HAYATIMIZDAKİ EĞRİLER
HAZIRLAYAN: ZEHRANUR BETÜL ALTAY
DANIŞMAN: SEZGİN POLAT
PARABOL
Parabol, bir düzlemde alınan sabit bir d doğrusu ile sabit bir F
noktasından eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yerleştiril2
mesidir. Cebirde ise y=ax +bx+c şeklindeki ikinci derece fonksiyonları grafiği olarak bilinir.
Bijapur Mescidi. Dünyanın en büyük kubbesi
Bazı kuyrukluyıldızların yörüngeleri paraboliktir
Balıkçılıkta parabolik kamışlar kullanılır. Böylece
balık vuruşları daha kolay hissedilir
Güneş kolektörlerinin parabolik yapılması enerji
verimliliğini artırır
Optikte aynalar ve mercekler parabolik yapılırlar
Download

Hayatımızdaki Eğriler