MİLLİ EĞİTİM VAKFI KOLEJİ ÖZEL BASINKÖY OKULLARI
X. FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
1. Milli Eğitim Vakfı Koleji Özel Basınköy Okulları olarak; farklı okullar arasında bilgi
alışverişini sağlamak, öğrencileri araştırmaya özendirmek, gelişen günümüz teknolojisine
yeni genç beyinler kazandırmak amacıyla “X. Fen Bilimleri Şenliği ve Proje Yarışması”nı
düzenlemekteyiz.
2. Yarışmaya ortaokul 5.6.7.8. sınıf öğrencileri ile(Fen Liseleri ve Meslek Liseleri hariç ) Lise
9.10. ve 11. sınıf öğrencileri katılabilirler. Proje yarışmasına tüm resmi ve özel okullar
davetlidir.
3. Projeler Fen ve teknoloji, Fizik, Kimya ve Biyoloji dallarında hazırlanacaktır.
4. Okullar yarışmaya ortaokul seviyesinde fen ve teknolojiden en fazla 3 proje ile , lise
seviyesinde ise fizik, kimya, biyoloji dallarından en fazla 3’er proje ile katılabilirler.
(Projeler istenilen sınıf seviyesinden seçilebilir.)
5. Her proje bir danışman öğretmen ve en fazla iki öğrenci tarafından hazırlanabilir.
6. Fen ve teknoloji, fizik ,kimya ve biyoloji dallarından 1.2. ve 3. seçilen projelere ödülleri
verilecektir. Ödül alan projelerin danışman öğretmenlerine de ödül verilecektir.
7.
Proje yarışmasına katılmak isteyen okullar 7 Nisan 2014 Pazartesi günü saat 16:00 ya
kadar okulumuz web sitesi üzerinden (www.mevkolejibasinkoy.k12)başvuru formunu
doldurabilirler ve ekte sunulan katılım formlarını fax yolu ile okulumuza ulaştırabilirler .
8. Yarışmada jüri üyeliklerini akademisyenler yapacaklardır. İhtiyaç olduğu takdirde misafir
okulun öğretmenleri jüri üyesi olarak görevlendirilecektir. Jüri üyesi olarak görevlendirilen
öğretmenler kendi okullarının değerlendirilmesine katılmayacaklardır.
9. Yarışmaya katılan tüm öğretmen ve öğrencilere katılım belgeleri sunulacaktır.
10. Yarışma 3 Mayıs 2014 Cumartesi günü saat 900ile 1600arasındadır.Öğle yemeği okulumuz
tarafından verilecektir.
11. Şartnameye uymayan ve katılım formunda eksikleri bulunan okullar yarışma dışı
kalacaklardır.
12. Yarışmaya hak kazanan okullar ve projeleri 18 Nisan 2014 tarihinden itibaren okulumuz
web sitesinde yayınlanacaktır.
13. Okulumuz web sitesinde adı bulunan okul ve projeler, 3 Mayıs 2014 Cumartesi günü
danışman öğretmen ve sunum yapacak öğrenciler ile birlikte saat 9:00 da okulumuzda hazır
bulunacaktır.
İLETİŞİM
F.Sanem PAŞALI : MEV Koleji Özel Basınköy Anadolu Lisesi Fen Bilimleri Zümre Bşk
[email protected]
Nahide TOSUN
:MEV Koleji Özel Basınköy Ortaokulu Fen Bilimleri Zümre Bşk.
[email protected]
Valikonağı cad. Emre sok. No: 8 Basınköy-Florya/İstanbul
Tel: 0212 425 80 20 (3 hat) Fax: 599 54 94
T.C.MİLLİ EĞİTİM VAKFI KOLEJİ ÖZEL BASINKÖY OKULLARI
X. FEN BİLİMLERİ ŞENLİĞİ VE PROJE YARIŞMASI PROGRAMI
ETKİNLİK
YER
KAYIT İŞLEMLERİ
GİRİŞ
PROJELERİN YERLEŞTİRİLMESİ
SPOR SALONU
930-1000
JÜRİ ÖN TOPLANTISI
TOPLANTI ODASI
1015-1045
AÇILIŞ
KONFERANS SALONU
1100-1300
PROJELERİN SUNUMU VE JÜRİ
ÜYELERİ TARAFINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
SPOR SALONU
1300-1330
YEMEK ARASI
YEMEKHANE
1330-1415
PROJELERİN PROTOKOLE SUNUMU
SPOR SALONU
ETKİNLİKLER
KONFERANS SALONU
JÜRİ DEĞERLENDİRME
ÇALIŞMALARI
TOPLANTI ODASI
1500-1545
ÖDÜL TÖRENİ
KONFERANS SALONU
1540-1600
KAPANIŞ VE PROJELERİN
TOPLANMASI
SPOR SALONU
ZAMAN
900-1000
1430-1500
Valikonağı cad. Emre sok. No: 8 Basınköy-Florya/İstanbul
Tel: 0212 425 80 20 (3 hat) Fax: 599 54 94
T.C. MİLLİ EĞİTİM VAKFI KOLEJİ ÖZEL BASINKÖY OKULLARI
X. FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI KATILIM FORMU
OKULUN ADI
:......................................................
PROJENİN ADI
:..................................................
HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................................................................
PROJE DANIŞMANI ÖĞRETMEN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROJENİN ALANI:
FİZİK
KİMYA
BİYOLOJİ
FEN VE TEKNOLOJİ
SINIF SEVİYESİ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JÜRİ ÜYESİ OLMAK İSTEYEN ÖĞRETMENİN ADI VE BRANŞI:
...................................................................................
(Her okul her seviyeden bir jüri üyesi öğretmen belirtmelidir)
SUNUM İÇİN GEREKLİ ARAÇ GEREÇLER:
ELEKTRİK
MASA
PANO
DİĞER
:.............
Sunumunuzda kullanmak için okulunuzdan getireceğiniz araç ve gereçleri projelerinizin yerleştirilmesi açısından
bize bildirmeniz önemlidir. Lütfen aşağıdaki bölümde belirtiniz.
...................................................................................
...................................................... .............................
PROJE ÖZETİ
Projenizin adını, amacını, kullandığınız referansları’nı belirten proje özetini aşağıda belirtilen şekilde
hazırlayınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Projenin adı ve alanı sayfa ortasına 13 punto Times New Roman karakterinde, kalın ve büyük harfle
yazılmalıdır.
Okulun adı 12 punto Times New Roman karakterinde, kalın ve büyük harfle yazılmalıdır.
Diğer tüm yazılar 10 punto Times New Roman karakteri ile yazılmalıdır.
Proje özeti 500 - 900 karakter olmalıdır.
Kâğıt boyutu A-5 olmalıdır.
Üst:1,2 Alt:2,5 Sol:1,8 Sağ:1,78 Cilt payı:0,6
Bu katılım formu www.mevkolejibasinkoy.k12.tr adresinden doldurulacaktır.
İRTİBAT VE KROKİ
LİSE İÇİN:
e- posta: [email protected]
Tel: 0212 425 80 20/128
Fax: 0212 599 54 94
ORTAOKUL İÇİN
e-posta: [email protected]
Tel: 0212 425 80 20/143
Fax: 0212 599 54 94
Download

mev özel basınköy okulları