KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Hazırlık sınıfı Arapça eğitim-öğretim faaliyetlerinin koordineli bir biçimde uygulamasını
sağlamak üzere Fakültemiz Arap Dili ve Belâgatı AD Öğretim Görevlileri ve Okutmanları ile
yapılan istişare sonucunda Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça
Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi uygulama esasları aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir:
I. Ders saati:
1. Hazırlık sınıfı haftalık ders saati sayısının 30 saat olması.
2. Seviyeler başlangıç ve orta şeklinde oluştuğundan aynı seviye şubeler arasında fark
yaratılmadan eğitim öğretimin sağlanması.
II. Kurs:
İl Halk Eğitim Müdürlüğü ile görüşmeler sonrasında varılan mutabakatla Halk Eğitim
vasıtasıyla Fakültemiz Arap Dili ve Belâgatı AD Misafir Öğretim Görevlileri tarafından icra
edilecek her biri 120 saat olan Arapça I-II-III seviyelerindeki kurslara öğrencilerimizi
yönlendirerek toplam 360 saatlik sertifika almalarının sağlanması.
III. Güz yarıyılı müfredat ve materyalleri:
Derslerde kullanılmasına karar verilen materyaller aşağıda belirtildiği gibidir.
1. Arapça Dilbilgisi (Sarf/Kelime Bilgisi): Sarf 2-3-4, (Arapça Destek Yayınları;
Kitabu’s-Sarf, Yasin Yayınevi; Ayet ve Hadis Örnekli Arapça Dilbilgisi Sarf, Prof. Dr. M.
Sadi Çöğenli, Cantaş yayınları.)
2. Arapça Okuma-Anlama (Nahiv/Cümle Bilgisi): Sarf 2-3-4, (Arapça Destek
Yayınları)
3. Arapça Sözlü Anlatım: I Silsiletu'l-Lisan 1 Hazırlık Seviyesi 1-2 kitapları ve
Alıştırma Kitabı. (Arapça öğretim seti Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Akdem
yayınları)
4. Arapça Yazılı Anlatım I: Yazı kitabı ve Çeşitli materyallerden seçmeler.
5. Arapça Dinleme-İzleme I (Ders, Konferans, Haber, Filim): Çeşitli yazılı ve görsel
materyallerden seçmeler.
6. Arapça Klasik Metinler I: (Tefsir-Hadis-Fıkıh-Kelam-Siyer) Alanlarında çeşitli
materyallerden seçmeler.
7. Kur’an Arapçası I: 30. Cüz okuma ve anlama.
8. Muhtelif Hikaye Kitapları Seti (Okuma-Anlatma)
IV. Bahar yarıyılı müfredat ve materyalleri:
1. Arapça Çağdaş Edebi Metinler: Çeşitli materyallerden seçilmiş örnek metinler.
2. Arapça Klasik Kaynak Metinler: Çeşitli materyallerden seçilmiş örnek metinler.
3. Arapça Sözlü Anlatım II: Silsiletu'l-Lisan 2 Başlangıç 1-2 kitapları. Arapça
öğretim seti Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Akdem yayınları
4. Arapça Yazılı Anlatım II: Çeşitli materyallerden seçmeler.
5. Arapça Dinleme-İzleme Iı (Ders, Konferans, Haber, Filim): Çeşitli yazılı ve görsel
materyallerden seçmeler.
6. Arapça Klasik Metinler II: (Tefsir-Hadis-Fıkıh-Kelam-Siyer) Çeşitli materyallerden
seçmeler.
7. Kur’an Arapçası II: Bakara Suresi Bahar yarıyılı)
8. Muhtelif Hikaye Kitapları Seti (Okuma-Anlatma)
V. Sınavlar:
1. Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılacak olan 4’er ara sınavın haftada 6 saat olan
derslerin her biri için % 20’şer, haftada 2 saat olan dersler için toplam % 20’lik dilimleriyle
sonuçlarının birleştirilerek değerlendirilmesi. Sınavların toplu veya ayrı yapılması
değerlendirme dilimlerini etkilemez.
2. Güz ve Bahar yarıyılları sonunda sözlü (konuşma - okuma) ve yazılı (hat - imla)
olmak üzere Yarıyıl Yeterlik sınavları yapılır. Arapça Yazılı Anlatım ders hocasının kararına
göre dersin 4. ara sınavı bu yazılı sınav yerine kullanılabilir. Ancak sözlü için jüri önüne gelen
öğrencinin bu sınav kağıdının hazır bulundurulması gerekir. Bu sınavın jüri üyeleri Sınav ve
Değerlendirme Komisyonu başkanının yanı sıra Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalı Başkanı
ve hazırlık sınıfında derse giren öğretim elemanlarından olmak üzere en az üç kişiden oluşur.
3. Yarıyıl Yeterlik sınavına katılmak için % 80 derse devam şarttır. Yarıyıl Yeterlik
sınavı sonucunda öğrencinin devam edeceği seviyesi ve tabi olacağı program belirlenir.
Akademik takvimin bitiminde yapılacak olan Arapça Yeterlik Sınavına girmek için bu
sınavlara girmiş olma şartı aranır.
4. Arapça Yeterlik sınavı gün içinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı
oturumda yapılır.
Download

Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim