DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ENERJİ TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Doküman No
LAB-D-5-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
25.11.2014
Revizyon Tarihi
No
2
1
Hermetik Kombilerde
Güç ve Verim Deneyleri
TS EN 15502-21:2013-4
TS EN 483: 2001-03
40 kW’ya kadar
*
1 gün
1 Adet
-
Isı Enerjisi Bölümü
Evet
2
Bacalı Kombilerde
Güç ve Verim Deneyleri
TS EN 297: 1995-09
40 kW’ya kadar
*
1 gün
1 Adet
-
Isı Enerjisi Bölümü
Evet
TS EN 677: 2007-04
30 kW’ya kadar
*
1 gün
1 Adet
-
Isı Enerjisi Bölümü
Evet
TS 615 EN 26: 201004
30 kW’ya kadar
*
1 gün
1 Adet
-
Isı Enerjisi Bölümü
Hayır
TS EN 625: 1995-09
40 kW’ya kadar
*
1 gün
1 Adet
-
Isı Enerjisi Bölümü
Evet
3 Yoğuşmalı Kombilerde Güç ve Verim Deneyleri
4
Şofbenlerde
Güç ve Verim Deneyleri
5 Kombilerde Sıcak Kullanım Suyu Deneyleri
6
Sıvı Yakıt Brülörlü 1000 kW’ya kadar Kazanlarda Güç
ve Verim Deneyleri
TS EN 303-2: 2001-01
860.000 Kcal’e
kadar
*
1 gün
1 Adet
-
Isı Enerjisi Bölümü
Evet
7
Gaz Yakıt Brülörlü 1000 kW’ya kadar Kazanlarda Güç
ve Verim Deneyleri
TS EN 303-3: 2001-02
860.000 Kcal’e
kadar
*
1 gün
1 Adet
-
Isı Enerjisi Bölümü
Evet
8
Gaz yakan, 70 kW - 300 kW Olan B tipi kazanlar
Güç ve Verim Deneyleri
TS EN 656: 2001-05
300 kW’ya kadar
*
1 gün
1 Adet
-
Isı Enerjisi Bölümü
Evet
9
Dökme Demir Kazanlar
Güç ve Verim Deneyleri
TS 430: 1984-11
1395 kW’ya kadar
*
1 gün
1 Adet
-
Isı Enerjisi Bölümü
Hayır
10
Kazanlar Çelik Malzemeden Kaynaklı
Güç ve Verim Deneyleri
TS 497: 1991-04
(TS 4040, TS4041)
1,200,000 Kcal’e
kadar
*
1 gün
1 Adet
-
Isı Enerjisi Bölümü
Evet
11
Radyatörlerde Sızdırmazlık ve Basınca Dayanım
Deneyleri
TS EN 442-1: 1998
-
*
1 gün
1 Adet
-
Isı Enerjisi Bölümü
Evet
12 Radyatörlerde Çapraz Tarama Deneyleri
TS EN 442-1: 1998
-
*
1 gün
1 Adet
-
Isı Enerjisi Bölümü
Evet
13 Radyatörlerde Nemlilik Deneyleri
TS EN 442-1: 1998
-
*
5 gün
1 Adet
-
Isı Enerjisi Bölümü
Evet
14 Radyatörlerde Isıl Güç Deneyleri
TS EN 442-2: 1998-03
3,5 kW standart ısıl
güce kadar
*
1 gün
1 Adet
-
Isı Enerjisi Bölümü
Evet
Sayfa 1 / 6
Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim Sisteminden takip edilmelidir.
