TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AYDIN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
EK-2: Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu
Katılımcı duyurusunda aşağıda yer alan bilgiler Kurum sistemine kaydedilerek ilânı sağlanır. Genel
şartlar zorunlu alanlar olarak sistemde yer alacak olup, özel şartlar ise İl Müdürlüğü tarafından
belirlenebilir.
Yüklenici Kurum Adı
KOÇARLI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ
TYP Uygulama Alanı
KOÇARLI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ SINIRLARI
TYP Katılımcı Sayısı
120
TYP Başlangıç Tarihi
06.04.2015
TYP Bitiş Tarihi
04.06.2015
TYP Süresi
2 AY
Son Başvuru Tarihi
29.03.2015
Seçim Yöntemi
LİSTE YÖNTEMİ
Seçim Yeri
KOÇARLI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ
Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati
31.03.2015 SAAT 09:30
Seçim Bitiş Tarihi ve Saati
31.03.2015 SAAT 17:00
Genel Şartlar
TYP’ye başvuracak katılımcıların, Kurumun o yöredeki İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine kayıtlı işsiz
durumunda olmaları; en az 18 yaşını tamamlamış olmaları; herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci
olmamaları (açık öğretim öğrencileri hariç); emekli, malul, dul ve yetim aylığı almamaları; Kamudan
herhangi bir ad altında maaş vb. gelirlerinin olmaması gerekmektedir. Ayrıca, katılımcıların projenin
açılacağı ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olması gerekmektedir.
Özel Şartlar
İhtiyaç duyulması hâlinde İl Müdürlüğünce tespit edilen şartlar.
TYP devam ederken katılım şartlarını taşımadığı belirlenen kişilerin TYP ile ilişiği kesilir ve bu kişiler
son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramazlar.
Download

İndir