Alüminyum
Kapı ve Pencere Aksesuarları
Brüt Fiyat Listesi
2013
ġubat
Genel Bilgiler
Bu fiyat listesinde belirtilen tüm fiyatlar HSM Aksesuar’ın önerdiği brüt
fiyatlardır. Fiyatlarımız KDV hariç olup, Euro bazında düzenlenmiĢtir.
Yeni bir brüt fiyat listesinin yayınlanması halinde, bu listedeki fiyatlar hükmünü
kaybeder. Ürünlerimizin faturalandırılması o gün geçerli olan brüt fiyatlar üzerinden,
yazılı olarak belirtilmiĢ sevk ve ödeme kondisyonları çerçevesinde gerçekleĢir.
Basım hatalarından dolayı doğabilecek anlaĢmazlıklar kabul edilmez.
HSM Aksesuar’ın ürünler üzerinde teknik değiĢiklik hakkı saklıdır.
SatıĢ KoĢulları
- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız HSM Ġstanbul teslim fiyatlarıdır.
- Fatura tanziminde, sevkiyat tarihindeki "Merkez Bankası Efektif SatıĢ Kuru"
esas alınır.
- Matrislerde gösterilen takım fiyatları bilgi maksatlı olup, fatura tanziminde
malzeme dökümü esas alınır.
- Ġhtilaf halinde "Ġstanbul Mahkeme ve Ġcra Daireleri" yetkilidir.
"Brüt Fiyat Listesi 2013 ġubat" sadeceTürkiye sınırları içerisindeki iĢletmeler
için geçerlidir.
ĠÇERĠK
ALÜMĠNYUM KAPI VE PENCERE
AKSESUAR BRÜT FĠYAT LĠSTESĠ
CEPHE MAKASLARI
Cephe Makasları SI-Aubi
2-3
TEK & ÇĠFT AÇILIM SĠSTEMLERĠ
SI-Aubi LM 2200
SI-Aubi LM 2200 TBT
SI-Aubi Axxent DK
4-7
SI-Aubi LM 4200
SI-Aubi Axxent TBT
SI-Aubi LM RB / SF
16-18
SI-Aubi Favorit Alu
19-24
8-11
SI-Aubi LM 4200 TBT
13-15
ÖZEL SĠSTEMLER
Devirmeli Sürme Sistemi [PSK]
25-27
Kaldırmalı Sürme Sistemi [HS]
28-31
Katlanır Sürme Sistemi [FS]
32-34
Yüksek Vasistas Sistemi
35
KAPI HĠDROLĠKLERĠ
Kapı Hidrolikleri "Geze"
36-37
Kapı Hidrolikleri "Abloy"
38-39
KAPI KĠLĠTLERĠ
STV Kilitli Kapı Ġspanyoletleri
40-41
Kapı Kilitleri "Domus"
42
Panik ÇıkıĢ - Push Bar
43
GreenteQ Barel
44
BARELLER
KOLLAR
Hoppe HCS Kollar
Pencere Kolları
45-47
Kapı Kolları
1
CEPHE MAKASLARI
ALÜMĠNYUM PENCERELER ĠÇĠN
SIEGENIA CEPHE MAKASLARI
SIEGENIA-AUBI CEPHE MAKASLARI
Ürün Kodu
Ölçü
Uzunluk
Max. Kanat
Yüksekliği
Max. Kanat
GeniĢliği
Max. Kanat
Ağırlığı
Açılım
Derecesi
CSHD8040-000032
16"
40.64 cm
1,200
1,000
65
20/25/30°
CSHD8050-000032
18"
45.72 cm
1,300
1,000
70
20/25/30°
CSHD8120-000032
20"
50.80 cm
1,500
1,500
76
20/25/30°
CSHD8060-000032
22"
55.88 cm
1,600
1,500
85
20/25/30°
CSHD8130-000032
24"
60.96 cm
1,700
1,500
95
20/25/30°
Fonksiyon:
Alüminyum pencereler için ağır yük makasları
Teknik Özellikler:
• KanıtlanmıĢ 50.000 tur kullanım ömrlü bir üründür.
• Ağır kanat ağırlıkları için uygun dizayn edilmiĢtir.
• Test edilmiĢ güvenlik ve ısı sızdırmazlığı bulunmaktadır.
• BS 6375-2:1987, NFP-20-302, SS 212:1998, BS 8213 kalite standartlarına uygundur. (profile bağımlı)
• Maksimum ömür için yüksek kaliteli östenitik (304) paslanmaz çelikten üretilmiĢtir.
* KanıtlanmıĢ 25.000 tur kullanım ömrü ve daha yüksek ağırlıklar için güçlendirilmiĢ özel tasarım bir üründür.
2
CEPHE MAKASLARI
ALÜMĠNYUM PENCERELER ĠÇĠN
1200
SIEGENIA CEPHE MAKASLARI
FFL(0)
900
Siegenia-Aubi DıĢ Cephe Makasları
Ürün Kodu
CSHD8040-000032
CSHD8050-000032
CSHD8120-000032
CSHD8060-000032
CSHD8130-000032
Ürün Açıklaması
Siegenia-Aubi Cephe Makası HDR 16"
Siegenia-Aubi Cephe Makası HDR 18"
Siegenia-Aubi Cephe Makası HDR 20"
Siegenia-Aubi Cephe Makası HDR 22"
Siegenia-Aubi Cephe Makası HDR 24"
Inch / Kg
16" / 65kg
18" / 70kg
20" / 76kg
22" / 85kg
24" / 95kg
Paket Ad.
2 çift
2 çift
2 çift
2 çift
2 çift
Set Fiyatı
25.20 €
26.60 €
29.40 €
32.20 €
35.00 €
Siegenia-Aubi LM SI-Line Kol
Ürün Kodu
MHSS0010-500020
MHSS0010-525020
253090
253113
253106
MHSM0010-100010
Ürün Açıklaması
LM Kol SI-Line Ham (Montajsız)
LM Kol SI-Line GümüĢ
LM Kol SI-Line Beyaz
LM Kol SI-Line Kahverengi
LM Kol SI-Line Siyah
LM SI-Line Kol Dili - 34 mm
B. Fiyatı
10.92€
13.00€
12.18€
12.18€
12.18€
3.40€
Cephe Kolu
Ürün Kodu
PC-090300
PC-090301
PC-090302
PC-090303
Ürün Açıklaması
Pascal Cephe Kolu Ham
Pascal Cephe Kolu Kahve
Pascal Cephe Kolu Beyaz
Pascal Cephe Kolu GümüĢ
Paket Ad.
4
4
4
4
Birim Fiyatı
9.05€
8.75€
8.75€
9.75€
Ürün Açıklaması
Pascal Eksensel Kol Ham
Pascal Eksensel Kol Beyaz
Pascal Eksensel Kol Kahve
Pascal Eksensel Kol GümüĢ
Paket Ad.
4
4
4
4
Birim Fiyatı
8.40€
8.50€
8.50€
8.60€
Eksensel Kol
Ürün Kodu
PC-090200
PC-090201
PC-090202
PC-090203
3
ÇĠFT AÇILIM SĠSTEMĠ
ALÜMĠNYUM PENCERELER ĠÇĠN
UYGUN GÖRÜLEN ÇALIġMA ARALIĞI
LM 2200 DK/TBT
PENCERE
KAPI
Kanat GeniĢliği
375-1600 mm
1300 mm
Kanat Yüksekliği
550-2000 mm
2400 mm
Kanat Ağırlığı
Max : 80 kg.
Max : 80 kg.
750
ALÜMĠNYUM ÇĠFT AÇILIM
LM 2200 DK - TBT
600
UYGUN GÖRÜLEN ÇALIġMA ARALIĞI
LM 2200 D/DS
PENCERE
KAPI
Kanat GeniĢliği
375-1600 mm
1300 mm
Kanat Yüksekliği
500-2000 mm
2400 mm
Kanat Ağırlığı
Max : 80 kg.
Max : 80 kg.
LM 2200
■ MenteĢeler, iki parçalı optik görünümdedir.
■ Klips fonksiyonu sayesinde "MenteĢe" ve "Makas" arasında kolay ve hızlı bağlantı imkanı sağlar.
■ RAL-RG 607/3 sertifikalı sistem çözümü bulunmaktadır.
■ DIN "Sağ" ve "Sol" normlarına uygun çift yönlü kullanım imkanı sağlar.
■ Yatayda ve dikeyde kullanılabilen tek "Arka Kilitleme" parçası kullanma olanağı sağlar.
■ Paslanmaz özelliğe sahip sistem parçaları içerir.
4
ÇĠFT AÇILIM SĠSTEMĠ
ALÜMĠNYUM PENCERELER ĠÇĠN
ALÜMĠNYUM ÇĠFT AÇILIM
LM 2200 DK
Siegenia-Aubi LM 2200 DK - Çift Açılım Sistemi
Siegenia
LM 2200-DK
Ham
GeniĢlik (mm)
375-600
601-1250
1251-1600*
Yükseklik
500-1250
48.68 €
50.58 €
67.08 €
(mm)
1251-2400**
55.73 €
57.63 €
74.13 €
Siegenia
LM 2200-DK
Beyaz / K.rengi Boyalı
375-600
601-1250
1251-1600*
500-1250
53.68 €
55.58 €
72.08 €
1251-2400**
60.73 €
62.63 €
79.13 €
Yükseklik
(mm)
Siegenia
LM 2200-DK
GümüĢ Boyalı
Yükseklik
(mm)
600
GeniĢlik (mm)
GeniĢlik (mm)
375-600
601-1250
1251-1600*
500-1250
55.73 €
57.63 €
74.13 €
1251-2400**
62.78 €
64.68 €
81.18 €
* set fiyatına Yatay Kilitleme dahildir / ** Arka Kilitleme dahildir
Siegenia-Aubi LM 2200 DK/DS - Çift Açılım Çift Kanat Sistemi
Siegenia
LM 2200-DK/DS
Ham
Yükseklik
(mm)
GeniĢlik (mm)
375-600
601-1250
500-1250
80.98 €
82.88 €
1251-2400**
92.16 €
94.07 €
Siegenia
LM 2200-DK/DS
Beyaz / K.rengi Boyalı
375-600
601-1250
500-1250
89.71 €
91.62 €
1251-2400**
100.89 €
102.80 €
Yükseklik
(mm)
Siegenia
LM 2200-DK/DS
GümüĢ Boyalı
Yükseklik
(mm)
GeniĢlik (mm)
GeniĢlik (mm)
375-600
601-1250
500-1250
92.99 €
94.90 €
1251-2400**
104.18 €
106.08 €
** Set fiyatına "Arka Kilitleme" dahildir.
• Takım fiyatlarına "Kol" dahildir.
• "Çift Açılım Pasif Kanat" da Ç.A. görünümlü menteĢe kullanılmıĢtır.
• Sistem, "Euro Kanal" (Euro Groove) ölçülerine uygundur, ölçüler kanat ölçüsüdür.
5
ÇĠFT AÇILIM SĠSTEMĠ
ALÜMĠNYUM PENCERELER ĠÇĠN
ALÜMĠNYUM ÇĠFT AÇILIM
LM 2200 TBT
Siegenia-Aubi LM 2200 TBT - Çift Açılım Sistemi
Siegenia
LM 2200-TBT
Ham
GeniĢlik (mm)
375-600
601-1250
1251-1600*
Yükseklik
500-1250
65.39 €
67.30 €
84.30 €
(mm)
1251-2400**
72.44 €
74.35 €
91.35 €
Siegenia
LM 2200-TBT
Beyaz / K.rengi Boyalı
375-600
601-1250
1251-1600*
500-1250
71.78 €
73.68 €
90.68 €
1251-2400**
78.83 €
80.73 €
97.73 €
Yükseklik
(mm)
Siegenia
LM 2200-TBT
GümüĢ Boyalı
Yükseklik
(mm)
600
GeniĢlik (mm)
GeniĢlik (mm)
375-600
601-1250
1251-1600*
500-1250
72.34 €
74.25 €
91.25 €
1251-2400**
79.39 €
81.30 €
98.30 €
* set fiyatına Yatay Kilitleme dahildir / ** Arka Kilitleme dahildir
Siegenia-Aubi LM 2200 TBT/DS - Çift Açılım Çift Kanat Sistemi
Siegenia
LM 2200-TBT/DS
Ham
Yükseklik
(mm)
GeniĢlik (mm)
375-600
601-1250
500-1250
97.69 €
99.60 €
1251-2400**
108.88 €
110.78 €
Siegenia
LM 2200-TBT/DS
Beyaz / K.rengi Boyalı
375-600
601-1250
500-1250
107.81 €
109.72 €
1251-2400**
118.99 €
120.90 €
Yükseklik
(mm)
Siegenia
LM 2200-TBT/DS
GümüĢ Boyalı
Yükseklik
(mm)
GeniĢlik (mm)
GeniĢlik (mm)
375-600
601-1250
500-1250
109.61 €
111.52 €
1251-2400**
120.79 €
122.70 €
** set fiyatına Arka Kilitleme dahildir
• Takım fiyatlarına Anahtarlı Kol dahildir
• Çift Açılım pasif kanatta ÇA görünümlü menteĢe kullanılmıĢtır
• Sistem Euro Kanal (Euro Groove) ölçülerine uygundur, ölçüler kanat ölçüsüdür
6
ÇĠFT AÇILIM SĠSTEMĠ
ALÜMĠNYUM PENCERELER ĠÇĠN
ALÜMĠNYUM ÇĠFT AÇILIM
LM 2200
Siegenia-Aubi LM 2200 Aksesuar Listesi
Ürün Kodu
MMBS0060-500120
MMBS0060-525020
MMBS0060-504020
MMBS0060-533020
MMBS0060-523020
Ürün Açıklaması
LM 2200 MenteĢe Grubu Ham
LM 2200 MenteĢe Grubu GümüĢ
LM 2200 MenteĢe Grubu Beyaz
LM 2200 MenteĢe Grubu Kahverengi
LM 2200 MenteĢe Grubu Siyah
Renk
Ham
SL
WS
BR
BL
Paket Ad.
