ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE İŞLETME ÇİFT ANADALI İÇİN ÖNERİLEN DERS PROGRAMI
Esas Anadal: Uluslararası İişkiler
İkinci Anadal: İşletme
Önerilen çiftanadal ders programı şablonu güz-bahar dönemleri boyunca alınması gereken normal ders yükünün üzerindedir.
1. SINIF
Ders
COMM. 101 HUMS MATH. 101 PSYC. 100 TURK. 100 (Cl + D)*
+
+
3+2
3+0
2+0
Kredi
C 3
C 3
A 3
A 3
C 4
Sıra
1
2
3
4
5
Ders
COMM.103/4
ETHR INTL. 101 MATH. 102 SCIE ECON. 200 *
(Cl + D)*
+
+
3+0
3+2
+
+
Kredi
C 3
C 3
A 3
A 4
C 4
A 3
Sıra
6
7
8
9
10
11
(Cl + D)*
Kredi
Sıra
Ders
(Cl + D)*
Kredi
Sıra
3+0
M(E)/DM(A)
12
+
C 3
18
3+0
A 3
13
3+0
M(E)/DM(A)
19
3+0
3+0
3+0
3+0
A 3
A 3
A 3
M(E)/DM(A)
14
15
16
17
SEÇMELİ DERS (MFIN.202)
INTL. 201 SOSC
BLAW. 202 ACCT.202*
3+0
+
3+0
3+0
A 3
C 3
M(E)/DM(A)
M(E)/DM(A)
20
21
22
23
(Cl + D)*
3+0
Kredi
A 3
Sıra
24
Ders
ALAN DERSİ
(Cl + D)*
3+0
Kredi
A 3
Sıra
30
3+0
M(E)/DM(A)
25
3+0
M(E)/DM(A)
31
3+0
3+0
3+0
3+0
C 3
A 3
A 3
M(E)/DM(A)
26
27
28
29
SEÇMELİ DERS (İŞLETME)
HIST. 302 *
INTL. 308 INTL. 330 MGIS. 301 3+0
3+0
3+0
3+0
C 3
A 3
A 3
M(E)/DM(A)
32
33
34
35
(Cl + D)*
3+0
3+0
Kredi
A 3
A 3
Sıra
36
37
Ders
ALAN DERSİ
ALAN DERSİ
(Cl + D)*
3+0
3+0
Kredi
A 3
A 3
Sıra
42
43
3+0
M(E)/DM(A)
38
+
A 3
44
3+0
M(E)/DM(A)
39
3+0
M(E)/DM(A)
45
3+0
M(E)/DM(A)
40
3+0
M(E)/DM(A)
46
3+0
M(E)/DM(A)
41
2. SINIF
Ders
SEÇMELİ DERS (MKTG. 201)
ECON. 202 *
INTL. 203 INTL. 204 MATH. 201 *
ACCT. 201 *
ASIU 3. SINIF
Ders
ALAN DERSİ
SEÇMELİ DERS: QMBU 301
HIST. 301 *
INTL. 301 INTL. 313 OPSM. 301 4. SINIF
Ders
ALAN DERSİ
ALAN DERSİ
SEÇMELİ DERS (İŞLETME)
SEÇMELİ DERS (İŞLETME)
SEÇMELİ DERS (İŞLETME)
SEÇMELİ DERS (İŞLETME)
ALAN DERSİ
SEÇMELİ DERS (İŞLETME)
SEÇMELİ DERS (İŞLETME)
*İşaretli dersler yaz döneminde de alınabilir.
Not: Çift Anadal ders programı örnek bir şablon oluşturmaktadır. Zorunlu, alan veya seçmeli derslerin sırası değiştirilerek ya da yaz okullarında ilgili dersler alınarak ta çift anadal programı tamamlanabilir.
Download

Uluslararası İlişkiler ve İşletme