Basım tarih ve saati: 26.11.2014 11:57
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ENERJİ TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Doküman No
LAB-D-5-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
25.11.2014
Revizyon Tarihi
No
2
15
Boyler
Boyut ve Sızdırmazlık Den
TS 736: 1990-04
Hacmi 5000 lt’kadar
olan
*
1 gün
1 Adet
-
Isı Enerjisi Bölümü
Hayır
16
Genleşme Tankı
Boyut ve Sızdırmazlık Den
TS EN 13831:2010
-
*
1 gün
1 Adet
-
Isı Enerjisi Bölümü
Hayır
-
*
1 gün
1 Adet
-
Isı Enerjisi Bölümü
Hayır
*
1 gün
1 Adet
-
Isı Enerjisi Bölümü
Evet
*
1 gün
1 Adet
-
Isı Enerjisi Bölümü
Evet
*
1 gün
1 Adet
-
Isı Enerjisi Bölümü
Evet
*
1 gün
1 Adet
-
Isı Enerjisi Bölümü
Evet
500.000 Kcal’e
kadar
*
1 gün
1 Adet
-
Isı Enerjisi Bölümü
Evet
1000 kW’a kadar
*
1 gün
1 Adet
-
Isı Enerjisi Bölümü
Hayır
1000 kW’a kadar
*
1 gün
1 Adet
-
Isı Enerjisi Bölümü
Hayır
B sınıfı
*
1 Gün
3 Adet
-
Isı Enerjisi Bölümü
Hayır
TS EN 215
-
*
10
Gün
7 Adet
Isı Enerjisi Bölümü
Evet
TS EN 30-1-1+A3
TS 616-2-1 EN 30-2-1
TS EN 30-1-2
TS 616-2-2 EN 30-2-2
-
*
En az
5 Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
Hayır
TS EN 613
20 kW’a Kadar
*
En az
5 Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
Hayır
Silindir Gövdeli Eşanjörler
TS 1996: 1975-04
Boyut ve Sızdırmazlık Den
Kazanlar - Merkezî ısıtma kazanları - Gaz yakan - Anma
18
TS EN 13836:2007-05
ısı girdisi 300 kW - 1000 kW olan B tipi kazanlar
Kazanlar- Isı Tekniği ve Ekonomisi Açısından Aranacak
19
TS 4040:1983-10
Özellikler
17
20 Kazanlar- Anma Isı Gücü ve Verim Deneyleri Esasları
TS 4041:1983-10
Kazanlar-Sıvı Yakıt Püskürtme Brülörlü Deney
TSEN 304:1996-02
Kuralları
Gaz yakan merkezî ısıtma kazanları - Anma ısı girdisi
22 70 kW - 1000 kW olan yoğuşmalı kazanlar için belirli
TS EN 15417:2007-12
şartlar
Gaz yakan merkezi ısıtma kazanları - Bölüm 2-1: Anma
TS EN 15502-223 ısı yükü 1000 kW’ı aşmayan C tipi, B2 tipi, B3 tipi ve
1:2013-4
B5 tipi cihazlar
Gaz yakan ısıtma kazanları - Bölüm 1: Genel kurallar ve TS EN 15502-1:201324
deneyler
4
TS 862-7 EN 3-7+A1
25 Seyyar Yangın Söndürücüler
21
26 Radyatör Vanaları-Termostatik
27
Pişirme Cihazları- Gaz Yakan- Ev Tipi
Isıtıcılar - Müstakil - Gaz yakan – Konveksiyonlu
28 Anma Isı Gücü, Verim ve Emisyon Tayini (Sadece
Bacalı Sobalar)
860.000 Kcal’e
kadar
1,200,000 Kcal’e
kadar
1,200,000 Kcal’e
kadar
860.000 Kcal’e
kadar
Sayfa 2 / 6
Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim Sisteminden takip edilmelidir.
