ISSN 1302-0234 • E-ISSN 1308-6316
Editör / Editor
Ayşegül Ketenci
Editör Yardımcıları
Associate Editors
Ayşe Nur Bardak
Sibel Eyigör
Nurettin Taştekin
İlker Yağcı
Orijinal Makaleler / Original Articles
Adherence to Home Exercise Program in CP
Aynur Başaran et al.; Konya, Turkey
SP’DE EV EGZERSİZ PROGRAMINA UYUM
Hematological Responses to Exercise
Mohammad Ali Azarbayjani et al.; Tehran, Iran
EGZERSİZE HEMATOLOJİK CEVAPLAR
Physical Therapy of Complex Regional Pain Syndrome
Irena M. Dimitrijevic et al.; Niska Banja, Serbia
KOMPLEKS BÖLGESEL AĞRI SENDROMUNUN FİZİKSEL TEDAVİSİ
İEÖ 3,0 Güvenilirlik ve Geçerliliği
Aslı Özmaden Hanta ve ark.; İstanbul, Türkiye
RELIABILITY AND VALIDITY OF SIS 3.0
Osteoartritte Kemik Morfogenik Protein Düzeyleri
Sinem Bozkurt ve ark.; Ankara, Türkiye
BONE MORPHOGENETIC PROTEIN LEVELS IN OSTEOARTHRITIS
Vitamin D, Chronic Pain and Depression
Halim Yılmaz et al.; Konya, Turkey
D VİTAMİNİ, KRONIK AĞRI VE DEPRESYON
Symptomatic Osteoarthritis Risk Factors
Hilal Yeşil et al.; İzmir, Turkey
SEMPTOMATİK OSTEOARTRİT RİSK FAKTÖRLERİ
Some Features of Cerebral Palsy Patients
Ebru Yılmaz Yalçınkaya et al.; İstanbul, Turkey
SEREBRAL PALSİLİ OLGULARIMIZIN ÖZELLİKLERİ
Postmenopozal Kadınlarda Yaşam Kalitesi
Gülseren Pamuk ve ark.; Bursa, Türkiye
QUALITY OF LIFE IN POSTMENOPAUSAL WOMEN
Geriatride Denge Fonksiyonel Durum Yaşam Kalitesi
Şule Şahin Onat ve ark.; Ankara, Türkiye
HAZİRAN JUNE 2014
2
CİLT VOLUME 60
BALANCE FUNCTIONALITY GERIATRIC POPULATION
Kurucular / Founders
Osman Cevdet Çubukçu
Derviş Manizade
Aziz Sevüktekin
Akif Şakir Şakar
Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Owner and Responsible Manager
Ayşegül Ketenci
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul,
Turkey
Editör / Editor
Ayşegül Ketenci
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul,
Turkey
Editör Yardımcıları / Associate Editors
Ayşe Nur Bardak
İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
İstanbul Physical Therapy and Rehabilitation Tranining and Research Hospital, İstanbul, Turkey
Sibel Eyigör
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
Nurettin Taştekin
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Turkey
İlker Yağcı
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
İstatistik Editörleri / Statistical Editors
Ahmet Dirican
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Department of Biostatistics and Medical Informatics, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
Yazışma Adresi
Correspondence Address
Barbaros Bulvarı, Aktaş Hanı
No:85/3 Beşiktaş-İstanbul
Tel.: +90 212 236 90 52
Faks: +90 212 236 90 54
[email protected]
Nurhan İnce
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Department of Public Health, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
Halim İşsever
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Department of Public Health, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
Timur Köse
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Department of Biostatistics and Medical Informatics, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
Yayıncı/Publisher
Mali İşler Koordinatörü/Finance Coordinator
Yayın Türü
Yerel Süreli
Yayın Yönetmeni/Publication Director
Proje Asistanları/Project Assistants
Basım Tarihi
Haziran 2014
Veysel KARA
İbrahim KARA
Ali ŞAHİN
Yayın Yönetmeni Yardımcıları/Deputy Publication Directors
Gökhan ÇİMEN
Ayşegül BOYALI
Esra GÖRGÜLÜ
Hakan ERTEN
Grafik Departmanı/Graphics Department
Ünal ÖZER
Neslihan YAMAN
Merve KURT
Yayın Koordinatörleri/Publication Coordinators
Nilüfer TÜRKYILMAZ
Merve AKDEMİR SAĞLIK
Leda BAŞGÜL
Aslin ANDONYAN
İletişim/Contact
Address/Adres: Büyükdere Cad. No: 105/9
34394 Mecidiyeköy, Şişli-İstanbul
Phone/Telefon: +90 212 217 17 00
Fax/Faks: +90 212 217 22 92
E-mail/E-posta: [email protected]
Satış Koordinatörü/Sales Coordinator
Sinan Gökbörü BÜNCÜ
A-I
Baskı
ADA Ofset Matbaacılık Tic. Ltd. Şti.,
Litros Yolu 2. Matbaacılar S. E Blok
No: (ZE2) 1. Kat Topkapı, İstanbul
Tel : +90 212 567 12 42
Uluslararası Bilimsel Danışma Kurulu / International Sceintific Advisory Board
Helena Burger
Jorge Lains
Simon F.T. Tang
Rehabilitasyon Üniversitesi Enstitüsü,
Ljubljana, Slovenya
University Rehabilitation Institute, Ljubljana,
Slovenia
Rovisco Ebeveynler Tıbbi Rehabilitasyon
Merkezi, Tocha, Portekiz
Centro de Medicina de Reabilitação da
Região Centro, Rovisco Pais, Tocha, Portugal
Carl Chen
Mark A. Lissens
Chang Gung Memorial Üniversitesi, Fiziksel Tıp
ve Rehabilitasyon Bölümü, Taipei, Tayvan
Department of Physical Medicine and
Rehabilitation, Chang Gung Memorial
Hospital, Taipei, Taiwan
Alessandro Giustini
Ospedale Sanpancrazio Santostefano
Rehabilitasyon Grubu, Rehabilitasyon
Ünitesi, Arco, Trento, İtalya
Rehabilitation Unit, Ospedale Sanpancrazio
Santostefano Rehabilitation Group, Arco,
Trento, Italy
Ghent Üniversite Hastanesi, Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon Bölümü, Ghent, Belçika
Department of Physical Medicine and
Rehabilitation, University Hospital Ghent,
Belgium
Chang-II Park
Konyang Üniversitesi, Fiziksel Tıp Bölümü,
Daejeon, Kore
Department of Rehabilitation Medicine,
Konyang University, Daejeon, Korea
Chang Gung Üniversitesi Chang Gung
Memorial Hastanesi, Rehabilitasyon
Bölümü, Taipei, Tayvan
Department of Rehabilitation Medicine,
Chang Gung University, Chang Gung
Memorial Hospital, Taipei, Taiwan
Mark A. Young
Maryland Rehabilitasyon Merkezi, Fiziksel
Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü,
Baltimore, MD, ABD
Department of Physical Medicine and
Rehabilitation, Maryland Rehabilitation
Center, Baltimore, MD, USA
Ulusal Bilimsel Danışma Kurulu / National Sceintific Advisory Board
Elif Akalın
Hatice Bodur
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim
Dalı, İzmir, Türkiye
Department of Physical Medicine and
Rehabilitation, Dokuz Eylül University
Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma
Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Kliniği, Ankara, Türkiye
Ankara Numune Education and Research
Hospital, Clinic of Physical Medicine and
Rehabilitation, Ankara, Turkey
Ülkü Zeynep Akarırmak
Mustafa Çalış
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Department of Physical Medicine and
Rehabilitation, İstanbul University Cerrahpaşa
Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel
Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı,
Kayseri, Türkiye
Department of Physical Medicine and
Rehabilitation, Erciyes University
Faculty of Medicine,
Kayseri, Turkey
Kenan Akgün
Deniz Evcik
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Department of Physical Medicine and
Rehabilitation, İstanbul University Cerrahpaşa
Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
Resa Aydın,
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp
Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Department of Physical Medicine and
Rehabilitation, İstanbul University İstanbul
Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
Müfit Akyüz
Ankara Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Eğitim
ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
Ankara Physical Medicine and
Rehabilitation Training and Research
Hospital, Ankara, Turkey
Tansu Arasıl
Özel Dr. Nezihi Demiralp Fizik Tedavi
Merkezi, Ankara, Türkiye
Private Dr. Nezihi Demiralp Physical
Therapy Center, Ankara, Turkey
Ankara Üniversitesi Haymana Meslek
Yüksekokulu, Ankara, Türkiye
Ankara University Vocational School of
Haymana, Ankara, Turkey
Haydar Gök
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel
Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı,
Ankara, Türkiye
Department of Physical Medicine
and Rehabilitation, Ankara University
Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
Berrin Gündüz
İstanbul Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
İstanbul, Türkiye
İstanbul Physical Medicine and
Rehabilitation Education and Research
Hospital, İstanbul, Turkey
Jale İrdesel
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel
Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı,
Bursa, Türkiye
Department of Physical Medicine and
Rehabilitation, Uludag University Faculty
of Medicine, Bursa, Turkey
A-II
Tunç Alp Kalyon
Romatem, İstanbul, Türkiye
Romatem, İstanbul, Turkey
Yeşim Kirazlı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Department of Physical Medicine and
Rehabilitation, Ege University
Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
Banu Kuran
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
İstanbul, Türkiye
Şişli Etfal Education and Research
Hospital, İstanbul, Turkey
Demet Ofluoğlu
Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü,
İstanbul, Türkiye
Department of Physical Medicine and
Rehabilitation of Başkent University,
İstanbul, Turkey
Arzu On
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Department of Physical Medicine and
Rehabilitation, Ege University Faculty of
Medicine, İzmir, Turkey
N. Kutay Ordu Gökkaya
Ankara Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Eğitim
ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
Ankara Physical Medicine and
Rehabilitation Education and Research
Hospital, Ankara, Turkey
Sumru Özel
Ankara Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Eğitim
ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
Ankara Physical Medicine and
Rehabilitation Education and Research
Hospital, Ankara, Turkey
Nurdan Paker
Ayşen Akıncı Tan
İstanbul Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul,
Türkiye
İstanbul Physical Medicine and
Rehabilitation Education and Research
Hospital, İstanbul, Turkey
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim
Dalı, Ankara, Türkiye
Department of Physical Medicine and
Rehabilitation, Hacettepe University
Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
Berna Tander
Özlen Peker
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim
Dalı, İzmir, Türkiye
Department of Physical Medicine and
Rehabilitation, Dokuz Eylül University
Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp
Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
Department of Physical Medicine
and Rehabilitation, Ondokuz Mayis
University Faculty of Medicine, Samsun,
Turkey
Konçuy Sivrioğlu
Hakan Tuna
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel
Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı,
Bursa, Türkiye
Department of Physical Medicine and
Rehabilitation, Uludag University Faculty
of Medicine, Bursa, Turkey
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel
Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı,
Edirne, Türkiye
Department of Physical Medicine and
Rehabilitation, Trakya University Faculty
of Medicine, Edirne, Turkey
Hatice Uğurlu
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram
Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Department of Physical Medicine and
Rehabilitation, Necmettin Erbakakan
University Faculty of Medicine,
Konya, Turkey
Halil Ünalan
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Department of Physical Medicine and
Rehabilitation, İstanbul University
Faculty of İstanbul Medicine, İstanbul,
Turkey
Güneş Yavuzer
Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye
Halic University Institute of Health
Sciences, İstanbul, Turkey
Bu Sayının Yayın Danışmanları / Advisory Board of This Issue
Ülkü Akarırmak, İstanbul, Türkiye
Yeşim Akkoç, İzmir, Türkiye
Meltem Aras, Ankara, Türkiye
Füsun Ardıç, Denizli, Türkiye
Funda Atamaz, İzmir, Türkiye
Resa Aydın, İstanbul, Türkiye
Cengiz Bahadır, İstanbul, Türkiye
Mehmet Beyazova, İstanbul, Türkiye
Pınar Borman, Ankara, Türkiye
Hakan Bozkuş, İstanbul, Türkiye
Derya Soy Buğdaycı, İstanbul, Türkiye
Nesrin Demirsoy, Ankara, Türkiye
Fitnat Dinçer, Ankara, Türkiye
Berrin Durmaz, İzmir, Türkiye
Memduh Dursun, İstanbul, Türkiye
Özlem El, İzmir, Türkiye
Barın Selçuk, Kocaeli, Türkiye
Murat Ersöz, Ankara, Türkiye
Ömer Faruk Şendur, Aydın, Türkiye
Hakan Genç, Ankara, Türkiye
Kazım Şenel, Erzurum, Türkiye
Jale İrdesel, Bursa, Türkiye
Dilşad Sindel, İstanbul, Türkiye
Tunç Alp Kalyon, İstanbul, Türkiye
Ayşen Akıncı Tan, Ankara, Türkiye
Gülten Karaca, Konya, Türkiye
Berna Tander, Samsun, Türkiye
Ayşe Karan, İstanbul, Türkiye
Hakan Tuna, Edirne, Türkiye
Yeşim Gökçe Kutsal, Ankara, Türkiye
Tiraje Tuncer, Antalya, Türkiye
Kemal Nas, Diyarbakır, Türkiye
Birkan Sonel Tur, Ankara, Türkiye
Demet Ofluoğlu, İstanbul, Türkiye
Ece Ünlü, Ankara, Türkiye
Arzu On, İzmir, Türkiye
Ayşe Yalıman, İstanbul, Türkiye
Sema Hatice Öncel, İzmir, Türkiye
Güneş Yavuzer, İstanbul, Türkiye
Nurdan Paker, İstanbul, Türkiye
Bilge Yılmaz, Ankara, Türkiye
Tunay Sarpel, Adana, Türkiye
Kurtuluş Yoldaş, Ankara, Türkiye
Her hakkı saklıdır. Bu dergide yer alan yazı yazı, makale, fotograf, ve illüstrasyonların elektronik ortamlarda dahil olmak üzere kullanma ve çoğaltılma
hakları Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği’ne aittir. Yazılı ön izin olmaksızın materyallerin tamamının ya da bir bölümünün çoğaltılması yasaktır.
Dergi Basım Meslek İlkeleri’ne uymaktadır.
All rights are reserved. Rights to the use and reproduction, including in the electronic media, of all communications, papers, photographs
and illustrations appearing in thes journal belong to the Turkish Journal of Physical medicine and Rehabilitation, Reproduction without prior
written permission of part or all of and material is forbidden. The journal compiles with the Professional Principles of the Press.
Bu dergide kullanılan kağıt ISO 9706: 1994 standardına uygundur (Requirements for Permanence).
National Lubrary of Medicine biyomedikal yayınlarda asitsiz kağıt (acid-free paper/alkalin kağıt) kullanılmasını önermektedir.
The paper used to prints this journal conforms to ISO 9706: 1994 standart (Requirements for Permanence).
The National Library of medicine suggests that biomedical publications be printed on acid-free paper (alkaline paper).
Dergide yayınlanan makalelerin, dergi standartlarına uygunluğunun kontrolü, dizimi, ingilizce makale ve özetlerin, kaynakların kontrolü,
düzeltilmesi, kaynaklara link verilmesi, derginin yayına hazır hale getirilmesi ve baskısı AVES tarafından gerçekleştirilmiştir.
Reviewing the articles’ conformity to the publishing standards of the journal, typesetting, reviewing and
editing the manuscripts and abstracts in English, cerating links to source data, and publishing process are realized by AVES.
A-III
AMAÇ VE KAPSAM
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi (TFTRD), Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği’nin fiziksel
tıp, romatoloji ve rehabilitasyon alanlarında hazırlanmış yazıları yayınlayan bağımsız, önyargısız ve çift-kör
hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan süreli yayın organıdır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. TFTRD
Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayınlanmakta, Nisan ve Ekim aylarında ise iki
özel sayı yayınlanmaktadır.
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi’nin hedefi uluslararası düzeyde, nitelikli, fiziksel tıp ve
rehabilitasyon konusunda orijinal araştırmaları yayınlamaktır. Bununla birlikte eğitim ile ilgili temel yenilikleri
kapsayan derlemeler, kısa yazılar, olgu sunumları, orijinal görüntüler ve fiziksel tıp, romatoloji ve rehabilitasyon
kesimlerinin konular hakkındaki deneyimlerini ve eleştirilerini içeren mektuplar ile sosyal fiziksel tıp ve
rehabilitasyon konulu yazılar da yayınlar.
Fizik tedavi, romatoloji ve rehabilitasyon alanında çalışan hekimler ve bu konulara ilgi duyan diğer tüm sağlık
profesyonelleri derginin hedef kitlesini oluşturmaktadır.
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, Science Citation Index Expanded, EMBASE, Scopus, CINAHL, Gale/
Cengage Learning, EBSCO, Index Copernicus, DOAJ, TÜBİTAK/ULAKBİM Türk Tıp Dizini ve Türkiye Atıf Dizini
tarafından indekslenmektedir.
