Bilgisayar ve Programlamaya Giriş, word uygulama 1, Öğr.Gör.Feridun Karakoç
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ yazısını;
1.
2.
3.
4.
5.
Arial 15 punto, kalın, italik, koyu mavi yazı ve yazının tabanı sarı olacak şekilde yazınız.
5 kez alt alta kopyalayıp yapıştırın.
Kalın ve koyu mavi yazı rengi kaldırın.
Harflerin tümü küçük harf olacak şekilde ayarlayın.
Aşağıdaki tabloyu formata uygun şekilde oluşturunuz.
HAFTALIK DERS PROGRAMIM
Saat
Pazartesi
08.00-08.50
Salı
Çarşamba
İngilizce I
MMG
MMG
Perşembe
Cuma
09.00-09.50
Fizik I
İngilizce I
10.00-10.50
Fizik I
İngilizce I
Fizik I
Genel Kimya
11.00-11.50
Matematik I
TBTK
Fizik I
Genel Kimya
12.00-12.50
Matematik I
TBTK
Fizik I
İngilizce I
13.00-13.50
Matematik I
TBTK
İngilizce I
6. Yukarıdaki programa Cumartesi günü 13.00-14.50 aralarındaki 2 saatlik Türk Dili I dersini
ekleyiniz.(Cumartesi günü için 1 sütun ve saat için 1 satır ekleyerek)
7. Kütahya Valiliği web sayfasından yararlanarak (www.kutahya.gov.tr>Kütahya>Atatürk ve
Kütahya) Atatürk ve Kütahya’yı anlatan;
a. Milli mücadelede Kütahya
b. Atatürk'ün Kütahya ziyaretleri
c. Atatürk'ün Kütahya'ya verdiği takdirname
d. Atatürk'ün Kütahya'da öğretmenlere hitaben yaptığı görüşme
bilgilerini içeren bir yazıyı resimleri ile birlikte hazırlayın (Kopyala+Yapıştır) ve aşağıdaki
kurallara uygun şekilde word belgesini düzenleyin.
 Sayfa yapısı sol kenar boşluk 2.5 cm, diğer kenar boşlukları 1.5 cm
 Yazı tipi Times New Roman ve yazı tipi boyutu 11
 Paragraf ayarları şu şekilde olacaktır: Satır aralığı tek, paragraflar arası 6 nk
 Kapak sayfası yapılacak, Ödevi hazırlayanın adı soyadı, Bölümü, Numarası, Ödev
başlığı, tarih vb gibi bilgileri içerecek.
8. Dosyanızı Belgelerim Klasörü altına kendi ad soyadınızla oluşturacağınız bir klasör içine
farklı kaydedin.
Download

uygulama 1