Basım tarih ve saati: 26.11.2014 11:57
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ENERJİ TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Doküman No
LAB-D-5-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
25.11.2014
Revizyon Tarihi
Isıtıcılar - Sıvılaştırılmış petrol gazı ( LPG ) ile çalışan Konutlarda kullanılan bacasız mekan ısıtıcılar (difüz
29
katalitik ısıtıcılar dahil)
Kapasite ve Emisyon (Yanma) Tayini
Barbeküler- Konut Dışı Kullanımlar İçin- Sıvılaştırılmış
30 Petrol Gazı (LPG) Kullanan Cihazlar İçin
Anma Isı Girdisi Ve Emisyon (Yanma) Tayini
31 Metal bacalar-Hazır baca bileşenleri
32
Pişirme kapları – Evlerde kullanılan basınçlı pişiriciler
(düdüklü tencereler)
33 Pişirme Cihazları - Gaz Yakan - Sanayi Tipi
LPG Cihazları- Bağımsız Ocaklar (Izgara İhtiva Eden
34 Ocaklar Dahil)- Dış Mekan Kullanımları İçin- Genel
Özellikler
Isıtıcılar - Lpg Yakan Cihazlar - Konut Dışı Kullanımlar
35
İçin - Bacasız
No
2
TS EN 449
4,2 kW’a Kadar
*
En az
5 Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
TS EN 498
-
*
En az
5 Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
TS EN 1856-1
TS EN 1856-2
TS EN 1859
-
*
4 Gün
Laboratuvarla
irtibata
geçilmeli.
-
Ostim Teknik Şefliği
Evet
*
22
Gün
(+23
gün
çift
contalı
için)
3 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
Hayır
*
En az
5 Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
*
En az
5 Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
TS 445 EN 12778
Hacmi 25 litreye
kadar
TS EN 203-1
TS EN 203-2-1
TS EN 203-2-2
TS EN 203-2-3
TS EN 203-2-4
TS EN 203-2-6
TS EN 203-2-7
TS EN 203-2-8
TS EN 203-2-9
TS EN 203-2-11
TS EN 484
-
TS EN 461
Anma Isı Gücü max.
10 Kw
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
En az
5 Gün
1 Adet
Sayfa 3 / 6
Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim Sisteminden takip edilmelidir.
Basım tarih ve saati: 26.11.2014 11:57
-
Ostim Teknik Şefliği
Hayır
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ENERJİ TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Doküman No
LAB-D-5-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
25.11.2014
Revizyon Tarihi
36 Rulmanlı yataklar - Bir sıra bilyalı, radyal
37
38
39
TS 6269
Isıl Güneş Enerjisi Sistemleri - Yüksek Sıcaklık
Deneyi
Isıl Güneş Enerjisi Sistemleri – Işınlanmaya Maruz
Kalma Deneyi
TS EN 12975-2
Isıl Güneş Enerjisi Sistemleri – İç Isıl Şok Deneyi
TS EN 12975-2
TS EN 12975-2
Isıl Güneş Enerjisi Sistemleri – Isıl Performans
Deneyi
TS EN 12975-2
Isıl Güneş Enerjisi Sistemleri – Yağmur Nüfuziyeti
TS EN 12975-2
42
Isıl Güneş Enerjisi Sistemleri – Dış Isıl Şok Deneyi
TS EN 12975-2
43
Fotovoltaik ModüllerGözle Muayene
TS EN 61215
TS EN 61646
TS EN 61730-2
TS EN 61215
TS EN 61646
TS EN 61215
TS EN 61646
TS EN 61215
TS EN 61646
TS EN 61215
TS EN 61646
TS EN 61215
TS EN 61646
TS EN 61215
TS EN 61646
40
41
44
45
46
47
48
49
50
51
Fotovoltaik ModüllerEn yüksek Güç Tayini
Fotovoltaik ModüllerSıcaklık Katsayılarının Belirlenmesi
Fotovoltaik ModüllerNormal İşlem Hücre Sıcaklığının Ölçülmesi
Fotovoltaik ModüllerStandart Deney Şartlarında Performans
Fotovoltaik ModüllerDüşük Işımada Performans
Fotovoltaik ModüllerAçık Havada Bırakma Deneyi
Fotovoltaik ModüllerIşığa Doyurma Deneyi
Fotovoltaik ModüllerYalıtım Deneyi
No
2
-
*
8 Gün
4 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
-
*
1 Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
-
*
En az
30
Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
-
*
1 Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
-
*
En az
4 gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
Hayır
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
Hayır
*
En az
6 saat
En az
2 gün
-
*
1 Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
-
*
1 Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
-
*
1 Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
-
*
1 Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
-
*
1 Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
-
*
1 Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
-
*
30
Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
TS EN 61646
-
*
1 Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
TS EN 61215
TS EN 61646
-
*
1 Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
Sayfa 4 / 6
Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim Sisteminden takip edilmelidir.