Dergi editöryel işleyişi, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of
Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), European Association of Science Editors (EASE) ve
Committee on Publication Ethics (COPE) rehberlerine uygun olarak şekillendirilmiştir.
Dergide yayınlanacak olan yazılar www.ftrdergisi.com web sayfası üzerinden gönderilmelidir. Yazım kuralları,
teknik bilgiler ve diğer gerekli formlara bu sayfadan erişilebilir. Gönderilen yazılardaki tüm içerikler yazarların
sorumluluğundadır.
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi’nin mali giderleri Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
tarafından karşılanmaktadır. Derginin web sayfasına reklam verilebilecek olup bu konuyla ilgili başvurular
derneğe yapılmalıdır.
Derginin isim hakkı ve yayınlanan tüm içeriklerin ulusal ve uluslararası telif hakları Türkiye Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon Derneği’ne aittir. Bilimsel eserlerde kaynak göstermek dışında herhangi bir elektronik veya
fiziksel ortamda tekrar kullanımı, elektronik gönderim, basım, dağıtım ve benzeri yöntemlerle çoğaltımı için
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği’nden izin alınmalıdır.
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, derneğe üye olan fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanlarına,
akademisyenlerine ve ilgili öğretim elemenlarına ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Derginin tüm sayılarına
ücretsiz www.ftrdergisi.com adresinden, iOS ve Android sistemli telefonlardan tam metin ulaşılabilir.
Editör: Prof. Dr. Ayşegül KETENCİ
Adres: Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Barbaros Bulvarı Aktaş İşhanı No: 85 Kat: 3 Daire: 3
Beşiktaş, İstanbul
Telefon: 0212 236 90 52
Faks: 0212 236 90 54
E-posta: [email protected]
Web Sayfası: www.ftrdergisi.com
Yayıncı: AVES - İbrahim KARA
Adres: Büyükdere Cad. 105/9 34394 Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul
Tel: 0212 217 17 00
Faks: 0212 217 22 92
E-posta: [email protected]
Web sayfası: www.avesyayincilik.com
A-IV
AIMS AND SCOPE
The Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation (TJPMR) is the official publication organ of the
Turkish Society of Physical Medicine and Rehabilitation that covers subjects on physical medicine, rheumatology
and rehabilitation. The journal is an international open access periodical and publishes in accordance with
independent, unbiased, double blind peer review principles. The Turkish Journal of Physical Medicine and
Rehabilitation’s publication languages are both Turkish and English. TJPMR is a quarterly periodical which is
published on March, June, September and December. Two special issues are published every year on April and
October.
The aim of The Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation (TJPMR) is to publish high quality
original articles on physical medicine and rehabilitation at the international level. Additionally, reviews on basic
innovations in education, short notes, case reports, original visual materials, letters from specialists in physical
medicine, rheumatology and rehabilitation covering their experience and comments, as well as papers on the
social aspects of physical medicine and rehabilitation, are released.
The target audience of the journal includes physicians working in the fields of physical medicine, rheumatology
and rehabilitation and all other health professionals who are interested in these topics.
The Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation is indexed by Science Citation Index Expanded,
EMBASE, Scopus, CINAHL, Gale/Cengage Learning, EBSCO, Index Copernicus, DOAJ, TÜBİTAK/ULAKBİM Turkish
Medical Index and Türkiye Citation Index.
The editorial processes of the journal are shaped in accordance with the guidelines of the international
organizations such as the International Council of Medical Journal Editors (ICMJE), the World Association of
Medical Editors (WAME), the Council of Science Editors (CSE), the Committee on Publication Ethics (COPE) and
the European Association of Science Editors (EASE).
All manuscripts should be submitted through the journal’s web page at www.ftrdergisi.com. Instructions for
authors, technical information, and other necessary forms can be accessed over this web page. Authors are
responsible for all content of the manuscripts.
All expenses of the journal are covered by the Turkish Society of Physical Medicine and Rehabilitation.
Advertisements are welcomed for publication on the web page and all applications in this respect should be
made to the owner society.
Turkish Society of Physical Medicine and Rehabilitation owns the royalty and national and international copyright
of all content published in the journal. Other than providing reference to scientific material, permission should
be obtained from Turkish Society of Physical Medicine and Rehabilitation for electronic submission, printing,
distribution, any kind of reproduction and reutilization of the materials in electronic format or as printed
media.
Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation is distributed free of charge among physical medicine
and rehabilitation specialists, academicians and education personnel who are also members of the owner
society. Archive of the journal is available online at www.ftrdergisi.com, free of charge and accessible using iOS
and Android OS devices.
Editor: Prof. Dr. Ayşegül KETENCİ
Address: Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Barbaros Bulvarı Aktaş İşhanı No: 85 Kat: 3 Daire: 3
Beşiktaş, İstanbul, Turkey
Phone: +90 212 236 90 52
Fax: +90 212 236 90 54
E-mail: [email protected]
Web page: www.ftrdergisi.com
Publisher: AVES - İbrahim KARA
Address: Büyükdere Cad. 105/9 34394 Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul, Turkey
Phone: +90 212 217 17 00
Fax: +90 212 217 22 92
E-mail: [email protected]
Web page: www.avesyayincilik.com
A-V
YAZARLARA BİLGİ
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi (TFTRD), Türkiye Fiziksel Tıp
ve Rehabilitasyon Derneği’nin fiziksel tıp, romatoloji ve rehabilitasyon
alanlarında hazırlanmış yazıları yayınlayan bağımsız, önyargısız ve çift-kör
hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan süreli yayın organıdır. TFTRD
orijinal makalelerin dışında derleme yazıları, olgu sunumları, editöre mektuplar, bilimsel mektuplar, eğitim yazıları, literatür özetleri ve kongre/toplantı duyurularını da yayınlar.
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve
İngilizce’dir. Yazılar hazırlanırken Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü ve
Yazım Kılavuzu temel alınmalıdır. Türkiye dışındaki ülkelerden yazı gönderen yazarlar için Başlık, Özet, Anahtar kelimeler ve yazıyla ilgili diğer bazı
temel bölümlerin Türkçe olarak gönderilmesi zorunlu değildir. Bu bölümler için Türkçe çeviri hizmetleri, yazarlar tarafından gönderilen özgün İngilizce metinler dikkate alınarak dergi editörlüğü tarafından sağlanacaktır.
Yazı kabulü www.ftrdergisi.com adresi üzerinden elektronik ortamda yapılmaktadır. Online makale gönderim ve değerlendirme sistemi dışından
dergiye iletilen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Gönderilen yazıların daha önce başka bir elektronik ya da basılı mecrada sunulmamış ya da yayınlanmamış olması gerekir. Daha önce başka bir
dergiye gönderilen ancak yayına kabul edilmeyen yazılar hakkında yayın
kuruluna yazının gönderim aşamasında bilgi verilmelidir. Bu yazıların eski
hakem raporlarının tarafımıza iletilmesi değerlendirme süresinin hızlanmasını sağlayacaktır. Toplantılarda sunulan yazılar için, organizasyonun
tam adı, tarihi, şehri ve ülkesi belirtilmelidir.
Yazıların yayınlanmak üzere kabul edilmesi için öncelikli koşullar; özgün olması, bilimsel düzeyinin yüksek olması ve atıf alma olasılığının bulunmasıdır.
Yayınlanan yazılardaki kullanılan kaynakların, görüşlerin, bulguların ve
sonuçların sorumluluğu yazar veya yazarlarına aittir. Türkiye Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon Derneği, Editörler ve derginin yayıncısı olan AVES yayınlanan yazıların içeriği ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Yazarlar, yazının değerlendirmesinden başlayarak, ulusal ve uluslararası
yasalar çerçevesindeki her türlü telif haklarını dergiye devrederler. Bunun
için tüm yazarlar tarafından imzalanan Yayın Hakkı Devir Formu yazının
sisteme yüklenmesi aşamasında yapılmalı ve dernek merkezine ayrıca
gönderilmelidir. Yazılarda kullanılan metin, tablo, şekil, resim ve her türlü
içeriğin ulusal ve uluslararası telif haklarına konu olabilecek mali ve hukuki
sorumluluğu yazarlara aittir.
Yazarlık haklarına riayet etmek, hayalet ve lütuf yazarlığa imkan tanımamak için Yazar Katkı Formu sorumlu yazar tarafından doldurulmalıdır ve
makale yükleme aşamasında sisteme bu form da yüklenmelidir.
Araştırmalara yapılan her türlü yardım ve diğer desteklerin alındığı kişi ve
kuruluşlar beyan edilmeli ve çıkar çatışmasıyla ilgili durumları açıklamak
amacıyla ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmaları Bildirim Formu doldurulmalıdır.
Yazıların formatı dergi kurallarına ve International Committee of Medical
Journal Editors (ICMJE) tarafından hazırlanan ICMJE-Recommendations
for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in
Medical Journals (updated in December 2013 - www.icmje.org) kurallarına göre düzenlenmeli, sunumu ise uluslararası kılavuzlara uygun olmalıdır. Randomize çalışmalar CONSORT, gözlemsel çalışmalar STROBE, tanısal
değerli çalışmalar STARD, sistematik derleme ve meta-analizler PRISMA,
hayvan deneyli çalışmalar ARRIVE ve randomize olmayan davranış ve halk
sağlığıyla ilgili çalışmalar TREND kılavuzlarına uyumlu olmalıdır.
Deneysel ve klinik çalışmalar, ilaç araştırmaları ve bazı olgu sunumları için
WMA Declaration of Helsinki-Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects ve Guide for the Care and Use of Laboratory Animals
çerçevesinde hazırlanmış etik komisyon raporu gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde etik komisyon raporu veya eşdeğeri olan resmi bir yazı da yazarlardan talep edilebilir. Deneysel çalışmaların sonuçlarını bildiren yazılarda,
çalışmanın yapıldığı kişilere uygulanan prosedürlerin niteliği tümüyle açıklandıktan sonra, onaylarının alındığına ilişkin bir açıklamaya metin içinde yer
verilmelidir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ağrı, acı ve rahatsızlık
verilmemesi için yapılanlar açık bir şekilde belirtilmelidir. Hasta onamları, etik
kurulun adı, onay belgesinin numarası ve tarihi, özette ve tam metin dosyasında yer alan Gereç ve Yöntemler başlığı altına yazılmalıdır.
Yayınlanmak üzere değerlendirilmesi amacıyla Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi’ne gönderilen yazıların ön değerlendirmeleri dergi
yayın kurulu tarafından yürütülür. İntihal, kopya ve duplicate yayın denetimleri de bu aşamada yapılır. Bu türden etik sorunların tespiti halinde
Committee on Publication Ethics (COPE) kılavuzları çerçevesinde işlem yapılacaktır. Ön değerlendirme sürecinden geçen inceleme için çift-kör yöntemle en az 3 hakeme gönderilir. Hakemler, yazının konusuyla ilgili uluslararası literatürde yayınları ve atıfları olan bağımsız uzmanlar arasından
seçilmektedir. Araştırmalar, sistematik derlemeler ve meta-analiz yazıları
ayrıca istatistik kontrolünden geçirilmektedir. Yazarlar, metinde büyük bir
değişiklik yapılmaması şartıyla, Editörler tarafından gerekli görülen düzeltmelerin yapılmasını kabul ederler.
Hastalar mahremiyet hakkına sahiptirler. Belirleyici bilgiler, hasta isimleri
ve fotoğraflar, bilimsel olarak gerekli olmayan durumlarda ve hasta (ebeveyn veya koruyucu) tarafından yayınlanmasına yazılı olarak bilgilendirilmiş bir onay verilmediği sürece yayınlanmamalıdır.
Bu amaçla, bilgilendirilmiş onay, hastanın yayınlanacak belirli bir taslağı
görmesini gerektirir. Eğer gerekli değilse hastanın belirleyici detayları yayınlanmayabilir. Tam bir gizliliği yakalamak oldukça zordur ancak eğer bir
şüphe varsa, bilgilendirilmiş onay alınmalıdır.
Yazılar basıma kabul edildikten sonra yazar listesine ekleme, çıkarma veya
isim sırasında değişiklik yapılamaz.
Yazı dosyaları Microsoft Office Word programı kullanarak hazırlanmalı ve
türlerine göre aşağıdaki yapıda düzenlenmelidir.
Özgün Araştırma: Özet sayfası, Türkçe ve İngilizce dillerinde, Amaç, Gereç
ve Yöntemler, Bulgular, Sonuç alt başlıklarını içerecek şekilde, 250 kelimeden uzun olmamalıdır. Anahtar sözcükler, National Library of Medicine
(NLM) tarafından hazırlanan Medical Subject Headings (MeSH) terimleri
arasından şeçilmeli, en az 3 en fazla 6 adet ile sınırlandırılmalı, Türkçe ve
İngilizce olarak özetin hemen altına yazılmalıdır. Ana metin; Giriş, Gereç
ve Yöntemler, Bulgular, Tartışma, Sonuç alt başlıklarını içermeli, 5000 kelime ile sınırlı tutulmalıdır. Kaynak listesi ve Tablolara ana dosyanın sonunda
yer verilmeli, Şekil ve Resimler JPEG veya TIFF formatında sisteme yüklenmelidir. Kaynakların 50 adet ile sınırlı olması kabul edilebilirlik açısından
genellikle yeterlidir.
İstatistiksel analiz, tıbbi dergilerdeki istatistik verilerini bildirme kurallarına
göre yapılmalıdır (Altman DG, Gore SM, Gardner MJ, Pocock SJ. Statistical
guidelines for contributors to medical journals. Br Med J 1983: 7; 1489-93).
İstatistiksel analizin sunumu Gereç ve Yöntemler bölümü içerisinde ayrı
bir alt başlık altında yapılmalı ve kullanılan yazılım kesinlikle tanımlanmalıdır. Sürekli değişkenlerin karşılaştırılmasında parametrik testler kullanıldığı zaman, verilerin ortalama±standart sapmalarıyla bildirilmesi gerekir.
Parametrik olmayan testler için de Medyan (Minimum-Maksimum) veya
Medyan (25. ve 75. persantil) değerleri olarak bildirilmesi gerekir. İleri ve
karmaşık istatistiksel analizlerde, göreceli risk (RR-Relative Risk), olasılık
(OR-Odds Ratio) ve tehlike (HR-Hazard Ratio) oranları, güven aralıkları
(Confidence Intervals) ve p değerleri ile desteklenmelidir.
Editöryel Yorum: Dergide yayınlanan bir araştırmanın, o konunun bir uzmanı olan veya üst düzeyde değerlendirme yapan hakemi tarafından kısaca yorumlandığı yazılardır. Yazarları, dergi tarafından seçilip davet edilir.
Özet, Anahtar kelimeler, Tablo, Şekil, Resim ve diğer görseller kullanılmaz.
Tam metin, alt başlıksız, en fazla 1500 sözcük, kaynaklar ise 15 adet ile
sınırlandırılmıştır.
Derleme: Yazının konusunda birikimi olan ve bu birikimleri uluslararası
literatüre yayın ve atıf sayısı olarak yansımış uzmanlar tarafından hazırlanmış yazılar değerlendirmeye alınır. Yazarlar, dergi tarafından davet
edilir. Bir bilgi ya da konunun klinikte kullanılması için vardığı son düzeyi
anlatan, tartışan, değerlendiren ve gelecekte yapılacak olan çalışmalara
yön veren bir formatta hazırlanmalıdır. Özet Türkçe ve İngilizce dillerinde,
alt başlıklara ayrılmamış olarak en fazla 250 kelime olacak şekilde yazılır.
Anahtar kelimeler National Library of Medicine (NLM) tarafından hazır-
A-VI
lanan Medical Subject Headings (MeSH) terimleri arasından şeçilmeli ve
en az 3, en fazla 6 adet ile sınırlandırılmalıdır. Ana metin, en fazla 5000
kelimeden oluşmalı, kaynaklar ise 100 adet ile sınırlandırılmalıdır.
Derleme yazılarında yer alan görsellerin özgünlükleri yazarlar tarafından
dergiye gönderilecek olan ek bir mektup ile teyit edilmelidir. Yayınlanmış bir
kaynaktan alınarak yeniden kullanılacak olan görsellerin özgün versiyonlarının basılı veya elektronik kopyasına uygun atıflar yapılmalı ve telif hakkı
sahibinden (yayıncı, dergi veya yazarlar) alınan izin dergiye gönderilmelidir.
Olgu Sunumu: Olgu sunumu türünde yazılar için sınırlı sayıda yer ayrılmakta ve sadece ender görülen, tanı ve tedavide güçlük gösteren hastalıklarla
ilgili olan, yeni bir yöntem öneren, kitaplarda yer verilmeyen bilgileri yansıtan, ilgi çekici ve öğretici özelliği olan olgular yayına kabul edilmektedir.
