YA AMA DA R HER YERDE
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
DOSYA ÇER K SIRALAMA
Contents
1. F rma Tan t m B lg Föyü (Trade Presentat on )
2.
rket Yönet m emas ( Trade Management)
3. Faal yet Alanlar (F eld of Act v ty)
4. Tamamlad
m z ler m z (Completed Works)
5. Amac m z ve Hede m z (Our A ms)
6. Mak ne Araç Park m z (Veh cle Park ng)
7. Tamamlanan ve Devam Eden ler m z Res mleyen Kareler (P ctures)
8.
B t rme,
Deney m ve
Denetleme Belgeler ( nstruments)
9. Referanslar m z (Referances)
10. Sert kalar m z (Cert cates)
11.
AKOVA NSAAT.COM.TR
rketler m z (Our Compan es)
1
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
F RMAYI TANITICI B LG FORMU
Trade Introductory Form
F RMA ADI
(Trade Name)
: AK OVA N . SAN. T C. LTD. T .
: AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T
TEBL GAT ADRES
(Commun cat on address)
: H.OSMAN MAH.HIZIR RE S CAD.306
KÖRFEZ BELED YES KAR ISI
YARIMCA / KOCAEL
TEL NO
(Phone Number)
: 0.262.528 55 32- 33
FAKS
(Fax)
: 0.262.528 55 34
KURULU TAR H
(Establ shment Date)
: 1980'L YILLARDAN GÜNÜMÜZE .
KAYITLI OLDU U T CARET ODASI
(Chamber of Commerce)
: KÖRFEZ T CARET ODASI / KOCAEL
KAYITLI OLDU U VERG DA RES
(Tax O ce)
: KÖRFEZ V.D.
KAYITLI OLDU U VERG NUMARASI
(Tax Number)
: 033 012 5478
E-POSTA ADRES
(e-ma )
: [email protected] nsaat.com.tr
2
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
MERKEZ ORGAN ZASYON EMASI
Central Organ zat on Chart
YÖNETİM KURULU
GENEL MÜDÜR
HUKUK DANIŞMANI
GENEL MÜDÜR YRD.
YURT İÇİ
KALİTE VE SEÇ
MÜDÜRÜ
MALİ VE İDARİ İŞL. MÜD.
TEKNİK MÜDÜR
TEKNİK OFİS ŞEFİ
İHALE HAZIRLIK VE İŞ
GELİŞTİRME MÜH.
MAKİNA İKMAL ŞEFİ
MALİ MÜŞAVİR
PROJE MÜDÜRLERİ
LOJİSTİK ŞEFİ
MALİ İŞLER ŞEFİ
GENEL MÜDÜR YRD.
YURT DIŞI
YURT DIŞI PROJE MÜD.
İDARİ İŞLER ŞEFİ
Ş. LOJ. ŞEFLERİ
FİNANSMAN SOR.
İNSAN KAYNAKLARI
VE PERSONEL SOR.
PLANLAMA HAK. VE
KESİN HES. MÜH.
SATINALMA SOR.
MUHASEBE SOR.
HUKUK SORUMLUSU
TASARIM VE PROJE
SOR.
DEPO SORUMLULARI
DÖKÜMANTASYON
SOR.
BİLGİ İŞLEM SOR.
ATÖLYE ŞEFLERİ
EVRAK KAYIT/ARŞİV
SOR.
SEKRETERLER
HİZMETLİLER
AKOVA NSAAT.COM.TR
3
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
ANT YE ORGAN ZASYON EMASI
S te Organ zat on Chart
PROJE MÜDÜRÜ
YAPIM İŞLERİ ŞEFİ
İNŞAAT KISIM ŞEFİ
Ş. İDARİ İŞLER ŞEFİ
Ş. MUHASEBE SOR.
PERSONEL SORUMLUSU
İNŞAAT
MÜHENDİSLERİ
DOKTOR
İNŞAAT
TEKNİKERLERİ
KALİTE GÜVENCE
ŞEFİ
KALİTE GÜVENCE VE İŞ
GÜVENLİĞİ SORUMLUSU
PL. HAK. VE KES.
H. ŞEFİ
Ş. LOJİSTİK ŞEFİ
PLANLAMA MÜHENDİSİ
SATINALMA
SORUMLUSU
HAK. VE KES. H. MÜH.
Ş. DEPO SORUMLUSU
Ş. ATÖLYE
SORUMLUSU
KAMP AMİRİ
İNŞAAT
SORUMLUSU
ÖLÇME İŞL. KIS. ŞEFİ
TOPOĞRAFLAR
MEKANİK TES. KIS. ŞEFİ
ELEKTRİK TES. KIS. ŞEFİ
4
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
FAAL YET ALANLARIMIZ
F eld of Act v ty
1. N AAT LER
(Bu ld ng)
Yap
ler (Construct onal)
- Betonarme Karkas yap (Re nfercement)
- Y ma B na (Condensat on)
- Çel k Konstrüks yon Yap m, Sökülmes ve Tad lat ler
(Alterat on and Constract on)
- Tank Temeller (Tank base)
- B na Güçlend rme ler ( Bu ld ng Re nforcement)
- Futbol Saha Yap m (Football F eld Construct on)
Altyap (Undergrounel works)
- Kanal zasyon (Waste water)
- Ya mursuyu (Storm water)
- çme suyu (Potable water)
- Do algaz (Fuel Gas)
- Ya murlama (Spr nkler system)
- Elektr k (Electr cal)
- Yol alt yap s (Road Groundwork)
- Menfez (Vent) Ta duvar (Stone Wall )
- st nat duvar (Stone Wall)
- ev ta (Glac s Stone) v.b yap lar (ext.)
Her Türlü Hafr yat, Tahm l Tahl yes (Excavat ons)
- B na fabr ka temeller (Bu ld ng- Factory Base)
- Y k m ler (Collapse)
- L man dolgusu (Seaport F ll ng)
- Tahk mat ve r p-rap ( ntrenchment)
AKOVA NSAAT.COM.TR
5
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
Mak neler K ralama H zmetler (Hard Mach ne H r ng)
- Ekskavatör (Paletl Last kl ) (D pper Dredger)
- Jcb mak neler (K r c l K r c s z) (Dozer)
- Kamyonlar (Trucks)
- S l nd r (Road Roller)
- Greyder (Scraper)
- Last kl Loder (Loder)
- T r ( Lovbet) (Juggernaut)
n aat Malzemeler ; (Bu ld ng mater al )
- Ta , (Stone)
- Stab l ze, (Stab l zat on)
- Agrega, (Aggregate)
- Kum, (Sand)
Yap (Construct on)
- Özel Meskenler n a Etmek (Pr vate Bu ld ng)
- Yüzme Havuzlar (Sw mm ng Pool)
- Fabr ka B.A. Temeller (Factory Base)
- Sosyal Ya am Alanlar (Soc able F eldwork)
- Ün vers te Kampus n aat ve Cevre Düzenleme
(Un vers ty Bu ld ng) (Landscape)
6
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TAMAMLADI IMIZ LER
Completely F n shed Works
Opet gaz dolum tes s den z boru hatt ,
Opet gaz dolum tes s altyap ,
M langaz gaz dolum tes s den z boru hatt ,
M langaz gaz dolum tes s küre tank temel ,
Kand ra-Ayazma çme suyu 50 Km boru hatt ,
Turnagaz gaz dolum tes s dar b na ve tüp dolum tes s n aat ,
ETA Elektr k Telekomün kasyon A. . ad na zm t/Yahya kaptan, Yar mca,
Kuruçe me, Bahçec k, le kav a , Gölcük/Nüzhet ye, Gebze/D lovas , Gebze/Mutlukent,
Köseköy Telekom altyap ler ,
Koçak n aat'a a t zm t/Üç tepelerde 300 v lla temel ve altyap ,
EMT n aat Akarca Konutlar yol ve b na hafr yatlar ,
Tüpra /Körfez tes sler nde Entes A. . yapm oldu u zomer zasyon ün tes , labaratuvar
n aat alt yap ,
Ford-Otosan Gölcük fabr kas PTT altyap ve kablo ba lant lar ,
M ma A. . Aslan Ç mento skele dolgu ,
B z mgaz gaz dolum tes s 3 adet küre tank hafr yat ve dolgu ,
Tüpra /Körfez tes sler nde küre tank hafr yat, altyap
ve asfalt ,
ETA Elektr k Telekomün kasyon A. . fabr ka n aat ve çevres ta st nat duvar ,
Se Petrol A. . Körfez k katl dar b na ve araç park sahas ,
Bahçec k Keltepe'de 10 adet v lla alt yap , yol ve n aatlar n nce ç l ,
stanbul Kurtköy'de M langaz A. . Ad na Gençl k Spor l Müdürlü ü'ne n zam ölçülerde
Ç m futbol sahas alt yap s ve ç mleme .
