ARALIK-OCAK
AYLIK BÜLTEN
2013-14
ECDAT HATIRASI TARİHİ BİLEN KÖYÜ
AHŞAP CAMİİ RESTORASYON PROJESİ
2013
İÇİNDEKİLER
Doka Ekibi 2. İzleme
Ziyaretini gerçekleştirdi.
Sn. Kaymakamımız Hamza
TÜRKMEN Proje alanında incelemelerde bulundu.
2
3
4
DOKA’ DAN GELEN UZMAN SERKAN ATABAŞ PROJEMİZİ İNCELEDİ
Hemşin Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Proje ortakları tarafından yürütülen Ecdat Hatırası Tarihi Bilen
Köyü Camii Restorasyon Projesine DOKA
ekibi tarafından ikinci izleme ziyareti gerçekleştirildi. Gelen ekip Ecdat Hatırası Tarihi
Bilen Köyü camisini yerinde inceleyip Proje
Koordinatörü Pınar TÜRKMEN’ den projenin geldiği son nokta hakkında bilgiler aldı.
DOKA sorumlusu Serkan ATABAŞ’ a Ectad
Hatırası Tarihi Bilen Köyü Camii Restorasyon Projesinin 6 aylık ara raporu sunuldu.
Serkan ATABAŞ tarafından incelenen Ara
Rapor formunda eksiğe rastlanmazken, Restorasyon Projesindeki görünürlük faaliyetlerinde olması gereken panoların bir an evvel
asılmasının uygun olacağını belirterek inşaat
aşamasının başarıyla yürütüldüğünü ifade
etti.
Bu basın bülten Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının desteklediği Ecdat Hatırası Tarihi Bilen Köyü Ahşap Camii Restorasyon Projesi kapsamındahazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Hemşin Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne aittir ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
3
İLÇE KAYMAKAMIMIZ Sn. HAMZA TÜRKMEN PROJE ALANINI İNCELEDİ
DOKA tarafından desteklenen Ecdat Hatırası Tarihi Bilen Köyü Cami Restorasyon Projesi
tüm hızıyla devam ediyor. Restorasyon çalışmalarını yakından takip eden İlçe Kaymakamımız
Sn. Hamza TÜRKMEN ve İl Genel Meclis Üyelerinden Nadir İNCE ve Abdulkerim KOÇAL eşliğinde proje sahasında incelemelerde bulundu ve projenin son aşaması hakkında mimar İsmail
Ufuk ERDEM’ den cami inşaatı hakkında bilgiler aldı.
TÜRKMEN, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, ‘’Hemşin'in tarihi evleri, camileri ve kemer köprüleri
ile önemli bir hazineye sahip olduğunu, mevcut değerlerin Restorasyon çalışmaları ile koruma altına alındığını
ifade eden TÜRKMEN; Kültür ve tabiat varlıkları ilçe turizmi açısından önemli olduğunu, alternatif Turizm kaynaklarından inanç turizminin bölgede gelişmesi
için bu projenin başarı ile sonuçlandırılması öneminin
büyük olduğunu vurguladı”. Ayrıca mimar İsmail Ufuk
ERDEM; gelinen noktada projenin ağır ilerlemesine rağmen tarihi dokuların korunmasındaki hassasiyet restorasyon çalışmaların ana konusunu teşkil etmekte olduğunu ve bunun en iyi örneğini Bilen Köyü Cami Restorasyon projesinde görülebileceğini belirtti. İl Genel Meclis
Üyelerinden Nadir İNCE; Projenin bölge turizmi açısından önemli olduğunu bunun yanında atalarımızdan miras kalan bu eseri geleceğe taşımanın bizlere borç olduğunu ifade etti.
Bu basın bülten Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının desteklediği Ecdat Hatırası Tarihi Bilen Köyü Ahşap Camii Restorasyon Projesi kapsamında
hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Hemşin Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne aittir ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının görüşlerini
yansıtmaz.
4
Download

Ocak Ayı Bülteni - hemşin kaymakamlığı