Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Programı
PDR11
B201, B205, BİLLAB408
08:00-08:45
09:00-09:45
10:00-10:45
11:00-11:45
12:00-12:45
13:00-13:45
14:00-14:45
15:00-15:45
16:00-16:45
8:00
8:45
9:00
9:45
10:00
10:45
11:00
11:45
12:00
12:45
13:00
13:45
14:00
14:45
15:00
15:45
16:00
16:45
Pa
Fizyolojik Psikoloji
B409
Sa
Ertuğrul Şahin
Psikolojiye Giriş
B409
Sosyolojiye Giriş
B409
Ça
Mehmet Yapıcı
Eğitim Bilimine Giriş
B409
Felsefeye Giriş
B409
Pe
Mehmet Yapıcı
Yabancı Dil I
B409
Burcu Yılmaz
Duygu Gizem Saral
Bilgisayar I
BİLLAB408
MDK
Atatürk İlk. ve İnk.Tr I
Ekrem Solak
B409
Ahmet Semerci
Türkçe I: Yazılı Anl
B409
Yasemin Fırat
Cu
Ders planı oluşturuldu:14.09.2014
aSc Ders Dağıtım
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Programı
PDR21
08:00-08:45
09:00-09:45
10:00-10:45
11:00-11:45
12:00-12:45
13:00-13:45
14:00-14:45
15:00-15:45
16:00-16:45
8:00
8:45
9:00
9:45
10:00
10:45
11:00
11:45
12:00
12:45
13:00
13:45
14:00
14:45
15:00
15:45
16:00
16:45
Pa
Bilim Tarihi
B410
Sa
B201, B205, BİLLAB408
Rehberlik ve Psk. Dan
Adem Bayar
1.grup
1.grup
2.grup
2.grup
3.grup
3.grup
B410
Ertuğrul Şahin
Okullarda Gözlem
Okullarda Gözlem
Ahmet Üstün
Ahmet Üstün
Özel Eğitim
Okullarda Gözlem
Okullarda Gözlem
Kemal Baytemir
Kemal Baytemir
Okullarda Ercümend
Gözlem
Okullarda Ercümend
Gözlem
Ersanlı
Ersanlı
Ça
Ölçme ve Değerlendirme
B410
Pe
Ümit Çelen
B410
Şenay Yapıcı
Gelişim Psikolojisi II
B410
Kemal Baytemir
İstatistik I
B410
Ümit Çelen
Cu
Ders planı oluşturuldu:14.09.2014
aSc Ders Dağıtım
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Programı
PDR31
B201, B205, BİLLAB408
08:00-08:45
09:00-09:45
10:00-10:45
11:00-11:45
12:00-12:45
13:00-13:45
14:00-14:45
15:00-15:45
16:00-16:45
8:00
8:45
9:00
9:45
10:00
10:45
11:00
11:45
12:00
12:45
13:00
13:45
14:00
14:45
15:00
15:45
16:00
16:45
Pa
Grup 2
Seç(Düşünsel Duygulanımcı
Dav.Ter.) Ercümend Ersanlı
B207
Grup 1
Sa
Psikolojik Dn. İlke ve Tk
B410
B104
Ertuğrul Şahin
Erdoğan Bozkurt
Ça
Mesleki Reh. ve Dan
B207
Pe
Seç(Yaşlılık Psiko)
Yaşam Dö.ve Uyum Prb
B201
Ertuğrul Şahin
Erdoğan Bozkurt
Kişilik Kuramları
B410
Kemal Baytemir
Cu
Ders planı oluşturuldu:14.09.2014
aSc Ders Dağıtım
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Programı
PDR41
Pa
B201, B205, BİLLAB408
08:00-08:45
09:00-09:45
10:00-10:45
11:00-11:45
12:00-12:45
13:00-13:45
14:00-14:45
15:00-15:45
16:00-16:45
8:00
8:45
9:00
9:45
10:00
10:45
11:00
11:45
12:00
12:45
13:00
13:45
14:00
14:45
15:00
15:45
16:00
16:45
Mesleki Rehberlik ve Danışma Uyg
EE
Grup 1
Grup 1
Mesleki Rehberlik
veErcümend
DanışmaErsanlı
Uyg
Grup 2
Grup 2
Mesleki Rehberlik
ve Danışma
Uyg
Erdoğan Bozkurt
Mesleki Rehberlik ve Danışma Uyg
EB
Sa
Grup 2
SeçIII(Eğt.Kurum.Reh)
B301
Grup 2
Psikolojik Testler
Psikolojik Testler
Erdoğan Bozkurt
Topluma Hizmet
Uyg
Ercümend Ersanlı
Grup 3
C101
Bireyle Psk.Danış.Uyg
Bireyle Psk.Danış.Uyg
Bireyle Psk.Danış.Uyg
Ça
EŞ
Ertuğrul Şahin
Topluma Hizmet
Uyg
İlker Kösterelioğlu
1.grup
EB
2.grup
KB
3.grup
EŞ
Öğrenme Güçlükleri
B403
Ertuğrul Şahin
Pe
Bilimsel Araştırma Yön
B102
Topluma Hizmet
Uyg
Adem Bayar
Eğitim Yönetimi
AÜSALON
Ders planı oluşturuldu:14.09.2014
Duygu Gizem Saral
Grup 1
Topluma
Hizmet
AÜSALON
AdemUyg
Bayar
Grup 1
Cu
Grup 2
Topluma
Hizmet
Ercümend Uyg
Ersanlı
Grup 3
Topluma
Hizmet
Uyg
B205
İlker Kösterelioğlu
Adem Bayar
aSc Ders Dağıtım
Download

Pa Sa Ça Pe Cu PDR11 - Amasya Üniversitesi