ESKİŞEHİR İLİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
(Strateji ve Koordinasyon Müdürlüğü)
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
1-
2-
VATANDAŞA
SUNULAN
HİZMETİN ADI
4982 sayılı Bilgi
Edinme Kanunu
gereğince başvuru
3071 sayılı Dilekçe
Kanunu gereğince
başvuru
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ
SÜRE)
Dilekçe
15 GÜN
Dilekçe
30 GÜN
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı
halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine
başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:
İsim
: Veysel ŞİMŞEK
Unvan : Strateji ve Koord. Md. V.
Adres : Deliklitaş Mah. İkieylül
Cad. No:121
Tel
: 0222 233 2823
Faks
: 0222 2312827
E-Posta : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri:
İsim
: A. Muhiddin VAROL
Unvan : YİKOB Başkanı
Vali Yardımcısı
Adres : Deliklitaş Mah. İkieylül
Cad. No:121
Tel
: 0222 233 2823
Faks
: 0222 2312827
E-Posta : [email protected]
Download

kamu hizmet standartları tespit formu