ÇARŞAMBA
GÜN 08:30-09:20
09:30-10:20
10:30-11:20
11:30-12:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16:30-17:20
LÜ-T- 18 Tekstil Kimyasal
Yardımcı Maddeler ve
Etkileşimleri
LÜ-T- 16 Boyarmadde
Kimyası
LÜ-T- 42 Koordinasyon
Kimyası ve Tekstildeki Yeri
Yrd. Doç. Dr. Aslıhan
DELİTUNA
Yrd. Doç. Dr. Aslıhan
DELİTUNA
Yrd. Doç. Dr. Aylin YILDIZ
(B201)
(Öğretim Üyesi Odası)
(B207)
LÜ-T- 11 Dokumanın Fiziksel
Analizi
LÜ-T- 09 Teknik Tekstiller
LÜ-T- 03 Tekstilde İstatistiksel
Analiz
LÜ-T- 26 İstatistiksel Deney
Tasarımı
Prof. Dr. Ziya ÖZEK
Prof. Dr. Özer GÖKTEPE
Prof. Dr. Fatma GÖKTEPE
Doç. Dr. Pelin GÜRKAN
ÜNAL
(B114)
(B114)
(B114)
(B207)
LÜ-T- 13 Tekstilde Kalite
Sistemleri
LÜ-T- 24 Tekstil ve
Konfeksiyonda Süreç Analizi
Yrd. Doç. Dr. Can ÜNAL
Yrd. Doç. Dr. Umut BİLEN
(Öğretim Üyesi Odası)
(B309)
PERŞEMBE
13:30-14:20
LU-T-41 Matematiksel
Modelleme Ve Optimizasyon
Doç. Dr. Aysun SAĞBAŞ
(B114)
Download

PER ŞEMBE ÇA R ŞAMB A - E