Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenac96-823f-3132-acab-4eb3 kodu ile teyit edilebilir.
Download

okul yapım işi ihale ilanı