Kand ra-Karasu aras stanbul Büyük eh r Beled yes Melen Suyu projes hafr yat ve
nakl ye
Gülsan D 100 karayolu ç ftleme ve Çenesuyu-Körfez aras dolgu ve hafr yat ,
Muammer Derel Okulu çevres ta duvar, çevre düzenleme, dolgu ve hafr yat ler ,
Körfez l mtepe mevk nde Atakent Konut Yap Kooperat Altyap ve çevre yollar ,
Özyap n aat A. . Yen köy L man n aat hafr yat ve ta dolgu
Opet Tek rda / Marmara Ere l s Dolum Term nal Tes s n aat ,
Rota n . Toylar (Der nce) Yol alt yap s
Kocael Büyük eh r Beled yes l mtepe Afet Kaç Yolu
AKOVA NSAAT.COM.TR
7
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
Kocael Büyük eh r Beled yes l mtepe Ba lant Yolu ve Sanat Yap lar ,
Kocael Büyük eh r Beled yes Bek rpa a Ba dat Cad. Ve Bulvar Düzenleme,
DUYTA 42 Evler ya mursuyu ter stasyonu kaba n aat ,
Federal Mogul Segman ve Gömlek Sapanca Tes s b na y k m ve yen den yap m ,
Tüpra zm t Ra ner Müdürlü ü G r Yolu ve Kav ak Düzenleme ler ,
Aygaz A. . Gazal Dolum Depolar ve Çevre Düzenlemes ,
POA Urfa Hava kmal n aat ,
Tüpra B na Y k m ler ,
Kocael Büyük eh r Beled yes hsan ye Sah l Düzenleme Projes ,
Tüpra Oks jen Trafo ve alter (Oxygenate Substat on Bu ld ng) B nas ,
Aygaz A. . Der nce Depo n aat ve Muhtel f ler
Aygaz A. . Term nal G r Yolu n aat
sk Asya Bölges Müteferr k çme Suyu ebekes ve Kat Ay r m n aat
POA Der nce Maden Ya Fabr kas Asfalt Kaplama ve Izgara Kanal Yap m
Den zat A. . r nyal Yazl k Ev Kaba n aat Yap m
Kocael Büyük eh r Beled yes Gebze Do u Kav a ndan Kuzey Yan Yola Ba lant s
Tüpra Rup Projes ARK N AAT Hafr yat
Tüpra Rup Projes GEMONT A. . T2 ün tes n aat ler
Tüpra Rup Projes ENTES A. . West Water Projes
Tüpra Rup Projes TEKFEN A. . Hafr yat ler
Tüpra Rup Projes ARK N AAT Köprü Yap m
Tüpra Rup Projes MESA A. . Hafr yat ler
DUBA PORT STFA Hafr yat ler
8
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
M SYONUMUZ, AMACIMIZ ve HEDEFLER M Z
M ss on, Purpose and Goals
Gel en ve h zla büyüyen ülkem zde eh rc l k anlay anakent (metropol)
eh rler m zde
mara ve ya ant ya yans ma sanc s çekt b r gerçek, bu gerçekten hareketle yola ç karsak
b z ne yapab lece m z hang yelpazede olaca m za karar vermem z gerek yor. De
m
sürec nde çarp k altyap düzen nde m var olmak yoksa yen eh rc l k anlay na sah p
yap n n çat s n olu turmak ve bu formatla kal teden ödün vermemek m ? Prens pler nden
ödün vermeden lkel ve sa duyulu b r yap olu turman n gayret ve heyecan çer s nde
d nam k ve de ken sektörde sürekl vme almak st yoruz. Çal an yla b r a le olu turmu
gel en ve büyüyen a lede b zlerde yer m z almak st yoruz. Bunun ç n;
o Kal tel , h zl , ekonom k ve gen h zmet/ürün yelpazes sunmak
o nsana, do aya, çevreye faydal , sa lam, dayan kl ve levsel olaca na
nand m z projeler kabul etmek
o Mü ter beklent ve ht yaçlar n en y ek lde bel rleyerek buna uygun
h zmet gerçekle t rmek
o N tel kl ve deney ml gücü le çal mak
o N tel kl ve standartlara uygun malzeme donan m kullanmak
o H zmet n her a amas nda kal tey sa lamak
o Ulusal ve uluslararas standartlarda çal mak
o
ve ç sa l na önem vermek
o Çevreye büyük önem vermek
o Taleplere sten len yer ve zamanda cevap vermek
o Kes nt s z mü ter memnun yet sa lamak
o Mü ter le a le s cakl
ç nde l k ler gel t rmek ve sürdürmekt r.
Hede er m z yava ancak em n ad mlarla bu noktalara ula man n md den heyecan
çer s nde s z nle tan mak ve b z mle yapaca n z sam m yetle üm t ed yoruz.
Sayg lar m zla
AKOVA NSAAT.COM.TR
9
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
MAK NA VE ARAÇ PARKIMIZ
Hard Mach nes
C NS
ADET
MARKASI
MODEL
ÇEK C
2
MAN ÇEK C
1984
ÇEK C
1
SCANIA G420 CA 4X2 HNA
2009
ÇEK C
2
MERCEDES 1840/LS
2011
ÇEK C
5
FORD CARGO 1838T HR
2011
ÇEK C
4
RENAULT
2014
MAK NASI
1
CASE CX 330 PALETL EKSKAVATÖR
2004
MAK NASI
1
MAZ V NÇ LAVEL KAMYON
1993
MAK NASI
1
DAEWOO ESKAVATÖR
2006
MAK NASI
1
HITACHI PALETL EKSKAVATÖR
2004
MAK NASI
2
KOMATSU YÜKLEY C
2006
MAK NASI
1
NEW HOLLAND YÜKLEY C
2010
MAK NASI
1
CAT GREYDER
1996
MAK NASI
1
HITACHI 34.06.8080 PALETL EKSKAVATÖR
2006
MAK NASI
1
HITACHI 34.05.11652 TEKERLEKL EKSKAVATÖR
2005
MAK NASI
1
JCB 3CX 34.04.2166 KANAL KAZICI VE YÜKLEY C
2004
MAK NASI
1
JCB 3CX SM 4T KANAL KAZICI VE YÜKLEY C
2012
MAK NASI
1
JCB 3CX SM 4T KANAL KAZICI VE YÜKLEY C
2012
MAK NASI
1
KOMATSU 41.02.08.012 DOZER
1986
MAK NASI
1
V BROMAX 41Ç02.08.036 S L ND R
2000
MAK NASI
1
HAMM 34-00-11-4929 YOL S L ND R
2008
MAK NASI
2
BOMAG 34-07-17678 YOL S L ND R
2013
MAK NASI
1
VOLVO 34.00.10.2247 PALETL EKSKAVATÖR
2010
KAMYON
5
MERCEDES
2011
Ç FT ÇEKER KIRKAYAK
2
MAN
2000
KAMYONET
1
FORD TRANS T
2012
KAMYONET
1
FIAT FIOR NO
2010
KAMYONET
2
FORD T350M Ç FT KAB NL
2012
KAMYONET
1
FORD RANGER
2006
KAMYONET
1
TOYOTA HILUX
2012
TANKER
1
MITSUBISHI
2009
TANKER
2
MERCEDES
2012
TANKER
1
FORD 3232
2012
YARI RÖMORK
14
YUKARIDA L STES VER LM
10
2012
OLAN EK PMAN VE ARAÇLARIMIZ
RKET M Z DEM RBA IDIR.
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
PETROKOK DEPOSU YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , petrocoke depot constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
AKOVA NSAAT.COM.TR
11
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
PETROKOK DEPOSU YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , petrocoke depot constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
12
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
PETROKOK DEPOSU YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , petrocoke depot constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
AKOVA NSAAT.COM.TR
13
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
PETROKOK DEPOSU YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , petrocoke depot constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
14
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
PETROKOK DEPOSU YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , petrocoke depot constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
AKOVA NSAAT.COM.TR
15
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
PETROKOK DEPOSU YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , petrocoke depot constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
16
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
PETROKOK DEPOSU YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , petrocoke depot constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
AKOVA NSAAT.COM.TR
17
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
PETROKOK DEPOSU YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , petrocoke depot constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
18
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
PETROKOK DEPOSU YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , petrocoke depot constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
AKOVA NSAAT.COM.TR
19
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
PETROKOK DEPOSU YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , petrocoke depot constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
20
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
PETROKOK DEPOSU YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , petrocoke depot constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
AKOVA NSAAT.COM.TR
21
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
PETROKOK DEPOSU YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , petrocoke depot constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
22
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
PETROKOK DEPOSU YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , petrocoke depot constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
AKOVA NSAAT.COM.TR
23
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
PETROKOK DEPOSU YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , petrocoke depot constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
24
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
PETROKOK DEPOSU YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , petrocoke depot constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
AKOVA NSAAT.COM.TR
25
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
PETROKOK DEPOSU YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , petrocoke depot constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
26
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
PETROKOK DEPOSU YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , petrocoke depot constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
AKOVA NSAAT.COM.TR
27
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
PETROKOK DEPOSU YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , petrocoke depot constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
28
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
PETROKOK DEPOSU YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , SS10 SUBSTATION BULDING CONSTRUCTION
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
AKOVA NSAAT.COM.TR
29
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
PETROKOK DEPOSU YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , petrocoke depot constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
30
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
PETROKOK DEPOSU YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , petrocoke depot constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
AKOVA NSAAT.COM.TR
31
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
PETROKOK DEPOSU YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , petrocoke depot constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
32
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
PETROKOK DEPOSU YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , petrocoke depot constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
AKOVA NSAAT.COM.TR
33
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
PETROKOK DEPOSU YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , petrocoke depot constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
34
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
PETROKOK DEPOSU YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , petrocoke depot constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
AKOVA NSAAT.COM.TR
35
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
PETROKOK DEPOSU YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , petrocoke depot constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
36
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
PETROKOK DEPOSU YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , petrocoke depot constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
AKOVA NSAAT.COM.TR
37
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
PETROKOK DEPOSU YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , petrocoke depot constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
38
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
PETROKOK DEPOSU YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , petrocoke depot constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
AKOVA NSAAT.COM.TR
39
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
PETROKOK DEPOSU YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , petrocoke depot constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
40
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
PETROKOK DEPOSU YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , petrocoke depot constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
AKOVA NSAAT.COM.TR
41
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
PETROKOK DEPOSU YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , petrocoke depot constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
42
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
PETROKOK DEPOSU YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , petrocoke depot constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
AKOVA NSAAT.COM.TR
43
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
PETROKOK DEPOSU YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , petrocoke depot constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
44
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
PETROKOK DEPOSU YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , petrocoke depot constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
AKOVA NSAAT.COM.TR
45
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
KÖPRÜ YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , brıdge constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
46
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
KÖPRÜ YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , brıdge constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
AKOVA NSAAT.COM.TR
47
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
KÖPRÜ YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , brıdge constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
48
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
KÖPRÜ YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , brıdge constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
AKOVA NSAAT.COM.TR
49
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
KÖPRÜ YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , brıdge constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
50
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
KÖPRÜ YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , brıdge constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
AKOVA NSAAT.COM.TR
51
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
ALT YAPI VE TANK TEMELLER YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , fundamentals of ınfrastructure and tank
constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
52
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
ALT YAPI VE TANK TEMELLER YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , fundamentals of ınfrastructure and tank
constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
AKOVA NSAAT.COM.TR
53
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
ALT YAPI VE TANK TEMELLER YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , fundamentals of ınfrastructure and tank
constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
54
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
ALT YAPI VE TANK TEMELLER YAPIM
RUP PROJECT TUPRA , fundamentals of ınfrastructure and tank
constructıon
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
AKOVA NSAAT.COM.TR
55
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
ARITMA PROJES
RUP PROJECT TUPRA , treatment project
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
56
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
ARITMA PROJES
RUP PROJECT TUPRA , treatment project
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
AKOVA NSAAT.COM.TR
57
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
ARITMA PROJES
RUP PROJECT TUPRA , treatment project
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
58
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA RUP PROJES
SS10 B NASI
RUP PROJECT TUPRA , ss10 BUILDING
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
AKOVA NSAAT.COM.TR
59
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
TÜPRA OKS JEN TRAFO VE
ALTER B NASI
TUPRAS oxygen and swıtches transformers buıldıng
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
60
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
BA LANTI YOLU YAPIMI VE
SANAT YAPI N AAT
JUNCTION ROAD CONSTRUCTION
YER / LOCATION : L MTEPE - KÖRFEZ / KOCAEL
AKOVA NSAAT.COM.TR
61
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
BA LANTI YOLU YAPIMI VE
SANAT YAPI N AAT
JUNCTION ROAD CONSTRUCTION
YER / LOCATION : L MTEPE - KÖRFEZ / KOCAEL
62
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
KÖRFEZ LÇES ATAKENT KOOPERAT F
YOL N AATI
ROAD CONSTRUCTION
YER / LOCATION : KÖRFEZ / KOCAEL
AKOVA NSAAT.COM.TR
63
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
GEBZE DO U KAV A I DAL ÇIK PROJES
VE BA LANTI YOLLARI YAPIM
ROAD CONSTRUCTION
YER / LOCATION : GEBZE / KOCAEL
64
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
BEYKENT ÜN VERS TE KAMPÜS
N AATI ÇALI MALARI
UNIVERS TY CONSTRUCTION
YER / LOCATION : ilimtepe - KÖRFEZ / KOCAEL
AKOVA NSAAT.COM.TR
65
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
HSAN YE SAH L DÜZENLEMES
PROJES
COASTAL ARRANGEMENTS
YER / LOCATION : GÖLCÜK / KOCAEL
66
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
R NYALI DEN ZATI YALI
N AATI
LEAN CONSTRUCTION
YER / LOCATION :
AKOVA NSAAT.COM.TR
R NYALI / KOCAEL
67
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
AYGAZ DOLUM TES SLER
2500 M2 KAPALI DEPO
STOREHOUSE CONSTRUCTION
YER / LOCATION : ZM T / KOCAEL
68
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
KURTKÖY DEM RÖREN SPOR
TES SLER GÖRÜNTÜLER
FOOTBALL ESTABLISHMENT
YER / LOCATION : KURTKÖY / KOCAEL
AKOVA NSAAT.COM.TR
69
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
ETA KABLO
FABR KA N AATI
FACROTY BASE
YER / LOCATION : GEBZE / KOCAEL
70
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
MARMARA ERE L S
OPET DOLUM TES SLER N AATI
OIL FILLING SERVICE AREA
YER / LOCATION : TEK RDA / KOCAEL
AKOVA NSAAT.COM.TR
71
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
MARMARA ERE L S
OPET DOLUM TES SLER N AATI
OIL FILLING SERVICE AREA
YER / LOCATION : TEK RDA / KOCAEL
72
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
FEDERAL MOGUL KURUÇE ME TES SLER
DEREL OKUL N AATI
SCHOOL CONSTRUCTION
YER / LOCATION : KURUÇE ME / KOCAEL
AKOVA NSAAT.COM.TR
73
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
ASYA BÖLGES MÜTEFERR K ÇME SUYU
EBEKE VE KAT AYRIMI
CONSTRUCTION OF WATER NETWORK
YER / LOCATION : KANDIRA / KOCAEL
74
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
AKOVA GRUP
RKETLER
AKOVA GROUP COMPANIES
AKOVA NSAAT.COM.TR
75
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
AKOVA PETROL
PETROL STASYONU
PETROL STATION
AKOVA PETROL - AKOVA GRUP
76
RKET D R.
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MADENC L K
N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MADENC L K - AKOVA GRUP
AKOVA NSAAT.COM.TR
RKET D R.
77
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MADENC L K
N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MADENC L K - AKOVA GRUP
78
RKET D R.
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
SERT F KALAR
CERTIFICATES
AKOVA NSAAT.COM.TR
79
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
80
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
AKOVA NSAAT.COM.TR
81
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
82
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
B T RME BELGELER
INSTRUMENTS
AKOVA NSAAT.COM.TR
73
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
84
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
AKOVA NSAAT.COM.TR
85
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
86
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
AKOVA NSAAT.COM.TR
87
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
88
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
AKOVA NSAAT.COM.TR
89
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
90
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
AKOVA NSAAT.COM.TR
91
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
92
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
AKOVA NSAAT.COM.TR
93
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
94
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
AKOVA NSAAT.COM.TR
95
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
REFERANSLARIMIZ
REFERANCES
96
AKOVA NSAAT.COM.TR
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
İNŞAAT, TURİZM, SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
AKOVA NSAAT.COM.TR
97
YA AMA DA R HER YERDE
AKOVA N . SAN. T C. LTD. T .
AKSAD MAD. N . SAN. T C. LTD. T .
Adres / Address:
H.Osman Mah. H z r Re s Cad.
No. 302 Körfez Beled yes Kar s
Körfez / KOCAEL
Tel / Phohe
Faks / Fax
E-Posta / E-ma l
nternet/Web
: 0 262 528 55 32 / 33
: 0 262 528 55 34
: [email protected] nsaat.com.tr
: www.akova nsaat.com.tr
Download

YA AMA DA R HER YERDE