BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İNGİLİZCE HAZIRLIK BÖLÜMÜ
İngilizce Okutmanlık Giriş Sınavı Sonuçları
AÇIKLAMALAR:
1. İngilizce Hazırlık Bölümü’nde açık bulunan ve ilân edilen 5 (beş) adet İngilizce okutmanlık kadrosuna başvuranlardan “Ön Değerlendirme”yi geçen 50 (elli) adayın giriş sınavı sonuçları aşağıda
belirtilmiştir.
2. Adayların, 4’lük sisteme göre sahip oldukları lisans mezuniyet notları, Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenmiş ve ilân edilmiş olan 100’lük not sistemi eşdeğerlikleri esas alınarak
değerlendirilmiştir.
3. Sınavı kazanan 5 (beş) asıl adayın tayin işlemleri öncelikle yapılacaktır. Tayin işlemlerini tamamlamayan aday veya adayların yerine, sırasıyla yedek adaylardan tayinler yapılacaktır.
4. Asıl adayların, tayin işlemlerini 27 Ağustos 2014 gününe kadar tamamlamaları gerekmektedir. Tayin işlemleri için, adayların, Başkent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na acilen
başvurmaları önemle rica olunur.
5. Tayinleri yapılan 5 (beş) okutman için 01 Eylül 2014 Pazartesi gününden itibaren meslekî oryantasyon (induction) programı uygulanacaktır. Bu programa devam zorunludur.
Sıra No Adayın
Soyadı ve Adı
ALES
Puanı
ALES
%30
Yabancı
Dil Puanı
Y. Dil
%10
Lisans
Mez.
Notu
Lisans
Mez.
Notu
%30
Giriş
Sınavı
Puanı
Giriş
Sınavı
%30
SONUÇ
(%30 + %10 +
%30 + %30)
Açıklama
1
DENİZ Samet
93,316
27,995
96,250
9,625
93,93
28,179
82
24,600
90,399
Başarılı - Asıl
2
YAZGI Cihan
88,73289
26,620
99,000
9,9
83,2
24,960
94
28,200
89,680
Başarılı - Asıl
3
ŞAFAK Ayşenur Merve
87,07895
26,124
96,250
9,625
90,2
27,060
87
26,100
88,909
Başarılı - Asıl
4
EKMEKÇİOĞLU Gamze
90,65861
27,198
95,000
9,5
80,4
24,120
88
26,400
87,218
Başarılı - Asıl
5
ERDEM Fatma
90,46118
27,138
98,750
9,875
87,4
26,220
76
22,800
86,033
Başarılı - Asıl
6
GÜRKAYA Zerrin
86,60121
25,980
95,000
9,5
90,66
27,198
76
22,800
85,478
Başarılı - Yedek
7
KELAHMETOĞLU Funda
90,02296
27,007
86,000
8,6
76,9
23,070
89
26,700
85,377
Başarılı - Yedek
8
YILMAZOĞLU Merve
88,79221
26,638
95,000
9,5
90,66
27,198
71
21,300
84,636
Başarılı - Yedek
9
TURGUT Eda
86,06907
25,821
93,750
9,375
86,93
26,079
75
22,500
83,775
Başarılı - Yedek
10 CAN Esra
92,35866
27,708
87,500
8,75
83,9
25,170
72
21,600
83,228
Başarılı - Yedek
11 TOPCU Sezin
85,13264
25,540
93,750
9,375
75,03
22,509
85
25,500
82,924
Başarılı - Yedek
12 ERDOĞAN Gülçin
90,33453
27,100
95,000
9,5
76,43
22,929
76
22,800
82,329
Başarılı - Yedek
13 YAZGI Kübra
86,64778
25,994
91,000
9,1
82,9
24,870
74
22,200
82,164
Başarılı - Yedek
14 CEBAR Sevgi
87,2582
26,177
91,250
9,125
82,03
24,609
73
21,900
81,811
Başarısız
15 TÜRKYILMAZ Sinem
92,31662
27,695
100
10
89,96
26,988
56
16,800
81,483
Başarısız
89,481
26,844
97,500
9,75
91,6
27,480
58
17,400
81,474
Başarısız
17 ÇİMENLİ Betül
87,30669
26,192
96,250
9,625
91,13
27,339
60
18,000
81,156
Başarısız
18 KIZILKAYA Pelin
85,44124
25,632
92,500
9,25
97,9
29,370
55
16,500
80,752
Başarısız
19 KAYGAN Ali Deniz
83,5741
25,072
97,500
9,75
76,21
22,863
66
19,800
77,485
Başarısız
20 TOPCU Gözde
85,0329
25,510
96,250
9,625
90,2
27,060
46
13,800
75,995
Başarısız
21 GÖBEKLİ Emine
87,15738
26,147
96,250
9,625
76,66
22,998
56
16,800
75,570
Başarısız
22 ERDEM Gamze
94,00894
28,203
92,500
9,25
86
25,800
34
10,200
73,453
Başarısız
23 YURTSEVER Ayşegül
90,4778
27,143
87,500
8,75
82,86
24,858
42
12,600
73,351
Başarısız
24 BADEM Fatma
87,51229
26,254
92,500
9,25
91,6
27,480
31
9,300
72,284
Başarısız
25 ÖZDEMİR Muhammed Burak 85,51736
25,655
92,500
9,25
79
23,700
45
13,500
72,105
Başarısız
26 BOZTUNÇ Sabahat Nur
90,01667
27,005
88,750
8,875
83,66
25,098
37
11,100
72,078
Başarısız
27 COŞKUN Handenur
91,95535
27,587
92,500
9,25
91,13
27,339
26
7,800
71,976
Başarısız
28 İKİZ Yücel
87,93319
26,380
98,750
9,875
81,56
24,468
37
11,100
71,823
Başarısız
29 BİÇER Özgür
92,5486
27,765
95,000
9,5
73,8
22,140
39
11,700
71,105
Başarısız
30 ERSOY Merve
83,90882
25,173
97,500
9,75
88,2
26,460
28
8,400
69,783
Başarısız
31 KELEŞ Tolga
93,52939
28,059
92,500
9,25
82,96
24,888
22
6,600
68,797
Başarısız
32 ŞİMŞEK Ezgi
89,287
26,786
95,000
9,5
61,5
18,450
42
12,600
67,336
Başarısız
33 KEDERSİZ Fatih Hazar
88,7584
26,628
91,250
9,125
67,1
20,130
33
9,900
65,783
Başarısız
34 KAYA Kardelen
90,03967
27,012
87,500
8,75
75,56
22,668
17
5,100
63,530
Başarısız
35 KARAŞ Sinem
88,18917
26,457
91,250
9,125
72,7
21,810
1
0,300
57,692
Başarısız
36 ÖZER Zekiye
92,41134
27,723
93,750
9,375
91,93
27,579

Girmedi

Girmedi
37 KARAFAKIOĞLU Mustafa Burak 90,68125
27,204
96,250
9,625
72,93
21,879

Girmedi

Girmedi
38 ARTUN Yağmur Özge
26,838
96,250
9,625
88,8
26,640

Girmedi

Girmedi
16 TÜRK Olcay
89,46108
39 AKBABA Elif
91,87523
27,563
91,250
9,125
83,66
25,098

Girmedi

Girmedi
40 ÖZÇELİK Fevzi Umut
89,93242
26,980
92,500
9,25
86,46
25,938

Girmedi

Girmedi
41 KÜÇÜKÇENE Mehmet
89,20748
26,762
92,500
9,25
89,26
26,778

Girmedi

Girmedi
42 IŞIK Nurgül
91,08292
27,325
88,750
8,875
77,36
23,208

Girmedi

Girmedi
43 ORTAÇ Tuğba
89,90553
26,972
89,000
8,9
78,3
23,490

Girmedi

Girmedi
44 KUR Hasret
87,92809
26,378
91,250
9,125
81,1
24,330

Girmedi

Girmedi
45 EREN Büşra
88,28052
26,484
90,000
9
76
22,800

Girmedi

Girmedi
46 ÖZKUL Bahadır
84,11082
25,233
96,250
9,625
81,83
24,549

Girmedi

Girmedi
47 KILIÇ Nil Derya
86,52526
25,958
92,500
9,25
93
27,900

Girmedi

Girmedi
48 GÖK SÜMEYRA
86,02451
25,807
92,500
9,25
93
27,900

Girmedi

Girmedi
49 KILIÇ Elif
90,27137
27,081
85,000
8,5
82,5
24,750

Girmedi

Girmedi
50 GÜVEN Canay Zühre
86,01976
25,806
91,250
9,125
74,6
22,380

Girmedi

Girmedi
Download

İngilizce Hazırlık Bölümü Okutmanlık Alımı Değerlendirme Sonuçları