ÖZEL GELİŞİM ORTA OKULU
8.
MATEMATİK LİGİ
MATEMATİK LİGİ ETKİNLİĞİ
(6. 7. 8. SINIFLAR)
MATEMATİK LİGİNİN AMACI
Ortaokul öğrencileri arasında dayanışma ruhunu geliştirmek, problemler üzerinden çoktan seçmeli değil, çoğul
düşüncelerle çözümler üretmeyi ve okullar arasında kaynaşmayı sağlamak için tasarlanmıştır.
MATEMATİK LİGİNİN İŞLEYİŞİ
Matematik ligi büyük ölçüde futbol ligi mantığına dayandırılmıştır.
Her ortaokulun, 6, 7 ve 8. sınıf düzeyinden 3'er öğrenci seçilir. Okullar matematik ligi başvuru
formunu doldurarak toplam 9 takım elemanını Matematik Ligi Yürütme Kuruluna bildirir.

Başvuru sırasına göre ilk yedi takım etkinliklere katılacaktır.

Kasım ayında belirlenecek tarihte Gelişim Kolejinde antrenörler toplantısı yapılacaktır.
Toplantı gündem maddelerine göre;
 Fikstür çekilişleri yapılacaktır. Aynı zamanda saha öncelikleri belirlenecektir.
Fikstür Örneği
Maç Tarihleri
1.GRUP
Ev Sahibi
Takımlar
1.Maç
10 Aralık 2014
Çarşamba
Kurada çekilen
ilk takım
(A)
Kurada
çekilen ilk
dört takım
(A B C D)
2.Maç
19 Mart 2015
Perşembe
(B)
(A B E F)
FİNAL MAÇI
14 Mayıs 2015
Perşembe
Gelişim Koleji


2.GRUP
Ev Sahibi
Takımlar
Kurada çekilen Kurada çekilen
beşinci takım son dört takım
(E)
(E F G H)
(C)
(C D G H)
2 maç sonucunda tüm takımların toplam
puanı hesaplanır. En yüksek puanı alan 4
takım final maçına katılmaya hak kazanır.
1.ve 2. maçta 8 takım dörderli karma gruplar halinde karşılaşacaklardır.
1.Maç için çekilecek kurada çıkacak ilk dört takım (A B C D) bir grup, son dört takım (E F G H) ise ayrı bir
grup olacaktır. Ayrıca bu kurada çıkacak ilk takım (A) birinci grubun ev sahibi, beşinci takım (E) ise diğer
grubun ev sahibi takımı olacaktır.
 2.Maç için ise takımlar ABEF ve CDGH şeklinde bir araya geleceklerdir. Ev sahipleri ise sırasıyla B ve C takımları
olacaktır.
 Final maçı Gelişim Kolejinde gerçekleşeceği için her iki maçta da Gelişim Koleji ev sahibi takım olmayacaktır. Bu
yüzden kurada çıksa da bir sonraki okul takımı ev sahibi olacaktır.
 İlk 2 maç toplamında en yüksek puan alan 4 takımın her birinin toplam puanının % 25’i o takımın finaldeki taban
puanını oluşturur. ( Toplam puanın % 25 ‘i hesaplanırken yüzde birler basamağına kadar hesaplama yapılır.)
 Bu taban puana final maçında alınacak puan eklenerek takımların final maçı puanları oluşur.
 Maça 6 öğrenci ile başlanır. ( Her sınıf seviyesinden 2’şer öğrenci ) Diğer oyuncular yedektir. Her maçta en
fazla 3 oyuncu değiştirilebilir. Değişiklikte oyundan çıkan öğrenci yerine ancak yine aynı sınıf düzeyinde bir
öğrenci girebilir.
 Oyuncu değişikliğini takım kaptanı yapar. Takım antrenörü, o okulun bir matematik öğretmenidir. Antrenörler
ayrıca jüri elemanıdırlar. Hakemin cevap kağıtlarını puanlamasını gözlemleyebilirler.
 Asil oyuncular her maçta sabit kalmak zorunda değildir. Takımlar diğer bir maça farklı bir as takımla
katılabilirler.
 Maça çıkmayan takım o maçtan sıfır puan alırken, diğer takım veya takımlar sahaya tek başına çıkar. Maç
sonucunda elde ettiği puanı alırlar.
 Jürinin cevapları değerlendirirken kararsızlığa düşmesi durumunda son söz hakemin (tarafsız gözlemci) dir.
 Maç belirlenen saatte başlar. Maçın başlama saatinde sahada olmayan takım, geldiği andaki süreçten yarışmaya
katılır(Eğer geldiği sırada devam eden bir soru var ise o soru bitiminde yarışmaya dahil olur). O ana kadar
kaçırdığı sorulardan puan alamaz.
***Oyuncular dağıtılan kağıtların ön yüzlerine isim yazdıkları takdirde o sorudan puan alamazlar.
***Masa hakemi düdük çalarak sonucu maç koordinatörüne verir. Düdükten sonra yapılan itirazlar
değerlendirmeye alınmaz.
MAÇ SORULARI VE KAPSAMI

Maç soruları maçın yapıldığı haftaya kadar olan 6, 7 ve 8. sınıfların müfredat kapsamında olacaktır.

Maçta sorulacak 10 sorunun iki tanesi 6. sınıflara, iki tanesi 7. sınıflara, iki tanesi 8. sınıflara, dört tanesi
takıma
yönelik
olacaktır.
Tüm
sorular
10’ar
puan
değerinde
olup
toplam
puan
100
üzerinden
değerlendirilecektir.

Takımların masasına ilk ve ikinci olarak verilecek soru gruplarında üçer soru vardır. Bunlardan biri 6. sınıf
oyuncularına, biri 7. sınıf oyuncularına, diğeri ise 8. sınıf oyuncularına yöneliktir. Verilecek sürede her
takımdaki 6. sınıf oyuncuları 6. sınıf sorusunu, 7. sınıf oyuncuları 7. sınıf sorusunu ve 8. sınıf oyuncuları 8.
sınıf sorusunu çözmelidir. Farklı sınıf seviyelerindeki oyuncular birbirlerinin sorularına kesinlikle müdahale
edemez. Müdahale durumunda sunucunun da uyarısıyla hakem takıma ceza verecektir. Her sınıf
seviyesinden sadece bir adet cevap kağıdı takım kaptanı tarafından hakeme iletilecektir. Farklı sınıf
seviyelerine yönelik sorulardan oluşan bu iki soru grubundan sonra her takıma ard arda birer soru olmak
koşuluyla toplamda 4 adet soru yöneltilecektir. Bu sorularda çözümde tüm takım oyuncularının aktif olmaları
beklenmektedir. Takımdan sadece bir ya da iki oyuncunun tek başlarına soruları yanıtlamaları Matematik Ligi
mantığıyla çeliştiğinden etik olarak istenmemektedir.

Her maçta çıkacak soruların konu başlıkları maç tarihinden 2 hafta önce web sitemizden duyurulacaktır.

Maçlar aynı gün ve aynı saatte, kurada belirlenen ev sahibi takımların okullarında yapılacaktır.

Her maçtaki soru sayısı 10 olacaktır.

Sorular klasik soru tipinde olacaktır.

Sorular ve çözümleri (kısmi notlandırılmış) Yürütme Kurulunun belirlediği Bilim Kurulu tarafından
hazırlanacak ve imzalı mühürlü bir zarf içinde maç günü maçın yapıldığı kuruma tarafsız gözlemci (hakemler)
tarafından teslim edilecektir.

Kapalı soru zarfları veya bilgisayardan yansıtılacak sorular tüm takımlar ve Gelişim Koleji temsilcileri maç
sahasına gelmeden önce açılmayacak veya ekrana yansıtılmayacaktır.
MAÇ SAHALARI VE MAÇ BİÇİMİ

Matematik ligi maçları fikstüre göre ev sahibi takımın okulunda yapılır.

Tüm takımlar maçlara en az 10 en fazla 25 seyirci ile katılmalıdırlar.

Her maçta Yürütme Kurulunun tayin ettiği tarafsız bir gözlemci bulunmak zorundadır.

Her maçta Gelişim Koleji ‘nin 1 ‘er temsilcisi ( sunucu) bulunacaktır.

Her maçın yapıldığı mekanda bir topex ile yansıtıcı (projektör), bir skor tahtası bulunmalıdır.

Seyircinin uygunsuz tezahüratı durumunda gözlemcinin raporuna göre ev sahibi takıma bir maç seyircisiz
oynama cezası verilebilir.

Maç esnasında üç oyuncu değiştirme hakkı, her yeni soruya geçiş sürecinde istenildiği zaman kullanılabilir.
Oyuncu değişikliğini takım kaptanı yapar.

Maçın hakemleri; gözlemci ( orta hakem ) ve katılımcı okulların birer matematik öğretmenidir.

Bilim Kurulu tarafından kapalı zarf içinde sunulan sorular projektörle ( bilgisayardan) yansıtılacak forma
getirilir.
Takımlar sahada (sahnede) yerlerini alır, yedek oyuncular ise ön sırada sağ ve sol taraflarda oturur.
Maç sahası düzeni

Her sorunun ne kadar sürede çözüleceği soruyu hazırlayan kurum
tarafından önceden belirlenmiş olmalıdır.
Yansıtıcı
Skor

Tahta
Tahtası

Soru kağıtları her takımın masasına dağıtıldıktan sonra, sunucunun düdüğü
2.Takım
ile süre başlatılır ve yine düdükle süre bitirilir.
1.Takım

Süre bitimiyle birlikte sunucu, iki izleyici öğrencinin de yardımıyla takım
kaptanlarından çözümleri teslim alarak hakemlere değerlendirme için iletir.

Hakemler sonucu değerlendirirken sorular ve soruların çözümleri yansıtıcı
(bilgisayardan) ile seyirciye yansıtılır. Hakemlerin değerlendirmelerine göre
takımlara puan verilir, sonuçlar skor tahtasına yazılır.
Jüri

Soruların
bitimiyle
tüm
sorulardan
alınan
puanlar
toplanır.
tarafından maç sonuç formu doldurulur. Jüri tarafından imzalanır.
Seyirci

Sonuçlar tutanakla Yürütme Kuruluna bildirilir.
Hakem
KİMLER KATILABİLİR?
OYUNCU OLARAK:
Her okuldan 6’sı asil ( 2 tane 8. sınıf, 2 tane 7. sınıf, 2 tane 6. sınıf ) olmak üzere toplam 9 oyuncu (Her
seviyeden 3’er öğrenci) takım olarak katılabilir. Takımlar kendilerine bir takım adı bulmalıdırlar. Bu isim,
matematikle ilgili bir sembol veya terim olmalıdır. (örneğin, ∞, Ω, ∆, π ,pascal…)
SEYİRCİ OLARAK:
Tüm takımlar maçlara en az 10 en fazla 25 seyirci ile katılmalıdırlar.
OYUNCU KATILIM KOŞULLARI
Matematik ligine katılacak öğrencilerin nüfus cüzdanları (veya fotoğraflı öğrenci kimlik kartları) ile takım olarak
daha önceden doldurdukları matematik ligi başvuru formunu bulundurmaları zorunludur.
MAÇ ÖNCESİ KAYIT
Okullar, başvurularını web sayfamızda (www.gelisim.k12.tr) yer alacak olan online başvuru formunu
doldurarak yapılabilirler.
MAÇ YERİ VE TARİHİ
Matematik ligi maçları fikstüre göre maç yapılacak ev sahibi olan iki takım okulunda yapılacaktır.
Maç Tarihleri
Saat
1.Maç
10 Aralık 2014
Çarşamba
13.30
2.Maç
19 Mart 2015
Perşembe
13.30
FİNAL MAÇI
14 Mayıs 2015
Perşembe
13.00
MATEMATİK LİGİ PUAN DURUMUNUN DUYURULMASI
Her bir maç sonunda takımların puan durumları web sayfasında ilan edilecektir. Final maçına kadar sonuçlar
sürekli bu sayfadan takip edilebilir.
FİNAL MAÇI
Final Maçı 14 Mayıs 2015 Perşembe günü oynanacaktır. Final maçında ilk iki maçta toplamda en yüksek puanı
alan ilk dört takım karşılaşacaklardır. Bu dört takım önceki iki maçta aldıkları toplam puanın %25 ini final maçına
taşıyacaklardır. Finalde alacakları puan ile ilk iki maçtaki puanlarının %25 inin toplamı takımların final maçı
puanları olacaktır. (takımların ilk iki maçta alacakları toplam puanlarının %25 i yüzde birler basamağına kadar
yuvarlanacaktır.) Final maçı sonucunda puan eşitliği olma durumunda önce yedek sorularla eşitlik bozulmaya
çalışılır. Bozulmazsa sırasıyla final maçında tam puan alınan soru sayısına, 1. ve 2. maçlarda alınan toplam
puana, 2. maçta tam puan alınan soru sayısına, 1. maçta tam puan alınan soru sayısına bakılır. Eşitliğin
bozulmaması durumunda kura çekilir.
Final Maçı sonunda bu 4 takımdan en yüksek puan alana ( birinciye) ödülleri verilecek ve tüm takımlara teşekkür
belgeleri ile okullarına anı plaketleri takdim edilecektir.
YÖNERGELER
ANTRENÖRLER İÇİN YÖNERGE









İlk olarak okulunuzdaki diğer matematik öğretmenleriyle birlikte, matematik ligine katılacak olan öğrencileri
seçiniz. ( 3 tane 8. sınıf, 3 tane 7. sınıf ve 3 tane 6. sınıf olmak üzere toplam 9 öğrenci)
Matematik ligine katılacak olan 9 öğrenciden (2 tanesi 8. sınıf,2 tanesi 7. sınıf,2 tanesi 6. sınıftan olmak
üzere) 6 tanesi asil oyuncular olarak maça çıkacaklardır. Diğer oyuncular yedek olacaklardır. Bir maçta
toplam 3 kez oyuncu değişikliği yapılabilir ve değiştirilen oyuncu yerine yine aynı sınıf seviyesinden bir
öğrenci girebilir. Oyuncu değişikliğine antrenör karar verir ve sunucuya takım kaptanı iletir.
Asil oyuncular sabit kalmak zorunda değildir. Başka bir maça farklı bir asil takımla çıkabilirsiniz. Bunun
dışında her maç öncesinde maça çıkacak asil oyuncularınızın listesini maç sunucusuna vermeniz
gerekmektedir.
Seçtiğiniz 9 oyuncuyu, maçta çıkacak konu başlıklarına göre hazırlayınız. (Bu konu başlıkları maç öncesinde
web sayfasında yayınlanacaktır.)
Maç öncesinde kendi aranızda bir matematik ligi provası yapabilirsiniz.
Öğrencilerinizi, kendi aralarından doğru ve hızlı karar verebilen birini takım kaptanı olarak seçmeleri için
yönlendiriniz.
Takım oyuncularına ve kaptana tüm kuralları öğretiniz.
Maç sırasında takımınıza kesinlikle müdahale etmeyiniz. (cevaplama sırasında ve oyuncu değişikliğinde…)
Herhangi bir müdahale karşısında hakem bir sonraki maça seyircisiz katılma ya da maça çıkmama cezası
verebilir.
Takımınızın kendilerine matematiksel ifade içeren bir takım ismi seçmelerinde yardımcı olunuz. (örneğin, ∞,
Ω, ∆, π, pascal…)
JÜRİLİK GÖREVİ HAKKINDA:


Maç süresince diğer takımların antrenörleriyle birlikte jüri masasında olacaksınız. (Maçın başlangıcından
sonuna kadar jürilik göreviniz olduğundan takımınızla iletişim kurmamanız gerekmektedir. Aksi bir durumda
hakem tarafından takıma ceza verilebilir. )
Takımların her bir soruyu yanıtlamalarının ardından, cevap kağıtları sunucu tarafından masaya getirilecek ve
hakem elindeki cevap anahtarıyla takımların cevaplarını puanlarken siz de gözlemleyebileceksiniz. Herhangi
bir anlaşmazlık durumunda ise son söz gözlemci hakemindir.
OKULLAR İÇİN YÖNERGE

Web sayfamızdaki başvuru formunu doldurarak başvurunuzu yapınız.

Matematik ligi için katılım onayı aldıktan sonra her seviyeden 3 öğrenci seçilmesini takip ediniz.

Matematik ligi maçlarının tarihlerini, lig ile ilgili her tür bilgiyi web den takip edebilirsiniz. Herhangi bir
sorunuz olduğunda, iletişim için Gelişim Koleji telefonlarından irtibat kurabilirsiniz.

Sizin okulunuzda maç olması durumunda, maç yapılacak bir mekan (konferans salonu, gösteri salonu gibi…)
belirleyiniz. Bu mekanda projektör, skor tahtası, takımların masaları,jüri için masa,seyirci koltuklar
ı(şartnamede belirtilen kroki gibi) olmalıdır.

Bir maçta en fazla 3 oyuncu değiştirebilirsiniz. Değişiklikte oyundan çıkan öğrenci yerine ancak, yine aynı
sınıf düzeyinde 1 öğrenci girebilir. Çıkarılan oyuncu tekrar geri alınamaz.

Süre bitiminde sunucuya en üste takım adınızı yazdığınız tek bir cevap kağıdı veriniz. Cevap kağıdınıza takım
adınızı yazmama ve sunucuya verdikten sonra cevap kağıdını değiştirmek istemeniz durumunda kabul
edilmeyebileceğini unutmayınız.
TAKIM KAPTANI İÇİN YÖNERGE:




Takım kaptanı olarak maç öncesi ve sırasında arkadaşlarınızı toparlamalı ve yönlendirmelisiniz. (Maç
sırasında takımın motivesi, yönlendirici olarak sizin motivenize bağlıdır.)
Oyuncu değişikliği yaparken iyi düşününüz. Amaca yönelik, o anki stres ve kişisel düşüncelerinizden
bağımsız kararlar almaya çalışınız.
Oyuncu değişikliği yaparken sunucudan elinizle, oyuncu değişikliği işareti yaparak izin alınız.
Takım kaptanı kendi maçtan çıkarsa uygun gördüğü kişiyi takım kaptanı tayin eder. Takım kaptanının
görevlerini bu kişi yapar.
OYUNCULAR (TAKIM) İÇİN YÖNERGE






Maç öncesinden matematik ligi kurallarını iyice öğreniniz.
Maç sırasında takım kaptanınızın yönlendirmelerine uyunuz.
Soruları cevaplarken yan masadaki takımların sizden etkilenmemesi için çok sessiz olunuz.
Maç süresince izleyicilerle iletişim kurmaktan kaçınınız.
Jürinin cevapları değerlendirmesi süresince kesinlikle sessiz kalınız.
Her maç sonunda yaka kartlarınızı sunucuya teslim ediniz.
MAÇ KOORDİNATÖRÜ (SUNUCU) İÇİN YÖNERGE
 Maç saatinden en az yarım saat önce maç yerinde olarak saha düzenini kontrol ediniz.
 Zamanı kontrol etmek için kullanacağınız dijital saat veya kronometreyi ve zamanı başlatmak ve
bitirmek için kullanacağınız düdüğü yanınızda bulundurunuz.
 İlk olarak masalara gidip oyuncuların kimlik kartlarından elinizdeki takım listelerini kontrol ediniz.
 Soruyla birlikte sorunun ne kadar zamanda çözüleceğini ve kaç puan olduğunu belirtiniz. Sorunun
gösterilmesiyle birlikte düdüğü çalınız ve kronometreyle zamanı başlatınız.
 Oyuncu değişikliği yaparken takım kaptanları sizden, oyuncu değişikliği işareti yaparak izin alırlar.
Takım kaptanı kendi maçtan çıkarsa uygun gördüğü kişiyi takım kaptanı tayin eder. Takım kaptanının
görevlerini bu kişi yapar.
 Bir maçta en fazla 3 oyuncu değiştirilebilir, değişiklikte oyundan çıkan öğrenci yerine ancak, yine aynı
sınıf düzeyinde bir öğrenci girebilir. Bunun takibini mutlaka yapınız.
 Çıkarılan oyuncu tekrar geri alınamaz. (Oyuncu değişikliklerinde oyuncuların kimliklerini, listeniz ve
oyuncuların yaka kartlarından kontrol ediniz.)
 Süre bitiminde düdüğü çalınız ve zamanı bitiriniz.
 Her soru çözümünden sonra kaptanlardan cevap kağıdını alıp jüri masasına teslim ediniz. Hakemlerin
puanlandırmasından sonra her bir soruda elde edilen puanı, önceden görevlendirilmiş bir izleyici
öğrencinin skor tahtasına yazmasını sağlayınız.
 Maç esnasında antrenörlerin ya da seyircinin takımlara çözüm ile ilgili herhangi bir aktarımı olursa
hakemi uyarabilir, gerekli cezayı uygulayabilirsiniz.
 Maç sonunda toplam puanları skor tahtasına yazdırınız.
 Maç sonuç formunu hakeme ve antrenörlere doldurtup imzalatınız. Maç zarfına hakemlerden teslim
aldığınız tüm soru cevap ve değerlendirme formlarını ekleyip, imzalayınız. Gelişim Koleji Yürütme
Kuruluna teslim ediniz.
TARAFSIZ GÖZLEMCİ (HAKEM) İÇİN YÖNERGE
 Soruları, yürütme kurulu tarafından tarafınıza bildirilen 6. 7. ve 8. sınıf konularını kapsayacak ve
aşağıdaki dağılıma uygun olacak şekilde hazırlayınız.





2 adet 6.Sınıf seviyesi
2 adet 7.Sınıf seviyesi
2 adet 8.Sınıf seviyesi
4 adet takıma yönelik (her 3 seviyenin de etkin katılabileceği)
Soruları klasik tarzda, üzerinde kurumun ve gerekli diğer antedlerin olacağı şekilde hazırlayınız.
Üzerlerinde her soru için süre ve puan belirtecek şekilde, yarışan her seviyedeki öğrenci sayısı kadar
çoğaltınız.
 Ayrıca her soru değerlendirilmesinde kullanılmak üzere jüri masası için kısmi puanlandırılmış cevap
anahtarı
hazırlayınız. Takımlar doğru yaptıkları her adımın puanı kadar puan alacaklardır.
 Takımlardan alınan cevap kağıtlarını antrenörlerle birlikte inceleyip, önceden kısmi puanlandırılmış cevap
anahtarına göre puanlayınız.
 Maç sonunda maç sonuç formunu eksiksiz olarak doldurunuz ve imzalayınız.
 Maç zarfına tüm soru ve cevap kağıtlarını, maç sonuç formlarını v.b. ekledikten sonra sunucuya teslim ediniz.
 Maçın başlangıcından sonuna kadar takım antrenörleri takımlarına asla müdahale edemezler. Ayrıca seyirci
de maçın düzenini bozacak ve oyuncuları rencide edici tezahürat yaparsa müdahale edebilirsiniz. Edilen
müdahalenin derecesine göre uyarı ve ceza verme hakkınız vardır.
Antrenörlerin ilk müdahalesinin sonunda sözlü uyarı yapabilirsiniz.
 İkinci müdahalesinden sonra takımı maçtan çıkarabilirsiniz.
 Seyircinin ilk müdahalesinden sonra sözlü uyarı yapabilirsiniz.
 İkinci müdahalesinden sonra takıma bir sonraki maça seyircisiz çıkma cezası verebilirsiniz.
 İlk iki soru gruplarında farklı sınıf seviyesindeki oyuncular birbirlerine müdahale ederlerse, iletişimde
bulunan sınıf seviyelerine ait sorulara sıfır puan verilir.
Antrenör ya da seyirci tarafından takıma çözümle ilgili herhangi bir aktarım olursa, sunucunun uyarısıyla
hakem takımı maçtan çıkarabilir ya da tamamen diskalifiye edebilir.
NOT: Verdiğiniz bu uyarı ve cezaları “uyarı ve ceza formu” na işleyiniz.
BİLGİ - İLETİŞİM:
Adres
Özel Gelişim Ortaokulu Menemen yolu Telsiz mevkii-ULUKENT
Tel
0 (232) 833 22 02 / 0 (232) 833 22 20 / 0 (232) 833 22 22 Dahili:166
(Orta Okul Matematik Zümresi)
Fax
0 (232) 833 22 32
www.gelisim.k12.tr
[email protected]
Download

8.Matematik Ligi Şartnamesi