T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKLİF İSTEME FORMU
İstem No / Alım No
: 44743 : 14/35046
Talep Eden Birim
: RADYOLOJİ-
Konu
: RADYOLOJİ- İÇİN 10 KALEM MALZEME ALIMI
Son Teslim Tarih & Saat
: 03.09.2014 17:00
: 01.09.2014
İlan Tarihi
Sağlık Arastırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan asağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmustur. Belitilen tarih ve
saate kadar asağıdaki sartlara göre düzenlenerek proforma faturanın Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.
1-Tekliflerin yazılı olması,
2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj sekillerinin yazılması,
4-TL ( Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
5-Üzerinde kazıntı, silinti,düzeltme bulunmaması,
6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kisilerce imzalanmıs olması,
7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kargo ile yapılan teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparisine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim Süresi ve Opsiyon
Süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Önemli 10- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına(TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı
TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterecek. Tedarikçi firma ve bayi konumunda olma sartı aranacaktır. TİTUBB na kayıtlı , tedarikçi firma, bayi
konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir,Ulusal Bilgi Bankası internet
sitesinden alınmıs, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
*** İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.
* TESLİMAT SÜRESİ EN FAZLA 1 HAFTA OLACAKTIR.
** TEKNİK ŞARTNAMELER SATINALMA BÖLÜMÜNDE GÖRÜLEBİLİR.
***22 F OLUP SÖZLEŞME YAPILACAKTIR.
İHTİYAÇ LİSTESİ
Sıra No Malzeme Cinsi
Miktarı
Birimi
1
KATETER, ATEREKTOMİ / MOTORU (S-013087)
12,00
ADET
2
30,00
ADET
12,00
ADET
4
EMBOLİZAN, KOİL, PERİFERİK, SERBEST İTİLEN, 018", DİSTAL-PROKSİMAL ÇAP
FARKLI (S-013156)
KATETER, OKLÜZYON, TEKRAR LÜMENE GİRİM, GERÇEK LÜMENDEN GEÇİŞ
(S-013085)
STENT, VASKÜLER, PERİFERİK, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, NİTİNOL, OTW (S-013179)
25,00
ADET
5
STENTGREFT, AORTİK, TORASİK, UZUN (20CM VE ÜZERİ),TÜM ÖZELLİK (S-013219)
7,00
ADET
6
STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL, KARŞI BACAK, ANA GÖVDE İLE UYUMLU
(S-013215)
STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL, UNİ-İLİAK (S-013217)
10,00
ADET
1,00
ADET
1,00
ADET
9
STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL,AORTİK UZATMA,ANA GÖVDE İLE UYUMLU
(S-013216)
KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, 014", MONORAİL (S-013048)
20,00
ADET
10
KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, 035" OTW (S-013045)
25,00
ADET
3
7
8
Birim Fiyatı
Toplam Tutarı
ERKAN BEKDEMİR
HASTANE MÜDÜRÜ
Opsiyon:
Teslimat:
Ek:
www.ihsis.gazi.edu.tr
Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.
Sayfa 1
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
E Blok 1.Kat 06500 Beşevler/ANKARA
Tel : 202 50 61-202 50 68-202 74 52 Faks: 213 43 38
Sayfa 2
Download

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi