AMASYA İLİ PROTOKOL LİSTESİ
(05 Mayıs 2012 tarih ve 28283 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk
Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği ekinde yayınlanan EK-1 listeye göre düzenlenmiştir.)
(Güncelleme Tarihi: 10.02.2015)
GÖREVİ
ADI SOYADI
Vali
İbrahim Halil ÇOMAKTEKİN
1. T.B.M.M. Üyeleri
TBMM ÜYELERİ
Amasya Milletvekili
Amasya Milletvekili
Amasya Milletvekili
Dr.Avni ERDEMİR
Prof.Dr.M.Naci BOSTANCI
Ramis TOPAL
2. Mahallin en büyük komutanı, general ve amiraller, garnizon komutanı
15. PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI
Tugay Komutanı
Tuğg. Ufuk URAS
3. Büyükşehir Belediye Başkanı, Bakan Yardımcısı, İl Belediye Başkanı
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Belediye Başkanı
Cafer ÖZDEMİR
4. Cumhuriyet Başsavcısı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı, Bölge Adliye ve Bölge İdare
Mahkemesi Başkanı, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı, İdare ve Vergi Mahkemeleri
Başkanları, Üniversite Rektörleri, Baro Başkanı
CUMHURİYET BAŞSAVCISI - ADALET KOMİSYONU BAŞKANI
Cumhuriyet Başsavcısı
Mithat KUTANOĞLU
Adalet Komisyonu Başkanı
Fahrettin KAYA
AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
Amasya Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr. Metin ORBAY
BARO BAŞKANI
Baro Başkanı
Av.Ahmet Melik DERİNDERE
5. Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Genel Kolluğunun En Üst Amirleri, İl Genel Meclis Başkanı ile İlçe
Belediye Başkanları
VALİ YARDIMCILARI
Vali Yardımcısı
Vali Yardımcısı
Vali Yardımcısı
Vali Yardımcısı
Nevzat SİNAN
İrfan DEMİRÖZ
Suat SEYİTOĞLU
Ferhat BURAKGAZİ
KAYMAKAMLAR
Merzifon Kaymakamı
Suluova Kaymakamı
Hamamözü Kaymakamı
Göynücek Kaymakamı
Gümüşhacıköy Kaymakamı
Taşova Kaymakam V.
Mehmet Fatih GEYİM
Hayati TAŞDAN
Kadir GÜNTEPE
Bekir CANSIZ
Hüseyin TEKİN
Emin KAYMAK
İL JANDARMA KOMUTANI
Jandarma Komutanı
J.Alb.Ünsal AĞAOĞLU
İL EMNİYET MÜDÜRÜ
Emniyet Müdürü
Mehmet ARTUNAY
İL GENEL MECLİS BAŞKANI
Genel Meclis Başkanı
Mustafa ÇİTTIR
İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI
Merzifon Belediye Başkanı
Suluova Belediye Başkanı
Gümüşhacıköy Belediye Başkanı
Taşova Belediye Başkanı
Alp KARGI
Fatih ÜÇOK
Zehra ÖZYOL
Bayram ÖZTÜRK
-1-
Göynücek Belediye Başkanı
Hamamözü Belediye Başkanı
Kemal ŞAHİN
Bahattin DESTEBAŞ
6. Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları, Enstitü ve Yüksek Okul Müdürleri
REKTÖR YARDIMCILARI
Rektör Yardımcısı
Genel Sekreter
Prof.Dr. Murat GÖKDERE
Hasan ÖZYURT
FAKÜLTE DEKANLARI
Eğitim Fakültesi Dekanı
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
İlahiyat Fakültesi Dekanı
Mimarlık Fakültesi Dekanı
Teknoloji Fakültesi Dekan Vekili
Prof.Dr. Murat GÖKDERE
Prof. Dr. Vahit KONAR
Prof.Dr. Şuayip ÖZDEMİR
Prof.Dr. Ilgar KIRZIOĞLU
Prof. Dr. Metin YAVUZ
ENSTİTÜ MÜDÜRLERİ
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Doç.Dr. Arzu CANSARAN
Doç. Dr. Emine ALTUNAY ŞAM
YÜKSEKOKUL MÜDÜRLERİ
Sağlık Yüksekokulu Müdürü
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Tasarım Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hiz. M.Y.O. Müdürü
Merzifon Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Suluova Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Gümüşhacıköy Hasan DUMAN M.Y.O. Müdürü
Taşova Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Doç.Dr.Şevket KANDEMİR
Yrd.Doç.Dr. Ergün ŞİMŞEK
Doç. Dr. Feda ÖNER
Prof.Dr.Telhat ÖZDOĞAN
Yrd. Doç. Dr.Önder İDİL
Doç.Dr.Asım ÇOBAN
Yrd.Doç.Dr.Cengiz YILDIRIM
Yrd.Doç.Dr.Turgut İLERİ
Yrd.Doç.Dr.M.Burak BİLGİN
7. Genel ve Özel Bütçeli Kuruluşların Üst Yöneticileri
İL ÖZEL İDARESİ
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
Ahmet Faruk AYKUTLU
8. Valilikçe belirlenecek sayıda, garnizon komutanınca tespit edilecek silahlı kuvvetler mensupları
SİLAHLI KUVVETLER MENSUPLARI
Erkan Başkanı
Merkez Komutanı
22. Piyade Eğitim Alay Komutanı
12. Piyade Eğitim Alay Komutanı
Askerlik Şubesi Başkanı
P.Alb. M.Sedat ÖZKOÇ
P.Alb. Ersöz KÜRKÇÜ
P.Alb. Mustafa BARUT
P.Alb. Nezih Doğan AŞICI
Per.Yzb.Tahsin ANLAR
9. Hakimler, Savcılar, Noter Odası Başkanı
HAKİMLER VE SAVCILAR
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Cumhuriyet Savcısı
Cumhuriyet Savcısı
Cumhuriyet Savcısı
Cumhuriyet Savcısı
Cumhuriyet Savcısı
Cumhuriyet Savcısı
Cumhuriyet Savcısı
Cumhuriyet Savcısı
Cumhuriyet Savcısı
İsmail SARI
Öznur YURDAKUL
Emre KÜÇÜKBAŞOL
Yıldıray KAYA
Havva YAKAR
Mesut ÇEVİK
Adnan AKIN
Oğuz BEKAR
Nergiz YÜKSEL
Hakan ÇAKIROĞLU
Mustafa AKCAN
Dilek KUNDAKÇI AKDOĞAN
Orhan ŞAHİN
Zülal BİLGE
Kezban Tuğba AKALAN ÜNAL
Bayram YAKAR
İhsan BÜYÜKALİ
Çağatay KARABULUT
Mehmet Salih BİLGE
Oğuzhan ASILTÜRK
Rıdvan YÜKSEL
Hasan UÇAK
Mehmet Emin AKDOĞAN
İlkay CAN
-2-
NOTER ODASI BAŞKANLARI
1.Noter
2.Noter
3.Noter
Ali SÖZKESEN
Mihriban KIZILIRMAK
Uğur UYSAL
10. İktidar Partisi, Ana Muhalefet Partisi ve TBMM’de gurubu bulunan diğer partilerin (alfabetik sıraya
göre) il başkanları
İKTİDAR PARTİSİ İL BAŞKANI
Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı
Mehmet ÜNEK
ANA MUHALEFET PARTİSİ İL BAŞKANI
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı
Hüseyin DURAN
TBMM’DE GRUBU BULUNAN SİYASİ PARTİ İL BAŞKANLARI
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı
Hüseyin KANBOLAT
11. Dekan Yardımcısı, Enstitü ve Yüksekokul Müdür Yardımcıları
DEKAN YARDIMCILARI
Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı
Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı
Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı
Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı
İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı
İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı
Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı
Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı
Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı
Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç.Dr.Ahmet BACANAK
Yrd.Doç.Dr.M.Hikmet DEVELİ
Doç.Dr.Yılmaz KARADENİZ
Yrd.Doç.Dr.İbrahim Hüdai TAŞDEMİR
Yrd.Doç.Dr.Recep Orhan ÖZEL
Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Dr.Yaşar Bahri ERGEN
Yrd.Doç.Dr.Okan Murat DEDE
Yrd.Doç.Dr.M.Burak BİLGİN
Yrd.Doç.Dr.Ünal KURT
ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr.Mehmet TOY
Yrd.Doç.Dr.İlknur YAZICILAR ÖZÇELİK
YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCILARI
Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr.Şevval KELOĞLAN
Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
Öğr.Gör.Gülay BİNGÖL
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Yrd.Doç.Dr.Yusuf Kemal ÖZTÜRK
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Yrd.Doç.Dr.Şerif BALDIRAN
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Öğr.Gör.Mustafa YAZICI
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Öğr.Gör.Ayhan TETİK
Tasarım Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı
Öğr.Gör.Tayfun ÇİĞDEM
Tasarım Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı
Öğr.Gör.Pınar ÇALIŞIR
Merzifon Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı
Öğr.Gör.Güven GÜRBÜZ
Merzifon Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı
Öğr.Gör.Cemil GÜVENDİ
Suluova Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr.Murat KARAVİN
Suluova Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı
Öğr.Gör.Sultan ACUN
Taşova Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı
Öğr.Gör.Yılmaz ÇAKIR
Taşova Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı
Öğr.Gör.Göksu DEMİREL
Gümüşhacıköy Hasan DUMAN M.Y.O. MüdürYrd.
Öğr.Gör.Derya MADEN
Gümüşhacıköy Hasan DUMAN M.Y.O. MüdürYrd.
Öğr.Gör.Burçin AKKOÇ
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağ.Hiz. M.Y.O. Müdür Yrd. Yrd.Doç.Dr.Arif AYAR
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağ.Hiz. M.Y.O. Müdür Yrd. Öğr.Gör.Müzeyyen SÜMER
12. Resmi Gazetedeki Bakanlar Kurulu listesindeki sıraya göre bakanlıkların bölge ve il teşkilatındaki
amir, başkan ve müdürleri, il milli eğitim müdürlüğünce belirlenecek ilköğretim ve ortaöğretim okul
müdürleri
BAŞBAKANLIĞA BAĞLI İL TEŞKİLAT MÜDÜRLERİ
İl Müftüsü
İsmail İPEK
İl Afet ve Acil Durum Müdür V.
Sinan BULUT
ADALET BAKANLIĞI İL TEŞKİLAT MÜDÜRLERİ
E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü
Katip ÖZEN
Amasya Denetimli Serbestlik Müdürü
Ahmet TENLİK
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İL TEŞKİLAT MÜDÜRLERİ
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü
Sadi ERGİN
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü
Ahmet DAVULCU
-3-
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İL TEŞKİLAT MÜDÜRLERİ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür V.
Mürsel KULOĞLU
Amasya Organize Sanayi Bölge Müdürü
Hasan AVCI
KOSGEB Amasya Hizmet Merkezi Müdür V.
Bayram Ali KUKUŞ
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İL TEŞKİLAT MÜDÜRLERİ
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü
Nurcan YURT ŞENEL
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü
Osman YILMAZ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İL TEŞKİLAT MÜDÜRLERİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
Ömer BOLAT
Tapu Sicil Müdürü
Sadi İSLAMOĞULLARI
Kadastro Müdürü
Erhan UÇAKCIOĞLU
ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
YEDAŞ İl Koordinatörü
Emin Uğur ASAN
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İL TEŞKİLAT MÜDÜRLERİ
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü
Erdin ACAR
Amasya Yurt Müdürü
Kadir KILIÇ
Amasya Yeşilırmak Yurt Müdür V.