5
10
10
10
10
B. Fiyatı
15.07 €
20.03 €
18.80 €
18.80 €
18.80 €
Ürün Kodu
MMVS0210-100030
MMVS0210-100030
MMVS0250-100030
MMVS0270-100030
MMKL0030-100030
Ürün Açıklaması
LM 2200/4200 Ç.A. Kilitleme Grubu
LM 2200/4200 TBT Kilitleme Grubu
LM Ç.A. Kilitleme Grubu
LM TBT Kilitleme Grubu
LM Ç.A. Kol ĠletiĢim Grubu
Renk
-
Paket Ad.
20
20
20
20
20
B. Fiyatı
15.53 €
15.53 €
11.22 €
12.55 €
4.32 €
Ürün Kodu
MSKK0010-000030
MSKK0210-000030
247006
MXSK0010-100030
Ürün Açıklaması
LM 2200 Ç.A. Makas GR 20
LM 2200 Ç.A. Makas GR 35
LM 2200/4200 Ek Makas
LM Tij Bağlantı Aparatı
375-600
601-1600
1251-1600
-
Paket Ad.
20
20
10
-
B. Fiyatı
7.16 €
9.07 €
9.45 €
0.50 €
Ürün Kodu
246979
Ürün Açıklaması
LM 2200/4200 Arka Kilitleme
-
Paket Ad.
20
B. Fiyatı
7.05 €
Ürün Açıklaması
LM 2200/4200 T.A. Kanat Üst MenteĢe
LM 2200/4200 T.A. Kanat Üst MenteĢe Destek Parçası
LM 2200/4200 Levye Kol ve Kilitleme Grubu
LM T.A. Orta Baskı MenteĢe
-
Paket Ad.
20
20
20
20
B. Fiyatı
2.65 €
1.67 €
12.92 €
4.13 €
Ürün Kodu
MHSS0010-500020
MHSS0010-525020
253090
253113
253106
Ürün Açıklaması
LM SI-Line Kol Ham (Montajsız)
LM SI-Line Kol GümüĢ
LM SI-Line Kol Beyaz
LM SI-Line Kol Kahverengi
LM SI-Line Kol Siyah
Renk
Ham
SL
WS
BR
BLC
Paket Ad.
10
10
10
10
10
B. Fiyatı
10.92 €
13.00 €
12.18 €
12.18 €
12.18 €
Ürün Kodu
253014
MHSA0010-525020
253021
253045
253038
Ürün Açıklaması
LM SI-Line Anahtarlı Kol Ham (Montajsız)
LM SI-Line Anahtarlı Kol GümüĢ
LM SI-Line Anahtarlı Kol Beyaz
LM SI-Line Anahtarlı Kol Kahverengi
LM SI-Line Anahtarlı Kol Siyah
Renk
Ham
SL
WS
BR
BLC
Paket Ad.
10
10
10
10
10
B. Fiyatı
26.30 €
28.28 €
28.02 €
28.95 €
28.95 €
Pasif Kanat Aksesuar Listesi
Ürün Kodu
MSKD0010-100060
MZBS0040-000030
266885
246986
SI-Line Kollar
7
ÇĠFT AÇILIM SĠSTEMĠ
ALÜMĠNYUM PENCERELER ĠÇĠN
ALÜMĠNYUM ÇĠFT AÇILIM
LM 4200 DK
750
UYGUN GÖRÜLEN ÇALIġMA ARALIĞI
LM 4200 DK/TBT
PENCERE
KAPI
Kanat GeniĢliği
355-1600 mm
1300 mm
Kanat Yüksekliği
500-2000 mm
2400 mm
Kanat Ağırlığı
Max : 100/130 kg.
Max : 100/130 kg.
600
UYGUN GÖRÜLEN ÇALIġMA ARALIĞI
LM 4200 D/DS
PENCERE
KAPI
Kanat GeniĢliği
375-1600 mm
1300 mm
Kanat Yüksekliği
500-2000 mm
2400 mm
Kanat Ağırlığı
Max : 100/130 kg.
Max : 100/130 kg.
LM 4200
■ Mükemmel montaj ve depolama için uygun tasarlanan ve ön montajı tamamlanmıĢ aksesuar parçaları
■ DIN Sağ ve Sol normlarına uygun çift yönlü kullanım imkanı
■ Yatayda ve dikeyde kullanılabilen aynı Arka Kilitleme parçası
■ Paslanmaz özelliğine sahip sistem parçaları
■ Ġsteğe bağlı olarak RAL-tonlarında veya dıĢ yüzeyi INOX olarak temin edilebilir
8
ÇĠFT AÇILIM SĠSTEMĠ
ALÜMĠNYUM PENCERELER ĠÇĠN
ALÜMĠNYUM ÇĠFT AÇILIM
LM 4200 DK
Siegenia-Aubi LM 4200 DK
Siegenia
LM 4200-DK
Ham
Yükseklik
(mm)
GeniĢlik (mm)
355-600
601-1250
1251-1600*
500-1250
59.13 €
61.48 €
77.98 €
1251-2400**
66.18 €
68.53 €
85.03 €
Siegenia
LM 4200-DK
Beyaz / K.rengi Boyalı
355-600
601-1250
1251-1600*
500-1250
63.72 €
66.07 €
82.57 €
1251-2400**
70.77 €
73.12 €
89.62 €
Yükseklik
(mm)
Siegenia
LM 4200-DK
GümüĢ Boyalı
Yükseklik
(mm)
600
GeniĢlik (mm)
GeniĢlik (mm)
355-600
601-1250
1251-1600*
500-1250
66.18 €
68.53 €
85.03 €
1251-2400**
73.23 €
75.58 €
92.08 €
* set fiyatına Yatay Kilitleme dahildir / ** Arka Kilitleme dahildir
Siegenia-Aubi LM 4200 DK/DS - Çift Açılım Çift Kanat Sistemi
Siegenia
LM 4200-DK/DS
Ham
Yükseklik
(mm)
GeniĢlik (mm)
355-600
601-1250
500-1250
96.52 €
98.87 €
1251-2400**
107.70 €
110.05 €
Siegenia
LM 4200-DK/DS
Beyaz / K.rengi Boyalı
355-600
601-1250
500-1250
104.42 €
106.77 €
1251-2400**
115.60 €
117.95 €
Yükseklik
(mm)
Siegenia
LM 4200-DK/DS
GümüĢ Boyalı
Yükseklik
(mm)
GeniĢlik (mm)
GeniĢlik (mm)
355-600
601-1250
500-1250
108.53 €
110.88 €
1251-2400**
119.72 €
122.07 €
** set fiyatına Arka Kilitleme dahildir
• Takım fiyatlarına Kol dahildir
• Çift Açılım pasif kanatta ÇA görünümlü menteĢe kullanılmıĢtır
• Sistem Euro Kanal (Euro Groove) ölçülerine uygundur, ölçüler kanat ölçüsüdür
9
ÇĠFT AÇILIM SĠSTEMĠ
ALÜMĠNYUM PENCERELER ĠÇĠN
ALÜMĠNYUM ÇĠFT AÇILIM
LM 4200 TBT
Siegenia-Aubi LM 4200 TBT
Siegenia
LM 4200-TBT
Ham
Yükseklik
(mm)
GeniĢlik (mm)
355-600
601-1250
1251-1600*
500-1250
75.85 €
78.20 €
95.20 €
1251-2400**
82.90 €
85.25 €
102.25 €
Siegenia
LM 4200-TBT
Beyaz / K.rengi Boyalı
355-600
601-1250
1251-1600*
500-1250
81.82 €
84.17 €
101.17 €
1251-2400**
88.87 €
91.22 €
108.22 €
Yükseklik
(mm)
Siegenia
LM 4200-TBT
GümüĢ Boyalı
Yükseklik
(mm)
600
GeniĢlik (mm)
GeniĢlik (mm)
355-600
601-1250
1251-1600*
500-1250
82.80 €
85.15 €
102.15 €
1251-2400**
89.85 €
92.20 €
109.20 €
* Set fiyatına "Yatay Kilitleme" dahildir. / ** Set fiyatına "Arka Kilitleme" dahildir.
Siegenia-Aubi LM 4200 TBT/DS - Çift Açılım Çift Kanat Sistemi
Siegenia
LM 4200-TBT/DS
Ham
Yükseklik
(mm)
GeniĢlik (mm)
355-600
601-1250
500-1250
113.23 €
115.58 €
1251-2400**
124.42 €
126.77 €
Siegenia
LM 4200-TBT/DS
Beyaz / K.rengi Boyalı
355-600
601-1250
500-1250
122.52 €
124.87 €
1251-2400**
133.70 €
136.05 €
Yükseklik
(mm)
Siegenia
LM 4200-TBT/DS
GümüĢ Boyalı
Yükseklik
(mm)
GeniĢlik (mm)
GeniĢlik (mm)
355-600
601-1250
500-1250
125.15 €
127.50 €
1251-2400**
136.33 €
138.68 €
** Set fiyatına "Arka Kilitleme" dahildir.
• Takım fiyatlarına "Anahtarlı Kol" dahildir.
• "Çift Açılım Pasif Kanat" da Ç.A. görünümlü menteĢe kullanılmıĢtır.
• Sistem Euro Kanal (Euro Groove) ölçülerine uygundur, ölçüler kanat ölçüsüdür
10
ÇĠFT AÇILIM SĠSTEMĠ
ALÜMĠNYUM PENCERELER ĠÇĠN
ALÜMĠNYUM ÇĠFT AÇILIM
LM 4200
Siegenia-Aubi LM 4200 Aksesuar Listesi
Ürün Kodu
246887
MMBS0010-525020
MMBS0010-504020
MMBS0010-533020
Ürün Açıklaması
LM 4200 MenteĢe Grubu Ham
LM 4200 MenteĢe Grubu GümüĢ
LM 4200 MenteĢe Grubu Beyaz
LM 4200 MenteĢe Grubu Kahverengi
MMBS0010-524020
247037
LM 4200 MenteĢe Grubu EV1
LM 4200 Ġlave Parça (130 kg)
Ürün Kodu
MMVS0210-100030
MMVS0210-100030
MMVS0250-100030
MMVS0270-100030
MMKL0030-100030
Ürün Kodu
273098
314203
247006
MXSK0010-100030
Ürün Kodu
246979
B. Fiyatı
21.82 €
26.78 €
25.13 €
25.13 €
Renk
Ham
SL
WS
BR
Paket Ad.
10
10
10
10
EV1
10
20
Ürün Açıklaması
LM 2200/4200 Ç.A. Kilitleme Grubu
LM 2200/4200 TBT Kilitleme Grubu
LM Ç.A. Kilitleme Grubu
LM TBT Kilitleme Grubu
LM Ç.A. Kol ĠletiĢim Grubu
Renk
-
Paket Ad.
20
20
20
20
20
B. Fiyatı
15.53 €
15.53 €
11.22 €
12.55 €
4.32 €
Ürün Açıklaması
LM 4200 Ç.A. Üst Makas 20
LM 4200 Ç.A. Üst Makas 35
LM 2200/4200 Ek Makas
LM Tij Bağlantı Aparatı
Renk
-
Paket Ad.
20
20
10
-
B. Fiyatı
10.87 €
13.22 €
9.45 €
0.50 €
-
Paket Ad.
20
B. Fiyatı
7.05 €
Paket Ad.
20
20
20
B. Fiyatı
2.65 €
12.92 €
4.13 €
Ürün Açıklaması
LM 2200/4200 Arka Kilitleme
31.08 €
1.48 €
Pasif Kanat Aksesuar Listesi
Ürün Kodu
MSKD0010-100060
266885
246986
Ürün Açıklaması
LM 2200/4200 T.A. Kanat Üst MenteĢe
LM 2200/4200 Levye Kol ve Kilitleme Grubu
LM T.A. Orta Baskı MenteĢe
SI-Line Kollar
Ürün Kodu
MHSS0010-500020
MHSS0010-525020
253090
253113
253137
Ürün Açıklaması
LM SI-Line Kol Ham (Montajsız)
LM SI-Line Kol GümüĢ
LM SI-Line Kol Beyaz
LM SI-Line Kol Kahverengi
LM SI-Line Kol EV1
Renk
Ham
SL
WS
BR
EV1
Paket Ad.
10
10
10
10
10
B. Fiyatı
10.92 €
13.00 €
12.18 €
12.18 €
17.22 €
Ürün Kodu
253014
MHSA0010-525020
253021
253045
253069
Ürün Açıklaması
LM SI-Line Anahtarlı Kol Ham (Montajsız)
LM SI-Line Anahtarlı Kol GümüĢ
LM SI-Line Anahtarlı Kol Beyaz
LM SI-Line Anahtarlı Kol Kahverengi
LM SI-Line Anahtarlı Kol EV1
Renk
Ham
SL
WS
BR
EV1
Paket Ad.
