T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
19.02.2014 tarih ve 1996 sayılı Bakan Olur’u ile 2014
yılında uygulanacak Depozito Bedel Listesidir.
2014 YILI
AKÜMÜLATÖR DEPOZİTO BEDELLERİ
VOLTAJ
(V)
12 V
4V
6V
24V
AMPER-SAAT
(Ah)
0–4,5
4,6–9
10–19
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
80–89
90–104
105–119
120–134
135–149
150–164
165–179
180–194
195–209
210 ve üzeri
DEPOZİTO BEDELİ YTL/ADET
ASİTLİ
ASİTSİZ
TL/Adet
TL/Adet
STARTER VE
AGM, JEL AKÜLER
MONOBLOK
STASYONER
AKÜLER
0.40
0.20
0.50
0.30
1.00
0.60
1.50
0.90
2.00
1.25
3.50
2.00
4.50
2.75
5.00
3.00
5.50
3.25
6.50
4.00
8.00
4.75
9.00
5.50
10.00
6.00
11.00
6.50
12.00
7.50
13.00
8.00
14.00
8.50
15.00
9.50
16.50
10.00
YUKARIDAKİ LİSTENİN 1/3’Ü
YUKARIDAKİ LİSTENİN 1/2 ’Sİ
YUKARIDAKİ LİSTENİN 2 KATI
TRAKSİYONER VE STASYONER, SULU VE KURU TİP 2 V HÜCRELER
0.30 TL/KG
Download

2014 yılında uygulanacak Akümülatör Depozito Bedelleri