Ayşe CİGER
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İL TEŞKİLAT MÜDÜRLERİ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü
Lokman GÜLTEKİN
Tarım İşletme Müdürü (Gökhöyük)
Mustafa KASAP
İl Kontrol Laboratuar Müdürü
İbrahim ATASEVER
Tarım ve Kırsal Kal. Des. Kur.İl Koordinatörü
Okan SEZGİN
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İL TEŞKİLAT MÜDÜRLERİ
Amasya Ticaret İl Müdür
Ahmet AKBAY
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İL TEŞKİLAT MÜDÜRLERİ
Özel Kalem Müdürü
Emrah TAŞDELEN
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü
Hamdi YANIK
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü
Sevgül ZENGİN
İl Göç İdaresi Müdürü
Bülent SADAL
İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü
Salim AKBAŞ
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü
Muhammer AKGÜN
İl Dernekler Müdürü
Remzi ÖZKÖK
İl Yazı İşleri Müdürü
Asuman ÖZKAN
İl Mahalli İdareler Müdürü
İlhami YILMAZ
İl İdare Kurulu Müdürü
Esat KOLBAŞI
Bilgi İşlem Şube Müdürü
Hikmet ÇAKMAK
112 Acil Çağrı Merkezi Müdür V.
İlhami YILMAZ
Hukuk İşleri Şube Müdür V.
Başak VARIŞ
İdari Hizmetler Şube Müdür V.
İlhami YILMAZ
Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Müdürü
Yelgin MESCİ
KALKINMA BAKANLIĞI İL TEŞKİLAT MÜDÜRLERİ
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
Erdin GÜDEN
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İL TEŞKİLAT MÜDÜRLERİ
İl Kültür ve Turizm Müdürü
Ahmet KAYA
Beyazıd Yazma Eserler Kütüphane Müdürü
Yunis KAHRAMAN
MALİYE BAKANLIĞI İL TEŞKİLAT MÜDÜRLERİ
İl Defterdarı
Hanifi ERASLAN
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İL TEŞKİLAT MÜDÜRLERİ
Milli Eğitim Müdürü
Dr.Hüseyin GÜNEŞ
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İL TEŞKİLAT MÜDÜRLERİ
Orman Bölge Müdürü
Yaşar SARI
Orman İşletme Müdürü
Mustafa KOTİL
DSİ Şube Müdür V.
Turgut YORULMAZ
Meteoroloji Müdürü
Ali ERYILMAZ
SAĞLIK BAKANLIĞI İL TEŞKİLAT MÜDÜRLERİ
İl Sağlık Müdürü
Halk Sağlığı İl Müdürü
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
Dr.Mehmet Rüştü ERTOSUN
Dr.Öner NERGİZ
Op.Dr.Şaban Abdullah KAYA
-4-
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI İL TEŞKİLAT MÜDÜRLERİ
Karayolları Şube Şefi
Bülent CARAN
D.D.Y. Gar Şefi
Yalçın ZOBU
PTT Başmüdürü
Cafer BOLAT
İl Telekom Müdürü
Sezgin YAVUZ
D.H.M.İ. Merzifon Havalimanı Müdürü
İbrahim ÇILDIR
13. Kamu bankalarının müdürleri, KİT ve TRT üst yöneticileri
RESMİ BANKA MÜDÜRLERİ
Ziraat Bankası Müdürü
Halk Bankası Müdürü
Vakıflar Bankası Müdürü
Gürbüz ÖZDEMİR
Hayati ERUZUN
Hürrem ERGİN
14. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunmayan siyasi partilerin il başkanları (alfabetik sıraya
göre)
TBMM’DE GURUBU BULUNMAYAN SİYASİ PARTİ İL BAŞKANLARI
Büyük Birlik Partisi İl Başkanı
Hasan ARSLAN
Demokrat Parti İl Başkanı
Medet EROĞLU
Demokratik Sol Parti İl Başkanı
Millet Partisi İl Başkanı
Mehmet KÜÇÜKÖNER
Saadet Partisi İl Başkanı
Mehmet ERİŞGEN
Özgürlük ve Dayanışma Partisi İl Başkanı
Galip YAZGAN
15. İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyeleri
İL GENEL MECLİS ÜYELERİ
İl Genel Meclis Üyesi-AMASYA
İl Genel Meclis Üyesi-AMASYA
İl Genel Meclis Üyesi-AMASYA
İl Genel Meclis Üyesi-AMASYA
İl Genel Meclis Üyesi-AMASYA
İl Genel Meclis Üyesi-GÖYNÜCEK
İl Genel Meclis Üyesi-GÖYNÜCEK
İl Genel Meclis Üyesi-GÜMÜŞHACIKÖY
İl Genel Meclis Üyesi-GÜMÜŞHACIKÖY
İl Genel Meclis Üyesi-HAMAMÖZÜ
İl Genel Meclis Üyesi-HAMAMÖZÜ
İl Genel Meclis Üyesi-MERZİFON
İl Genel Meclis Üyesi-MERZİFON
İl Genel Meclis Üyesi-MERZİFON
İl Genel Meclis Üyesi-MERZİFON
İl Genel Meclis Üyesi-SULUOVA
İl Genel Meclis Üyesi-SULUOVA
İl Genel Meclis Üyesi-SULUOVA
İl Genel Meclis Üyesi-TAŞOVA
İl Genel Meclis Üyesi-TAŞOVA
İl Genel Meclis Üyesi-TAŞOVA
Ali Haydar ÖZ
Cavit ÜSTÜN
Mustafa ÇITTIR
Mustafa ÇİFTÇİ
Mesut ÜNAL
İhsan YILDIRIM
Mustafa YILMAZ
Hasan ÇINAR
İbrahim YILDIZ
Mustafa ERGE
Ömer ALTUNAY
Mustafa GÜLLE
Yücel GÜMÜŞ
Hüseyin DURMUŞ
Gürkan ERKİŞİ
Ali KÜÇÜK
Cengiz ESEN
Osman KARACA
Gönül Hayati ÖZKAN
Sezai CİNGÖZ
Yusuf KOCA
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
Belediye Meclis Üyesi
Belediye Meclis Üyesi
Belediye Meclis Üyesi
Belediye Meclis Üyesi
Belediye Meclis Üyesi
Belediye Meclis Üyesi
Belediye Meclis Üyesi
Belediye Meclis Üyesi
Belediye Meclis Üyesi
Belediye Meclis Üyesi
Belediye Meclis Üyesi
Belediye Meclis Üyesi
Belediye Meclis Üyesi
Belediye Meclis Üyesi
Belediye Meclis Üyesi
Belediye Meclis Üyesi
Belediye Meclis Üyesi
Belediye Meclis Üyesi
Belediye Meclis Üyesi
Belediye Meclis Üyesi
Mehmet ÜNEK
Sercan GÜNER
Kenan ERASLAN
Hamza ŞİŞMAN
Bahattin AŞIK
Cengiz ERDEM
Serpil ÖZARSLAN
Mehmet DÜMEN
Hamdi KOÇAK
Necmettin TOPSAKAL
Aysel ŞAHİN
Hakan AKÇAY
İsmail KAŞKA
Hadi ZENGİN
Süleyman TAŞDEMİR
Hicabi BODUR
Bayram ÇELİK
Bekir AYDIN
Yusuf BÜYÜKAYRAKTAR
Yavuz KAYA
-5-
Belediye
Belediye
Belediye
Belediye
Belediye
Meclis
Meclis
Meclis
Meclis
Meclis
Üyesi
Üyesi
Üyesi
Üyesi
Üyesi
Ömer Faruk ÜNAL
Kazım ÖZKAYA
Kürşat KOCA
Turgay SEVİNDİ
Mehmet KIRLANGIÇ
16. O yerdeki mesleki kuruluşları ve en fazla üyeye sahip basın kuruluşunun temsilcileri
MESLEK KURULUŞLARI
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı
S.S.Amasya Esnaf ve San.Kredi ve Kefalet Koop.Bşk.
Eczacılar Odası Başkanı
İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı
Makine Mühendisleri Odası Başkanı
Mimarlar Odası Başkanı
Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı
Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı
Tabipler Odası Başkanı
Veteriner Hekimler Odası Başkanı
Ziraat Odası Başkanı
Ziraat Müh. Odası Başkanı
AGİAD Yönetim Kurulu Başkanı
ASİAD Yönetim Kurulu Başkanı
YESİAD Yönetim Kurulu Başkanı
TÜMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
ASKON Yönetim Kurulu Başkanı
Murat KIRLANGIÇ
İsa KÖSE
Hatay KARAMAN
Ecz. Besim GÖKALP
Mustafa HATİPOĞLU
Ahmet Gökhan ERDEM
Hüsamettin SEÇİLMİŞ
Hüseyin FAKI
Yaşar ELBİR
Mürsel ÇAPKIN
Dr.Dursun Ali KODAT
Özgür Yılmaz PEHLİVAN
Mehmet BAŞ
Zafer GÖL
H.Oğuzhan KARATAŞ
Fahrettin KAYALAR
Hüseyin ZOBU
Tuncay ÇELİK
Ali Adnan KESKİNER
17. Özel Banka Müdürleri (alfabetik sıraya göre)
ÖZEL BANKA MÜDÜRLERİ
Akbank Müdürü
Asya Katılım Bankası Müdürü
Denizbank Müdürü
Finansbank Müdürü
Garanti Bankası Müdürü
HSBC Bank Müdürü
ING Bank Müdürü
İş Bankası Müdürü
Şekerbank Müdürü
Türk Ekonomi Bankası Müdürü
Türkiye Finans Katılım Bankası Müdürü
Yapı Kredi Bankası Müdürü
Mustafa TOSUNOĞLU
Mithat ÖZDEMİR
Namık Kemal BAYKAN
Bülent Özgür UYSAL
Bekir KARATAŞ
Cemal İNCE
Orhan KARATEPE
Salih KABALZA
Veli BAĞCI
Ahmet AYMAZ
Hüseyin YILDIRIM
Abdurrahim GÜLER
18. Kamu Yararına Çalışan Dernek Başkanları (kütük kayıt numaralarına göre)
KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLER
Türkiye Kızılay Derneği Şube Başkanı
Türk Hava Kurumu Şube Başkanı
Türkiye Yardım Sevenler Derneği Şube Başkanı
Türk Ocakları Derneği Şube Başkanı
Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı
Türkiye Sakatlar Derneği Şube Başkanı
Çağdaş Yaş. Des.Der. Şube Başkanı
Türk Kadınlar Birliği Şube Başkanı
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Şube Başkanı
Kırım Türkleri Kül.ve Yar.Der. Şube Başkanı
İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı
Altı Nokta Körler Derneği Şube Başkanı
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı
TEMAD Şube Başkanı
Türkiye Beyazay Derneği Başkanı
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Şube Başkanı
Amasya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu
Namık KİTAPÇI
Abdulmuttalip POLAT
Sevinç ARABACIOĞLU
Ahmet ZEYTÜNLÜ
Cihan SANCAK
Abdullah AYYILDIZ
Fatma MEŞHUR
Hale ERTOPCU BOZTEPE
Halis BÜYÜKBAYRAKTAR
Metin KIRIM
Nuri EKEN
Musa DEMİRYARAR
Ahmet ÜNVERDİ
İbrahim ÇUHADAR
Tolga ÖZÖZEN
Hüseyin MENÇ
Şerafettin AYKAÇ
* Protokol listemizde isim, ünvan vb. tüm güncellemeleri 0358 218 11 33 numaralı
tefona bildirebilir veya [email protected] elektronik posta adresine elektronik
posta yolu ile iletebilirsiniz.
** Kamu Kurum ve Kuruluşlarımızdaki görev değişiklikleri geciktirilmeden resmi yazı
ile Amasya Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü/Protokol Şefliğine gönderilecektir.
-6-
Download

AMASYA İLİ PROTOKOL LİSTESİ