10
10
10
10
10
B. Fiyatı
26.30 €
28.28 €
28.02 €
28.95 €
35.78 €
11
ÇĠFT AÇILIM SĠSTEMĠ
ALÜMĠNYUM PENCERELER ĠÇĠN
ALÜMĠNYUM AÇILIM SĠSTEMLERĠ
Siegenia-Aubi LM Aksesuar Listesi
Ürün Kodu
261026
Ürün Açıklaması
LM Standart T.A. Kilitleme Grubu
314968
265482
MFSN0010-100220
MFSZ0010-000220
254523
MMEU0030-100050
LM Ekonomk T.A. Kilitleme Grubu
LM T.A. Kol Göbeği
LM Eksantrik Pim
LM Kilitleme Pimi
LM Pim KarĢılığı
LM KöĢe Elemanı
B. Fiyatı
5.95 €
3.97 €
0.53 €
0.28 €
0.52 €
0.60 €
5.83 €
Ürün Kodu
312896
312926
Ürün Açıklaması
LM Açılım Sınırlandırma Makası Küçük
LM Açılım Sınırlandırma Makası Büyük
B. Fiyatı
11.03 €
11.68 €
Ürün Kodu
MMGI0080-100030
MMGI0090-100030
225141
Ürün Açıklaması
LM Maçalı Kol Göbeği Emniyet Mandallı
LM Maçalı Kol Göbeği
LM Maçalı Kol Göbeği M30.5
B. Fiyatı
13.55 €
12.02 €
11.98 €
Ürün Kodu
MMKB0020-525030
Ürün Açıklaması
LM Vasistas MenteĢe GümüĢ
B. Fiyatı
14.43 €
MMKB0020-500030
239155
LM Vasistas MenteĢe Ham
LM Vasistas Makas
Ürün Kodu
MHSR0010-525020
257241
257210
Ürün Açıklaması
LM Alyanlı Kol Rozeti GümüĢ
LM Alyanlı Kol Rozeti F-9016 Beyaz
LM Alyanlı Kol Rozeti Ham
875544
MHSM0010-100010
LM Rozet Alyan Anahtarı
LM Kol Dili 34mm
Ürün Kodu
MMDS0010-525050
270554
270585
Ürün Açıklaması
LM Çocuk Emniyet Kilidi GümüĢ
LM Çocuk Emniyet Kilidi Beyaz
LM Çocuk Emniyet Kilidi K.Kahve
11.43 €
10.32 €
B. Fiyatı
10.35 €
9.78 €
8.88 €
2.83 €
3.40 €
B. Fiyatı
13.52 €
13.52 €
14.13 €
12
ÇĠFT AÇILIM SĠSTEMĠ
ALÜMĠNYUM PENCERELER ĠÇĠN
GĠZLĠ MENTEġELĠ ALÜMĠNYUM ÇĠFT AÇILIM SĠSTEMLERĠ
AXXENT DK / AXXENT D
750
UYGUN GÖRÜLEN ÇALIġMA ARALIĞI
LM Axxent DK/TBT
PENCERE
KAPI
Kanat GeniĢliği
450-1600 mm
1300 mm
Kanat Yüksekliği
550-2000 mm
2400 mm
Kanat Ağırlığı
Max : 100/130 kg.
Max : 100/130 kg.
600
UYGUN GÖRÜLEN ÇALIġMA ARALIĞI
LM Axxent D/DS
PENCERE
KAPI
Kanat GeniĢliği
400-1600 mm
1300 mm
Kanat Yüksekliği
500-2000 mm
2400 mm
Kanat Ağırlığı
Max : 100 kg.
Max : 100 kg.
LM AXXENT
■ Dar profil görünümünü destekleyen gizli menteĢeler kullanılmaktadır.
■ Klipslenen parçalar sayesinde hızlı montaj imkanı sağlar.
■ 10-14 mm arası kasa kanalına uygun üniversal aksesuar parçaları kullanılmaktadır.
o
■ Tek açılım yönünde 110 açılım mesafesi imkanı sağlamaktadır.
■ Paslanmaz özelliğine sahip sistem parçaları kullanılmaktadır.
■ Vasistas konumda kilitlenebilen makas fonksiyonu özelliği vardır.
■ Farklı açma varyasyonlarına imkan sunan universal aksesuar parçaları kullanılmaktadır.
■ Ek parçalar sayesinde hırsızlığa karĢı güçlendirme veya güvenlik teribatına entegre edilebilen sistem
özelliği taĢımaktadır.
13
ÇĠFT AÇILIM SĠSTEMĠ
ALÜMĠNYUM PENCERELER ĠÇĠN
ALÜMĠNYUM ÇĠFT AÇILIM
LM AXXENT DK/TBT
Siegenia-Aubi LM Axxent DK
Siegenia LM
Axxent-DK
Ham Kollu
Yükseklik
(mm)
GeniĢlik (mm)
450-1250
1251-1600*
500-1250
104.67 €
121.20 €
1251-2400**
119.72 €
136.25 €
Siegenia LM
Axxent-DK
Beyaz / K.rengi Kollu
450-1250
1251-1600*
500-1250
105.93 €
122.47 €
1251-2400**
120.98 €
137.52 €
Yükseklik
(mm)
Siegenia LM
Axxent-DK
GümüĢ Kollu
Yükseklik
(mm)
600
GeniĢlik (mm)
GeniĢlik (mm)
450-1250
1251-1600*
500-1250
106.75 €
123.28 €
1251-2400**
121.80 €
138.33 €
* set fiyatına Yatay Kilitleme dahildir / ** Arka Kilitleme dahildir
Siegenia-Aubi LM Axxent TBT
Siegenia LM
Axxent-TBT
Ham Kollu
Yükseklik
(mm)
GeniĢlik (mm)
450-1250
1251-1600*
500-1250
121.38 €
138.42 €
1251-2400**
136.43 €
153.47 €
Siegenia LM
Axxent-TBT
Beyaz / K.rengi Kollu
450-1250
1251-1600*
500-1250
124.03 €
141.07 €
1251-2400**
139.08 €
156.12 €
Yükseklik
(mm)
Siegenia LM
Axxent-TBT
GümüĢ Kollu
Yükseklik
(mm)
600
GeniĢlik (mm)
GeniĢlik (mm)
450-1250
1251-1600*
500-1250
123.37 €
140.40 €
1251-2400**
138.42 €
155.45 €
* Set fiyatına "Yatay Kilitleme" dahildir / ** Set Fiyatına "Arka Kilitleme" dahildir
• Takım fiyatlarında "Kollar" dahildir.
• Sistem, "Euro Kanal" (Euro Groove) ölçülerine uygundur, ölçüler kanat ölçüsüdür.
14
ÇĠFT AÇILIM SĠSTEMĠ
ALÜMĠNYUM PENCERELER ĠÇĠN
GĠZLĠ MENTEġELĠ ALÜMĠNYUM SĠSTEMĠ
AXXENT
Siegenia-Aubi Axxent Aksesuar Listesi
Ürün Kodu
Ürün Açıklaması
MMBS0191-100020LM Axxent Gizli Makas/MenteĢe GR1 Sağ
MMBS0192-100020LM Axxent Gizli Makas/MenteĢe GR1 Sol
MMBS0171-100020LM Axxent Gizli Makas/MenteĢe GR2 Sağ
MMBS0172-100020LM Axxent Gizli Makas/MenteĢe GR2 Sol
MMBS0091-100010
LM Axxent TBT Makas/MenteĢe GR1 Sağ
MMBS0092-100010
LM Axxent TBT Makas/MenteĢe GR1 Sol
MMBS0181-100020
LM Axxent TBT Makas/MenteĢe GR2 Sağ
MMBS0182-100020
LM Axxent TBT Makas/MenteĢe GR2 Sol
Ürün Kodu
MMVS0110-100030
MMVS0120-100030
MMVS0250-100030
MMVS0270-100030
MMKL0030-100030
Ürün Açıklaması
LM Axxent Ç.A. Kilitleme Grubu
LM Axxent TBT Kilitleme Grubu
LM Ç.A. Kilitleme Grubu
LM TBT Kilitleme Grubu
LM Ç.A. Kol ĠletiĢim Grubu
Ürün Kodu
246979
MMMV0030-100030
MMSZ0010-100030
MXSK0010-100030
MZBS0061-100010
MZBS0062-100010
Ürün Açıklaması
LM 2200/4200 Arka Kilitleme
LM Axxent Arka Kilitleme
LM Axxent Ek Makas
LM Tij Bağlantı Aparatı
LM Axxent 130Kg Yükseltme Seti Sağ
LM Axxent 130Kg Yükseltme Seti Sol
FFB
450-620
450-620
621-1600
621-1600
450-620
450-620
621-1600
621-1600
Paket Ad.
10
10
10
10
10
10
10
10
B. Fiyatı
78.22 €
78.22 €
78.22 €
78.22 €
78.22 €
78.22 €
78.22 €
78.22 €
Renk
-
Paket Ad.
20
20
20
20
20
B. Fiyatı
15.53 €
16.87 €
11.22 €
12.55 €
4.32 €
Paket Ad.
20
20
20
10
10
B. Fiyatı
7.05 €
15.05 €
9.48 €
0.50 €
38.13 €
38.13 €
Paket Ad.
10
20
20
B. Fiyatı
73.33 €
12.92 €
4.13 €
yatayda
dikeyde
1251-1600
-
Pasif Kanat Aksesuar Listesi
Ürün Kodu
MMBS0110-100020
266885
246986
Ürün Açıklaması
LM Axxent T.A. Gizli MenteĢe Takımı
LM 2200/4200 Levye Kol ve Kilitleme Grubu
LM 4200 T.A. Orta Baskı MenteĢe
SI-Line Kollar
Ürün Kodu
MHSS0010-500020
MHSS0010-525020
253090
253113
253137
Ürün Açıklaması
LM SI-Line Kol Ham (Montajsız)
LM SI-Line Kol GümüĢ
LM SI-Line Kol Beyaz
LM SI-Line Kol Kahverengi
LM SI-Line Kol EV1
Renk
Ham
SL
WS
BR
EV1
Paket Ad.
10
10
10
10
10
B. Fiyatı
10.92 €
13.00 €
12.18 €
12.18 €
17.22 €
Ürün Kodu
253014
MHSA0010-525020
253021
253045
253069
Ürün Açıklaması
LM SI-Line Anahtarlı Kol Ham (Montajsız)
LM SI-Line Anahtarlı Kol GümüĢ
LM SI-Line Anahtarlı Kol Beyaz
LM SI-Line Anahtarlı Kol Kahverengi
LM SI-Line Anahtarlı Kol EV1
Renk
Ham
SL
WS
BR
EV1
Paket Ad.
10
10
10
10
10
B. Fiyatı
26.30 €
28.28 €
28.02 €
28.95 €
35.78 €
15
ÇĠFT AÇILIM SĠSTEMĠ
ALÜMĠNYUM PENCERELER ĠÇĠN
ALÜMĠNYUM ÇĠFT AÇILIM SĠSTEMĠ
LM-RB Kemerli Pencere / LM-SF ġekilli Pencere
UYGUN GÖRÜLEN ÇALIġMA ARALIĞI
LM RB
PENCERE
KAPI
Kanat GeniĢliği
500-1200 mm
1200 mm
Kanat Yüksekliği
800-2200 mm
2200 mm
Kanat Ağırlığı
Max : 80 kg.
Max : 80 kg.
UYGUN GÖRÜLEN ÇALIġMA ARALIĞI
LM SF
PENCERE
KAPI
Kanat GeniĢliği
500-1200 mm
1200 mm
Kanat Yüksekliği
630-2200 mm
2200 mm
Kanat Ağırlığı
Max : 80 kg.
Max : 80 kg.
LM RB / LM SF
■ Tek veya çift kanatlarda kullanılabilen mükemmel çözüm imkanı sağlar
■ Montaj ve kullanım kolaylığı iel ön plana çıkmaktadır.
■ Kanat vasistas konumdayken entegre edilmiĢ çarpma güvenliği bulunmaktadır
■ Kanadın sorunsuz oturmasına imkan sunan değiĢken ayar seçenekleri mevcuttur.
16
ÇĠFT AÇILIM SĠSTEMĠ
ALÜMĠNYUM PENCERELER ĠÇĠN
ALÜMĠNYUM ÇĠFT AÇILIM SĠSTEMĠ
LM-RB Kemerli Pencere / LM-SF ġekilli Pencere
LM-RB Kemer Pencere
LM RB
Kemer Pencere
Ham
Yükseklik
(mm)
500-900
901-1200
800-1400
154.89 €
164.67 €
1400-2200
158.03 €
167.81 €
LM RB
Kemer Pencere
Beyaz / Kahverengi
Yükseklik
(mm)
GeniĢlik (mm)
500-900
901-1200
800-1400
158.37 €
168.14 €
1400-2200
161.51 €
171.28 €
LM RB
Kemer Pencere
GümüĢ
Yükseklik
(mm)
GeniĢlik (mm)
GeniĢlik (mm)
500-900
901-1200
800-1400
160.01 €
169.78 €
1400-2200
163.15 €
172.92 €
Kol dahil değildir
LM-SF ġekilli Pencere
LM SF
ġekilli Pencere
Ham
Yükseklik
(mm)
500-900
901-1200
630-1400
154.89 €
171.92 €
1400-2200
158.03 €
175.06 €
LM SF
ġekilli Pencere
Beyaz / Kahverengi
Yükseklik
(mm)
GeniĢlik (mm)
500-900
901-1200
630-1400
158.37 €
175.39 €
1400-2200
161.51 €
178.53 €
LM SF
ġekilli Pencere
GümüĢ
Yükseklik
(mm)
GeniĢlik (mm)
GeniĢlik (mm)
500-900
901-1200
630-1400
160.01 €
177.03 €
1400-2200
163.15 €
180.17 €
• Takım fiyatlarına "Kollar" dahildir.
17
ÇĠFT AÇILIM SĠSTEMĠ
ALÜMĠNYUM PENCERELER ĠÇĠN
ALÜMĠNYUM ÇĠFT AÇILIM SĠSTEMĠ
LM-RB Kemerli Pencere / LM-SF ġekilli Pencere
Siegenia-Aubi LM-RB/SF Aksesuar Listesi
Ürün Açıklaması
LM-RB/SF MenteĢe Grubu Ham
LM-RB/SF MenteĢe Grubu GümüĢ
LM-RB/SF MenteĢe Grubu Beyaz
LM-RB/SF MenteĢe Grubu Kahverengi
Sistem
RB / SF
RB / SF
RB / SF
RB / SF
Paket Ad.
