AVRASYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ
201409.00 - 09.50
5 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI I. SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI
10.00 – 10.50
11.00 – 11.50
GÜN
Pazartesi
Salı
İ giliz e-I
D.105
İ giliz e-I
İ giliz e-I
D.105
D.105
13.00 – 13.50
14.00 – 14.50
Türkçe
Kompozisyon
D.302
Türkçe
Kompozisyon
D.302
Yeni Türk Ed.-I
Os a lı a-I
D.302
Çarşamba
Perşembe
Os a lı a-I
Os a lı a-I
Yeni Türk Ed.-I
Yeni Türk Ed.-I
D.302
D.302
D.302
D.302
Türkiye
Türkçesi-1
Türkiye
Türkçesi-1
Eski Türk Ede. 1
D.302
D.302
Türkçe
Kompozisyon
D.302
D.302
15.00 – 15.50
16.00 – 16.50
Türkçe
Kompozisyon
D.302
D.302
Eski Türk Ede. 1
Eski Türk Ede. 1
D.302
D.302
Türkiye
Türkçesi-1
D.302
Cuma
Yrd.Doç. Dr. A dullah ÇELİK
Bölü
Başka ı
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ
201409.00 - 09.50
GÜN
Pazartesi
Salı
Eski Türk
Ede. III
5 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI II. SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI
10.00 – 10.50
11.00 – 11.50
Halk Ede. Giriş
Halk Ede. Giriş
D.302
D.302
Eski Türk Ede. III
Eski Türk Ede. III
D.302
D.302
D.302
Çarşamba
13.00 – 13.50
14.00 – 14.50
Edebiyat Bilgi
ve Teo.
15.00 – 15.50
16.00 – 16.50
AİIT
AİIT
D.305
D.305
D.304
Edebiyat Bilgi ve
Teo.
Edebiyat Bilgi ve
Teo. D.301
Os a lı a-III
Edebiyat Bilgi
ve Teo. D.301
Halk Ede. Giriş
D.301
D.301
D.301
Perşembe
Os a lı a-III
Os a lı a-III
Yeni Türk Ed.-III
Yeni Türk Ed.-III
Yeni Türk Ed.-III
Halk Ede. Giriş
D.301
D.301
D.301
D.301
D.301
D.301
Cuma
Yrd.Doç. Dr. A dullah ÇELİK
Bölü
Başka ı
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ
201409.00 - 09.50
5 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI III. SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI
10.00 – 10.50
11.00 – 11.50
13.00 – 13.50
14.00 – 14.50
15.00 – 15.50
Arapça Dilbilgisi
Arapça Dilbilgisi
Arapça Dilbilgisi
Pelitli
Pelitli
Pelitli
GÜN
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Eski Türk Ede. V
Eski Türk Ede. V
Türk Lehçeleri-I
Eski Türk Ede. V
Türk Lehçeleri-I
Türk Lehçeleri-I
D.102
D.102
D.102
D.102
D.302
D.302
Hikâye Tahlili
Yeni Türk Ed.-V
D.203
D.203
Perşembe
Cuma
Hikâye Tahlili
Hikâye Tahlili
Yeni Türk Ed.-V
Yeni Türk Ed.-V
D.303
D.303
D.102
D.102
Yrd.Doç. Dr. A dullah ÇELİK
Bölü
Başka ı
16.00 –
16.50
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI IV. SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI
09.00 - 09.50
10.00 – 10.50
11.00 – 11.50
13.00 – 13.50
14.00 – 14.50
Söz Dizimi
Uygula aları
D.104
Söz Dizimi
Uygula aları
D.104
Edebiyatımızda
Eleştiri
EditörlükRedaktörlük
D.304
D.304
15.00 – 15.50
16.00 – 16.50
GÜN
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Anadolu ve
Rumeli Ağızları-I
D.104
EditörlükRedaktörlük
EditörlükRedaktörlük
Edebiyatımızda
Eleştiri
Edebiyatımızda
Eleştiri
D.304
D.304
D.203
Edebiyat
Akı ları
Edebiyat
Akı ları
Anadolu ve Rumeli
Ağızları-I
Anadolu ve
Rumeli Ağızları-I
D.302
D.302
D.302
D.302
D.203
Söz Dizimi
Uygula aları
D.302
Yrd.Doç. Dr. A dullah ÇELİK
Bölü
Başka ı
Edebiyat
Akı ları
D.302
Download

Türkçe Kompozisyon D.302 Türkçe Kompozisyon D.302 D.105 D