FAMIGLIA
NOMI DI PARENTELA
NONNO
MARITO
PADRE
FIGLIO
FRATELLO
ZIO
CUGINO
NIPOTE
NONNA
MOGLIE
MADRE
FIGLIA
SORELLA
ZIA
CUGINA
NIPOTE
NONNI
CONIUGI
GENITORI
FIGLI
FRATELLI
Yukarıda bir aile ağacı ve buna göre aile üyelerinin isimleri verilmiştir. İsimler
cinsiyetlere göre ayılmaktadır. Sadece “nipote” kelimesinin iki anlamı vardır.
Hem “torun” hem de “ yeğen” anlamına gelir. Türkçedeki “hala , teyze, yenge”
veya “amca,dayı,enişte” gibi kelimeler İtalyancada “zia, zio” kelimeleriyle ifade
edilir. Özellikle belirtilmek istendiğinde ise yanında sıfat ile kullanılır.
 Zio paterno olarak kulanılıdığında amca,
 Zia materna olarak kullanıldığında ise teyze anlamlarına gelirler
1
AGGETTIVI POSSESSIVI
MASCHILE
SINGOLARE
Il MIO
MASCHILE
PLURALE
I MIEI
FEMMINILE
SINGOLARE
LA MIA
FEMMINILE
PLURALE
LE MIE
Il TUO
Il SUO
Il NOSTRO
Il VOSTRO
Il LORO
I TUOI
I SUOI
I NOSTRI
I VOSTRI
I LORO
LA TUA
LA SUA
LA NOSTRA
LA VOSTRA
LA LORO
LE TUE
LE SUE
LE NOSTRE
LE VOSTRE
LE LORO
DI CHI ?DDI CHIDI DI
DI CHI È LA BORSA? ( MARCO)
È LA BORSA DI MARCO
È LA SUA BORSA
DI CHI È IL CELLULARE?
È IL CELLULARE DI MİRA
È IL SUO CELLULARE
DI CHI SONO LE CHIAVI?
SONO LE CHIAVI DI MARCO E
SONO LE LORO CHIAVI
MARTA
DI CHI SONO I LIBRI?
SONO I LIBRI DI ROBERTO
SONO I SUOI LIBRI
Yukarıda aidiyet sıfatlarıyla ilgili kullanım tabloları verilmiştir. İlk tabloda
sıfatların ismin cins ve sayısınıa göre dört şekilde incelendiğini görmekteyiz.
İtalyancada sıfatlar nitelediği ismin cins ve sayısına uymak zorundadır. Bu
yüzden genellikle isimden sonra kullanılırlar.
2. tabloda ise aidiyet sıfatları, tamlamalarla eşleştirilerek anlatılmıştır.
“di “ edatı “-nın, - nin” anlamına gelmekte ve Türkçe’nin aksine öncelikle
tamlanan sonra tamlayan gelmektedir.
 Marco’nun(1) çantası(2) = la borsa di Marco
2
USO DEGLI ARTICOLI
Mio padre
Mia madre
Mia sorella
Mio fratello
Mia zia
Mio nonno
Il mio papà
La mia mamma
La mia sorellastra
Il mio fratello maggiore
Le mie zie
İl loro nonno
 Yukarıdaki tabloda Aidiyet sıfatları ile artikellerin kullanımı verilmiştir.
Buna göre;
 Aile ismi değişikliğe uğramışsa “papa, mamma, sorellastra” ,
 Aile ismiyle beraber bir sıfat kullanılmışsa “il
mio maggiore fratello, la mia bella moglie” ,
 Aile ismi çoğulsa “ le mie zie” ,
Aidiyet sıfatları artikel ile kullanılır.
 Aile ismi tekil ise asla artikel kullanılmaz, sadece bu kurala “loro”
uymaz, bu sıfat her zaman artikel ile kullanılır. “ il loro padre”
3
PERSONA nome
età professione lingue
Io
?
19
studente
Mia
madre
Mio
padre
I miei
nonni
marta
43
infermiera
roberto 47
avvocato
Maria
marco
pensionati
68
Aspetto carattere
fisico
?
?
İnglese
spagnolo
Un po’
?
inglese
francese ?
non
?
?
?
?
Io
mia madre
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
mio padre
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
i miei nonni
________________________________________________________
________________________________________________________
4
Download

aıtlık_sıfatları_aıle