T.C.
SİLİFKE
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
SAYI :2015/32 MUH.
23/02/2015
DUYURU
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 23/01/2015 tarih ve 2546 sayılı
yazısı gereği sözleşmeli Zabıt katipliği kadrosuna müracaat eden ve müracaatları kabul edilen
253 (ikiyüzelliüç) adaydan 21/02/2015 tarihinde yapılan uygulama sınavında başarılı olan
22 (yirmiiki) adayın;
-Sözlü sınav için 09/03/2015 Pazartesi günü saat 09:00'da Silifke Adliyesinde hazır
bulunmaları,
Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 23/01/2015 tarih ve 2546
sayılı yazısının 10.Maddesi gereği, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Yönetmeliğinin 12 nci maddesine ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil
Yönetmeliğinin 6/19 ve 11 inci maddenin 3 üncü fıkrası hükümlerine uygun şekilde
doldurulacak arşiv araştırma formunu en geç sözlü sınav sırasında ibraz etmeleri
gerektiği hususu,
Duyurulur.
SINAV KOMİSYONU
Download

T.C. SİLİFKE ADLİ YARGI İLK DERECE