Özet alt başlıklara ayrılmamalı ve 150 kelimeyi geçmemelidir. Anahtar kelimeler National Library of Medicine (NLM) tarafından hazırlanan Medical
Subject Headings (MeSH) terimleri arasından şeçilmeli ve en az 3, en fazla
6 adet ile sınırlandırılmalıdır. Ana metin; Giriş, Olgu ve Tartışma alt başlıklarını içermeli, Kaynaklar ve Tablolar ana dosyada sunulmalı, Şekiller ve
Resimler JPEG veya TIFF formatında sisteme yüklenmelidir. Olgu sunumu
türündeki yazıların ana metinleri 1500 kelimeden uzun olmamalı, kaynaklar en fazla 20 adet ile sınırlandırılmalıdır. Hasta onamının alındığına dair
bilginin Olgu Sunumu başlığı altında yazılması gerekmektedir.
Editöre Mektup: Dergide daha önce yayınlanan bir yazının önemini, gözden kaçan bir ayrıntısını ya da eksik kısımlarını tartışan yazı türüdür. Ayrıca
derginin kapsamına giren alanlarda okurların ilgisini çekebilecek konular
ve özellikle eğitici olgular hakkında da Editöre Mektup formatında yazılar
yayınlanabilir. Okuyucular da yayınlanan yazılar hakkında yorum içeren
Editöre Mektup formatında yazılarını sunabilirler. Özet, Anahtar kelime,
Tablo, Şekil, Resim ve diğer görseller kullanılmaz. Tam metin; alt başlıksız
en fazla 500 sözcük, kaynaklar ise 5 adet olarak sınırlandırılmıştır Hakkında mektup yazılan yayına ait cilt, yıl, sayı, sayfa numaraları, yazı başlığı ve
yazarların adları açık bir şekilde belirtilmeli, kaynak listesinde yazılmalı ve
metin içinde atıfta bulunulmalıdır.
Bilimsel Mektuplar: Bu tip yazılar klinik açıdan önemli veri ve buluşları duyurmayı amaçlayan ön bildirilerdir. Metnin bölümleri yoktur; maksimum
1000 kelime, bir adet tablo veya şekil ve en fazla 10 kaynaktan oluşur.
Mektuplar Editörler Kurulu’nun kararı ile yayınlanır. Yazarlar mektuplarını
göndermeden önce TFTR Dergisi Editörler Ofisi (email: [email protected]
com) ile temasa geçmelidir.
Özel Kurallar
Çift-kör hakem değerlendirmesinin yapılabilmesi için dergiye gönderilen
yazı dosyaları ve görseller kör olmalı, bir kurum veya kişiyi işaret edecek
bilgileri içermemelidir.
Tüm tablo, şekil, grafik ve diğer görseller ana metnin içinde geçiş sıralarına
uygun şekilde, ardışık olarak numaralandırılmalı, hasta, doktor ve kurum
adları görülmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Tablolar Microsoft Office
Word dosyası içinde Tablo Ekle komutu kullanılarak hazırlanmalı ve ana
metin içinde kaynak listesinin sonrasında sunulmalıdır. Tablolar JPEG, TIFF
veya diğer görsel formatlarda gönderilmemelidir. Mikroskopik şekillerde
açıklayıcı bilgilere ek olarak, büyütme oranı ve kullanılan boyama tekniği
de belirtilmelidir. Görseller sisteme minimum 300DPI çözünürlükte yüklenmelidir. Grafiklerde kullanılan çizgiler yayın hazırlığı aşamasında yeniden boyutlandırma sırasında meydana gelecek bozulmaları engellemek
amacıyla yeterli kalınlıkta olmalıdır. Tablo genişlikleri 9 veya 18 cm olmalıdır. Çizimlerin profesyonellerce yapılması daha uygundur. Gri renkler
kullanılmamalıdır. Tablolarda kullanılan kısaltmalar tablo altlarında tanımlanmalıdır. Tablo ve şekil başlıklarında ve tablonun yazı içinde anılmasında
Roma rakamları kullanılmamalıdır. Metin, tablo ve şekillerde kullanılan
ondalık sayılar, Türkçe bölümlerde virgül ile İngilizce bölümlerde ise nokta ile ayrılmalıdır. Özellikle tablolar, metni açıklayıcı ve kolay anlaşılır hale
getirecek biçimde hazırlanmalı ve metnin tekrarı niteliğinde olmamalıdır.
Farmasötik ürünler jenerik adlarıyla yazılmalı, yazılım, tıbbi malzeme ve
aygıt isimlerinde marka ve firma adı ile, şehir ve ülke bilgisi ana metin
içerisinde sağlanmalıdır.
Kaynaklar
Kaynaklar metin içindeki geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Yalnızca yayınlanmış ya da yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve güncel çalışmalar
kullanılmalıdır. Ulaşılması mümkün olmayan ve veritabanlarında indekslenmeyen kaynaklar kullanılmamalıdır. Dergi adları National Library of
Medicine formatına olarak kısaltılmalıdır (Patrias K. Citing medicine: the
NLM style guide for authors, editors, and publishers [Internet]. 2nd ed.
Wendling DL, technical editor. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2007 - [updated 2011 Sep 15; cited Year Month Day]. Available
from: http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine). Altı ya da daha az yazarlı
kaynaklarda tüm isimler yazılmalı, yazar sayısı altıyı aştığında ise, ilk altı
yazarın adı yazılarak arkasından Türkçe kaynaklarda ve ark., İngilizce kaynaklarda et al. ifadesi eklenmelidir. Kaynakların yazım şekli ve noktalamalar aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır.
Dergi: Benseler SM, Bargman JM, Feldman BM, Tyrrell PN, Harvey E,
Hebert D, et al. Acute renal failure in paediatric systemic lupus erythematosus: treatment and outcome. Rheumatology (Oxford) 2009;48:176-82.
Kitap bölümü: Sherry S. Detection of thrombi. In: Strauss HE, Pitt B, James
AE, editors. Cardiovascular Medicine.St Louis: Mosby; 1974. p.273-85.
Tek yazarlı kitap: Cohn PF. Silent myocardial ischemia and infarction. 3rd
ed. New York: Marcel Dekker; 1993.
Yazar olarak editör(ler): Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care
for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.
Toplantıda sunulan yazı: Bengisson S. Sothemin BG. Enforcement of data
protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92.Proceedings of the 7th
World Congress on Medical Informatics; 1992 Sept 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992.p.1561-5.
Bilimsel veya teknik rapor: Smith P. Golladay K. Payment for durable medical equipment billed during skilled nursing facility stays. Final report.
Dallas (TX) Dept. of Health and Human Services (US). Office of Evaluation
and Inspections: 1994 Oct. Report No: HHSIGOE 169200860.
Tez: Kaplan SI. Post-hospital home health care: the elderly access and utilization (dissertation). St. Louis (MO): Washington Univ. 1995.
Yayına kabul edilmiş ancak henüz basılmamış yazılar: Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med In press 1997.
Erken Çevrimici Yayın: Aksu HU, Ertürk M, Gül M, Uslu N. Successful treatment
of a patient with pulmonary embolism and biatrial thrombus. Anadolu Kardiyol Derg 2012 Dec 26. doi: 10.5152/akd.2013.062. [Epub ahead of print]
Elektronik formatta yayınlanan yazı: Morse SS. Factors in the emergence
of infectious diseases. Emerg Infect Dis (serial online) l995 Jan-Mar (cited
1996 June 5): 1(1): (24 screens). Available from: URL: http:/ www.cdc.gov/
ncidodlElD/cid.htm.
Değerlendirme aşamasındaki yazıların güncel durumuna ve dergiyle ilgili
diğer bilgilere www.ftrdergisi.com adresinden ulaşılabilir. Ayrıca her türlü
konuda aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılarak dergiyle bağlantı kurulabilir.
Editör: Prof. Dr. Ayşegül KETENCİ
Adres: Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Barbaros Bulvarı Aktaş İşhanı No: 85 Kat: 3 Daire: 3 Beşiktaş, İstanbul
Telefon: 0212 236 90 52
Faks: 0212 236 90 54
E-posta: [email protected]
Web Sayfası: www.ftrdergisi.com
Yayıncı: AVES - İbrahim KARA
Adres: Büyükdere Cad. 105/9 34394 Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul
Tel: 0212 217 17 00
Faks: 0212 217 22 92
E-posta: [email protected]
Web sayfası: www.avesyayincilik.com
A-VII
INSTRUCTIONS TO AUTHORS
The Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation (TJPMR) is the
official publication organ of the Turkish Society of Physical Medicine and
Rehabilitation that covers subjects on physical medicine, rheumatology and
rehabilitation. The journal is an international open access periodical and
publishes in accordance with independent, unbiased, double blind peer review principles. In addition to original articles TJPMR also publishes review
articles, case reports, letters to the editor, scientific letters, education articles,
literature reviews and congress/meeting announcements.
The Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation’s publication
languages are both Turkish and English. Submission of a Turkish title, abstract
or keywords is not compulsory for submissions from abroad Turkey. For these
sections, translation services will be provided by the journal if the submission
is accepted for publication.
Manuscripts can only be submitted through the journal’s online manuscript
submission and evaluation system, available at www.ftrdergisi.com. Manuscripts submitted via any other medium will not be evaluated.
Manuscripts submitted for evaluation should not be previously presented
or published in an electronic or printed medium. Editorial board should be
informed of manuscripts that have been submitted to another journal for
evaluation and rejected for publication. Submission of previous reviewer
reports will expedite the evaluation process. Manuscripts that have been
presented in a meeting should be submitted with detailed information on
the organization including the name, date and location of the organization.
Originality, high scientific quality and citation potential are the most important criteria for a manuscript to be accepted for publication.
Statements or opinions expressed in the published content reflect the views
of the author(s) and not the opinions of the editors. Turkish Society of Physical Medicine and Rehabilitation, the editorial board, and the publisher disclaim any responsibility or liability for such materials.
The authors transfer all copyrights of their manuscripts within the scope of
local and international laws to the journal as of submission. For this purpose,
a copyright transfer form should be signed by all contributing authors and a
scanned version of the form should be submitted with the manuscript. The
wet signed version of the form should be posted to the Editorial Office. The
financial and legal responsibilities of a manuscript, including the text, tables,
images and any other content that may be subject to international or local
copyrights belong to the authors.
Authorship contribution form should be filled in the corresponding author
and a signed and scanned version should be submitted during manuscript
submission process in order to act appropriately to authorship rights and prevent ghost or honorary authorship.
Any financial grants or other support received for the study from individuals or institutions should be disclosed to the Editorial Board and to disclose
potential conflicts of interest ICMJE Potential Conflict of Interest Disclosure
From should be filled in and submitted.
The manuscripts should be prepared in accordance with ICMJE-Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly
Work in Medical Journals (updated in December 2013 - http://www.icmje.
org/icmje-recommendations.pdf). Authors are required to prepare manuscripts in accordance with CONSORT guidelines for randomized research
studies, STROBE guidelines for observational original research studies, STARD
guidelines for studies on diagnostic accuracy, PRISMA guidelines for systematic reviews and meta-analysis, ARRIVE guidelines for experimental animal
studies and TREND guidelines for non-randomized public behavior.
An approval of research protocols by Ethics Committee in accordance with
international agreements (Helsinki Declaration of 1975, revised 2008, “Guide
for the care and use of laboratory animals - www.nap.edu/ catalog/5140.
html/) is required for experimental, clinical and drug studies and some case
reports. If required ethics committee reports or an equivalent official document may be requested from the authors. In manuscripts reporting the results of an experimental study, it should be stated within the main text that
the patients were informed in detail about the treatment technique and
that the patient’s consent was obtained. For studies carried out on animals,
the measures taken to prevent pain and suffering of the animals should be
stated clearly. Information on patient consent, name of the ethics commit-
tee and the ethics committee approval number should also be stated in the
materials and methods section of the manuscript.
Pre-evaluation checks of each submission are carried out by the Editorial
Board. Manuscripts are scanned for plagiarism and duplication at this stage.
If an ethical problem detected regarding plagiarism and duplication the
Editorial Board will act in accordance with the Committee on Publication
Ethics (COPE). Manuscript that pass this stage are assigned to at least three
double blind peer-reviewers. Reviewers are selected among independent experts who has published publications in the international literature on the
submission subject and received considerable amount of citations. Research
articles, systematic reviews and meta-analysis manuscripts are also reviewed
by a biostatistician. By submitting a manuscript to the journal authors accept
that editor may implement changes on their manuscripts as long as the main
idea of the manuscript is not interfered with.
Patients have their right of privacy. Indicative information, patient names
or pictures should not be published unless it is scientifically necessary or the
patient’s (or the parent or the guardian of the patient) written informed
consent to publish this material was obtained.
For this purpose, informed consent requires the patient to review a draft
version of the study. If unnecessary, indicative details of the patient may not
published. Achieving a complete anonymity is can be difficult, however if
doubt is present informed consent must be obtained.
Once a manuscript is accepted for publication, the author list of the manuscript can’t be altered with.
Manuscripts should be prepared using Microsoft Word software and should
be structured in accordance with the rules below depending on their type.
Original Article: The abstract page should be submitted in both English and
Turkish; should be structured with Objective, Material and Methods, Results
and Conclusion subheadings and should not be longer that 250 words. Key
words should be concordant with National Library of Medicine (NLM) Medical Subject Headings (MeSH) vocabulary terms and there should be at least 3
and the number should be limited with 6. Key words should be listed below
the abstract both in Turkish and English. The main text should be structured
with Introduction, Materials and Methods, Results and Conclusion subheadings and should be limited to 5000 words. Reference list and tables should
be located at the end of the main document, images should be submitted in
.JPG and .TIFF formats. Number of cited references should be limited with 50.
Statistical analysis should be performed in accordance with guidelines on
reporting statistics in medical journals (Altman DG, Gore SM, Gardner MJ,
Pocock SJ. Statistical guidelines for contributors to medical journals. Br Med
J 1983: 7; 1489-93.). Describe software used for analysis. For parametric tests
represent continuous variables as Mean±Standard Deviation, while for nonparametric tests represent data as Median and range (Minimum- Maximum)
or Median and interquartile range (25th and 75th percentiles). Whenever
complex analyses are used support the relative risk (RR), odds (OR) or hazard
ratios (HR) values by providing confidence intervals (CI) and p values.
Editorial Comment: These are short manuscripts that are prepared by experts
in their area in order to comment on an article which is published in the
journal’s current or previous issues. This type of manuscripts are solicited. An
abstract, key words, tables and/or figures are not required for Editorial Comments. The main text should not be structured with subheadings and should
not be longer than 1500 words. Number of references should be limited to
15.
Review: Reviews which are prepared by authors who have extensive knowledge on a particular field and whose scientific background has been translated into high volume of publication and higher citation potential are taken
under review. The authors may be invited by the journal. Reviews should be
describing, discussing and evaluating the current level of knowledge or topic
used in the clinical practice and shoul guide future studies. The manuscript
contains unstructured abstract not exceeding 250 words. The manuscript
should include minimum 3 and maximum 6 keywords which conform to Medical Subject Headings (MeSH) terms prepared by National Library of Medicine
(NLM). Main text should contain Introduction, Clinical and Research Consequences and Conclusion sections. Main text should not exceed 5000 words
and the references should be limited to 100.
A-VIII
The originality of the visual media contained in the reviews should be confirmed by submitting a letter to the journal. The original versions of the
printed or electronic copies of the images adapted from a published source
should be cited properly and the written permission obtained from the
copyright holder (publisher, journal or authors) should be forwarded to the
journal.
Case Report: There is limited space for case reports in the journal and reports on rare cases or conditions that constitute challenges in the diagnosis
and treatment, those offering new therapies or revealing knowledge not
included in the books, and interesting and educative case reports are accepted for publication. The abstract should be unstructured and should not
exceed 150 words. The manuscript should include minimum 3 and maximum
6 keywords which conform to Medical Subject Headings (MeSH) terms prepared by National Library of Medicine (NLM). The main text should include
Introduction, Case Report, Discussion, Conclusion subheadings, Figures and
Images should be submitted separately in JPEG of TIFF formats. The main
text of case reports should be limited to 1500 words. References should be
limited to 20. Information on patient’s consent should be provided within
the “Case Report” section.
Letter to the Editor: Includes manuscripts discussing important parts, overlooked aspects or lacking parts of a previously published article. Articles on
the subjects within the scope of the journal that might attract the readers’
attention, particularly educative cases can also be submitted in the form of
“Letter to the Editor”. Readers can also present their comments on the published manuscripts in the form of “Letter to the Editor”. Abstract, Keywords,
Tables, Figures, Images and other media are not included. The text should be
unstructured and should not exceed 500 words; references are limited to 5.
Volume, year, issue, page numbers, and title of the manuscript being commented on, as well as the name of the authors should be clearly specified,
should be listed in the references and cited within the text.
Scientific Letter: The articles in form of preliminary report aimed to announce the new scientific thoughts and data are accepted for publication
as scientific letters. The manuscript should not be structured with sections
and should be limited with 1000 words, a table and 10 references. Scientific
Letters are evaluated only by the editorial board. Submitting authors should
get in contact with the Editorial Board (e-mail: [email protected]) before submission.
Special Considerations
Submitted manuscript files should be blind in order to ensure a double blind
review process. Information that may indicate an individual or institution
should be excluded from the manuscript files.
All tables, figures, graphs and other visual media must be numbered in order
of citation within the text and must not disclose the names of the patients,
doctors or institutions. Tables must be prepared in a Microsoft Office Word
document using “Insert Table” command and be placed at the end of the
references section in the main document. Tables should not be submitted in
JPEG, TIFF or other visual formats. In microscopic images, magnification and
staining techniques must be specified in addition to figure captions. All images should be in high resolution with minimum 300 DPI. Lines in the graphs
must be in adequate thickness. Therefore, loss of details would be minimal
if reduction is needed during press. Width must be 9 cm or 18 cm. It would
be more appropriate if the drawings are prepared by the professionals. Gray
color should be avoided. Abbreviations used in tables must be defined in
alphabetical order at the bottom of the tables. Roman numerals should be
avoided while numbering the Tables and Figures, or while citing the tables in
the text. Decimal points in the text, tables and figures should be separated
by comma in Turkish sections and by dots in English sections. Particularly,
tables should be explanatory for the text and should not duplicate the data
given in the text.
Pharmaceuticals should be specified with their generic names, and medical
products and devices should be identified with brand name and company
name, city and country.
References
References should be numbered in the order they are cited. Only published
data or manuscripts accepted for publication and recent data should be
included. Inaccessible data sources and those not indexed in any database
should be omitted. Titles of journals should be abbreviated in accordance
with Index Medicus-NLM Style (Patrias K. Citing medicine: the NLM style
guide for authors, editors, and publishers [Internet]. 2nd ed. Wendling DL,
technical editor. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2007 [updated 2011 Sep 15; cited Year Month Day] (http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine). All authors should be listed if an article has six or less authors;
if an article has more than six authors, first six authors are listed and the
rest is represented by “ve ark.” in Turkish articles and by “et al.” in English
articles. Reference format and punctuation should be as in the following
examples.
Journal: Benseler SM, Bargman JM, Feldman BM, Tyrrell PN, Harvey E, Hebert
D, et al. Acute renal failure in paediatric systemic lupus erythematosus: treatment and outcome. Rheumatology (Oxford) 2009;48:176-82.
Book Section: Sherry S. Detection of thrombi. In: Strauss HE, Pitt B, James AE,
editors. Cardiovascular Medicine.St Louis: Mosby; 1974. p.273-85.
Books with Single Author: Cohn PF. Silent myocardial ischemia and infarction. 3rd ed. New York: Marcel Dekker; 1993.
Editor(s) as author: Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for
elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.
Conference Proceedings: Bengisson S. Sothemin BG. Enforcement of data
protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th
World Congress on Medical Informatics; 1992 Sept 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992.p.1561-5.
Scientific or Technical Report: Smith P. Golladay K. Payment for durable medical equipment billed during skilled nursing facility stays. Final report. Dallas
(TX) Dept. of Health and Human Services (US). Office of Evaluation and Inspections: 1994 Oct. Report No: HHSIGOE 169200860.
Thesis: Kaplan SI. Post-hospital home health care: the elderly access and utilization (dissertation). St. Louis (MO): Washington Univ. 1995.
Manuscripts accepted for publication, not published yet: Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med In press 1997.
Epub Ahead of Print Articles: Aksu HU, Ertürk M, Gül M, Uslu N. Successful
treatment of a patient with pulmonary embolism and biatrial thrombus. Anadolu Kardiyol Derg 2012 Dec 26. doi: 10.5152/akd.2013.062. [Epub ahead
of print]
Manuscripts published in electronic format: Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis (serial online) l995 Jan-Mar
(cited 1996 June 5): 1(1): (24 screens). Available from: URL: http:/ www.cdc.
gov/ncidodlElD/cid.htm.
The latest status of the submitted manuscripts and other information about
the journal can be accessed at www.ftrdergisi.com. Furthermore, contact details of the Editorial Office and Publisher are provided below for correspondence with the journal in every respect.
Editor: Prof. Dr. Ayşegül KETENCİ
Address: Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Barbaros Bulvarı
Aktaş İşhanı No: 85 Kat: 3 Daire: 3 Beşiktaş, İstanbul, Turkey
Phone: +90 212 236 90 52
Fax: +90 212 236 90 54
E-mail: [email protected]
Web page: www.ftrdergisi.com
Publisher: AVES - İbrahim KARA
Address: Büyükdere Cad. 105/9 34394 Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul
Phone: +90 212 217 17 00
Fax: +90 212 217 22 92
E-mail: [email protected]
Web page: www.avesyayincilik.com
A-IX
İÇİNDEKİLER
Orijinal Makaleler
85
Serebral Palsili Çocukların Bakıcılarının Ev Egzersiz Programına Uyumları
92
Genç Erkek Kick-Boksörler Arasında Tek Seans Aerobik ve Anaerobik Egzersize Cevaben Akut Hematolojik Profil
98
Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Tedavisinde Düşük Doz Lazer Terapi ve Interferans Akım Terapisinin
Etkileri
Aynur Başaran, Kiymet İkbal Karadavut, Şükran Özden Üneri, Özlem Balbaloğlu, Nuray Atasoy; Konya, Türkiye
Mohammad Ali Azarbayjani, Rozita Fathi, Asieh Abbasi Daloii, Ahmad Abdi, Hoseyn Fatolahi; Tahran, İran
Irena M. Dimitrijevic, Milica P. Lazovic, Mirjana N. Kocic, Lidija R. Dimitrijevic, Dragan D. Mancic, Anita M. Stankovic; Niska Banja, Sırbistan
106
İnme Etki Ölçeği 3,0: Türk Toplumundaki İnmeli Hastalarda Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması
117
Osteoartritte Kemik Morfogenik Protein Düzeyleri
121
Premenopozal Erişkin Kadınlarda Vitamin D Düzeyi ile Kronik Ağrı ve Depresyon Arasındaki İlişki
126
İzmir İlindeki Semptomatik Diz, El ve Kalça Osteoartrit Risk Faktörleri
134
İstanbul’daki Serebral Palsi Olgularının Klinik ve Demografik Özellikleri: Çok Merkezli Çalışma
139
Osteoporozu Olan ve Olmayan Postmenopozal Kadınlarda QUALEFFO-41 Ölçeği ile Yaşam Kalitesinin
Değerlendirilmesi
Aslı Özmaden Hantal, Beril Doğu, Raikan Büyükavcı, Banu Kuran; İstanbul, Türkiye
Sinem Bozkurt, Ayça Utkan Karasu, Aylin Sepici Dinçel, Nihal Taş, Ankara, Türkiye
Halim Yılmaz, Said Bodur, Gülten Karaca; Konya, Türkiye
Hilal Yeşil, Simin Hepgüler, Cihat Öztürk, Murat Yeşil, Kazım Çapacı; İzmir, Türkiye
Ebru Yılmaz Yalçınkaya, Berrin Hüner, Ümit Dinçer, Demirhan Dıraçoğlu, Resa Aydın, Afitap İçağasıoğlu, Esma Demirhan, Levent Yalçın, Kadriye Öneş,
Nil Çağlar, Adnan Yüksel, Şafak Sahir Karamehmetoğlu, Dilşad Türkdoğan, Gazi Zorer, Zuhal Yapıcı, Belgin Erhan, Bora Akyürek, Banu Kuran,
Hülya Akbaş, Nurdan Paker, Demet Uçar, Kahraman Öztürk, Nihal Özaras; İstanbul, Türkiye
Gülseren Pamuk, Ruhuşen Kutlu, Selma Çivi; Konya, Türkiye
147
Geriatrik Popülasyonda Dengenin Fonksiyonel Durum ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi
Şule Şahin Onat, Sibel Ünsal Delialioğlu, Sumru Özel; Ankara, Türkiye
Derleme
155
Fizik Tedavi Ajanlarına Haksızlık mı Ediliyor?
