T.C.
ERENLER KAYMAKAMLIĞI
İlçe Emniyet Müdürlüğü
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
1
HİZMETİN ADI
Piroteknik Madde Olarak
Adlandırılan Şenlik ve
İşaret
Fişeklerinin
Muhafazası, Satışı ve
Kullanılması için Onay
Talepleri
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1- Talep sahibinin vereceği, kullanılacak piroteknik maddenin cinsini, miktarını; yeri ve
zamanı, kullanacak olan kişileri ve hangi amaçla kullanılacağını belirtir dilekçe.
2- “A ” Sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi ve nüfus cüzdanı sureti,
3- Ateşleme işini yapacak olanların, bu maddelerin kullanımından doğabilecek her türle
mesuliyet ve sorumluluğu kabul ettiklerine dair noterden verecekleri taahhütname.
4- Bu maddelerin naklini, talep sahibinden başkası yapacaksa, nakil görevlilerine verilecek
nakilci vekâletnamesi
5- Nakil görevlilerinin, bu maddeleri taşıma esnasında doğabilecek her türlü mesuliyet ve
sorumluluğu kabil ettiğine dair noterden vereceği taahhütname,
6- Piroteknik maddeleri kullanacak gerçek veya tüzel kişi tarafından alınacak Tehlikeli
Maddeler Zorunlu Sorumluluk Poliçe aslı ve fotokopisi
7- Patlayıcı maddeleri nakledenlere ait Güvenlik Belgesi Fotokopisi
3 GÜN
2
3
Silah
Ruhsatı
Bulundurma
Yivsiz
Ruhsatnamesi
Tüfek
1- Emniyet Müdürlüğü Makamına Dilekçe (Silahın Bulundurulacağı Yer (Meskenİşyeri) açıkça yazılacak. Silahın nereden temin edileceği (Yenileme, MKEK veya
devir) belirtilecek. Silah devir alınıyor ise devir edenin Emniyet Müdürlüğü
Makamına dilekçesi ile devir edeceği silahın ruhsat fotokopisi eklenecektir.
2- 4 Adet Vesikalık renkli fotoğraf (son bir yıl içinde çekilmiş olacak, renkli fotokopisi
olmayacak.
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4- Doktor Raporu (Sakarya İlindeki Devlet Hastanelerinden “ATEŞLİ SİLAH
BULUNDURMASINDA VEYA TAŞIMASINDA PSİKOLOJİK, NÖROLOJİK VEYA
FİZİKİ RAHATSIZLIĞI BAKIMINDAN SAKINCA YOKTUR” belirtir sağlık kurulu
raporu alınacak.
5- Silah Ruhsat istek Formu (Emniyet Müdürlüğü Ruhsat Şube Müdürlüğünden temin
edilir.
6- Silah Ruhsat Dosyası (Yarım Kapaklı Telli Dosya)
7- Vergi Dairesinden alınan vergi borcu olmadığına dair yazı.
Bizzat müracaatçı tarafından ibraz edilecek belgeler, ilgili kurum ve kuruluşça
düzenlenmiş onaylı ve yeni tarihli olacaktır.
GBT ve Adli Sicil kayıtlarında suç kaydı çıkanların varsa buna ilişkin
mahkeme veya savcılık kararları temin edilecektir.
Ruhsatın işyerinde olması durumunda, işyeri şahıs adına kayıtlı ise
Belediyeden alınan İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı ve fotokopisi, vergi mükellefi
olduğuna dair Vergi Dairesinden alacağı Vergi Mükellefiyet kaydı, işyerinin şirket
olması durumunda bu belgelere ilaveten Ticaret sicil Gazetesi ve şirket ortaklarının
işyerinde silah bulundurulmasına dair ortaklar kurul kararı (Noter Tasdikli) ‘
7 GÜN
1- Vergi borcu olmadığını belirtir belge (Vergi Dairesi)
2- Fiziki, nörolojik ve psikolojik yönden sakıncası yoktur ibareli sağlık raporu (Aile
Hekimi-Fotoğraflı)
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4- 4 Fotoğraf
5- Emniyet Müdürlüğüne Dilekçe
6- Mâliyeye Harç
7 GÜN
4
Mermi
Belgesi
Satın
Alma
İlçe Emniyet Müdürlüğüne dilekçe
7 GÜN
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat
yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
isim
Unvan
Adres
Tel.
Faks
e-Posta
Erenler İlçe Emniyet Müdürlüğü
Recep TEPEBAŞ
ilçe Emniyet Müdürü
Yeni Mah. Sakarya Cad.No:371 Erenler
0 264 241 54 39
0 264 241 54 39
erenler @ egm.gov.tr
İkinci Müracaat Yeri Erenler Kaymakamlığı
İsim
Mehmet MIZRAK
Unvan
Kaymakam
Adres
Yeni Mah. Sakarya Cad. Erenler
Tel.
0 264 241 30 77
Faks
0 264 241 26 88
e-Posta
erenler @ içişleri.gov.tr
Download

İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu