PERSONAL INFORMATION
Name and Surname
Tülin KILIÇ (PhD)
Title
Agricultural Engineer
Telephone Number
Date and Place of Birth
+ 90 232 3880030-130
[email protected]
[email protected]
1967 - Sivas/Gürün - Turkey
Department
Entomology
Unit
Vegetables and Forage Crops Pests Lab
 Vegetables and Forage Crops Pests
 Biotechnical Methods of Pest Control
 Integrated Pest Management
E-mail address
Research Interests
EDUCATION INFORMATION
Postgraduate
University Name
Academic Unit/Year of Graduation
Master’s Degree
University Name
Academic Unit/Year of Graduation
Undergraduate
University Name
Academic Unit/Year of Graduation
University Name
Academic Unit/Year of Graduation
Ege University
Graduate School of Natural and Applied Sciences, Department of
Plant Protection /Entomology/2010
Ege University
Graduate School of Natural and Applied Sciences, Department of
Plant Protection /Entomology/2003
Ege University
Faculty of Agriculture, Department of Plant Protection /1999
Ege University
Ege Vocational Training School, Department of Food Quality and
Control of Sanitary/1989
PUBLICATIONS
Kılıç, T., & Z. Yoldaş, (2013). Biyolojik savaşta banker bitkilerin kullanımı (Using banker plants in
biological control). Turkish Journal of Biological Control, 4 (1): 71-85 ISSN 2146- 0035.
Kılıç, T., Çobanoğlu, S., Yoldaş, Z., & N. Madanlar, (2012). İzmir ilinde taze soğan tarlalarında bulunan
akar (Acari) türleri [Mite (Acari) species determined in fresh onion fields in İzmir province].
Turkish Journal of Entomology, 36 (3): 401-411.ISSN 1010-6960.
Kılıç, T. & Z. Yoldaş, (2012). İzmir ilinde taze soğan tarlalarında saptanan böcek türleri (Insect pests
determined in fresh onion fields in Izmir province). Turkish Journal of Entomology, 36 (2): 287298, ISSN 1010-6960.
Kılıç, T., (2012). Domates üretimini tehdit eden zararlı: Domates güvesi “Tuta absoluta” Tomato
leafminer, Tuta absoluta: A threat to tomato production. International Journal of Crop Production
and Animal Breeding, July-Agust 2012, 38-44. ISSN 2146-0965.
Kilic, T., (2011). Current status of Tomato leafminer Tuta absoluta in Turkey. EPPO/IOBC/FAO/NEPPO
Joint International Symposium on management of Tuta absoluta (Tomato borer). November 1618 2011, Agadir, Morocco, p:65-66.
Kılıç, T. & Z. Yoldaş, (2011). İzmir İlinde Taze Soğanda Bulunan Thrips Türleri ve Doğal Düşmanları,
Thrips Species and Its Natural Enemies in Fresh Onion Fields in Izmir Province. Proocedings of the 4th
Plant Protection Congress of Turkey, 28-30 June, 2011, Kahramanmaras, Turkey, p:197.
Kılıç, T., (2011). Domates Güvesi (Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera:Gelechiidae)’nin Türkiye’deki
Yayılışı ve Mücadelesine Yönelik Alınan Önlemler (Distribution and Control Measures of the
Tomato Leaf miner (Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) in Turkey). Proocedings of
the 4th Plant Protection Congress of Turkey. 28-30 June, 2011, Kahramanmaraş-Turkey, p:42.
Kılıç, T., (2011). Domates güvesi Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın tanımı, zararı
ve mücadele yöntemleri (Control methods of Tuta absoluta). 2011 Yılı Bahçe Bitkileri Grubu Bölge
Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri, 27-30 Eylül 2011, Denizli. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yayın No:144. 75-85s. ISBN 978-975-407-325-6.