1
10
10
10
B. Fiyatı
32.21 €
35.24 €
34.42 €
34.42 €
Ürün Kodu
303887
Ürün Açıklaması
LM-RB/SF Kilitleme Grubu
Sistem
RB / SF
Paket Ad.
20
B. Fiyatı
31.75 €
Ürün Kodu
303894
303924
Ürün Açıklaması
LM-RB/SF Üst Makas [500-1200]
LM-RB/SF Ek Makas [500-1200]
Sistem
RB / SF
RB / SF
Paket Ad.
20
10
B. Fiyatı
56.04 €
8.84 €
Ürün Kodu
241158
241165
Ürün Açıklaması
LM-RB/SF Kanat Alt Arka KöĢe Sağ
LM-RB/SF Kanat Alt Arka KöĢe Sol
Sistem
RB / SF
RB / SF
Paket Ad.
20
20
B. Fiyatı
11.17 €
11.17 €
Ürün Kodu
303917
Ürün Açıklaması
LM-RB/SF Bağlantı Elemanı
Sistem
RB / SF
Paket Ad.
20
B. Fiyatı
3.14 €
Ürün Kodu
303900
220443
Ürün Açıklaması
LM-DK/RB/SF Üst Bağlantı
LM-SF Üst Açılı KöĢe (FFH>900)
Sistem
RB
SF
Paket Ad.
20
20
B. Fiyatı
6.63 €
13.88 €
Ürün Açıklaması
LM SI-Line Kol Ham (Montajsız)
LM SI-Line Kol GümüĢ
LM SI-Line Kol Beyaz
LM SI-Line Kol Kahverengi
Renk
Ham
SL
WS
BR
Paket Ad.
10
10
10
10
B. Fiyatı
10.92 €
13.00 €
12.18 €
12.18 €
Paket Ad.
200
B. Fiyatı
3.97 €
Paket Ad.
10
B. Fiyatı
18.89 €
12.92 €
4.13 €
Ürün Kodu
894224
MMBS0050-525020
MMBS0050-504020
MMBS0050-533020
Ek Ürünler
Ürün Kodu
MHSS0010-500020
MHSS0010-525020
253090
253113
Ürün Kodu
303863
Ürün Açıklaması
LM-RB/FPS Alt Destek Parçası A0004 GümüĢ
Siegenia-Aubi LM-RB/SF Pasif Kanat Aksesuar Listesi
Ürün Kodu
MMDB0010-200030
266885
246986
Ürün Açıklaması
LM-RB/SF T.A. Bağlantı Elemanı
LM DS Levye Kol Takımı
LM T.A. Orta Baskı MenteĢe
20
18
ÇĠFT AÇILIM SĠSTEMĠ
ALÜMĠNYUM PENCERELER ĠÇĠN
ALÜMĠNYUM ÇĠFT AÇILIM
FAVORĠT ALU - Ġspanyolet Kanalı Olan Profiller Ġçin
750
UYGUN GÖRÜLEN ÇALIġMA ARALIĞI
Favorit Aluminyum
PENCERE
KAPI
Kanat GeniĢliği
290-1560 mm
290-1110 mm
Kanat Yüksekliği
480-1920 mm
1880-2360 mm
Kanat Ağırlığı
Max : 100-130 kg.
Max : 100-130 kg.
600
Favorit Aluminyum
■ "Euro-Groove" ispanyolet kanalına sahip aluminyum pencereler için tasarlanmıĢ çift açılım sistemidir.
■ Tek veya çift kanatlarda kullanılabilen mükemmel çözüm olanakları sağlar.
■ Montaj ve kullanım kolaylığı ön plandadır.
■ Kapaklarda renk seçenekleri mevcuttur.
■ RAL-RG 607/13, DIN V ENV 1627 ff
19
ÇĠFT AÇILIM SĠSTEMĠ
ALÜMĠNYUM PENCERELER ĠÇĠN
ALÜMĠNYUM ÇĠFT AÇILIM
FAVORĠT ALU - Ġspanyolet kanalı olan profiller için
Siegenia-Aubi Favorit Alüminyum
Çift Açılım Sistemi / "Euro-Groove" ispanyolet kanalı olan alüminyum pencereler için:
600
GeniĢlik (mm)
Favorit Alüminyum
290-410
Yükseklik
(mm)
411-570
571-800
801-1030
1031-1260
1261-1560
480-600
24.86 €
21.53 €
23.13 €
23.87 €
24.39 €
30.50 €
601-1100
25.01 €
21.68 €
23.28 €
24.02 €
24.54 €
30.65 €
680-1180
26.54 €
23.21 €
24.81 €
25.55 €
26.07 €
32.18 €
1000-1460*
29.27 €
25.94 €
27.54 €
28.28 €
28.80 €
34.91 €
1461-1920**
32.85 €
29.52 €
31.12 €
31.86 €
32.38 €
38.49 €
1880-2360**
37.80 €
34.47 €
36.07 €
36.81 €
37.33 €
43.44 €
1031-1260
1261-1560
Siegenia-Aubi Favorit Alüminyum - Çift Kanat
Çift Açılım Sistemi / "Euro-Groove" ispanyolet kanalı olan alüminyum pencereler için:
Favorit Alüminyum
Çift Kanat
Yükseklik
(mm)
GeniĢlik (mm)
290-410
411-570
571-800
801-1030
601-1100
48.36 €
45.03 €
46.63 €
47.37 €
47.89 €
54.00 €
680-1180
52.75 €
49.42 €
51.02 €
51.76 €
52.28 €
58.39 €
1000-1460*
58.17 €
54.84 €
56.44 €
57.18 €
57.70 €
63.81 €
1461-1920**
63.98 €
60.65 €
62.25 €
62.99 €
63.51 €
69.62 €
1880-2360**
69.76 €
66.43 €
68.03 €
68.77 €
69.29 €
75.40 €
Açıklamalar
• "Alt Kilitlemeler" ve "Kol" fiyatlara dahil değildir.
• Fiyatlara, pasif taraf "MenteĢe Grupları" ve "Ġspanyolet KarĢılıkları" dahildir.
• Pasif kanat, "Orta Gizli Baskı MenteĢe" K.Y. 1460 mm'den itibaren dahil edilmiĢtir
• Boyda net 1100 mm ve ende net 1000 mm'den sonra "Arka Kilitleme" kullanılması tavsiye edilir.
• GümüĢ menteĢe kapakları fiyatlara dahildir.
20
ÇĠFT AÇILIM SĠSTEMĠ
ALÜMĠNYUM PENCERELER ĠÇĠN
Siegenia-Aubi Favorit
AKSESUARLAR
KöĢe Elemanları
Ürün Açıklaması
SI-F KöĢe Elemanı Üst
SI-F KöĢe Elemanı Alt Emniyetli
SI-F KöĢe Elemanı Üst Kısa
SI-F KöĢe Elemanı Üst Kısa Emn.
SI-F Ġspanyolet Alt Bağlantı
Paket Ad.
50
25
25
25
25
B. Fiyatı
1.68 €
2.45 €
5.01 €
8.09 €
1.94 €
Ürün Açıklaması
SI-F Ç.A. Ġspanyolet 480-600/0
SI-F Ç.A. Ġspanyolet 601-1100/0
SI-F Ç.A. Ġspanyolet 680-1180/1
SI-F Ç.A. Ġspanyolet 1000-1460/1
SI-F Ç.A. Ġspanyolet 1461-1920/1
SI-F Ç.A. Ġspanyolet 1880-2360/2
SI-F Ç.A. Ġspanyolet 1880-2360 D30
Paket Ad.
25
25
25
25
25
10
10
B. Fiyatı
2.44 €
2.59 €
3.33 €
3.45 €
5.09 €
7.06 €
16.60 €
Ürün Açıklaması
SI-F Kanat Makas [30] 290-570/0
SI-F Kanat Makas [35] 571-800/1
SI-F Kanat Makas [50] 801-1030/1
SI-F Kanat Makas [55] 1031-1260/2
SI-F Ġlave Makas 1261-1560
SI-F Ġlave Makas Altlık A2100
Paket Ad.
25
25
25
25
25
100
B. Fiyatı
4.16 €
4.97 €
5.71 €
6.23 €
5.82 €
0.29 €
Ürün Kodu
283684
FBSL0010-100060
FBSB0010-100060
280485
Ürün Açıklaması
SI-F Kanat Üst MenteĢew12/18-9 Aks
SI-F Kasa Üst MenteĢe S
SI-F Kasa Üst MenteĢe S Pimi
SI-F Kanat Alt MenteĢe Sağ 12/18-9
Paket Ad.
50
100
100
100
B. Fiyatı
1.22 €
0.99 €
0.37 €
1.97 €
280577
FBEL0090-100060
SI-F Kanat Alt MenteĢe Sol 12/18-9
SI-F Kasa Alt MenteĢe
Ürün Kodu
FEUL0230-100050
FEUL0090-100040
278642
278772
276372
Çift Açılım Ġspanyolet
Ürün Kodu
FGMK3050-100040
FGMK3060-100040
FGMK3070-100040
FGMK3080-100040
FGMK3090-100040
FGMK3100-100020
281925
Kanat Makas
Ürün Kodu
283431
283455
283479
283493
275009
FRUP0430-040060
MenteĢeler
100
100
1.97 €
1.12 €
21
ÇĠFT AÇILIM SĠSTEMĠ
ALÜMĠNYUM PENCERELER ĠÇĠN
Siegenia-Aubi Favorit
AKSESUARLAR
Arka Kilitlemeler
Ürün Kodu
FEUL2070-100040
FEUL2080-100040
FEUL2090-100040
278789
Ürün Açıklaması
SI-F Arka Kilitleme 50 [800-1200]
SI-F Arka Kilitleme 70 [1000-1400]
SI-F Arka Kilitleme 90 [1400-1920]
SI-F Arka Kilitleme 130 [1800-2360]
Paket Ad.
25
25
25
25
B. Fiyatı
1.82 €
3.30 €
3.76 €
5.16 €
Paket Ad.
25
25
25
25
25
B. Fiyatı
4.03 €
2.30 €
3.36 €
5.95 €
7.09 €
Ürün Açıklaması
SI-F Ġspanyolet Uzatma 230/0
SI-F Ġspanyolet Uzatma 460/1
SI-F Ġspanyolet Uzatma 690/1
SI-F Ġspanyolet Uzatma 920/2
Paket Ad.
50
25
25
25
B. Fiyatı
2.08 €
3.39 €
5.14 €
5.70 €
Ürün Açıklaması
SI-F Yatay Kilitleme [50] 801-1260/1
SI-F Yatay Kilitleme [70] 1261-1560/1
SI-F Yatay Kilitleme [90] 1401-1560/2
Paket Ad.
25
25
25
B. Fiyatı
1.93 €
3.77 €
5.08 €
Ürün Açıklaması
SI-F Gizli Ġsp. Levye Kolu
SI-F Gizli Ġsp. 290/570-800
SI-F Gizli Ġsp. 680-1180
SI-F Gizli Ġsp. 1000-1460
SI-F Gizli Ġsp. 1461-1920
SI-F Gizli Ġsp. 1880-2360
Paket Ad.
50
25
25
25
10
10
B. Fiyatı
3.28 €
6.06 €
9.71 €
8.26 €
10.49 €
12.11 €
Emniyetli Arka Kilitlemeler
Ürün Kodu
703168
FEUL2110-100040
FEUL2120-100040
FEUL2130-100040
FEUL2140-100040
Ürün Açıklaması
SI-F Arka Kilitleme 30 Emn [365-800]
SI-F Arka Kilitleme 50 Emn [800-1200]
SI-F Arka Kilitleme 70 Emn [1000-1400]
SI-F Arka Kilitleme 90 Emn [1400-1920]
SI-F Arka Kilitleme 130 Emn [1800-2360]
Ġspanyolet Uzatma Parçaları
Ürün Kodu
FZSZ0030-100040
FZSZ0050-100040
279595
279601
Alt-Üst Kilitleme
Ürün Kodu
276266
276273
276280
Gizli Ġspanyoletler
Ürün Kodu
276006
312049
281406
281413
275962
281420
22
ÇĠFT AÇILIM SĠSTEMĠ
ALÜMĠNYUM PENCERELER ĠÇĠN
Siegenia-Aubi Favorit
AKSESUARLAR
Pasif Kanat Üst MenteĢe Takımı
Ürün Kodu
283516
283684
Ürün Açıklaması
SI-F T.A. Kanat Üst MenteĢe
SI-F Kanat Üst MenteĢe W 12/18-9 Aks
Paket Ad.
25
50
FBSL0010-100060
FBSB0010-100060
FKWB0010-025060
SI-F Kasa Üst MenteĢe S
SI-F Kasa Üst MenteĢe S Pimi
SI-F Kanat Üst MenteĢe Kapağı GümüĢ
100
100
100
B. Fiyatı
1.82 €
1.22 €
0.99 €
0.37 €
0.75 €
Pasif Kanat - Gizli Baskı Orta MenteĢe Takımı
Paket Ad.
100
100
B. Fiyatı
2.02 €
0.30 €
Paket Ad.
100
100
100
100
100
100
B. Fiyatı
1.12 €
0.80 €
1.97 €
0.90 €
1.97 €
0.90 €
Ürün Açıklaması
SI-F Yatay Kilitleme [50] 801-1260/1
SI-F Ġsp. KarĢılık Alu. Kan. 9 Aks Çift Tırnak
Paket Ad.
25
200
B. Fiyatı
1.93 €
0.79 €
Ürün Kodu
276525
276532
Ürün Açıklaması
SI-F T.A. Ġspanyolet 200-430
SI-F T.A. Ġspanyolet 430-600
Paket Ad.
25
25
B. Fiyatı
3.65 €
3.77 €
276549
276556
SI-F T.A. Ġspanyolet 600-800
SI-F T.A. Ġspanyolet 800-1000
25
25
4.06 €
4.39 €
276563
276570
SI-F T.A. Ġspanyolet 1000-1200
SI-F T.A. Ġspanyolet 1200-1400
25
25
5.08 €
5.70 €
276587
276594
SI-F T.A. Ġspanyolet 1400-1600
SI-F T.A. Ġspanyolet 1600-1800
25
10
6.79 €
7.93 €
276600
276617
276624
SI-F T.A. Ġspanyolet 1800-2000
SI-F T.A. Ġspanyolet 2000-2200
SI-F T.A. Ġspanyolet2201-2360
10
10
10
8.99 €
10.80 €
11.35 €
Ürün Kodu
275979
318249
Ürün Açıklaması
SI-F Gizli Orta Baskı Kanat MenteĢe
SI-F Gizli Orta Baskı KarĢılık A2120 9 Aks [Alu]
Pasif Kanat - Alt MenteĢe Takımı Sağ / Sol
Ürün Kodu
FBEL0090-100060
235751
280485
FKFE0011-025060
280577
FKFE0012-025060
Ürün Açıklaması
SI-F Kasa Alt MenteĢe El-U
SI-F Kasa Alt MenteĢe Kapağı SI-GümüĢ
SI-F Kanat Alt MenteĢe Sağ 12/18-9 [Alu]
SI-F Kanat Alt MenteĢe Kapağı Sağ SI GümüĢ
SI-F Kanat Alt MenteĢe Sol 12/18-9 [Alu]
SI-F Kanat Alt MenteĢe Kapağı Sol SI GümüĢ
Pasif Kanat - Alt-Üst Yatay Kilitleme
Ürün Kodu
276266
302910
Tek Açılım Ġspanyoletler
23
ÇĠFT AÇILIM SĠSTEMĠ
ALÜMĠNYUM PENCERELER ĠÇĠN
Siegenia-Aubi Favorit
AKSESUARLAR
Kapak Takımları
Ürün Kodu
FKWB0010-002060
FKSL0010-002060
FKFE0011-002060
FKFE0012-002060
FKEU0010-002060
Ürün Açıklaması
SI-F Makas Bant Kapağı W F9003-Beyaz
SI-F Kasa Üst MenteĢe Kapağı F9003-Beyaz
SI-F Kanat Alt MenteĢe Kapağı Sağ F9003-Beyaz
SI-F Kanat Alt MenteĢe Kapağı Sol F9003-Beyaz
SI-F Kasa Alt MenteĢe Kapağı F9003-Beyaz
Paket Ad.
100
100
100
100
100
B. Fiyatı
0.22 €
0.22 €
0.30 €
0.30 €
0.18 €
Ürün Kodu
FKWB0010-012060
FKSL0010-012060
FKFE0011-012060
FKFE0012-012060
FKEU0010-012060
Ürün Açıklaması
SI-F Makas Bant Kapağı W F8022-K.Kahve
SI-F Kasa Üst MenteĢe Kapağı F8022-K.Kahve
SI-F Kanat Alt Ment. Kapağı Sağ F8022-K.Kahve
SI-F Kanat Alt Ment. Kapağı Sol F8022-K.Kahve
SI-F Kasa Alt Ment. Kapağı F8022-K.Kahve
Paket Ad.
100
100
100
100
100
B. Fiyatı
0.22 €
0.22 €
0.30 €
0.30 €
0.18 €
Ürün Kodu
243565
235768
FKFE0011-025060
FKFE0012-025060
FKEU0010-025060
Ürün Açıklaması
SI-F Makas Bant Kapağı W F1-GümüĢ
SI-F Kasa Üst MenteĢe Kapağı F1-GümüĢ
SI-F Kanat Alt MenteĢe Kapağı Sağ SI-GümüĢ
SI-F Kanat Alt MenteĢe Kapağı Sol SI-GümüĢ
SI-F Kasa Alt MenteĢe Kapağı SI-GümüĢ
Paket Ad.
100
100
100
100
100
B. Fiyatı
0.85 €
0.85 €
0.90 €
0.90 €
0.80 €
Ürün Açıklaması
SI-F Alt Devrilme KarĢılık 9 Aks Çift Tırnak
SI-F Ġsp. KarĢılık Alu. Kan. 9 Aks Çift Tırnak
Paket Ad.
100
200
B. Fiyatı
0.94 €
0.79 €
Ürün Açıklaması
SI-F Güvenlikli KarĢılık 9 Aks Çift Tırnak
Paket Ad.
100
B. Fiyatı
1.86 €
Ürün Açıklaması
SI-F Hatalı Kullanım Emniyeti [Ġsp.] A2100
SI-F Alt KöĢe Montajlı Kanat Kaldırma Yandan Dev
Paket Ad.
10
10
B. Fiyatı
1.71 €
1.56 €
Kilit KarĢılıkları
Ürün Kodu
FRKA0270-100060
302910
Emniyetli KarĢılıklar
Ürün Kodu
FRSC0070-100060
Hatalı Kullanım Emniyeti
Ürün Kodu
280256
TFFH0010-100050
305683
305690
SI-F Hatalı Kullanım Emn. Üst KöĢe Montaj Sağ
SI-F Hatalı Kullanım Emn. Üst KöĢe Montaj Sol
200
200
1.80 €
1.80 €
24
ÖZEL SĠSTEMLER
ALÜMĠNYUM PENCERELER ĠÇĠN
ALÜMĠNYUM DEVĠRMELĠ SÜRME SĠSTEMĠ
UYGUN GÖRÜLEN ÇALIġMA ARALIĞI
PSK 150 LM
Yarı Otomatik
Kanat GeniĢliği
700-1650 mm
Kanat Yüksekliği
850-2400 mm
Kanat Ağırlığı
Max : 150 kg.
ġema A
PSK LM
■ Özel profil gerektirmez. Eurogroove ispanyolet kanalına ve 21
mm profil odacığına sahip alüminyum profillerde kullanılabilir.
■ Kanat ağırlığı kapasitesi maksimum 150 kg'dır.
■ EĢit aralıklara sahip kilitleme noktaları bulunmaktadır.
■ Kompakt makas bileĢenlerinden oluĢmaktadır.
■ Montajı olabildiğince kolaylaĢtıran montaj talimatları bulunmaktadır.
■ Konforlu ve kolay kullanım imkanı sağlar.
■ Kanat bini ölçüsü, 7-10 mm'dir.
Ek Özellikler
■ Ġsteğe bağlı "Hatalı Kullanım Mandalı" sayesinde, kanat vasistas
ve sürme konumundayken devreye girerek hatalı kullanımı engeller.
ġema G
ġema C
ġema K
25
ÖZEL SĠSTEMLER
ALÜMĠNYUM PENCERELER ĠÇĠN
ALÜMĠNYUM DEVĠRMELĠ SÜRME SĠSTEMĠ
Siegenia-Aubi PSK-LM
GeniĢlik (mm)
PSK LM 150
Beyaz Boyalı
ġEMA A
700-900
901-11001101-1330
1331-1650
850 - 2400
394.09 €
419.50 €
448.70 €
486.79 €
850 - 2400
788.18 €
839.00 €
897.40 €
973.58 €
Yükseklik
(mm)
ġEMA C
GeniĢlik (mm)
PSK LM 150
Kahverengi Boyalı
ġEMA A
700-900
901-11001101-1330
1331-1650
850 - 2400
379.67 €
402.19 €
408.78 €
461.85 €
850 - 2400
759.33 €
804.37 €
817.56 €
923.70 €
Yükseklik
(mm)
ġEMA C
GeniĢlik (mm)
PSK LM 150
GümüĢ
ġEMA A
700-900
901-11001101-1330
1331-1650
850 - 2400
371.80 €
392.29 €
415.82 €
446.52 €
850 - 2400
743.59 €
784.58 €
831.64 €
893.04 €
Yükseklik
(mm)
ġEMA C
• Set fiyatlarına "Sürme Kol" dahil, "Hatalı Emniyet Mandalı" dahil değildir
26
ÖZEL SĠSTEMLER
ALÜMĠNYUM PENCERELER ĠÇĠN
ALÜMĠNYUM DEVĠRMELĠ SÜRME SĠSTEMĠ
Siegenia-Aubi PSK-LM
Ürün Kodu
120064
120071
Ürün Açıklaması
PSK-LM Araba Takımı Sağ
PSK-LM Araba Takımı Sol
Paket Ad.
1
1
B. Fiyatı
181.42 €
181.42 €
Ürün Kodu
119808
119792
Ürün Açıklaması
PSK-LM Profil Takımı KG 1470-2000 Beyaz
PSK-LM Profil Takımı KG 1470-2000 Kahve
Paket Ad.
1
1
B. Fiyatı
126.99 €
112.57 €
119785
119839
119822
119815
119860
119853
PSK-LM Profil Takımı KG 1470-2000 GümüĢ
PSK-LM Profil Takımı KG 2001-2400 Beyaz
PSK-LM Profil Takımı KG 2001-2400 Kahve
PSK-LM Profil Takımı KG 2001-2400 GümüĢ
PSK-LM Profil Takımı KG 2401-2860 Beyaz
PSK-LM Profil Takımı KG 2401-2860 Kahve
1
1
1
1
1
1
102.43 €
152.40 €
135.09 €
122.92 €
181.60 €
141.68 €
119846
119891
119884
119877
PSK-LM Profil Takımı KG 2401-2860 GümüĢ
PSK-LM Profil Takımı KG 2861-3460 Beyaz
PSK-LM Profil Takımı KG 2861-3460 Kahve
PSK-LM Profil Takımı KG 2861-3460 GümüĢ
1
1
1
1
146.45 €
219.69 €
194.75 €
177.15 €
Ürün Kodu
262276
262306
MHSS2000-525020
262252
Ürün Açıklaması
PSK-LM Sürme Kol Beyaz
PSK-LM Sürme Kol Kahve
PSK-LM Sürme Kol GümüĢ
PSK-LM Sürme Kol Ham
Paket Ad.
10
10
10
10
B. Fiyatı
39.73 €
39.73 €
42.00 €
35.05 €
Ürün Kodu
262344
262368
MHSA2000-525020
Ürün Açıklaması
PSK-LM Sürme Kol Anahtarlı Beyaz
PSK-LM Sürme Kol Anahtarlı Kahve
PSK-LM Sürme Kol Anahtarlı GümüĢ
Paket Ad.
10
10
10
B. Fiyatı
99.97 €
99.97 €
103.10 €
Ürün Kodu
MMZV0020-100020
218341
Ürün Açıklaması
PSK-LM Merkezi Kilitleme
PSK-LM Hatalı Emniyet Mandalı
Paket Ad.
1
1
B. Fiyatı
45.95 €
7.03 €
27
ÖZEL SĠSTEMLER
ALÜMĠNYUM PENCERELER ĠÇĠN
ALÜMĠNYUM KALDIRMALI SÜRME SĠSTEMĠ
UYGUN GÖRÜLEN ÇALIġMA ARALIĞI
HS LM
HS 300
HS 200
Kanat GeniĢliği
3350 mm
2485 mm
Kanat Yüksekliği
2675 mm
2675 mm
Eksen
37,5 mm
27,5 mm
Kanat Ağırlığı
Max : 300 kg.
Max : 200 kg.
HS LM
■ Maksimum "Kanat Ağırlığı" 400 kg'ye kadar taĢıma kapasiteli
■ Mükemmel montaj için tamamlanmıĢ arabalar bulunmaktadır.
■ Güvenli ve kolay kullanım imkanı sağlar
■ Seriye bağlı, koldan kumandalı kademeli havalandırma sistemi bulunmaktadır.
HS LM Uygulama ġemaları
28
ÖZEL SĠSTEMLER
ALÜMĠNYUM PENCERELER ĠÇĠN
ALÜMĠNYUM KALDIRMALI SÜRME SĠSTEMĠ
Siegenia-Aubi Hebeschiebe HS-LM
GeniĢlik (mm)
Hebeschiebe HS 300 LM
GümüĢ Ġspanyolet
Yükseklik
(mm)
770-1500
1501-20002001-25002501-3350
1150-1750
A
236.40 €
238.60 €
241.00 €
246.92 €
1751-2250
A
241.77 €
243.97 €
246.36 €
252.29 €
2251-2650
A
250.94 €
253.14 €
255.53 €
261.46 €
Not: Takım fiyatları bilgi amaçlıdır, malzeme dökümü esas alınır
GeniĢlik (mm)
Hebeschiebe HS 200 LM
GümüĢ Ġspanyolet
Yükseklik
(mm)
600-1500
1501-20002001-2500
1150-1750
A
231.55 €
233.75 €
236.14 €
1751-2250
A
236.91 €
239.11 €
241.51 €
2251-2650
A
246.09 €
248.28 €
250.68 €
Not: Takım fiyatları bilgi amaçlıdır, malzeme dökümü esas alınır
Açıklamalar:
• Fiyatlara "Montaj Vidaları" dahil değildir
29
ÖZEL SĠSTEMLER
ALÜMĠNYUM PENCERELER ĠÇĠN
ALÜMĠNYUM KALDIRMALI SÜRME SĠSTEMĠ
Siegenia-Aubi Hebeschiebe HS-LM
Ürün Kodu
PMKB0010-100010
PMKB0030-100011
PMKB0020-100010
Ürün Açıklaması
HS 400 Araba Takımı
HS 300 Araba Takımı
HS 200 Araba Takımı
Paket Ad.
1
1
1
B. Fiyatı
124.12 €
53.19 €
49.64 €
Ürün Kodu
PGKB0010-524021
PGKB0020-524021
Ürün Açıklaması
HS 300 Ġspanyolet 1150-1700 EV1-GümüĢ
HS 300 Ġspanyolet 1751-2200 EV1-GümüĢ
Paket Ad.
