Download

w=Su muhtevası M1=Kabın kütlesi (gr.) M2= Kap+yaş numune