TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MERSİN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
EK-1: Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu
Katılımcı duyurusunda aşağıda yer alan bilgiler Kurum sistemine kaydedilerek ilânı sağlanır. Genel
şartlar zorunlu alanlar olarak sistemde yer alacak olup, özel şartlar ise İl Müdürlüğü tarafından
belirlenebilir.
Yüklenici Kurum Adı
MERSİN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TYP Uygulama Alanı
AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON ENGELLEME ÇALIŞMALARI
TYP Katılımcı Sayısı
700
TYP Başlangıç Tarihi
01.04.2015
TYP Bitiş Tarihi
31.05.2015
TYP Süresi
60 GÜN
Son Başvuru Tarihi
26.03.2015
Seçim Yöntemi
%80 NOTER KURASI %20 LİSTE YÖNTEMİ
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Merkez Toplantı Salonu
3 Ocak Mahallesi 117. Sokak
Akdeniz / MERSİN
Seçim Yeri
Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati
30.03.2015 Saat: 10.00
Seçim Bitiş Tarihi ve Saati
30.03.2015 Saat: 12.00
Genel Şartlar
TYP’ ye başvuracak katılımcıların, Kurumun o yöredeki İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine kayıtlı işsiz
durumunda olmaları; en az 18 yaşını tamamlamış olmaları; herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci
olmamaları (açık öğretim öğrencileri hariç); emekli, malul, dul ve yetim aylığı almamaları; Kamudan
herhangi bir ad altında maaş vb. gelirlerinin olmaması gerekmektedir.
Ayrıca, Merkez ilçeler dışında ikamet eden kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Özel Şartlar
- En az Okuryazar olmak
- 19-60 yaşları arasında olmak
- Terör, bali, tiner ve uyuşturucu kullanımı, çocuk istismarı v.b suçlardan hüküm giymemiş
olmak
- Son bir yıl içinde hizmet sağlayıcıya bağlı herhangi bir işyerinde çalışmamış olmak
TYP devam ederken katılım şartlarını taşımadığı belirlenen kişilerin TYP ile ilişiği kesilir ve bu kişiler
son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramazlar.
NOT: Bu TYP’ye katılımcı seçiminde aşağıdaki gruplara öncelik verilecektir.
a)
b)
c)
d)
e)
Kadınlar,(19-60 yaş arası kadınlar)
35 yaş üstü bireyler,(35 üzeri-60 yaş arası erkekler)
Engelliler,(19-60 yaş arası)
Eski hükümlüler,(19-60 yaş arası)
Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar.(19-60 yaş arası)
Download

mersin oim.pdf - Mersin Orman Bölge Müdürlüğü