Tarih:……./……../……………..
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
3 AYLIK ( 90 GÜNDEN AZ) GEÇİCİ BEDEN İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURU FORMU
(Alınan personeller temizlik ve çevre düzenleme işlerinde çalıştırılacaktır.)
Bu formda belirttiğim tüm bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve
taahhüt ederlerim. Eksik ve yanlış beyanımın tespit edilmesi
durumunda, Mülakatı kazanıp, işe yerleştirmem yapılsa dahi tüm
haklarımdan feragat edeceğimi, şimdiden kabul ediyorum.
Adı Soyadı
:…………………………………………………..
Tarih – İmza
(Fotoğraf)
:……………………………………
BAŞVURU SAHİBİ BİLGİLERİ
TC Kimlik Numarası
Adı ve Soyadı
Doğum Yeri ve Tarihi
Cinsiyetiniz
Bayan
( ) Erkek
( )
Telefon Numarası
e-Mail Adresi
Ev Adresi
AŞAĞIDAKİ İFADELERDEN DURUMUNUZA UYGUN OLANI ( X ) İLE İŞARETLEYİNİZ.
Okuryazar değil
İlkokul - İlköğretim
Lise ve Dengi Okul
1.Eğitim düzeyiniz nedir?
Ön Lisans
Lisans
2.Özel eğitim aldınız mı?
3.Medeni durumunuz?
4.Sağlık durumunuz?
5.Aile ve ev durumunuz?
Herhangi bir özel eğitim almadım
Seminer programına katıldım
Sertifika programına katıldım
Eğitici kursa katıldım
Diğer (belirtiniz) ………………….....
Bekâr
Evli ve çocuksuz
Evli ve ……. çocuklu
Dul yada eşinden ayrı yaşıyor
Sağlıklıyım
Tansiyon, kolesterol vb için sürekli ilaç
kullanmaktayım
Daha önce en az bir ameliyat geçirdim
Bedensel engelliyim (% …..)
Diğer (belirtiniz) ……………………
Anne ve babamla birlikte
yaşıyorum
Eşim ve çocuklarımla
birlikte yaşıyorum
Annem, babam, eşim ve
çocuklarımla birlikte
yaşıyorum
Evimiz kira
Ev kendimizin
Evimiz kira
Ev kendimizin
Evimiz kira
Tek başıma yaşıyorum
Evim kira
Ev kendimin
Ev kendimizin
6.Yandaki ifadelerden size uygun
olanları işaretleyiniz.
7.Askerlik durumunuz (sadece erkek
adaylar için)
Ailemde hiç çalışan yoktur
Ailemde….. kişi hasta ve bakıma muhtaçtır
Ailemde ….. kişi emeklidir
Ailemde …. kişi çalışmaktadır
Ailemde …. kişi öğrencidir
Ailemin çay ve benzeri tarım geliri vardır
Diğer (belirtiniz) ……………………
Yaptım
Yapmadım
Tecilliyim
Muafım
8. Daha önce iş deneyiminiz var mı?
İşyeri adı-unvanı:
Göreviniz:
Çalıştığınız süre:
Ayrılış nedeni:
1239.Mülakat sonucu yapılan değerlendirme:
.
Download

( 90 GÜNDEN AZ) GEÇİCİ BEDEN İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURU FORMU