TÜRKÇE EĞİTİMİ DOKTORA
CUMA
Ders Saati
Dersin Adı
Dersin Sorumlusu
08.30
Metin Çözümlemeleri II
Prof. Dr. Kemal YÜCE
10.00
Nitel Araştırmalarda Veri Toplama ve
Analizi
Yrd. Doç. Dr. Osman
ÇEKİÇ
11.30
Temel Dil Becerilerinin Geliştirilmesi II
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
TOK
14.00
Yurtdışında Türkçe Eğitim Veren Kurum
ve Kuruluşlar
Prof. Dr. Aziz KILINÇ
15.30
Yeni Okuryazarlıklar ve Türkçe Öğretimi
Yrd. Doç. Dr. Mehtap
ÖZDEN
Download

TÜRKÇE EĞİTİMİ DOKTORA