SAKARYA TICARET VESANAYI ODASI
FAALiYET BELGESi
16/04120r4
:4437
SAYI
DOSYANO:SIC[
ricnner Unvanr
sANAYtvr ricRRer ANoNilv
AMBALAJ
oRMANUnUrulenipAKETLEME
ADIyAMANLAR
9IRKETI
TiCARETSfCiL NO
24r53
ODA SICIL NO
3249Q
DERECESI
FEVKALADE
M E S L E KG R U B U
K RUBU)
2 5 ( 2 5 . M E S L EG
TEsciLLissnulvesi
50,000
#ELLIBINTL#
ig ronusu
YAZILIISLER)
VE PALETiNNd (EruNSOZL9E9MEDE
KERESTE
TESCILLI
MERKEZ ADRESi
unnntlrsi
RUsreNpRge
SOKAKPK:54600
ADIYAMAN
SAPANCA/SAKARYA
ODAYA KAYIT TARIHI
08/or/20L3
iglerr'rentn.
gE Ri F ADIYAMAN(,,, Mii nf erit)
TEMSILCILERI
NOT
igbu belgehalenfaaliyettebulunanyukarrdaticaret[invantyazrlligletmeniniste$iUzerineverilmigtir'
SAKARYATICARETVCSANAYIODASI
t A
$,t x
NOT : UZERINDETAHRIFAT YAPILAN BELGELERGEQERSZDIR
Arifiye/SAKARYA
SnfnRVn fiCRnET ve SANAyt ODASTHanl Merkez Mh gehit OnbagrZekeriyaG6zyumanCad No:19 54060
org tr
30 O0Web:wwwsatsoorg tr Mail:[email protected]
Tel:O(264)888
Download

SAKARYA TICARET VE SANAYI ODASI FAALiYET BELGESi