10
10
B. Fiyatı
56.79 €
62.16 €
PGKB0030-524021
PGKB0010-532021
PGKB0020-532021
PGKB0030-532021
PGKB0040-524020
PGKB0050-524021
HS 300 Ġspanyolet 2251-2650
HS 300 Ġspanyolet 1150-1700
HS 300 Ġspanyolet 1751-2200
HS 300 Ġspanyolet 2251-2650
HS 200 Ġspanyolet 1150-1700
HS 200 Ġspanyolet 1751-2200
EV1-GümüĢ
C34-Kahve
C34-Kahve
C34-Kahve
EV1-GümüĢ
EV1-GümüĢ
10
10
10
10
10
10
70.14 €
60.77 €
66.51 €
75.03 €
56.79 €
62.16 €
PGKB0060-524021
PGKB0040-532021
PGKB0050-532021
PGKB0060-532021
HS 200 Ġspanyolet 2251-2650
HS 200 Ġspanyolet 1150-1700
HS 200 Ġspanyolet 1751-2200
HS 200 Ġspanyolet 2251-2650
EV1-GümüĢ
C34-Kahve
C34-Kahve
C34-Kahve
10
10
10
10
70.14 €
60.77 €
66.51 €
75.03 €
Ürün Kodu
PMGB0010-124020
PMGB0010-132020
Ürün Açıklaması
HS Ġspanyolet Uzatma 635 EV1 GümüĢ
HS Ġspanyolet Uzatma 635 C34 Kahve
Paket Ad.
10
10
B. Fiyatı
30.48 €
32.58 €
Ürün Açıklaması
HS Bağlantı Çubuğu 1500
HS Bağlantı Çubuğu 2000
HS Bağlantı Çubuğu 2500
HS Bağlantı Çubuğu 3350
Paket Ad.
10
10
10
10
B. Fiyatı
4.88 €
7.08 €
9.47 €
15.40 €
Ürün Açıklaması
HS Ara Bağlantı Pim ve Kapak Takımı
HS Stoplama Takozu Gri ġema D
HS Stoplama Takozu Beyaz ġema D
HS Stoplama Takozu Siyah ġema D
HS Stoplama Lastiği ġema A
HS Araba Sabitleme Stoperi ġema C
Paket Ad.
1
1
1
1
1
1
B. Fiyatı
2.50 €
7.89 €
7.89 €
7.89 €
0.34 €
5.52 €
Ürün Kodu
307533
307724
307748
309544
Ürün Kodu
PMZB0090-100010
PMZB0140-0E6030
215128
224779
PZUB0020-023060
238691
30
ÖZEL SĠSTEMLER
ALÜMĠNYUM PENCERELER ĠÇĠN
ALÜMĠNYUM KALDIRMALI SÜRME SĠSTEMĠ
Siegenia-Aubi Hebeschiebe HS-LM
Ürün Kodu
PDZB0010-096010
PDZB0040-096010
Ürün Açıklaması
HS Ġspanyolet Besleme 11.5mm Beyaz
HS Ġspanyolet Besleme 16mm Beyaz
PDZB0060-096010
863336
863337
862711
856000
891002
HS Ġspanyolet Besleme 20mm Beyaz
HS Alt Mesafe Parçası 11.5mm
HS Alt Mesafe Parçası 12.2mm
HS Alt Mesafe Parçası 16mm
HS Alt Mesafe Parçası 20mm
HS Alt Mesafe Parçası 24.2mm
Ürün Kodu
719398
719404
719190
634.2834.5004X60
719213
719237
719329
719343
Ürün Açıklaması
HS Ġspanyolet Üst KarĢılık 4mm
HS Ġspanyolet Alt KarĢılık 4mm
HS Ġspanyolet Üst KarĢılık 8mm
HS Ġspanyolet Alt KarĢılık 8mm
HS Ġspanyolet Üst KarĢılık 9mm
HS Ġspanyolet Alt KarĢılık 9mm
HS Ġspanyolet Üst KarĢılık 9mm
HS Ġspanyolet Alt KarĢılık 9mm
Paket Ad.
1
1
1
1
1
1
1
1
B. Fiyatı
12.38 €
12.48 €
7.95 €
8.11 €
8.46 €
8.63 €
7.34 €
9.12 €
Ürün Kodu
PMHB0010-502010
PMHB0010-512010
PMHB0010-500011
PMHB0010-524010
PMHB0010-525012
Ürün Açıklaması
Hs Kol Hs300 [Barel Deliksiz] F9003-Beyaz
Hs Kol Hs300 [Barel Deliksiz] F8022-K.Kahve
Hs Kol Hs300 [Barel Deliksiz] Ham
Hs Kol Hs300 [Barel Deliksiz] EV1-GümüĢ
Hs Kol Hs300 [Barel Deliksiz] SI-GümüĢ
Paket Ad.
1
1
1
1
1
B. Fiyatı
33.47 €
33.47 €
33.47 €
73.96 €
33.47 €
PMHB0010-523011
PMHB0020-502010
PMHB0020-512012
PMHB0020-500011
Hs Kol Hs300 [Barel Deliksiz] F9005-Siyah
Hs Kol Hs300 [Barel Delikli] F9003-Beyaz
Hs Kol Hs300 [Barel Delikli] F8022-K.Kahve
Hs Kol Hs300 [Barel Delikli] Ham
1
1
1
1
33.47 €
33.47 €
33.47 €
33.47 €
PMHB0020-524010
PMHB0050-502010
PMHB0050-512010
PMHB0050-500010
Hs Kol Hs300 [Barel Delikli] EV1-GümüĢ
Hs Kol Hs300 [Ġç Kol] F9003-Beyaz
Hs Kol Hs300 [Ġç Kol] F8022-K.Kahve
Hs Kol Hs300 [Ġç Kol] Ham
1
1
1
1
73.96 €
32.80 €
32.80 €
65.27 €
PMHB0050-524010
PMHB0040-502010
PMHB0040-512010
PMHB0040-500010
Hs Kol Hs300 [Ġç Kol] EV1-GümüĢ
Hs Kol Hs300 [Ġç Kol] F9003-Beyaz
Hs Kol Hs300 [Ġç Kol] F8022-K.Kahve
Hs Kol Hs300 [Ġç Kol] Ham
1
1
1
1
72.53 €
31.80 €
31.80 €
63.22 €
PMHB0040-524010
246740
Hs Kol Hs300 [Ġç Kol] EV1-GümüĢ
Hs Kol Vida Somunu
1
1
70.27 €
0.41 €
Paket Ad.
1
1
1
1
1
1
1
1
B. Fiyatı
1.19 €
1.19 €
1.19 €
8.73 €
8.73 €
6.63 €
9.37 €
7.25 €
31
ÖZEL SĠSTEMLER
ALÜMĠNYUM PENCERELER ĠÇĠN
ALÜMĠNYUM KATLANIR SÜRME SĠSTEMĠ
Sistem, alüminyumdan üretilmiĢ kapılar için uygundur. Üstten veya alttan yürüyebilen arabalar üniversal olarak her profile
uygulanabilir. Her bir kanat katlanıp kenara itilerek geçiĢ alanının yanında dar bir paket halinde konumlanır. Kanatlar açıldığında
yaratılan maksimum boĢluk 6500 mm olup, sistemde 2 ila 7 kanat arası değiĢken 12 Ģema uygulaması mümkündür. Maksimum
80 kg taĢıma kapasitesine sahip kanatlardan geçiĢ kanadı talebe göre tek veya çift açılım sistemi ile donatılabilir.
UYGUN GÖRÜLEN ÇALIġMA ARALIĞI
FS LM
Katlanır Sürme
Kanat GeniĢliği
330-900 mm
Kanat Yüksekliği
850-2400 mm
Maks. Kanat Sayısı
7 Adet
Maks. Kanat Ağırlığı
80 kg
FS LM
■ Mümkün olabilecek en geniĢ geçiĢ alanları realize edilebilir.
■ FS Arabaların montajına göre, sistem ister üstten, ister alttan yürütülebilir.
■ Kanat ağırlığı, arabalar altta monte edilirse zeminden taĢınır, üstte monte edilirse tavana asılıdır.
■ Yüksekliği azaltılmıĢ alt ray ve az sistem parçası ile mükemmel çözüm sunar.
■ Kolaylıkla sürülebilen kanatlar, rahat kullanımı sağlar.
FS LM Uygulama ġemaları
ġema 321
ġema 541
ġema 761
ġema 330
ġema 633
ġema 770
ġema 431
ġema 651
ġema 871
32
ÖZEL SĠSTEMLER
ALÜMĠNYUM PENCERELER ĠÇĠN
ALÜMĠNYUM KATLANIR SÜRME SĠSTEMĠ
Siegenia-Aubi FS-LM Katlanır Sürme Sistemi
FS-LM Katlanır Sürme Sistemi
Ment.
Araba
FS-LM-D
Set Fiyatı
FS-LM-DK
Set Fiyatı
321
3
1
697.93 €
726.94 €
330
6
1
775.13 €
431
6
1
893.23 €
532
9
2
1,213.42 €
541
9
2
1,213.42 €
550
12
2
1,290.62 €
633
12
2
1,526.60 €
651
12
2
1,526.60 €
743
15
3
1,846.80 €
761
15
3
1,846.80 €
770
18
3
1,924.00 €
ġema
•
•
•
•
922.24 €
1,242.44 €
1,555.62 €
1,875.82 €
Fiyatlar gümüĢ renk baz alınarak hesaplanmıĢtır.
FS-LM-D Takım fiyatlarına "Ray Takımı", "Katlanan (Kanat-Kanat) MenteĢeler" ve "Kilitleme Grupları" dahildir
FS-LM-DK Takım fiyatlarına "Ray Takımı", "Kanat-Kanat/Kasa-Kanat MenteĢeler" ve "Kilitleme Grupları" dahildir
Takım fiyatlarına "Kollar" dahildir.
33
ÖZEL SĠSTEMLER
ALÜMĠNYUM PENCERELER ĠÇĠN
ALÜMĠNYUM KATLANIR SÜRME SĠSTEMĠ
SIEGENIA-AUBI FS-LM
Katlanır Kapı FS Grubu
Ürün Kodu
PMFH7000-100010
PMAG0010-025040
PMAG0010-002040
PMAG0010-011040
Ürün Açıklaması
FS-LM Katlanır MenteĢe Takımı 17/38
FS-LM Katlanır MenteĢe Kapak Takımı SI-GümüĢ
FS-LM Katlanır MenteĢe Kapak Takımı F9003-Beyaz
FS-LM Katlanır MenteĢe Kapak Takımı F8019-Kahve
Paket Ad.
1
25
25
25
B. Fiyatı
91.68 €
19.08 €
10.25 €
10.25 €
Ürün Kodu
PMLH7010-100010
PMAG0030-025040
PMAG0030-002040
PMAG0030-011040
Ürün Açıklaması
FS-LM Katlanır Araba Takımı
FS-LM Katlanır Araba Kapak Takımı SI-GümüĢ
FS-LM Katlanır Araba Kapak Takımı F9003-Beyaz
FS-LM Katlanır Araba Kapak Takımı F8019-Kahve
Paket Ad.
1
25
25
25
B. Fiyatı
190.35 €
19.08 €
10.25 €
10.25 €
Ürün Açıklaması
FS Katlanır Ray Takımı ……-2500 SI-GümüĢ
FS Katlanır Ray Takımı 2501-3500 SI-GümüĢ
FS Katlanır Ray Takımı 3501-4500 SI-GümüĢ
FS Katlanır Ray Takımı 4501-6500 SI-GümüĢ
FS Katlanır Ray Takımı ……-2500 F9003-Beyaz
FS Katlanır Ray Takımı 2501-3500 F9003-Beyaz
FS Katlanır Ray Takımı 3501-4500 F9003-Beyaz
FS Katlanır Ray Takımı 4501-6500 F9003-Beyaz
FS Katlanır Ray Takımı ……-2500 F8019-Kahve
FS Katlanır Ray Takımı 2501-3500 F8019-Kahve
FS Katlanır Ray Takımı 3501-4500 F8019-Kahve
FS Katlanır Ray Takımı 4501-6500 F8019-Kahve
Paket Ad.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
B. Fiyatı
185.23 €
259.30 €
318.18 €
494.95 €
185.23 €
259.30 €
318.18 €
494.95 €
202.35 €
283.23 €
347.36 €
540.29 €
Ürün Kodu
MMBS0010-525020
MMBS0010-504020
MMBS0010-533020
MSKD0010-100060
218815
246986
Ürün Açıklaması
LM 4200 MenteĢe Grubu GümüĢ
LM 4200 MenteĢe Grubu Beyaz
LM 4200 MenteĢe Grubu Kahverengi
LM 2200/4200 T.A. Kanat Üst MenteĢe
FS-LM T.A. Kilitleme Grubu
LM 4200 T.A. Orta Baskı MenteĢe
Paket Ad.
10
10
10
20
20
20
B. Fiyatı
26.78 €
25.13 €
25.13 €
2.65 €
12.65 €
4.13 €
266885
314203
MMVS0210-100030
246979
LM 2200/4200 Levye Kol ve Kilitleme Grubu
LM 4200 Ç.A. Üst Makas 35
LM 2200/4200 Ç.A. Kilitleme Grubu
LM 2200/4200 Arka Kilitleme
Katlanır Kapı EĢikli Ray Setleri (Kasa DıĢ Ölçüsüne Göre)
Ürün Kodu
PMPG0050-525010
PMPG0060-525010
PMPG0070-525010
PMPG0080-525010
PMPG0050-502010
PMPG0060-502010
PMPG0070-502010
PMPG0080-502010
PMPG0050-511010
PMPG0060-511010
PMPG0070-511010
PMPG0080-511010
Katlanır Kapı LM Grubu
20
20
20
20
12.92 €
13.22 €
15.53 €
7.05 €
SI-Line Kollar
Ürün Kodu
MHSS0010-525020
253090
253113
Ürün Açıklaması
LM SI-Line Kol GümüĢ
LM SI-Line Kol Beyaz
LM SI-Line Kol Kahverengi
Renk
SL
WS
BR
Paket Ad.
