TARTI ALETİ PERİYODİK MUAYENE
BEYANNAMESİ
...../…../20…
Başvuru No :……………….
AS Kalibrasyon İç ve Dış Paz. San. Tic. Ltd. Şti.
Muayene Müdürlüğüne / ADANA
Aşağıda özelliklerini belirttiğimiz tartı aletlerimizin ……….. yılı muayene ve damga
işlemlerinin yapılması için gereğini arz/rica ederim.
İmza Kaşe
Müşteri Bilgileri
Müşteri Adı
Adresi
Vergi Dairesi
Vergi No
Yetkili Adı
Telefon No
Marka
Model
Tartı Aleti Bilgileri
Seri No
Kapasite
Sınıf
Süleyman Demirel Bul. No : 43 Maşuk Apt. Asmakat Çukurova / ADANA
T 322 247 07 43 F 322 247 07 44 [email protected]
www.askalibrasyon.com
1/1
Download

AS Kalibrasyon