HAFTALIK NÖBET ÇİZELGESİ
SABAH
ÖN VE ARKA BAHCE
KANTİN VE GİRİŞ
Nöbet Yerleri -> NÖBETCİ İDARECİ
3.KAT
ÖĞLE
1.KAT
2.KAT
NÖBETCİ İDARECİ
ÖN VE ARKA BAHCE
KANTİN VE GİRİŞ
1.KAT
2.KAT
S.İÇTENLİK
Ş.TURGUT
Z.GÜRE
A.BALLI
L.ÜNAL
M.KARASOY
G.SEREN
B.KÖRCÜ
M.BEKTAŞ
Pazartesi
M.IŞIK
A.ELMAS
Y.ÖZCAN
Salı
L.ÜNAL
A.ELMAS
G.TÜRKSEVER S.URUK
Ş.KARABIYIK
H.KARAKOÇ
E.KAYADEMUR
A.BALLI
M.IŞIK
Ö.BAYAR
G.TAŞKIN
A.ÇELİK
M.TOKGÖZ
Çarşamba
M.IŞIK
A.ELMAS
F.AKYÜREK
K.MISIROĞLU
Ş.ORTAK
M.ÖNCEL
B.YARAR
A.BALLI
L.ÜNAL
Ö.BAYAR
M.TOKGÖZ
G.ŞİMŞEK
B.BAŞLILAR
Perşembe
L.ÜNAL
A.ELMAS
K.KENAR
İ.ŞAHBAZ
N.ORAK
N.ÇAKMAK
M.BOZKURT
A.BALLI
M.IŞIK
Y.ÇETİNKAYA
G.TAŞKIN
N.İNAN
M.AKTAŞ
Cuma
L.ÜNAL
M.IŞIK
K.CEVİZLİLER
E.DOĞAN
E.KARS
Ö.DEVELİOĞLU B.TURAN
A.BALLI
A.ELMAS
M.TORLAK
S.MERCAN
V.ÜNSER
K.ASLAN
B.TURAN
NÖBETÇİ ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİ
1- Günlük vakit çizelgesini uygulamak.
2- Öğretmenlerin derslere zamanında girip girmediğini izlemek ve öğretmeni gelmeyen sınıfları okul yönetimine bildirmek ve bu sınıflara nezaret etmek.
3- Isıtma elektrik ve sıhhı tesislerin çalışıp çalışmadığını okul içi temizliğin yapılıp yapılmadığının okul bina ve tesislerinin yangından koruma önlemlerinin alınıp
alınmadığının günlük kontrollerini yapmak giderilebildiği eksikleri gidermek gerekli olanları ilgililere duyurmak.
4- Bahçedeki, koridorlardaki ve sınıflardaki öğrencileri gözetlemek.
5- Beklenmedik olaylar karşısında gerekli tedbirleri almak ve bu durumu ilgililere bildirmek.
6- Nöbet süresince okulun eğitim öğretim disiplin gibi çeşitli işlerini izlemek bu hususlarda günlük tedbirleri almak.
7- Nöbet sonunda okul nöbet defterine nöbet süresi içerisinde önemli olayları ve aldığı tedbirleri belirten raporu yazmak.
8-Bu çizelge 02.03.2015 tarihi itibari ile geçerlidir.
MEHMET KAHRIMAN
OKUL MÜDÜRÜ
3.KAT
Download

MEHMET KAHRIMAN OKUL MÜDÜRÜ 1- Günlük vakit çizelgesini