10
10
10
B. Fiyatı
13.00 €
12.18 €
12.18 €
34
ÖZEL SĠSTEMLER
ALÜMĠNYUM PENCERELER ĠÇĠN
YÜKSEK VASĠSTAS SĠSTEMĠ
Hautau Primat
Ürün Kodu
Ürün Açıklaması
Birim Fiyatı
173005
Hautau Primat Makas Takımı Beyaz 400-1200
79.11 €
173008
Hautau Primat Makas Takımı Siyah 400-1200
79.11 €
173009
Hautau Primat Makas Takımı GümüĢ 400-1200
79.11 €
171012
Hautau Primat Ek Makas Takımı Beyaz
90.24 €
171015
Hautau Primat Ek Makas Takımı Siyah
90.24 €
171010
Hautau Primat Ek Makas Takımı GümüĢ
90.24 €
Ürün Kodu
Ürün Açıklaması
Birim Fiyatı
108041
Hautau Primat Ara Bağlantı Çubuğu 1000
5.41 €
108044
Hautau Primat Ara Bağlantı Çubuğu 2000
9.22 €
108047
Hautau Primat Ara Bağlantı Çubuğu 2500
11.53 €
108050
Hautau Primat Ara Bağlantı Çubuğu 3000
13.03 €
108053
Hautau Primat Ara Bağlantı Çubuğu 3750
15.76 €
Ürün Kodu
Ürün Açıklaması
Birim Fiyatı
168872
Hautau Primat Alüminyum Kapama Profili Beyaz 2000
24.36 €
168842
Hautau Primat Alüminyum Kapama Profili Beyaz 3000
36.14 €
168881
Hautau Primat Alüminyum Kapama Profili Siyah 2000
24.36 €
168851
Hautau Primat Alüminyum Kapama Profili Siyah 3000
36.14 €
168869
Hautau Primat Alüminyum Kapama Profili GümüĢ 2000
24.36 €
168839
Hautau Primat Alüminyum Kapama Profili GümüĢ 3000
36.14 €
35
KAPI KAPATICILARI
AHġAP / METAL KAPILAR ĠÇĠN
KAPI HĠDROLĠKLERĠ
GEZE Boxer Kapı Kapatıcısı
Ürün Kodu
Ürün Açıklaması
B. Fiyatı
99728
Geze Boxer EN2/4 Gövde 130kg - 1100mm
195.00 €
99735
Geze Boxer EN3/6 Gövde 180kg - 1400mm
280.00 €
112161
Geze Boxer Ray 30x20 SL
40.00 €
129213
Geze Boxer Ray 20x12 SL
32.00 €
95141
Geze Boxer Ray 30x20 Sabitlemeli SL
54.00 €
GEZE TS 1000C Kapı Kapatıcısı
Ürün Kodu
Ürün Açıklaması
B. Fiyatı
101765
Geze TS-1000C EN2/4 Dirsek Kollu Sabitlemesiz
34.00 €
101771
Geze TS-1000C EN2/4 Dirsek Kollu Sabitlemeli
56.00 €
GEZE TS 1500 Kapı Kapatıcısı
Ürün Kodu
Ürün Açıklaması
B. Fiyatı
101792
Geze TS-1500 EN3/4 Gövde SL
40.00 €
101878
Geze TS-1500 Dirsek Kol SL
10.50 €
101815
Geze TS-1500 Dirsek Kol Sabitlemeli SL
33.50 €
GEZE TS 1500G Kapı Kapatıcısı
Ürün Kodu
Ürün Açıklaması
B. Fiyatı
101792
Geze TS-1500 EN3/4 Gövde SL
40.00 €
101885
Geze TS-1500G Ray SL
25.50 €
70863
Geze TS-1500 Sabitleme Elemanı
16.00 €
GEZE TS 2000 Kapı Kapatıcısı
Ürün Kodu
Ürün Açıklaması
B. Fiyatı
103386
Geze TS-2000 EN2/4/5 Gövde SL
52.50 €
102421
Geze TS-2000/TS-4000 Dirsek Kol SL
13.50 €
102445
Geze TS-2000/TS-4000 Dirsek Kol Sabitlemeli SL
50.00 €
GEZE TS 2000G Kapı Kapatıcısı
Ürün Kodu
Ürün Açıklaması
B. Fiyatı
103386
Geze TS-2000 EN2/4/5 Gövde SL
52.50 €
102527
Geze TS-2000/TS-4000 Ray SL
43.50 €
71924
Geze Kayar Kanal Sabitleme Elemanı
27.00 €
36
KAPI KAPATICILARI
AHġAP / METAL KAPILAR ĠÇĠN
KAPI HĠDROLĠKLERĠ
GEZE TS 3000 Kapı Kapatıcısı
Ürün Kodu
Ürün Açıklaması
B. Fiyatı
28348
Geze TS-3000 EN1/4 Gövde SL
92.00 €
68221
Geze TS-3000/TS-5000 Ray SL
39.00 €
71924
Geze Kayar Kanal Sabitleme Elemanı
27.00 €
GEZE TS 4000 Kapı Kapatıcısı
Ürün Kodu
Ürün Açıklaması
B. Fiyatı
102789
Geze TS-4000 EN1/6 Gövde SL
112.50 €
102837
Geze TS-4000 EN5/7 Gövde SL
112.50 €
102421
Geze TS-2000/TS-4000 Dirsek Kol SL
13.50 €
102445
Geze TS-2000/TS-4000 Dirsek Kol Sabitlemeli SL
50.00 €
GEZE TS 5000 Kapı Kapatıcısı
Ürün Kodu
Ürün Açıklaması
B. Fiyatı
27333
Geze TS-5000 EN2/6 Gövde SL
173.00 €
68221
Geze TS-3000/TS-5000 Ray SL
39.00 €
71924
Geze TS-3000/TS-5000 Sabitleme Ünitesi
27.00 €
GEZE Zemine Gömme Yer Hidroliği
Ürün Kodu
Ürün Açıklaması
B. Fiyatı
103086
Geze Yer Hidroliği TS 500 N EN3 Sabitlemesiz
105.00 €
104047
Geze Yer Hidroliği TS 500 N EN3 Sabitlemeli
105.00 €
102084
Geze Yer Hidroliği TS 500 NV EN3 Sabitlemesiz
150.00 €
104028
Geze Yer Hidroliği TS 500 NV EN3 Sabitlemeli
150.00 €
102127
Geze TS 500 N/NW Üst Kapak
Ürün Kodu
Ürün Açıklaması
10.00 €
B. Fiyatı
125982
Geze Yer Hidroliği TS 550 N EN4
255.00 €
123950
Geze Yer Hidroliği TS 550 NV EN3-6
295.00 €
125888
Geze TS 550 N/NW Üst Kapak
25.00 €
37
KAPI KAPATICILARI
AHġAP / METAL KAPILAR ĠÇĠN
KAPI HĠDROLĠKLERĠ
ABLOY Gömme Kapı Kapatıcıları
Ürün Kodu
Ürün Açıklaması
B.83026002
Abloy DC 840 Gömme Kapı Kapatıcı EN1/4
B.DC893
Abloy Kayar Kanal
Ürün Kodu
Ürün Açıklaması
B.83026003
Abloy DC 860 Gömme Kapı Kapatıcı EN1/5
B.DC893
Abloy Kayar Kanal
B. Fiyatı
170.00 €
40.00 €
B. Fiyatı
215.00 €
40.00 €
ABLOY Dirsek Kollu Kapı Kapatıcıları
Ürün Açıklaması
Ürün Kodu
Abloy DC 210 Dirsek Kollu Kapı Kapatıcı EN2/3
B.DC21
Ürün Açıklaması
Ürün Kodu
Abloy DC 215 Dirsek Kollu Kapı Kapatıcı EN2/3/4
B.DC215
Ürün Açıklaması
Ürün Kodu
B. Fiyatı
40.00 €
B. Fiyatı
50.00 €
B. Fiyatı
Abloy DC 335 Gövde EN3/5 GümüĢ Kapaklı
65.00 €
B.83026000
Abloy Dirsek Kol
15.00 €
Ürün Kodu
Ürün Açıklaması
B.DC335
B. Fiyatı
Abloy DC 240 Gövde EN2/6 GümüĢ Kapaklı
85.00 €
B.83026000
Abloy Dirsek Kol
15.00 €
Ürün Kodu
Ürün Açıklaması
B.DC240
B. Fiyatı
B.DC152
Abloy DC 152 Sabitleme Elemanı
15.00 €
B.DC153
Abloy DC 153 Amortisör Elemanı
18.00 €
* Abloy DC 250/330/240/403/840/860 için kullanılabilinir.
38
KAPI KAPATICILARI
AHġAP / METAL KAPILAR ĠÇĠN
KAPI HĠDROLĠKLERĠ
ABLOY Kayar Kollu Kapı Kapatıcıları
Ürün Kodu
Ürün Açıklaması
B. Fiyatı
Abloy DC 403 Kayar Kollu Kapı Kapatıcı EN1/3
B.DC403
Ürün Kodu
Ürün Açıklaması
80.00 €
B. Fiyatı
B.DC240
Abloy DC 240 Gövde EN1/4 GümüĢ Kapaklı
85.00 €
B.300000
Abloy Kayar Kol GümüĢ
20.00 €
Ürün Kodu
Ürün Açıklaması
B. Fiyatı
B.310000
Abloy DC 330 Gövde EN1/4 GümüĢ Kapaklı
B.300000
Abloy Kayar Kol GümüĢ
Ürün Kodu
110.00 €
20.00 €
B. Fiyatı
Ürün Açıklaması
B.320000
Abloy DC 250 Gövde EN1/6 GümüĢ Kapaklı
B.300000
Abloy Kayar Kol GümüĢ
160.00 €
20.00 €
EN 1154'E GÖRE TAVSĠYE EDĠLEN KAPI ÖLÇÜ VE AĞIRLIKLARI
Kapı Kapatıcı Gücü
Maksimum Kapı Kanadı GeniĢliği
Kapı Kanadı Ağırlığı
EN1
750 mm
20 Kg
EN2
850 mm
40 Kg
EN3
950 mm
60 Kg
EN4
1100 mm
80 Kg
EN5
1250 mm
100 Kg
EN6
1400 mm
120 Kg
EN7
1600 mm
160 Kg
39
KAPI KĠLĠTLERĠ
ALÜMĠNYUM
KĠLĠTLĠ KAPI ĠSPANYOLETLERĠ
Kilitli Kapı Ġspanyoletleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Winkhaus STV Kilitli Kapı Ġspanyoletletleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3-Noktadan-Kilitlemeli M2
5-Noktadan-Kilitlemeli M4
3-Noktadan-Kilitlemeli ve Aralama Emniyetli W
Otomatik-Kilitlemeli AV2
Çelik-Bar-Kilitlemeli TBV
Anti-Panik-Kilitlemeli AP
(DIN EN 179’uyarınca test edilmiĢtir)
Mortolu-Kilitleme Blue Motion
Eksantrik-Pim-Kilitlemeli R4
Eksantrik-MantarbaĢ-Pim-Kilitlemeli RT4
- Çarpma ve kilit dilleri çelikten imal edilmiĢtir
- Kilit mekanizması kilitli konuma getirildiğine kapanır Kilitleme
elemanları dıĢarıdan müdahale ile açılamaz
- Kilit çubukları çelikten imal edilmiĢtir
- Kilit Kutusu:
Ara mesafe (Kapı Kolu – Barel):92mm
Dört köĢe-mil, isteğe göre 8 veya 10 mm
Arka kol eksen mesafesi : 18 mm
DIN 18251’e uyun her türlü kapı aynası ve
rozete uygulanabilir kilit kutusu
- DIN 18252 ve. EN 1303 uyarınca imal edilmiĢ her
Profile uygulanabilir
- DıĢ yüzey çinko, kromize (DIN 50961),
kromize/gümüĢ ve isteme göre beyaz veya gri boyalı
Koldan kumandalı
mat
Barelden kumandalı
40
KAPI KĠLĠTLERĠ
ALÜMĠNYUM
KĠLĠTLĠ KAPI ĠSPANYOLETLERĠ
Kilitli Kapı Ġspanyoletleri - U-Lama
SAP Kodu
Ürün Kodu Ürün Açıklaması
Özellik
Birim Fiyatı
1409511
1201243
STV-U 2460/26 92/8 M2 RS MC
26 / M2
85.28 €
1409529
1201250
STV-U 2460/26 92/8 M2 LS MC
26 / M2
85.28 €
1409633
1201367
STV-U 2460/30 92/8 M2 RS MC
30 / M2
85.28 €
1201376
1201375
STV-U 2460/30 92/8 M2 LS MC
30 / M2
85.28 €
1437458
1045285
STV-U 2460/35 92/8 M2 RS MC
35 / M2
69.29 €
1407427
1045293
STV-U 2460/35 92/8 M2 LS MC
35 / M2
69.29 €
1410845
1203124
STV-U 2460/30 92/8 M4 RS MC
30 / M4
90.61 €
1410853
1203132
STV-U 2460/30 92/8 M4 LS MC
30 / M4
90.61 €
1407435
1045301
STV-U 2460/35 92/8 M4 RS MC
35 / M4
90.61 €
1407443
1045319
STV-U 2460/35 92/8 M4 LS MC
35 / M4
90.61 €
1240909
STV-U 2407/35 92/8 B2 MC
Mil Pim
90.00 €
1681961
1214931
STV-TBV U2460/35 92/8 M4 RS MC
Trezor Pim
294.06 €
1681979
1214956
STV-TBV U2460/35 92/8 M4 LS MC
Trezor Pim
294.06 €
Ġspanyolet Kanalına sahip Alüminyum Profiller için Kilitli Kapı Ġspanyoletleri - Düz-Lama
SAP Kodu
Ürün Kodu Ürün Açıklaması
Özellik
Birim Fiyatı
2086531
1226521
STV-F 2060/35 92/8 R4 SL
R4 - Barelden
47.97 €
2909146
2909146
STV-F 2060/35 92/8 M2 SL Sağ
M2 - Kancalı
58.65 €
2909162
2909162
STV-F 2060/35 92/8 M2 SL Sol
M2 - Kancalı
58.65 €
2309722
1233837
STV-F 2460/30 92/8 M2 SL Sağ
M2 - Kancalı
69.29 €
2309765
1233846
STV-F 2460/30 92/8 M2 SL Sol
M2 - Kancalı
69.29 €
4930843
4930843
STV-F 2060/35 92/8 M4 MC
M4 - Kancalı
88.47 €
2499394
1240927
STV-F 2407/35 92/8 B2 MC
B2 - Mil Pim
84.00 €
Kilit KarĢılıkları
SAP Kodu
Ürün Kodu Ürün Açıklaması
Birim Fiyatı
1406601
1040773
Göbek KarĢılığı STV-SB FRA F2402 SL Sağ
8.16 €
1406619
1040781
Göbek KarĢılığı STV-SB FRA F2402 SL Sol
8.16 €
1406993
1041227
Kanca KarĢılığı STV-SB F2402 MV SL
5.54 €
1810267
Göbek KarĢılığı STV-SB FRA F2405 SL Sağ
12.50 €
1810275
Göbek KarĢılığı STV-SB FRA F2405 SL Sol
12.50 €
1422248
Kanca KarĢılığı STV-SB F2405 MV SL
1313931
Göbek KarĢılığı STV-SB FRA F2403 SL Sağ
10.58 €
1313949
Göbek KarĢılığı STV-SB FRA F2403 SL Sol
10.58 €
1340347
Kanca KarĢılığı STV-SB F2403 MV SL
2326101
1335718
Göbek KarĢılığı STV-SB FRA U2402 SL Sağ
10.09 €
2326119
1335727
Göbek KarĢılığı STV-SB FRA U2402 SL Sol
10.09 €
2326207
1335736
Kanca KarĢılığı STV-SB U2402 MV SL
8.50 €
9.43 €
6.97 €
41
KAPI KĠLĠTLERĠ
ALÜMĠNYUM KAPILAR ĠÇĠN
DOMUS GÖMME KAPI KĠLĠTLERĠ
Silindirli Dilli Kapı Kilitleri
Ürün Kodu
Ürün Açıklaması
B. Fiyatı
90120C
Domus Gömme Kilit Dilli 20-85 Krom
7.56 €
91125C
Domus Gömme Kilit Dilli 25-85 Krom
7.56 €
91130C
Domus Gömme Kilit Dilli 30-85 Krom
9.70 €
91135C
Domus Gömme Kilit Dilli 35-85 Krom
9.70 €
Makaralı Kapı Kilitleri
Ürün Kodu
Ürün Açıklaması
B. Fiyatı
92120C
Domus Gömme Kilit Makaralı 20-85 Krom
7.56 €
92125C
Domus Gömme Kilit Makaralı 25-85 Krom
8.82 €
92130C
Domus Gömme Kilit Makaralı 30-85 Krom
9.70 €
92135C
Domus Gömme Kilit Makaralı 35-85 Krom
9.70 €
42
KAPI KĠLĠTLERĠ
ALÜMĠNYUM KAPILAR ĠÇĠN
HSM PANĠK ÇIKIġ - PUSH BAR
HSM Push Bar - Yatay Kilitlemeli
Panik ÇıkıĢ Ġtme Bar
Toplam uzunluk 1045mm
1 noktadan kilitlemeli
CE Sertifikalı
UL ANSI 1, 3 Saat yangına dayanıklı
DıĢarıdan tek taraflı kol veya topuz kol kullanılabilir
Ürün Kodu
Ürün Açıklaması
10795-6901
10795-6904
HSM Anti Panik Push-Bar Back-Ceck GümüĢ Boyalı
HSM Anti Panik Push-Bar Back-Ceck SS-Paslanmaz Çelik
Birim Fiyatı
110.00 €
210.00 €
HSM Push Bar - Dikey Kilitlemeli
Panik ÇıkıĢ Ġtme Çubuğu
Toplam uzunluk 1045mm
DüĢey 2 noktadan kilitlemeli
Çift Kanatlı kapılarda pasif kanatlar için
CE Sertifikalı
UL ANSI 1, 3 Saat yangına dayanıklı
DıĢarıdan açılmaz
Ürün Kodu
Ürün Açıklaması
10795-6903
10795-6902
HSM Anti Panik Push-Bar GümüĢ Boyalı
HSM Anti Panik Push-Bar SS-Paslanmaz Çelik
Birim Fiyatı
120.00 €
225.00 €
HSM Anti-Panik DıĢ Kol
Ürün sadece Anti Panik Push-Bar
10795-6901 ve 10795-6904 ile kullanılır
DıĢ yüzey kaplama: Saten
Ürün Kodu
10795-2002
Ürün Açıklaması
HSM Anti Panik DıĢ Kol
Birim Fiyatı
40.00 €
43
BARELLER
ALÜMĠNYUM KAPILAR ĠÇĠN
BARELLER
HSM greenteQ BAREL
Ürün Kodu
Ürün Açıklaması
Paket Ad.
Birim Fiyatı
62601-3030 HSM greenteQ Barel 30/30 mm
12
8.33 €
62601-3035 HSM greenteQ Barel 30/35 mm
12
8.87 €
62601-3040 HSM greenteQ Barel 30/40 mm
12
9.32 €
62601-3045 HSM greenteQ Barel 30/45 mm
12
9.77 €
62601-3050 HSM greenteQ Barel 30/50 mm
12
10.22 €
62601-3055 HSM greenteQ Barel 30/55 mm
12
10.71 €
62601-3060 HSM greenteQ Barel 30/60 mm
12
11.16 €
62601-3535 HSM greenteQ Barel 35/35 mm
12
9.32 €
62601-3540 HSM greenteQ Barel 35/40 mm
12
9.77 €
62601-3545 HSM greenteQ Barel 35/45 mm
12
10.22 €
62601-3550 HSM greenteQ Barel 35/50 mm
12
10.71 €
62601-3555 HSM greenteQ Barel 35/55 mm
12
11.16 €
62601-3560 HSM greenteQ Barel 35/60 mm
12
11.66 €
62601-3565 HSM greenteQ Barel 35/65 mm
12
12.11 €
62601-3570 HSM greenteQ Barel 35/70 mm
12
12.38 €
62601-4040 HSM greenteQ Barel 40/40 mm
12
10.22 €
62601-4045 HSM greenteQ Barel 40/45 mm
12
10.71 €
62601-4050 HSM greenteQ Barel 40/50 mm
12
11.16 €
62601-4055 HSM greenteQ Barel 40/55 mm
12
11.66 €
62601-4060 HSM greenteQ Barel 40/60 mm
12
12.11 €
62601-4545 HSM greenteQ Barel 45/45 mm
12
11.16 €
62601-4550 HSM greenteQ Barel 45/50 mm
12
11.66 €
62601-4555 HSM greenteQ Barel 45/55 mm
12
12.11 €
62601-4560 HSM greenteQ Barel 45/60 mm
12
12.60 €
62601-4565 HSM greenteQ Barel 45/65 mm
12
13.05 €
62601-5050 HSM greenteQ Barel 50/50 mm
12
13.50 €
44
KOLLAR
HCS KOL
HOPPE HCS KOLLAR
HCS Gövde
Ürün Kodu
3424634
Ürün Açıklaması
Hoppe HCS Atlanta Gövde
Paket Ad.
1
Birim Fiyatı
21.42 €
Ürün Kodu
3424642
Ürün Açıklaması
Hoppe HCS London Gövde
Paket Ad.
1
Birim Fiyatı
23.85 €
Ürün Kodu
2453046
Ürün Açıklaması
Hoppe HCS Rozet F1
Paket Ad.
10
Birim Fiyatı
9.52 €
Ürün Kodu
2212816
Ürün Açıklaması
Hoppe HCS Cam Kapı Adaptörü
Paket Ad.
10
Birim Fiyatı
38.75 €
Ürün Kodu
2602304
2602312
658152
591732
Ürün Açıklaması
Hoppe HCS Mandal Gri
Hoppe HCS Tapa Gri
Hoppe HCS WC Tapa
Hoppe HCS Silindir Tek Taraf
Paket Ad.
20
20
20
20
Birim Fiyatı
3.75 €
3.75 €
6.72 €
8.23 €
Ürün Kodu
2478614
2285396
2491106
Ürün Açıklaması
Hoppe HCS Kol Dili 60mm
Hoppe HCS Kol Dili 70mm
Hoppe HCS Kol Dili 80mm
Paket Ad.
20
50
50
Birim Fiyatı
4.05 €
4.05 €
4.05 €
Ürün Kodu
658206
Ürün Açıklaması
Hoppe HCS KarĢılık Paslanmaz
Paket Ad.
20
Birim Fiyatı
2.76 €
HCS Parça
45
KOLLAR
PVC, AHġAP VE ALÜMĠNYUM
ALÜMĠNYUM KAPI VE PENCERE KOLLARI
HOPPE ATLANTA SECUSTIC PENCERE KOLU
Ürün Kodu
2210335
2243428
2210343
2236957
2254637
Ürün Açıklaması
Hoppe Atlanta Pen.Kolu Sec. F1 GümüĢ
Hoppe Atlanta Pen.Kolu Sec. F4 Bronz
Hoppe Atlanta Pen.Kolu Sec. F9 Titan
Hoppe Atlanta Pen.Kolu Sec. F9016 Beya
Hoppe Atlanta Pen.Kolu Sec. F8707 Kahv
Birim Fiyatı
4.06 €
4.65 €
4.26 €
4.06 €
4.06 €
HOPPE ATLANTA AYNALI KAPI KOLU
Ürün Kodu
2353299
2961956
3020171
2353328
3020154
Ürün Açıklaması
Hoppe Atlanta Kapı Kolu Aynalı 35/92 F1 GümüĢ
Hoppe Atlanta Kapı Kolu Aynalı 35/92 F4 Bronz
Hoppe Atlanta Kapı Kolu Aynalı 35/92 F9 Titan
Hoppe Atlanta Kapı Kolu Aynalı 35/92 F9016 Beyaz
Hoppe Atlanta Kapı Kolu Aynalı 35/92 F8707 Kahve
Birim Fiyatı
28.18 €
32.47 €
32.47 €
28.18 €
28.18 €
HOPPE ATLANTA ROZETLĠ KAPI KOLU
Ürün Kodu
2819925
2819933
2819941
2917111
Ürün Açıklaması
Hoppe Atlanta Kapı Kolu Gövde F1 GümüĢ
Hoppe Atlanta Kapı Kolu Gövde F4 Bronz
Hoppe Atlanta Kapı Kolu Gövde F9 Titan
Hoppe Atlanta Kapı Kolu Gövde F9016 Beyaz
Birim Fiyatı
14.14 €
16.25 €
16.25 €
14.14 €
HOPPE ATLANTA KAPI KOLU ROZETĠ
Ürün Kodu
2622102
2622129
2622145
2666076
Ürün Açıklaması
Hoppe Atlanta Kapı Kolu Rozeti F1 GümüĢ
Hoppe Atlanta Kapı Kolu Rozeti F4 Bronz
Hoppe Atlanta Kapı Kolu Rozeti F9 Titan
Hoppe Atlanta Kapı Kolu Rozeti F9016 Beyaz
Birim Fiyatı
9.75 €
11.21 €
11.21 €
9.75 €
HOPPE ATLANTA BAREL ROZETĠ
Ürün Kodu
2622268
2622292
2622313
2666092
Ürün Açıklaması
Hoppe Atlanta Barel Rozeti F1 GümüĢ
Hoppe Atlanta Barel Rozeti F4 Bronz
Hoppe Atlanta Barel Rozeti F9 Titan
Hoppe Atlanta Barel Rozeti F9016 Beyaz
Birim Fiyatı
9.75 €
11.21 €
11.21 €
9.75 €
46
KOLLAR
PVC, AHġAP VE ALÜMĠNYUM
ALÜMĠNYUM KAPI VE PENCERE KOLLARI
HOPPE DUBLIN ROZETLĠ KAPI KOLU
Ürün Kodu
1124/24K/24KS
Ürün Açıklaması
Hoppe Dublin Rozetli Kapı Kolu F1 GümüĢ
Birim Fiyatı
28.93 €
HOPPE ATLANTA ROZETLĠ KAPI KOLU
Ürün Kodu
1530G/831
832S-SK
Ürün Açıklaması
Hoppe Atlanta Rozetli Kapı Kolu F1 GümüĢ
Hoppe Atlanta Oval Barel Rozeti F1 GümüĢ
Birim Fiyatı
40.50 €
9.30 €
GREENTEQ HEBESCHIEBE KOLU
Ürün Kodu Ürün Açıklaması
384.968/6500 Greenteq HS Kol 61.ER Paslanmaz Mat
384.970/6500 Greenteq HS Havuz Kol Paslanmaz Mat
Birim Fiyatı
59.75 €
11.00 €
GREENTEQ KAPI KOLU
Ürün Kodu Ürün Açıklaması
77033-6901 Greenteq Kapı Kolu Rozetli Paslanmaz Mat
10074-6901 Greenteq Oval Barel Rozeti Paslanmaz Mat
Birim Fiyatı
14.00 €
5.00 €
GREENTEQ PENCERE KOLU
Ürün Kodu Ürün Açıklaması
394.954/6500 Greenteq FG.61L.ER Paslanmaz Pencere Kolu
Birim Fiyatı
9.45 €
47
Download

Alüminyum Kapı ve Pencere Aksesuarları Brüt Fiyat