MEB ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI
KAYIT DİLEKÇESİ
GÜNLER
CUMARTESİ
(Paket Program)
DERS
SÜRELERİ
5-6-7-8. Sınıf
PAZAR
(Seçmeli Ders Programı)
1.Ders
08:30-09:10
09:10-09:50
2.Ders
10:00-10:40
10:50-11:30
3.Ders
11:40-12:20
12:20-13:00
MATEMATİK
+
FEN BİLİMLERİ
(FEN VE TEKNOLOJİ)
+
SOSYAL BİLGİLER
6. Sınıf
7. Sınıf
8. Sınıf
BASKETBOL
(Küçükler)
BASKETBOL
(Küçükler)
TÜRKÇE
&
BİLGİSAYAR
GİTAR
VOLEYBOL
(Küçükler)
&
BİLGİSAYAR
VOLEYBOL
(Küçükler)
GİTAR
TÜRKÇE
TÜRKÇE
GİTAR
&
BİLGİSAYAR
VOLEYBOL
(Yıldızlar)
VOLEYBOL
(Yıldızlar)
GİTAR
&
BİLGİSAYAR
TÜRKÇE
BASKETBOL
(Yıldızlar)
BASKETBOL
(Yıldızlar)
(T.C. İNKILAP TARİHİ)
4.Ders
13:10-13:50
14:00-14:40

5. Sınıf
+
İNGİLİZCE
Yukarıdaki kurs programı, sizlerden alınan Talep Dilekçeleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Okul idaresi programla
ilgili düzenlemeler yapmaya yetkilidir. Kayıt Dilekçelerine göre program kesinlik kazanacaktır.

Kurslara katılım ücretsiz olup kayıtlı öğrencilerin devam etmeleri zorunludur. Özürsüz olarak devamsızlık yapan
öğrencilerin kaydı silinir. Bir dersten kaydı silinen öğrencinin diğer derslerden de kaydı silinir.

Her ders için 40dk + 40dk süre ile iki ders saati ders yapılacaktır.

CUMARTESİ günkü program, paket program olup 4 dersten toplam 8 saat ders yapılır (08:30’dan, 14:40’a kadar).

PAZAR gününün programı seçmelidir. Öğrenciler sınıf seviyelerine uygun istedikleri kadar dersi, yukarıdaki
Seçmeli Ders Programına göre seçebilirler.

Kurs Sınıf Listeleri, okul sitemiz www.hocailyasortaokulu.meb.k12.tr adresinde yayınlanacaktır.

Son başvuru tarihi, kursların başlangıç tarihidir. Kurslar başladıktan sonra öğrenci kaydı alınmayacaktır.

Kurslar 28 Şubat 2015 Cumartesi günü başlar 31 Mayıs 2015 Pazar günü sona erer.

Lütfen formu tükenmez kalem kullanarak okunaklı bir şekilde doldurunuz.
Katılmak istediğiniz kursların, hangi derslerden olduğunu aşağıda belirtiniz.
CUMARTESİ
(Paket Program)
Matematik+Fen+İngilizce+Sosyal
(8 ders saati)
PAZAR
(Seçmeli Program)
1.Ders
2.Ders
…………………
…………………
[
] İstiyorum.
-
3.Ders
İstemiyorum. [
4.Ders
SEÇİLEN DERSLER
(Tek ders de seçebilirsiniz,
iki, üç ya da dört ders de…)
…………………
…………………
HOCAİLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında
yukarıda belirtilen derslerden kurslara kayıt olmak istiyorum.
Gereğini arz ederim.
Öğrencinin
Adı ve Soyadı, İmzası
T.C. Kimlik No :
Okulu
: Hocailyas Ortaokulu
Sınıfı / Numarası : ……….. - …………
25/02/2015
Velinin
Adı ve Soyadı, İmzası
İletişim Telefonu:
]
Download

MEB Örgün Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları II.Dönem