TRD KIŞ OKULU
KURS 1, Gün 4
Sorular
Soru 1
• Resimde ok ile gösterilen oluşum hangisidir?
A) Optik sinir
B) Trigeminal sinir
C) Ant. komunikan arter
D) Okülomotor sinir
E) Posterior serebral arter
Soru 1
• Resimde ok ile gösterilen oluşum hangisidir?
A) Optik sinir
B) Trigeminal sinir
C) Ant. komunikan arter
D) Okülomotor sinir
E) Posterior serebral arter
Soru 2
• Beyin sapınını dorsalinden ayrılan ve çapraz yapan kranyal sinir hangisidir?
A) Troklear (IV.)
B) Trigeminal (V.)
C) Abdusens (VI.)
D) Fasial (VII.)
E) Vagus ( X.)
Soru 2
• Beyin sapınını dorsalinden ayrılan ve çapraz yapan kranyal sinir hangisidir?
A) Troklear (IV.)
B) Trigeminal (V.)
C) Abdusens (VI.)
D) Fasial (VII.)
E) Vagus ( X.)
Soru 2
Soru 3
Soru 3
• Önceki resimde ok ile gösterilen oluşum hangisidir?
A) Pineal bez
B) Mamiller cisim
C) İnferior kollikulus
D) Clava
E) Olivar nükleus
Soru 3
Soru 4
Kavernoma ile ilgili yanlış seçeneği işaretleyiniz?
a) Venöz malformasyonlarla birlikte görülebilir
b) Lezyonu saptamada GRE sekanslar en duyarlıdır
c) DSA da lezyon sıklıkla hipervasküler
karakterdedir
d) Lezyonu saptamada MR, BT den daha üstündür Soru 4
Kavernoma ile ilgili yanlış seçeneği işaretleyiniz?
a) Venöz malformasyonlarla birlikte görülebilir
b) Lezyonu saptamada GRE sekanslar en duyarlıdır
c) DSA da lezyon sıklıkla hipervasküler
karakterdedir
d) Lezyonu saptamada MR, BT den daha üstündür Soru 5
AVM gradelemesinde kullanılan Spetzler‐Martin skalasında olmayan bulguyu belirtiniz?
a)
b)
c)
d)
Lezyonun boyutu
Kanamanın varlığı
Lezyonun yerleşim bölgesi
Venöz drenajın şekli
Soru 5
AVM gradelemesinde kullanılan Spetzler‐Martin skalasında olmayan bulguyu belirtiniz?
a)
b)
c)
d)
Lezyonun boyutu
Kanamanın varlığı
Lezyonun yerleşim bölgesi
Venöz drenajın şekli
Soru 6
Galen veni malformasyonu için yanlış seçeneği işaretleyiniz?
a) Gerçek AVM değil fistülöz lezyonlardır
b) Markowski’nin prozensefalik veninin persistan kalması sonucu oluşur
c) Yeni doğanda kalp yetmezliği (+) ise sıklıkla mortal seyir gösterirler
d) Koroidal ve kapiller olmak üzere iki temel gruba ayrılırlar
Soru 6
Galen veni malformasyonu için yanlış seçeneği işaretleyiniz?
a) Gerçek AVM değil fistülöz lezyonlardır
b) Markowski’nin prozensefalik veninin persistan kalması sonucu oluşur
c) Yeni doğanda kalp yetmezliği (+) ise sıklıkla mortal seyir gösterirler
d) Koroidal ve kapiller olmak üzere iki temel gruba ayrılırlar
Soru 7
Tanınız nedir?
a.Astrositom
b.Orta serebral arter infarktı
c.Anterior serebral arter infarktı
d.Medulloblastom
e.Ependimom
Soru 7
Tanınız nedir?
a.Astrositom
b.Orta serebral arter infarktı
c.Anterior serebral arter infarktı
d.Medulloblastom
e.Ependimom
Soru 8
Subakut infarktı olan hastada difüzyon görüntülemede infarktın
sinyal farkı oluşturmamasına ne ad verilir?
a.Normalizasyon
b.Penumbra
c.İnfarkt koru
d.Psödonormalizasyon
e.Anormalizasyon
Soru 8
Subakut infarktı olan hastada difüzyon görüntülemede infarktın
sinyal farkı oluşturmamasına ne ad verilir?
a.Normalizasyon
b.Penumbra
c.İnfarkt koru
d.Psödonormalizasyon
e.Anormalizasyon
Soru 9
Tanınız nedir?
a.Tip 2 dens fraktürü
b.Tip 1 dens fraktürü
c.Tip 3 dens fraktürü
d.Tip 4 dens fraktürü
e.Jefferson fraktürü
Soru 9
Tanınız nedir?
a.Tip 2 dens fraktürü
b.Tip 1 dens fraktürü
c.Tip 3 dens fraktürü
d.Tip 4 dens fraktürü
e.Jefferson fraktürü
Soru 10
MRG tetkikte hangisi yoktur?
a.Dislokasyon
b.Omurilik yaralanması
c.İnterspinöz ligaman yaralanması
d.PLL yaralanması
e.Vertebral kompresyon
Soru 10
MRG tetkikte hangisi yoktur?
a.Dislokasyon
b.Omurilik yaralanması
c.İnterspinöz ligaman yaralanması
d.PLL yaralanması
e.Vertebral kompresyon
Soru 11
Pediatrik olguda tanınız nedir?
a.Pilositik astrositom
b.Metastaz
c.Medulloblastom
d.Akustik nörinom
e.Epidermoid
Soru 11
Pediatrik olguda tanınız nedir?
a.Pilositik astrositom
b.Metastaz
c.Medulloblastom
d.Akustik nörinom
e.Epidermoid
Soru 12
Tanınız nedir?
a.Pilositik astrositom
b.Hemangioblastom
c.Metastaz
d.Nörinom
e.İnfarkt
Soru 12
Tanınız nedir?
a.Pilositik astrositom
b.Hemangioblastom
c.Metastaz
d.Nörinom
e.İnfarkt
Soru 13
Kortikal yerleşimli bu lezyonda tanınız nedir
a.Pilositik astrositom
b.Hemangioblastom
c.Metastaz
d.Nörinom
e.DNET
Soru 13
Kortikal yerleşimli bu lezyonda tanınız nedir
a.Pilositik astrositom
b.Hemangioblastom
c.Metastaz
d.Nörinom
e.DNET
Soru 14
Tanınız nedir?
a.Oligodendrogliom
b.Araknoid kist
c.Astrositom
d.Epidermoid
e.Meningiom
Soru 14
Tanınız nedir?
a.Oligodendrogliom
b.Araknoid kist
c.Astrositom
d.Epidermoid
e.Meningiom
Soru 15
• Gradient eko sekanslar için yanlış olan seçenek hangisidir?
a)Flip angle (sapma açısı) 90 dereceden azdır
b)SE sekanslara göre daha kısa süre avantajı
vardır
c) Manyetik alan inhomojenitelerine duyarlılık fazladır
d)SAR değerleri SE sekanslardan yüksektir
e)180 derece RF puls yoktur
Soru 15
• Gradient eko sekanslar için yanlış olan seçenek hangisidir?
a)Flip angle (sapma açısı) 90 dereceden azdır
b)SE sekanslara göre daha kısa süre avantajı
vardır
c) Manyetik alan inhomojenitelerine duyarlılık fazladır
d)SAR değerleri SE sekanslardan yüksektir
e)180 derece RF puls yoktur
Soru 16
• Hangisi “null point” tanımıdır?
a)IR sekanslarda iki 180 derece RF puls arası
süre
b)IR sekanslarda longitudinal manyetik vektörün sıfır değerine ulaşmasına dek geçen süre
c) IR sekanslarda dokuya yüklenen enerji değeri
d)TSE sekanslarda 180 derece RF puls sayısı
e)EPI sekanslarda k uzayında taranan çizgi sayısı
Soru 16
• Hangisi “null point” tanımıdır?
a)IR sekanslarda iki 180 derece RF puls arası
süre
b)IR sekanslarda longitudinal manyetik vektörün sıfır değerine ulaşmasına dek geçen süre
c) IR sekanslarda dokuya yüklenen enerji değeri
d)TSE sekanslarda 180 derece RF puls sayısı
e)EPI sekanslarda k uzayında taranan çizgi sayısı
Download

4.Gün Sorular