www.poligonyapi.com-
HAKKIMIZDA(
(
Neden(varız?(
-
Çünkü;-doğru-işçilik,-uygun-malzeme-ve-yenilikçi-teknolojilerin-yüksek-kaliteli-iş-ç[email protected]çinşart- olduğunun- bilinciyle- çalışıp,- projeleri- her- türlü- yasal- gerekliliklere- ve- standartlarauygun,- profesyonel- bir- anlayışla- tamamlayıp- zamanında- teslim- etmek- bizim- temelilkelerimiz.-Bu-ilkelerle-sektörde-her-alanda-doğru-işlere-imza-atmak-için-varız.-
Sektöre(bakışımız(
-
Sadece- yapı- çözümlerinde- iş- paydaşınız- değil,- karşılıklı- iGmat,- dürüstlük- ve- iş- güvenliğigereklerini-en-üst-düzeyde-yerine-geGrmek,-bunları-yaparken-de-çevreye-saygılı-bir-çalışmayaklaşımı-izlemek-sektöre-bakış-açımızdır.--Çalışma- ilkelerimiz- ve- yöntemlerimiz- ile- yüksek- kalite- ve- müşteri- güvenini- her- şeyinüstünde- tutan- bir- yaklaşımı- benimsiyoruz.- Sürdürülebilir- büyümenin- anahtarlarının- ortakdeğerler- yaratmak- olduğunun- bilincinde- iş- paydaşlarımız- ve- müşterilerimizle- ileGşimhalinde-çalışıyoruz.-Her-türlü-yeni-teknolojiyi-ve-akademik-bilgiyi-işlerimizde-kullanıyoruz.2-
REFERSANSLARIMIZ(
Rüzgar(enerjisi(santralleri;(
•  Milres-rüzgar-enerji-santrali•  Şarköy-rüzgar-enerji-santrali•  Datça-rüzgar-enerji-santraliKonut(projeleri;((
•  Aykent-LoO-P-Türkiyenin-ilk-deprem-yaliGmli-konut-binasi•  Soğuksu-park-evleri•  Milpa-akfirat-evleri-•  Sofuoğlu-apartmani•  Tercüman-Sitesi-A3-Blok•  Ordu-kalafat-villalari-
Diğer(projeler;(
• 
• 
• 
• 
Cevahir-avm-güçlendirme-işleriMustafa-paşa-cami-modeli-imalaG-ve-laborotuvarda-deprem-performansının-incelenmesiAyasofya-cami-modeli-imalaG-ve-laborotuvarda-deprem-performansının-incelenmesiİmga-Hotel-güçlendirme-işleri3-
MİLRES(RÜZGAR(ENERJİSİ(SANTRALİ(N500KW(
2023-yılında-rüzgar-enerjisi-santralleri-için-öngörülen-20-GW-kurulu-güç-hedefine,-kamuPözel-sektör-işbirliğindegelişGrilecek- rüzgar- türbin- sistemlerinde- (500- kW- ve- 2,5- MW)- %80- yerli- teknoloji- ile- ulaşılması- için,- gerekliçalışmaların- Enerji- ve- Tabii- Kaynaklar- Bakanlığı- ve- TÜBİTAK- öncülüğünde- yapılması,- gelişGrilecek- teknolojileriçin- küresel- Gcari- rekabet- koşullarının- oluşturulması- ve- yaygınlaş@rılmasına- yönelik- çalışmalar- kapsamındayapılan-tamamı-yerli-imalat-olan-ilk-rüzgar-santrali..-
Dona@-ve-Topraklama-İmala@-
Borulama-ve-Grobeton-İmala@-
4-
MİLRES(RÜZGAR(ENERJİSİ(SANTRALİ(N(500KW(
Beton-İmala@-
Kalıp-İmala@-
Yol-İmala@5-
ŞARKÖY(RÜZGAR(ENERJİSİ(SANTRALİ(–(30MW(
Tekirdağ-ili,-Şarköy-ilçesindeki,-Demirer-Holdinge-ait,-30-Megawad-kapasiteli-Rü[email protected],11km- stabilize- yolun- aplikasyonu,- imala@,- sanat- yapıları,- 15- adet- türbin- temeli,- şalt- sahası- ve- anahtar- teslimidari-bina-inşaa@-dahil-tüm-inşaat-işleri..-
Şalt-Sahası-İmalatları-
