CAY MA İ H TAR NAM E S İ
FİRMA ADI
:
ADRESİ
:
İHTAR ÇEKENİN
ADI SOYADI
:
ADRESİ
:
AÇIKLAMALAR
: …./…./20..
TARİHİNDE KAPIMA GELEN
ELEMANLARINIZDAN
……………………………………………………..
ALDIM.
TÜKETİCİ YASASI GEREĞİ 14 GÜNLÜK CAYMA HAKKIMI KULLANARAK ALMIŞ
OLDUĞUM ÜRÜNLERİ İADE ETMEK VE DOLAYISIYLA SATIŞTAN VAZGEÇMEK
İSTİYORUM . BU İHTARI ALDIĞINIZ TARİHTEN İTİBAREN 10 GÜN İÇİNDE
İMZALAMIŞ OLDUĞUM KIYMETLİ EVRAKLARI TARAFIMA VERMENİZİ VE
ÜRÜNÜN ALMANIZI İSTİYORUM.
AKSİ TAKTİRDE 6502 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YASAL YOLLARA
BAŞVURACAĞIMI İHTAR EDERİM.
…./…./20..
İMZA
Download

Lütfen Cayma İhtarnamesi Örneği için Tıklayınız