REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA
HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
Kimler Yararlanabilir

Okul başarısızlığı, uyum ve davranış problemi yaşayanlar,

Yoğun bir şekilde sınav kaygısı yaşayanlar,

Psikolojik yönden desteğe ihtiyaç duyanlar,

Okul ve meslek seçimi, verimli ders çalışma,
zaman kullanımı v.b. Konularda yardım almak isteyenler ve aileler bu bölüme başvurabilir.
Yapılan Çalışmalar
Eğitim kurumlarının rehberlik ve psikolojik
danışma servislerince yönlendirilen öğrenciler ile
bireysel olarak merkeze başvuranlara psikolojik
ölçme araçlarını bilimsel standartlara göre uygular
ve gerekli psikolojik yardım hizmetlerini sunar.
Çalışma alanı kapsamında bulunan eğitim
kurumlarının kademe ve özelliklerine göre, uygulanacak olan rehberlik çalışmalarını planlar.
Çevrenin gereksinimlerini belirlemek, hizmetleri geliştirmek, niteliği ve verimi artırmak için
araştırmalar yapar.
Öğrencilerin yönelebilecekleri üst öğrenim
kurumları, iş alanları ve mesleklere ilişkin bilgileri
kapsayacak, onların çeşitli alanlardaki gelişimlerini
destekleyecek yayınlar hazırlar.
Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik
ve psikolojik servislerini program dahilinde ziyaret
eder.
Rehber öğretmenler, okul yöneticileri, sınıf
ve branş öğretmenlerinin psikolojik danışma ve
rehberlik hizmetleri alanındaki bilgi ve becerilerini
artırıcı konferans, panel, seminer gibi hizmetiçi
eğitim etkinlikleri düzenler.
Ailelere yönelik olarak çeşitli rehberlik
programları ve aile eğitim seminerleri düzenler.
Adres: Sunguroğlu Mh. Recep Tayyip Erdoğan
Cad.No:3 Sungurlu/ÇORUM
Telefon
: 0 (364) 311 20 84
Faks
: 0 (364) 311 20 85
E-Posta
: [email protected]
Web
:sungurluram.meb.k12.tr
SUNGURLU REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Merkezimiz Milli Eğitim Bakanlığı Özel
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 2006 yılında hizmete açılmıştır.
Merkezimiz halen Sungurlu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu ile aynı binayı kullanmakta olup,
binanın giriş katında hizmet vermektedir.
ÖZEL EĞİTİM
HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü randevu
sistemi ile çalışmaktadır.
Kimler Yararlanabilir
Özel eğitime ihtiyacı olan; zihin, görme,
işitme, bedensel yetersizliği olanlar, dil ve konuşma
bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği
ve hiperaktivite bozukluğu olan veya olduğu düşünülen bireyler ve aileleri faydalanabilir.
Yapılan Çalışmalar
AMACIMIZ
Türk Eğitim Sisteminin genel amaçları çerçevesinde; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine
göre en üst düzeyde yararlanmalarına, var olan potansiyellerini en uygun şekilde kullanmalarına ve
geliştirmelerine yardımcı olmaktır.
BÖLÜMLERİMİZ
Merkezimiz Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri ve Özel Eğitim Hizmetleri olmak
üzere iki bölümden oluşmaktadır.
Özel eğitim gerektiren bireylerin tespiti
amacıyla eğitsel değerlendirme ve tanılamalar yapar.
Özel eğitim gerektiren bireyleri konunun
uzmanları tarafından uygulanan psikolojik testler,
görüşme, gözlem ve diğer ölçme araçları yoluyla
tanılar ve uygun eğitimi alabilmeleri için gerekli
yönlendirmeleri yapar.
Evde eğitim hizmetleri kapsamında zorunlu
eğitim çağında olup sağlık sorunları nedeniyle okula devam edemeyecek öğrencilerin evlerinde eğitim
hizmetlerinden yararlanması amacıyla değerlendirme yapar.
Merkezin görev bölgesindeki özel eğitim
gerektiren öğrencilerin üst öğrenim kurumları ve
mesleğe yönelmeleri için gerekli çalışmaları yapar.
Özel eğitim gerektiren öğrencilerin kendilerine, ailelerine ve eğitim kurumlarına yönelik onların gelişmelerini destekleyecek yayınlar hazırlar.
BİREYSEL İNCELEMELER İÇİN
GEREKEN EVRAKLAR







Bireyin ve Velinin Nüfus Cüzdanı (T.C.
Kimlik numarası mutlaka olmalı)
Sağlık Kurulu Raporu ( Destek eğitim taleplerinde zorunludur)
Performans Kayıt Tablosu
Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formu
Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu ( Kayıtlı
Olduğu Okuldan)
Bireysel Gelişim Raporu ( Kayıtlı Olduğu
Okuldan)
Öğrenci Belgesi
Download

Kurum Tanıtım Broşürü - Milli Eğitim Bakanlığı