Basım tarih ve saati: 26.11.2014 11:57
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ENERJİ TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Doküman No
LAB-D-5-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
25.11.2014
Revizyon Tarihi
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Fotovoltaik ModüllerSıcak Nokta Dayanım Deneyi
Fotovoltaik ModüllerUv Ön Şartlandırma Deneyi
Fotovoltaik ModüllerTermal Çevrim Deneyi
Fotovoltaik ModüllerNem Donma Deneyi
Fotovoltaik ModüllerYaş Sıcaklık Deneyi
Fotovoltaik ModüllerUçların Sağlamlık Deneyi
Fotovoltaik ModüllerIslak Kaçak Akım Deneyi
Fotovoltaik ModüllerMekanik Yük Deneyi
Fotovoltaik ModüllerDolu Deneyi
Fotovoltaik ModüllerBaypas Diyot Isıl Deneyi
Fotovoltaik ModüllerErişilebilirlik Testi
Fotovoltaik ModüllerKesim Duyarlılık Testi
Fotovoltaik ModüllerDielektrik Delinme Testi
Fotovoltaik ModüllerSıcaklık Testi
Fotovoltaik ModüllerTers Akım Aşırı Yük Testi
Fotovoltaik ModüllerModül Kırılım Testi
TS EN 61215
TS EN 61646
TS EN 61215
TS EN 61646
TS EN 61215
TS EN 61646
TS EN 61215
TS EN 61646
TS EN 61215
TS EN 61646
TS EN 61215
TS EN 61646
TS EN 61646
TS EN 61215
TS EN 61646
TS EN 61730-2
TS EN 61215
TS EN 61646
TS EN 61215
TS EN 61646
TS EN 61730-2
TS EN 61730-2
TS EN 61730-2
TS EN 61730-2
TS EN 61730-2
TS EN 61730-2
No
-
*
1 Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
-
*
9 Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
-
*
50Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
-
*
10Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
-
*
1 Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
-
*
1 Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
-
*
1 Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
-
*
1 Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
-
*
1 Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
-
*
1 Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
-
*
1 Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
-
*
1 Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
-
*
1 Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
-
*
1 Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
-
*
1 Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
-
*
1 Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
Sayfa 5 / 6
Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim Sisteminden takip edilmelidir.
Basım tarih ve saati: 26.11.2014 11:57
2
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ENERJİ TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Doküman No
LAB-D-5-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
25.11.2014
Revizyon Tarihi
68
69
70
71
Fotovoltaik ModüllerKanal Bükülme Testi
Fotovoltaik ModüllerTerminal Kutusu Darbe Testi
Fotovoltaik ModüllerKısmi Boşalma Testi
Fotovoltaik ModüllerYangın Testi
TS EN 61730-2
No
-
*
1 Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
TS EN 61730-2
-
*
1 Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
TS EN 61730-2
-
*
1 Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
TS EN 61730-2
-
*
1 Gün
1 Adet
-
Ostim Teknik Şefliği
* Deney ücretlerimize www.tse.org.tr web sayfamızdan ulaşılabilmektedir.
Sayfa 6 / 6
Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim Sisteminden takip edilmelidir.
Basım tarih ve saati: 26.11.2014 11:57
2
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Download

Untitled - Arkas Lojistik