Demir-Dona@-İmalatları-
6-
ŞARKÖY(RÜZGAR(ENERJİSİ(SANTRALİ(–(30MW(
Tekirdağ-ili,-Şarköy-ilçesindeki,-Demirer-Holdinge-ait,-30-Megawad-kapasiteli-Rü[email protected],11km-stabilize-yolun-aplikasyonu,-imala@,-sanat-yapıları,-15-adet-türbin-temeli,-şalt-sahası-ve-anahtar-teslim-idaribina-inşaa@-dahil-tüm-inşaat-işleri..-
Ring-Montajı-Yapılması-
İş-Teslimi-
7-
DATÇA(RÜZGAR(ENERJİSİ(SANTRALİ(–(30MW(
Muğla- ili,- Datça- ilçesindeki- Demirer- Holdinge- ait,- 30- Megawad- kapasiteli- Rüzgar- Enerjisi- Santrali- [email protected],14km-stabilize-yolun-aplikasyonu,-imala@,-sanat-yapıları,-36-adet-türbin-temeli,-şalt-sahası-ve-anahtar-teslim-idaribina-inşaa@-dahil-tüm-inşaat-işleri..-
Şalt-Sahası-ve-İdari-Bina-İmalatları-
Sanat-Yapıları-İmalatları-
8-
DATÇA(RÜZGAR(ENERJİSİ(SANTRALİ(–(30MW(
Muğla- ili,- Datça- ilçesindeki- Demirer- Holdinge- ait,- 30- Megawad- kapasiteli- Rüzgar- Enerjisi- Santrali- [email protected],14km- stabilize- yolun- aplikasyonu,- imala@,- sanat- yapıları,- 36- adet- türbin- temeli,- şalt- sahası- ve- anahtar- teslimidari-bina-inşaa@-dahil-tüm-inşaat-işleri..-
Grobeton-İmalatları-
Beton-İmalatları-
9-
AYKENT(LOFTNTÜRKİYENİN(İLK(DEPREM(YALITIMLI(KONUT(BİNASI((
Türkiye’nin* Sismik* İzolatörlü* ilk* Konut* Binası* Aykent* Lo;* Projesi;( İstanbul- ili,- Silivri- ilçesi,- SelimpaşaMahalesindeki-400m2-arsa-üzerine-4-katlı,-bahçe-ve-ça@-dublekslerinden-oluşan-toplam-6-daireli-konut-binasıyapılması-kapsamındaki-kaba&ince-tüm-işler.-Lokal-zemin-şartlarının-kötü- olmasından-dolayı-jetPgrout-yöntemiile- zemin- ıslahı- yapılması.- 2.derece- deprem- bölgesindeki- yapıda,- temel- kotunda- kurşun& çekirdekli& kauçuk&
izolatör-montajı-yapılarak-yapının-deprem-etkisine-karşı-izole-edilmesi..-(www.aykentlo`.com)(
Kaide-Dona@sı-ve-Ankraj-İmalatları-
Sismik-İzolatör-Montajı-
10-
AYKENT(LOFTNTÜRKİYENİN(İLK(DEPREM(YALITIMLI(KONUT(BİNASI((
Türkiye’nin* Sismik* İzolatörlü* ilk* Konut* Binası* Aykent* Lo;* Projesi;( İstanbul- ili,- Silivri- ilçesi,- SelimpaşaMahalesindeki-400m2-arsa-üzerine-4-katlı,-bahçe-ve-ça@-dublekslerinden-oluşan-toplam-6-daireli-konut-binasıyapılması-kapsamındaki-kaba&ince-tüm-işler.-Lokal-zemin-şartlarının-kötü- olmasından-dolayı-jetPgrout-yöntemiile- zemin- ıslahı- yapılması.- 2.derece- deprem- bölgesindeki- yapıda,- temel- kotunda- kurşun& çekirdekli& kauçuk&
izolatör-montajı-yapılarak-yapının-deprem-etkisine-karşı-izole-edilmesi..-(www.aykentlo`.com)(
Kalıp-İmala@-
Proje-Teslimi-
11-
SOĞUKSU(PARK(EVLERİ((
İstanbul-ili,-Beykoz-İlçesinde-bulunan,-15.000m3-hafriyat-ç[email protected],-zemin-çivisi-ve-kalıcı-ankrajkullanılarak- oluşturulan- iksa- sistemi- bulunan,- 20- daire,- sosyal- tesis,- kapalı- otopark,- sauna,- spor- salonu- ve- yüzmehavuzundan-oluşan-konut-projesine-ait-kaba-ve-ince-tüm-inşaat-işleri..-(www.soguksupark.com)-