Derya Demirbağ Kabayel, Selçuk Yavuz; Edirne, Türkiye
Olgu Sunumları
162
Radyoterapi Sonrası Nadir ve Geç Görülen Bir Komplikasyon Olan Alt Motor Nöron Sendromu
166
Kronik Bel Ağrısı Olan Bir Okronozis Olgusu
171
Blue Rubber Bleb Nevus Sendromu ile İlişkili Parapleji
175
Kabakulak Enfeksiyonu ile İlişkili Akut Longitudinal Miyelit ve Guillain-Barre Sendromu Birlikteliği
179
182
Sibel Süzen Özbayrak, Mustafa Özbayrak, Kenan Akgün; İstanbul, Türkiye
Süha Yalçın, Tülay Tiftik, Murat Kara, İlkay Karabay, Murat Ersöz, Selami Akkuş; Ankara, Türkiye
Ebru Aytekin, Sibel Çağlar Okur, Nil Sayıner Çağlar, Özcan Ayşar, Mustafa Devran Aybar; İstanbul, Türkiye
İrfan Koca, Müzeyyen Günay, Mustafa Işık, Özlem Altındağ, Ercan Madenci; Gaziantep, Türkiye
Bilimsel Mektuplar
Bilateral Anterior Serebral Arter İnfarktına Bağlı Gelişen Parapleji ve Abuli
Serdar Kesikburun, İlknur Tuğcu, Birol Balaban, Rıdvan Alaca, Arif Kenan Tan; Ankara, Türkiye
Epidermoid Tümör ve Tethered Kord Birlikteliği
Ahmet Boyacı, Ahmet Tutoğlu, Nurefşan Boyacı, Ekrem Karakaş; Şanlıurfa, Türkiye
A-X
CONTENTS
85
92
Original Articles
Adherence to Home Exercise Program among Caregivers of Children with Cerebral Palsy
Aynur Başaran, Kiymet İkbal Karadavut, Şükran Özden Üneri, Özlem Balbaloğlu, Nuray Atasoy; Konya, Turkey
Acute Hematological Profile Response to One Session of Aerobic and Anaerobic Exercise among Young
Male Kickboxers
Mohammad Ali Azarbayjani, Rozita Fathi, Asieh Abbasi Daloii, Ahmad Abdi, Hoseyn Fatolahi; Tehran, Iran
98
Effects of Low-Level Laser Therapy and Interferential Current Therapy in the Treatment of Complex
Regional Pain Syndrome
Irena M. Dimitrijevic, Milica P. Lazovic, Mirjana N. Kocic, Lidija R. Dimitrijevic, Dragan D. Mancic, Anita M. Stankovic; Niska Banja, Serbia
106
Stroke Impact Scale Version 3.0: Study of Reliability and Validity in Stroke Patients in the Turkish Population
117
Bone Morphogenetic Protein Levels in Osteoarthritis
121
The Association between Vitamin D Level and Chronic Pain and Depression in Premenopausal Women
126
Risk Factors of Symptomatic Knee, Hand and Hip Osteoarthritis in a Suburban Area of İzmir City
134
Demographic and Clinical Findings of Cerebral Palsy Patients in İstanbul: A Multicenter Study
139
Evaluation of Quality of Life in Postmenopausal Women with and without Osteoporosis using the
QUALEFFO-41 Scale
Aslı Özmaden Hantal, Beril Doğu, Raikan Büyükavcı, Banu Kuran; İstanbul, Turkey
Sinem Bozkurt, Ayça Utkan Karasu, Aylin Sepici Dinçel, Nihal Taş, Ankara, Turkey
Halim Yılmaz, Said Bodur, Gülten Karaca; Konya, Turkey
Hilal Yeşil, Simin Hepgüler, Cihat Öztürk, Murat Yeşil, Kazım Çapacı; İzmir, Turkey
Ebru Yılmaz Yalçınkaya, Berrin Hüner, Ümit Dinçer, Demirhan Dıraçoğlu, Resa Aydın, Afitap İçağasıoğlu, Esma Demirhan, Levent Yalçın, Kadriye Öneş,
Nil Çağlar, Adnan Yüksel, Şafak Sahir Karamehmetoğlu, Dilşad Türkdoğan, Gazi Zorer, Zuhal Yapıcı, Belgin Erhan, Bora Akyürek, Banu Kuran, Hülya
Akbaş, Nurdan Paker, Demet Uçar, Kahraman Öztürk, Nihal Özaras; İstanbul, Turkey
Gülseren Pamuk, Ruhuşen Kutlu, Selma Çivi; Konya, Turkey
147
The Relationship of Balance between Functional Status and Quality of Life in the Geriatric Population
Şule Şahin Onat, Sibel Ünsal Delialioğlu, Sumru Özel; Ankara, Turkey
Review
155
Are We Being Unfair to Physical Therapy Agents?
Derya Demirbağ Kabayel, Selçuk Yavuz; İstanbul, Turkey
Case Reports
162
A Rarely Seen Late Complication, Radiation-Induced Lower Motor Neuron Syndrome
166
A Case Report of Chronic Low Back Pain with Ochronosis
171
Paraplegia Associated with Blue Rubber Bleb Nevus Syndrome
175
Acute Longitudinal Myelitis and Guillain-Barre Overlap Syndrome Following Mumps Viremia
Sibel Süzen Özbayrak, Mustafa Özbayrak, Kenan Akgün; İstanbul, Turkey
Süha Yalçın, Tülay Tiftik, Murat Kara, İlkay Karabay, Murat Ersöz, Selami Akkuş; Ankara, Turkey
Ebru Aytekin, Sibel Çağlar Okur, Nil Sayıner Çağlar, Özcan Ayşar, Mustafa Devran Aybar; İstanbul, Turkey
İrfan Koca, Müzeyyen Günay, Mustafa Işık, Özlem Altındağ, Ercan Madenci; Gaziantep, Turkey
Other
179
Bilateral Anterior Cerebral Artery Infarction Leading to Paraplegia and Abulia
182
Epidermoid Tumor with Tethered Cord
Serdar Kesikburun, İlknur Tuğcu, Birol Balaban, Rıdvan Alaca, Arif Kenan Tan; Ankara, Turkey
Ahmet Boyacı, Ahmet Tutoğlu, Nurefşan Boyacı, Ekrem Karakaş; Şanlıurfa, Turkey
A-XI
EDİTÖRDEN
Değerli meslektaşlarım,
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi’nin 2014 yılı ikinci sayısı ile
karşınızdayız. Bilimsel içeriği oldukça yoğun olan yayınlarımızı, ilgi ile
okuyacağınızı diliyoruz. Mevcut olarak on yedi yazının yer aldığı bu sayımızın
içeriğinde; on adet orijinal araştırma, bir adet derleme, dört adet vaka sunumu
ve iki adet bilimsel mektup yazısı bulunmaktadır. Araştırma yazılarımızda;
aerobik ve anaerobik egzersizin etkileri, Serebral Palsi’nin klinik özellikleri,
kompleks bölgesel ağrı sendromu tedavisinde fizik tedavi ajanlarının etkinliği,
inme ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği, osteoartrit, osteoporoz ve
geriatrik hastalarda dengenin yaşam kalitesine etkisi gibi konular üzerine
yazılan çalışmaları okuyacaksınız. Bu sayımızda yer alan derleme ise günlük
rutinde sık kullandığımız bir konu hakkında: “Fizik tedavi ajanlarına haksızlık
mı ediliyor?” İlgi ile okuyacağınızı tahmin ediyoruz.
Bu sayının içeriğinin oluşmasında katkıda bulunan yazarlarımızı kutlar, yazıların değerlendirilmesi için değerli
zamanlarını ayıran hakemlerimize teşekkür ederiz.
Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle…
Dr. Nurettin Taştekin
A-XII
EDITORIAL
Dear Colleagues,
We welcome you to the second issue of the Turkish Journal of Physical
Medicine and Rehabilitation in 2014. We hope that you would show
great interest in reading our content-rich scientific publications. There are
seventeen manuscripts published in the current issue including ten original
research articles, one review, four case reports, and two scientific letters. You
will read research articles written on the effects of aerobic and anaerobic
exercises, clinical features of cerebral palsy, effectiveness of physical therapy
agents in the treatment of complex regional pain syndrome, validity and
reliability of the Turkish version of stroke scale, and the influence of balance
on the quality of life in geriatric patients, osteoarthritis and osteoporosis. The
review published in the current issue is about a topic commonly encountered
in routine daily practice: “Are we unfair to physical therapy agents?” We hope
you would read with great interest.
We congratulate the authors who have contributed to the content of the current issue and acknowledge the
referees for their value time they spent to review the manuscripts.
We wish to see you in the next issue…
Dr. Nurettin Taştekin
A-XIII
Download

Adherence to Home Exercise Program in CP