EĞİTİM FAKÜLTESİ
2015 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ
SIRA NO
1
BOTE EĞİTİM BÖLÜMÜ EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ
EĞİTİMİN ADI
MS Word
TARİHİ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
KATILIMCI GRUP
EĞİTİM SORUMLUSU
15 Ocak 2015 10:00
Microsoft Word'un Makale ve
Tez Yazımında Etkin
Kullanımı, Kaynakça,Tablolar,
Şekiller,İçindekiler Listesinin
Otomatik Oluşturulması
Tüm Akademik Personel
Yrd.Doç.Dr.İrfan SÜRAL
Tüm İdari Personel
Yrd.Doç.Dr.Mehmet ERSOY
2
Dosya Arşivleme
10 Mart 2015 11:00
Dosya Arşivleme İle İlgili
Dikkat Edilecek Hususlar ve
Etkin Dosya Arşivleme
Yöntemleri
3
Kişisel Bilgi Güvenliği
15 Nisan 2015 10:00
Virüslerden Korunma
Yöntemleri ve Kişisel Bilgi
Güvenliğini Sağlama Teknikleri
Tüm İdari Personel
Yrd.Doç.Dr.Mehmet ERSOY
4
Power Point
4 Mayıs 2015 10:00
Etkin Sunum Teknikleri ve
Power Point in etkin Kullanımı
Tüm Akademik Personel
Yrd.Doç.Dr.Celal Murat
KANDEMİR
SIRA NO
ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ
EĞİTİMİN ADI
TARİHİ
1
Bilimsel Rapor Hazırlama
Semineri
29 Ocak 2015 14:00
2
Akademik Gelişim ve
Motivasyon
19 Mart 2015 10:00
3
Bilimsel Araştırma Paylaşımı
30 Nisan 2015 10:00
4
Engellilere Yönelik Farkındalık
Eğitimi
21 Mayıs 2015 10:00
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
KATILIMCI GRUP
Bilimsel Rapor Hazırlama
Sürecinde Bulunması Gereken Özel Eğitim Bölümü Öğretim
Elemanları
Etik ve Akademik Kurallar ve
Uygulamalar
Akademik Olarak Bireylerin
Kendilerini Geliştirmeleri ve Özel Eğitim Bölümü Öğretim
Elemanları
Motivasyonlarını Arttırmak İçin
Yöntemler
Bölümde Gerçekleştirilen
Özel Eğitim Bölümü Öğretim
Bilimsel Araştırmalarla İlgili
Elemanları
Güncel Bilgilerin Paylaşımı
Katılımcıların Engelliler
Konusunda Bilgilendirilmesi ve
Farkındalıklarının Arttırılması
Tüm İdari ve Akademik
Personel
EĞİTİM SORUMLUSU
Yrd.Doç.Dr.Macid Ayhan
MELEKOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Mine SÖNMEZ
Yrd.Doç.Dr.Nevin GÜNER
YILDIZ
Öğr.Gör.Meral MELEKOĞLU
SIRA NO
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ
EĞİTİMİN ADI
TARİHİ
1
Eğitim ve Bilgilendirme
Faaliyetleri
26 Şubat 2015 10:00
2
Eğitim ve Bilgilendirme
Faaliyetleri
26 Mart 2015 10:00
3
Eğitim ve Bilgilendirme
Faaliyetleri
24 Nisan 2015 10:00
4
Eğitim ve Bilgilendirme
Faaliyetleri
22 Mayıs 2015 10:00
SIRA NO
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Eğitim Bilimleri Bölümüne
Yeni Atanan Öğretim
Elemanlarına Mesleki Gelişim
Semineri
KATILIMCI GRUP
EĞİTİM SORUMLUSU
Eğitim Bilimleri Bölümü
Öğretim Elemanları
Bilimsel Araştırma Yönteminde
Yeni Yaklaşımlar
Eğitim Bilimleri Bölümü
Öğretim Elemanları
Eğitim Yönetiminde Yeni
Yaklaşımlar
"Akademik başarı: Ebeveyn
tutumları, sözel olmayan zeka
ve başarı hedef
oryantasyonunun etkisi" adlı
doktora tezinin sunumu
Eğitim Bilimleri Bölümü
Öğretim Elemanları
Prof.Dr. Selahattin TURAN
Eğitim Bilimleri Bölümü
Öğretim Elemanları
Araş.Gör.Dr.Ümmügülsüm
KORKMAZ
İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ
EĞİTİMİN ADI
TARİHİ
1
Atölye Çalışması
6 Mart 2015 10:00
2
Okul Öncesi Eğitimde
Yeni Uygulamalar
11 Mart 2015 10:00
Okul Öncesi Eğitim
Öğretmen ve Öğrenciler
3
Atölye Çalışması
13 Mart 2015 10:00
Fen Projelerinin Öğrenci
Gelişimi
Açısından Önemi
Fen Bilimleri Öğretmenleri
ve Öğretmen Adayları
4
Atölye Çalışması
20 Mart 2015 10:00
Sınıf İçi Etkinliklerde Bireysel
Öğrenci Özelliklerinin
Farkındalığının Önemi
Fen Bilimleri Öğretmenleri
ve Öğretmen Adayları
Mehmet ÇAKIR
Eskişehir Bilsem
Fen Bilimleri Öğretmeni
04-17 Mayıs 2015
Kültürel Çocuk Oyunları
Öğretmen ve Öğrenciler
Yrd.Doç.Dr. D. Neslihan Bay, Yrd.
Doç.Dr. Yalçın Bay
22 Mayıs 2015 14:00
Sokak Hayvanlarının Yaşam
Koşulları,
Yaşadıkları Zorluklar ve
İnsanlarla Sokak Hayvanlarının
Etkileşimi
İdari Personel, Akademik
Personel
ve Öğrenciler
Doç.Dr. Cavide DEMİRCİ
5
6
1. Uluslararası
Türk Dünyası
Çocuk Oyun ve Oyuncakları
Kurultayı
Sokak Hayvanları ve Biz
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Fen Bilimlerinde Kavram
Yanılgıları
(Giderilmesi, Oluşumunun
Önlenmesi)
KATILIMCI GRUP
EĞİTİM SORUMLUSU
Fen Bilimleri Öğretmenleri
ve Öğretmen Adayları
Mehmet ÇAKIR
Eskişehir Bilsem
Fen Bilimleri Öğretmeni
Yrd.Doç.Dr. D. Neslihan Bay, Yrd.
Doç.Dr. Yalçın Bay
Mehmet ÇAKIR
Eskişehir Bilsem
Fen Bilimleri Öğretmeni
7
SIRA NO
1
Hangi Meslek Bana
Uygundur?
5 Haziran 2015 10:00
Mesleklerin Özellikleri ,Giriş
Koşulları,
Ücretleri, Avantajları, Meslek
Seçiminde
Dikkat Edilmesi Gereken
Noktalar
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığına Bağlı Kurumlarda
Kalan Öğrenciler
Doç.Dr. Cavide DEMİRCİ
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ
EĞİTİMİN ADI
ELT Events
TARİHİ
Nisan, 2015 10:00
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
KATILIMCI GRUP
EĞİTİM SORUMLUSU
İkinci Dil Öğretim Teorileri
ve Uygulamaları
İngilizce Öğretmenliği
Bölüm Öğretim Üyeleri,
Yabancı Diller Bölümü
Okutmanları
Çağrılı Konuşmacı
Download

2015 Yılında Gerçekleştirilmesi Planlanan Eğitim