İksa-ve-Ankraj-İmalatları-
Çevre-Düzenleme-İmalatları-
12-
MİLPA(AKFIRAT(EVLERİ((
İstanbul-ili,-Tuzla-ilçesinde,-F1-pisG-yakınlarında,-DPYapı'ya-ait-143.000-m2-alan-içinde,-143-adet,-4-Gp-dubleksvilladan-ve-sosyal-tesislerden-oluşan-Akorat-Evleri-Projesinin,-tüm-kaba-inşaat-işleri..-
13-
CEVAHİR(AVM(GÜÇLENDİRME(İŞLERİ(
İstanbul- ili,- Şişli- ilçesindeki- CEVAHİR- AVM’de,- otopark- katlarında- aşırı- sehim- yapan- döşemelerin- kesilerekyenilerinin- imal- edilmesi,- Mal- kabul- kısmında- bulunan,- bir- tarao- perde- nişlerine- oturan- 21m- boyundakiprefabrik- kirişlerin- çelik- konstrüksiyon- ile- nişlerinin- güçlendirilmesi,- otopark- ka@nda- aşırı- sehim- yapmışdöşemelerin-kesilerek,[email protected]lması..-
Döşeme-Betonu-Dökülmesi-
Çelik-Güçlendirme-Kiriş-İmalatları-
14-
MUSTAFA(PAŞA(CAMİ(MODELİ(İMALATI(VE(DEPREM(DENEYİ(YAPILMASI(
Boğaziçi- Üniversitesi,- Kandilli- Rasathanesinde- yapılan,- binaların- ölçeklerinin- depremlerde- yapı- davranışlarıüzerindeki- etkisinin- incelendiği- bilimsel- deney- için,- gerçeği- Makedonya'da- bulunan- ve- 1/6- ölçekte- modelininMakedonya-Üniversitesi-taraondan-sarsma-tablası(shaking-table)-kullanılarak-deprem-davranışı-incelenmiş-olanMustafa- Paşa- Camisinin- 1/10- ölçekte- modelinin- Briket,- Traverten- ve- Kireç- kullanılarak- yığma- yapı- olarakyapılması- ve- sarsma- tablası- üzerinde- deprem- yüküne- tabi- tutulması,- yapının- hasar- görmesinin- sağlanması- vedaha- sonra- hasar- görmüş- yapının- önce- enjeksiyon- ile- onarılıp- sonra- frp- malzeme- ile- güçlendirilerek- tekrardepreme-tabi-tutulması-işleri..-
Yığma-Yapı-İmala@-
Onarım-İmalatları15-
Güçlendirme-İmala@-
AYASOFYA(CAMİ(MODELİ(İMALATI(VE(DEPREM(DENEYİ(YAPILMASI(
Boğaziçi- Üniversitesi,- Kandilli- Rasathanesinde- yapılan,- Ayasofya- camisinin- tarihte- maruz- kaldığı- depremlerekarşı- yapı- davranışının- incelendiği- bilimsel- tez- deneyi- için,- Ayasofya- camiinin- 1/24- ölçekte- modelinin- düşeytaşıyıcılarının- traverten,- kemerlerinin- briket- kullanılarak- horasan- harcı- ile- yığma- yapı- olarak- yapılması,- yarımkubbelerin-ve-ana-kubbenin-sadece-harç-kullanılarak-teşkili-ve-tamamlanan-modelin-sarsma-tablası-üzerinde,gerçek- yapının- maruz- kaldığı- deprem- dalglarının- ölçeklenerek- modele- uygulanması,- sonuşların- ve- yapıdavranışının-incelenmesi...-
Yığma-Yapı-İmala@-
Yarım-Kubbe-İmala@-
16-
Ana-Kubbe-İmala@-
POLİGON-YAPI--İNŞ.-TAAH.-TİC.-LTD.-ŞTİA---Merdivenköy-Mh.-Güven-Sk.-Emek-Ap.-No:6--D:9--Kadıköy-34732-İstanbul,-TÜ[email protected]onyapi.com--W--www.poligonyapi.com---
Poligonyapi-
Poligonyapi-
Download

Poligon Ekatalog3.pptx