Yücel, S., Keçeci, M., Ünlü, A., Kılıç, T., Aşkın, A., Erdoğan P., Ozan, S., Ekmekçi, Öğüt, E., Özdemir,
S., Aydın, M. H., Yurtmen, Üstün, N., M., Devran, Z., Karataş, A., Mısırlıoğlu, B., Karahan, A.,
Toktay, H., Velioğlu, A. S., Kütük, H., Erdoğan, C., Aksoy, E., Caner, K. Ö., & H. Duran, (2011).
Örtüaltı Entegre Mücadele Teknik Talimatı. (Instruction for Integrated Pest Management in
protected vegetable production). T. C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TAGEM Bitki Sağlığı
Araştırmaları Dairesi Başkanlığı, Ankara, 163s.
Kılıç, T., Erdoğan, P., Aydın, M. H., Işık, D., Kaçan, K., Caner, K. Ö., Velioğlu, S., Duran, H., Erdoğan,
C., Topuz, M., & A. Tamer, (2011). Nohut Entegre Mücadele Teknik Talimatı (Instruction for
Integrated Pest Management in chickpea production) T. C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
TAGEM Bitki Sağlığı Araştırmaları Dairesi Başkanlığı, Ankara, 59s.
Erdoğan, P., Kılıç, T., Ulutaş, E., Başaran, S., Kepenekçi, Elibüyük E. A., Toktay, H., Velioğlu, A.S.,
Çakır, E., Erdoğan, C., Aydın, M. H., Kodan, M., Karahan, A., Sabahoğlu, Üstün, N., Baydar, A.,
Özdemir, S., Akbaş, R., Akbaş, B. & C. Hantaş, (2011). Patates Entegre Mücadele Teknik Talimatı.
(Instruction for Integrated Pest Management in potato production)T. C. Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, TAGEM Bitki Sağlığı Araştırmaları Dairesi Başkanlığı, Ankara, 119s.
Kilic, T., (2010). First record of Tuta absoluta in Turkey, Phytoparasitica, 38 (3), pp: 243-244.
Kılıç, T., (2010). Türkiye’de yeni bir zararlı domates güvesi Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera:
Gelechiidae). (A new pest Tomato leaf miner Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)
in Turkey) TarlaSera dergisi 1. s.32.
Kılıç, T., (2010). Domates Güvesi Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın tanımı ve
mücadelesi. (Identification and control methods of Tomato leafminer Tuta absoluta (Meyrick)
(Lepidoptera: Gelechiidae) Ege Tarım Dergisi, Ziraat Odaları Dergisi s.14.
Coşkun, A., Kılıç, T. & A., Ünlü, (2009). Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği (Greenhouse Vegetable Crop
Production). T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü
(Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi, YAYÇEP. Yayın Dairesi Başkanlığı, Yayın No: 53, 296s.
Ulutaş, E., N. Yaşarakinci & T. Kılıç, (2009). Ege Bölgesinde domateste Kök-ur nematodlarına karşı bazı
alternatif mücadele yöntemlerinin etkileri (Efficacy of some alternative control methods to root
knot nematodes on tomato in Aegean Region). Proocedings of the third Plant Protection Congress
of Turkey, 15-18 july 2009, Van, Turkey, 40p.
Yaşarakıncı, N., Kılıç, T., Turanlı, F. & Ş. Kısmalı, (2009). Ege Bölgesi’nde Entegre Zararlı yönetimi
uygulanan domates seralarında Cyrtopeltis tenius Reut. (Heteroptera: Miridae) ve Beyazsineğin
[Trialeurodes vaporarium Wetw. ve Bemisia tabaci Genn. (Homoptera: Aleyrodidae)]’nin
Popülasyon Seyri (The population growth of Cyrtopeltis tenius Reut. (Hemiptera: Miridae) and
Whitefly [(Bemisia tabaci Genn., Trialeurodes vaporariorum West. (Hemiptera:Aleyrodidae)] in
IPM implemented tomato greenhouses in Aegean Region). Proocedings of the third Plant
Protection Congress of Turkey, 15-18 july 2009, Van, Turkey, 92p.
Yaşarakıncı, N., Kılıç, T., Turanlı, F. & Ş. Kısmalı, (2009). Ege Bölgesi’nde entegre zararlı yönetimi
uygulanan domates seralarında Cyrtopeltis tenius Reut. (Hemiptera: Miridae) ve Beyazsinekler
[(Bemisia tabaci Genn., Trialeurodes vaporariorum West. (Hemiptera: Aleyrodidae)]’in popülasyon
gelişmesi (The population growth of Cyrtopeltis tenius Reut. (Hemiptera:Miridae) and Whitefly
[(Bemisia tabaci Genn., Trialeurodes vaporariorum West. (Hemiptera:Aleyrodidae)] in IPM
implemented tomato greenhouses in Aegean Region). Plant Protection Bulletin, 2009, 49 (1):1120.
Ustun, N., Ulutas, E., Yasarakinci, N. & T. Kilic, (2007). Efficacy of some plant activators on bacterial
canker of tomato in Aegean Region of Turkey. Second International Symposium on Tomato
Diseases, 8-12 October 2007, Kusadasi, Turkey, 120 p.
Kılıç, T. & Z. Yoldaş, (2004). İzmir İlinde örtüaltı hıyar yetiştiriciliğinde thrips türlerinin belirlenmesi,
yayılış ve bulunuş oranı üzerinde araştırmalar (Thysanoptera in greenhouse grown cucumbers:
Distribution and frequency of the species in Izmir province).Turkish Journal of Entomology, 2004,
28 (2) 151- 160 ISSN1010-6960.
Yaşarakinci, N., O.V.Bayraktar, T. Kilic, G. Demir, N. Altin, N. Ustün, B. Misirlioglu, E. Ulutas, S.
Ozdemir & U. Kaya, (2004). IPM implemention in protected vegetable in Aegean Region of
Turkey. Plant Protection Towards 21 st century. Proocedings of the 15 th International Plant
Protection Congress. Beijing, China, May 11-16, 2004, 761p.
Kılıç, T. & Z. Yoldaş, (2004). İzmir ilinde hıyar seralarında Frankliniella occidentalis (Pergande) and
Thrips
tabaci Lindeman (Thysanoptera:Thripidae)’ın populasyon değişimi (Population
development of
Frankliniella occidentalis (Pergande) and
Thrips
tabaci Lindeman
(Thysanoptera.Thripidae) in cucumber greenhouses in Izmir). Proceedings of the first plant
protection congress of Turkey, 8-10 September 2004, Samsun-Turkey, 255p.
Yaşarakıncı, N., Bayraktar, Ö.V., & T. Kılıç, (2002). Muğla’da Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Entegre
Mücadele Uygulama Durumu Üzerinde Bir İnceleme, (An investigation on IPM Implementations
Greenhouse Protected Agriculture of Vegetable Crops) IV. Vegetable Production Symposium, 1720 September 2002, Uludağ University, Faculty of Agriculture, Bursa,TURKEY.
Yaşarakıncı, N., Altın,N. Demir, G., Üstün, N.,Özdemir, S., Koçer,H., Mısırlıoğlu, B., Ulutaş, E., Tücer, A.,
Tüzel, Y., Çokuysal, B. & T. Kılıç (2000). Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde entegre mücadele
(Integrated Pest Management in protected vegetable production). Çiftçi broşurü. T.C. Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı. Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayın No: 2000/4:56.
Kılıç, T., Uysal, D., Güven, B., Kaya, E., 2014. Mass trapping studies against Tomato Leafminer
[Tuta absoluta (Lepidoptera:Gelechiidae). In Program and Abstract Book Proocedings of the V th
Plant Protection Congress, 3-5 February 2014 Antalya, Turkey, 3p.
Kılıç, T., Uysal, D., Güven, B., Kaya,E., Mıhçı, B., 2014. The host and natural enemies of Tuta absoluta
(Meyrick) (Lep.:Gelechiidae) in Aegean Region. Agri Balkan, Balkan Agriculture Congress, 08-11
September 2014, Edirne, 824p.
Kılıç, T., Yoldaş, Z., 2014. The population fluctuation of Thrips tabaci Lind. and Frankliniella
occidentalis (Perg.) (Thy.:Thripidae) on yellow and blue sticky traps, in fresh onion fields of Izmir
Province. Agri-Balkan, Balkan Agriculture Congress, 08-11 September 2014, Edirne, 822p.
Project Name
:
Start / End Date
Supporting Body
Duty in the project
Project Name
:
:
:
:
Start / End Date
Supporting Body
Duty in the project
Project Name
:
:
:
:
Start / End Date
Supporting Body
Duty in the project
Project Name
:
:
:
:
Start / End Date
Supporting Body
Duty in the project
Project Name
:
:
:
:
Start / End Date
Supporting Body
Duty in the project
Project Name
:
:
:
:
Start / End Date
Supporting Body
:
:
Duty in the project
Project Name
Start / End Date
Supporting Body
Duty in the project
Project Name
:
:
:
:
:
:
Start / End Date
Supporting Body
Duty in the project
Project Name
:
:
:
:
Start / End Date
Supporting Body
Duty in the project
Project Name
:
:
:
:
Start / End Date
Supporting Body
Duty in the project
Project Name
:
:
:
:
PROJECTS
Protected vegetables Integrated Pest Management (IPM)
research, implementation and training project in Aegean RegionSection II.
2000-2004
General Directorate of Agricultural Research and Policy (GDAR)
Co-Researcher
Chickpeae IPM research, implementation and training project in
Aegean Region-Section II.
2000- 2004
GDAR
Co-Researcher
Potato IPM research, implementation and training project in
Aegean Region-Section II
2000-2004
GDAR
Co-Researcher
Thysanoptera in greenhouse grown cucumbers: Distribution and
frequency of the species in Izmir Province
2001-2003
GDAR
Leader
The Determination of Insect Pests And Mites, and Observation on
The Population Fluctation of The Key Pest in Fresh Onion
Fields In Izmir Province
2006-2009
GDAR
Leader
Investigations on the integrated crop management (ICM) at the
protected tomato production in Mugla Province.
2002-2005
The Scientific and Technological Research Council of Turkey
(TUBİTAK)
Co-Researcher
Improvement of national seed potato production systems.
2005-209
TUBİTAK
Co-Researcher
Identification of Pepino Mosaic Virus, Tomato Ringspot Virus and
Potato Virus Y as a Problem of Greenhouse Tomato Production in
Aegean Region and Investigation of their Epidemiology and
Precaution Methods
2010GDAR
Co-Researcher
National Project of Tomato moth, Tuta absoluta
(Meyrick)
(Lepidoptera:Gelechiidae)
2010GDAR
National leader
Utilization of Biotechnological Control Methods Against Tuta
absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) in Aegean Region
2011GDAR
Leader
Survey and population dynamics of Tuta absoluta Meyrick
(Lepidoptera:Gelechiidae) and its natural enemies in Aegean
Start / End Date
Supporting Body
Duty in the project
Project Name
:
:
:
:
Start / End Date
Supporting Body
Duty in the project
:
:
:
Region
2011GDAR
Leader
Biological Control Research Possibilities
(Lepidoptera: Gelechidae) in Aegean Region
2011GDAR
Co-Researcher
on
Tuta
absoluta
PEST RISK ANALYSIS
Pest Risk Analysis on Agrobacterium vitis for Turkey (2004) (unpublished)
Participation in Expert Working Group Pest Risk Analysis on Keiferia lycopersicella (EPPO), Paris, 201009-19/22.
Download

Tulin KILIC - TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı