ISTANBULLIGHT 2015
ETKİNLİK PROGRAMI - ACTIVITY PROGRAMME
Gün
Day
Zaman
Time
Firma
Brand
16 Nisan - April
Perşembe / Thursday
Konu
Topic
IstanbulLight Resmi Fuar Açılışı / IstanbulLight Official Exhibition Ceremony
11:00
10:00 - 13:00
13:00 - 14:30
14:30 - 14:45
14:45 - 16:00
16:0 - 16:15
16:15 - 18:00
Konuşmacı
Lecturer
10. Ulusal Aydınlatma Kongresi (ATMKAydınlatma Türk Milli Komitesi)
10th National Illumination Congress (ATMK - Turkish
National Committee on Illumination)
14:00 - 14:45
NICHIA LEDS
15:00 - 15:45
Moons Automation Control Co
16:00 - 16:45
Exclara
Kei Haraguchi
Jackie Gu
Tony Suzer
Kayıt Registration
Açılış Ceremony
Ara Coffee Break
Oturum 1 Session 1
Ara Coffee Break
Panel
LED Paketlerinin bugün ve yarını
LED packages' now and next
Sokak Aydınlatması Kablosuz Yönetim Temel Prensipleri
Wireless Outdoor Lighting Control Basics Driving the Solid State Lighting Revolution
Yer
Venue
Organizasyon
Organisation
FUAYE FOYER AREA
UBM NTSR
PAMUKKALE
ATMK
KAPADOKYA
TD ELECTRONICS
PAMUKKALE
ATMK
Anadolu Heyet Programı / Anatolian Committee's Program
17 Nisan - April
Cuma / Friday
08:30 - 09:30
09:30 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 12:45
12:45 - 13:45
13:45 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 17:00
Kayıt Registration
Oturum 2 Session 2
Ara Coffee Break
Oturum 3 Session 3
Öğle Yemeği Lunch
Oturum 4 Session 4
Ara Coffee Break
Oturum 5 Session 5
10. Ulusal Aydınlatma Kongresi (ATMKAydınlatma Türk Milli Komitesi)
10th National Illumination Congress (ATMK - Turkish
National Committee on Illumination)
10:30 - 11:15
11:30 - 12:15
Peter Fordham
"İlham veren mimarlarla mükemmel aydınlatma planını yakalamak"
‘Achieving the perfect lighting scheme with inspirational architects’
Kevin Grant
"Işıkla çalışmak - alanları dizayn etme şeklimizi ve dizayn ettiğimiz
alanları geliştirmek"
‘Working with light - improving the way we design spaces and the
spaceswe design’
Designers With Light Forum
13:30 - 14:15
Zeki Kadirbeyoğlu
14:30 - 15:15
Farhad Rahim
15:30 - 16:15
Korhan Şişman
"Son 20 yılda aydınlatma tasarımcısı ve müşteri işbirliğinin gelişimi ile KAPADOKYA
ortaya çıkan dünya çapında ödüllü projeler"
‘The evolution of the relationship between the client and lighting designer in
Turkey’
UBM NTSR
"Bilim ve sanatı aydınlatma tasarımında birleştirmek"
‘Blending science and art in lighting design’
"Tasarım süreciboyunca aydınlatma planınızı nasıl korursunuz?
‘How to protect your lighting scheme through the design process’
Anadolu Heyet Programı / Anatolian Committee's Program
08:30 - 09:30
09:30 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 12:45
12:45 - 13:45
13:45 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 16:45
16:45 - 17:00
10. Ulusal Aydınlatma Kongresi (ATMKAydınlatma Türk Milli Komitesi)
10th National Illumination Congress (ATMK - Turkish
National Committee on Illumination)
11:30 - 12:15
Viso Systems
12:15 - 13:00
United Power Research Technology - UPRTek
Casper Gammel
Mark Lin
Kayıt Registration
Oturum 6 Session 2
Ara Coffee Break
Oturum 7 Session 3
Öğle Yemeği Lunch
Oturum 8 Session 4
Ara Coffee Break
Oturum 9 Session 5
Kapanış
Kolay Kullanılabilen Güçlü Ölçüm Çözümleri
Easy to Use and Powerful Measurement Solutions
Taşınabilir Ölçüm Aletleri
Portable Measurement Solutions
PAMUKKALE
ATMK
KAPADOKYA
TD ELECTRONICS
18 Nisan - April
Cumartesi / Saturday
13:00 - 13:30
İstanbul Aydın Üniversitesi Aydınlatma
Test Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları
Zafer Utlu
14:15 - 14:40
14:40 - 15:00
Dennis Ho
Edison Opto Corporation
Sue Hsu
15:10 - 15:30
15:30 - 15:45
TD ELECTRONICS
KAPADOKYA
GALATA
KAPADOKYA
KMD
KAPADOKYA
HK HUIZHAN INT'L GROUP
CO.LTD
AC modüllerin gelecekteki yeri ve geleneksel aydınlatamalara göre
avantajları
AC module future prospect and benefits with traditional light.
Ara / 1. Bölüm Soru & Cevap
Break time /1nd stage Q&A
Edison AC modül çözümleri
Edison AC modules solutions
Yeni ürün sunumları (EMC 3030, CSP technology
New product introductions(EMC 3030, CSP technology
Soru & Cevap
Q&A
Ana Sponsor Sunumu – EAE Aydınlatma “Enerji verimliliği ve mağazalarda
Led Aydınlatma yatırımları”
15:45 - 16:00
16:00 - 16:15
16:15 - 16:35
Enerji Verimliliği – Bimeks *
16:35 - 16:55
Mağaza Aydınlatma – CarrefourSA
16:55 - 17:15
KAPADOKYA
Ziyaretçi kayıtlarının yapılması ve yerlerine oturmaları
Customer check in and arrange the seat.
Edison video ve genel ürün sunumları
Edison video and main product instructions
14:00 - 14:15
15:00 - 15:10
Uluslararası Standartlarda Testler ve Raporlama, Akreditasyonun
Önemi
Importance of Accreditation in Parallel with International Testing and
Reporting Standards
Kategori Mağazacılığı Derneği
Chain Stores Association
Ürün Aydınlatma – Boyner
Ara Coffee Break
17:15 - 18:00
19 Nisan April
Pazar/
Sunday
*Değişiklik yapma hakkına sahip.
Anadolu Heyet Programı / Anatolian Committee's Program
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
Inventronics (Hangzhou) Inc MLS Co., LTD
Paul Fleming
LED Sektöründeki Yükselen Trend
Developing Trend of LED Drivers
Lawrence Lin
Yükselen Piyasalarda Led Sektöründeki İş Fırsatları
Business Opportunities in emerging markets for LED Industry
Download

ıstanbullıght 2015 etkinlik programı - actıvıty