdır.
6. KULLANICI AYARLARI
6.1 FILTRE
İndikatör tartım hızı FILTRE değeri ile değiştirilebilir. Sarsıntılı
ortamlarda yüksek değerler tercih edilmelidir. Filtre değeri 1 ile 10 arasında
ayarlanabilir.
- İndikatörü [GİR] tuşuna basarak açın
İndikatör geri sayarak açıldıktan sonra ağırlık ekranda “FILtEr”
görünecektir.
8
-
[GİR] tuşuna tekrar basın.
Birim fiyat ekranında “xx” filtre değeri görünecektir.
[M+] ve [M-] tuşları ile istediğiniz filtre değerini ayarlayın.
[GİR] tuşuna basarak ayarladığınız değeri kaydedin.
[C] tuşuna basın
İndikatör geri sayarak yeni ayarlarıyla açılacaktır.
6.2 UYKU MODU
İndikatör Aküde çalışırken enerji tasarrufu sağlamak için bu fonksiyon
kullanılır. Baskül platformunda ağırlık yokken ( ağırlık ekranı 0.000
gösteriyorken ) ayarlanan süre sonunda indikatör ekranını kapatarak aküden
tasarruf sağlar, üzerine ağırlık konulduğunda otomatik olarak çalışmaya
başlar.
- İndikatörü [GİR] tuşuna basarak açın
İndikatör geri sayarak açıldıktan sonra ağırlık ekranında “FILtEr”
görünecektir.
- [M+] tuşuna basın.
Ağırlık ekranında “SLEEP” görünecektir.
- [GİR] tuşuna basın.
- [M+] ve [M-] tuşları ile istediğiniz “UYKU MODU”nu ayarlayın.
UYKU MODLARI:
OFF= Kapalı
15= Tartım işlemi bittikten 15 saniye sonra
30= Tartım işlemi bittikten 30 saniye sonra
60= Tartım işlemi bittikten 60 saniye sonra
-
9
[GİR] tuşuna basarak ayarladığınız değeri kaydedin.
[C] tuşuna basın
İndikatör geri sayarak yeni ayarlarıyla açılacaktır.
UYGUNLUK BEYANI
Konsey direktifi 90/384/CEE’ye uygun olarak EC doğrulaması gerçekleştiren
DELTA Danish Electronics, Light & Acoustics
Venlighedsvej 4 - 2970 Hørsholm - Denmark - Tlf.: +45 72 19 40 00 - Fax: +45
72 19 40 01
EU - Notified Body No. 0199
ÜRETİCİ FİRMA
Tip:
Sınıf:
ÖZÇOMAK TARTI ALET. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
K.KARABEKİR MAH. KAZIM KARABEKİR CAD.
NO.24
ISTANBUL / TURKEY
Tel: +90 212 610 71 96
Faks: +90 212 610 43 39
RF Serisi
EC Tip-Onay Sertifika No’su:
DK0199.393
İş bu EC Tip-Onay Sertifikasında tanımlanan ürün modelinin üretiminin EC
Direktifleri 89/336/CEE ve 72/23/CEE’ye göre Konsey Direktifi 90/384/CEE
koşullarına uygun olarak yapıldığı, deney ve testlerin EN45501-8.2’ye uygunluğu
doğrulanır.
İki aşamalı doğrulama durumunda uygunluk beyanının geçerliliği doğrulamanın
ikinci aşamasının icrasındaki dokümantasyona bağlıdır.
10
Download

Rf Led Lcd Kullanma Klavuzu