Sayın Katılımcı;
4-5 Nisan 2015 tarihlerinde H.Ü. Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından
düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Programına kayıt yaptırdıysanız eğitim için
kayıt ücretinizi 02.04.2015 tarihine kadar yatırmanız gerekmektedir.
Lütfen eğitim günü kayıt ücretinizi yatırdığınızı ibraz eden dekontunuzla birlikte
geliniz ve merkezimiz görevlisine dekontunuzu imza karşılığında teslim ediniz.
Kurs yeri, katılımcı listesi ve kurs programı en geç 03.04.2015 tarihinde mesai
saati bitimine kadar sizlere web sayfamızdan duyurulacaktır. Lütfen eğitim
programımızla ilgili tüm bilgileri web sayfamızdan takip ediniz.
Programa katılım için; üniversitemiz lisansüstü eğitim programlarında kayıtlı
öğrencilerimiz ve üniversitemiz personeli için belirlenen ücret 75 TL dışarıdan
başvuran katılımcılar için 250 TL’dir.
Başvuru kayıt ücretini kurs tarihinden önce belirlenen tarihe kadar aşağıdaki
banka hesap numarasına yatırmanız gereklidir. Bu tarihten sonra yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir. Ödeme dekontları kurs öncesi elden teslim
alınacaktır. Katılım belgesinin verilmesi için ödeme dekontunun ibrazı
zorunludur.
Hesap Bilgileri
Banka : Halkbank A.Ş.
Şube : Hacettepe Tıp Fakültesi (1541)
Banka Swift Kodu : TRHBTR2A
IBAN : TR230001200154100006000063
KURS PROGRAMI
KURSUN DÜZENLENECEĞİ MEKÂN: H. Ü. TIP FAKÜLTESİ- SİYAH AMFİ
Der Dersin Adı
s No
Süresi Verileceği
Gün
Saat Aralığı
1
Yetişkin Eğitimi
2 saat
Cumartesi
10.00-12.00
2
3
Sınıfta İletişim ve İnsan İlişkileri
Öğrenme Psikolojisi
2 saat
2 saat
Cumartesi
Cumartesi
13.00-15.00
15.15-17.15
4
5
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Öğretim Materyali Geliştirme
2 saat
2 saat
Pazar
Pazar
10.00-12.00
13.00-15.00
6
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2 saat Pazar
Toplam
12 saat
15.15-17.15
Download

Sayın Katılımcı - Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme