YAŞAR FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU
YÖNETİM KURULU
ASİSTANI
YÖNETİM KURULU
DESTEK EKİBİ
GENEL MÜDÜR
DESTEK EKİBİ
GENEL MÜDÜR
SATIŞTAN SORUMLU
GENEL MÜDÜR
YARDIMCLIĞI
MÜŞTERİ
İLİŞKİLERİNDEN
SORUMLU GENEL
MÜDÜR YARDIMCILIĞI
MALİ VE İDARİ
İŞLERDEN SORUMLU
GENEL MÜDÜR
YARDIMCILIĞI
MÜŞTERİ
İLİŞKİLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
SATIŞ
ŞUBELERİ
KURUMSAL
SATIŞ
İSTİHBARAT VE
TAHSİSTEN SORUMLU
GENEL MÜDÜR
YARDIMCILIĞI
OPERASYONEL
ŞUBELER
DİREKT
SATIŞ
MÜŞTERİ
İLİŞKİLERİ
TELE
SATIŞ
BÖLGE
SATIŞ
SAHA
DAĞITIM
DİREKT
SATIŞ
İNSAN
KAYNAKLARI
MÜDÜRLÜĞÜ
İÇ KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ ANALİZ
VE TAHSİS
FİNANS
HUKUK
İŞLEM
KONTROL
İSTİHBARAT
VE TAHSİS
MUHASEBE
SİSTEM
DESTEK
KALİTE
İZLEME
SATIN ALMA VE
İDARİ İŞLER
İÇ DENETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
RİSK
İZLEME
SATIŞ
KONTROL
ALACAK TAKİP
Kasım-2014
Download

İncele - Yaşar Factoring