ÇALIŞTAY DAVETİ
“TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLER: TOPLUMSAL KABUL VE UYUM”
Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) “Türkiye’deki Suriyeliler:
Toplumsal Kabul ve Uyum” başlıklı bir çalışma yürütmektedir. Mart 2011 sonrasında Türkiye’ye
gelen ve sayıları bir milyon civarına ulaşan Suriyeliler konusundaki çalışma; özellikle kamp dışında
yaşayan Suriyeliler üzerinde yoğunlaşmıştır. Araştırma kapsamında 3 bölge ili (Kilis, Gaziantep,
Hatay) ve üç bölge dışı ilde (İstanbul, İzmir ve Mersin) hem Suriyeliler hem de yerel halkla
mülakatlar gerçekleştirilmiş, ayrıca başta STK’lar olmak üzere konuyla ulusal ve uluslararası kurum
ve kişilerle görüşmeler yapılmıştır. Araştırma HUGO Müdürü Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN
yönetiminde 10 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirilmektedir. Çalışmanın nihai
raporlaştırılmasıöncesinde yapılan çalışmanın bulguları 27 Mart 2014 Perşembe günü Ankara’da
Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsünde bir çalıştay ile değerlendirilecektir. Çalıştaya
akademisyenler, uzmanlar, bürokratlar, gazeteciler, sivil toplum örgütleri, politikacılar, uluslararası
kurum-kuruluş-örgüt temsilcilerinin katılması öngörülmektedir.
“Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum” çalıştayı Oxford Üniversitesi Göç ve Toplum
Araştırmaları Merkezi (COMPAS), Uluslararası Göç Örgütü-Türkiye, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil
Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi (MiReKoc), Yaşar
Üniversitesi, Konrad Adenauer Vakfı-Türkiye, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili bakanlık ve
bölgedeki kamu kuruluşlarının işbirliği ve desteği ile gerçekleştirilecektir.
Aşağıda programı yer alan çalıştaya katılımınızdan onur duyacağız.
Saygılarımızla
Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN, HUGO Müdürü
Not: Lütfen katılımınızı bildiriniz: [email protected] / Tel: 05312766523
INVITATION TO WORKSHOP ON
“SYRIANS IN TURKEY: SOCIAL ACCEPTANCE AND INTEGRATION”
Hacettepe University Center for Migration and Political Studies is running a Project titled as
“Syrians in Turkey: Social Acceptance and Integration”. Theproject is about the fact that following
March 2011, there estimated around one million Syrians in Turkey and especially the outside-thecamp-Syrians. During the fieldwork of the Project, 3 border city (Kilis,Gaziantep, Hatay) and3out
of thebordercity (İstanbul, Mersin, İzmir) will be the merit for the deep interviews which will be
done with both Syrians and local people and other special negotiations with the people who are
working with or within Governorship of thesecities. Project will be managed by the Manager of
HUGO Associate Professor M. Murat ERDOĞAN with a team composed of 10 researchers.Just
before the final report of the research is prepared there will be a workshop in March, 27th with
the cooperation of COMPAS-Oxford University, IOM Turkey, Prime Ministry Disaster and
Emergency Management Presidency (AFAD), Konrad Adenauer Stiftung-Turkey, MiReKoc, Yaşar
University in Hacettepe University, Ankara. Academicians, bureaucrats, specialists, NGOs
representators, politicians and the representators of international institutions will be present at his
workshop. The workshop program is given below
We will be honored through your participation in the workshop.
Sincerely,
Assoc. Professor Dr. M. Murat ERDOĞAN, Director of HUGO
Please inform us about your participation:
[email protected] / Tel: 05312766523
PROGRAM
ULUSLARARASI ÇALIŞTAY
“TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLER: SOSYAL KABUL VE UYUM”
INTERNATIONAL WORKSHOP:
“SYRIANS IN TURKEY: SOCIAL ACCEPTANCE AND INTEGRATION”
Program
13.30-13.40
Doç.Dr. M. Murat ERDOĞAN
H.Ü. Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) Müdürü
Prof.Dr. A.Murat TUNCER
Rektör, Hacettepe Üniversitesi / Rector, Hacettepe University
13.40-14.30
Doç.Dr. M. Murat ERDOĞAN
14.30-14.40
14.40-16.00
Dr. Fuat OKTAY
Veysel DALMAZ
Açılış / Oppening
H. Univ., Center for Migration and Political Studies (HUGO), Director
Rapor Sunumu / Report Presentation
H.Ü. Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) Müdürü
H.Univ., Center for Migration and Political Studies (HUGO), Director
Ara / Break
Konuşmacılar/Tartışmacılar – Speakers / Debater
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı
President of Prime Ministry Disaster and Emergency Management (AFAD)
Koordinatör Vali-T.C. Başbakanlık Suriyeli Sığınmacılar Genel Koordinatörlüğü
Coordinator Governor- General Coordination of Syrian Refugees
Meera SETHI &
Mazen ABOULHOSN
IOM Türkiye Misyon Şefi / Chief of Mission,
IOM Türkiye Acil Durum/ Psikososyal Uzmanı / IOM Türkiye
Emergency/Psychosocial Officer
Prof.Dr.Ahmet İÇDUYGU
Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MiReKoc)
Müdürü * Director of Migration Research Center at Koç Uni. (MiReKoc)
Oxford Üniversitesi Göç, Politika ve Toplum Merkezi (COMPAS)
Oxford Univ., Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS)
Dr. Franck DÜVELL
Metin ÇORABATIR
16.00-16.15
16.15-17.30
İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM), Müdür Yardımcısı
Assoc. for Research Centre of Asylum and Migration (ARCAM), Dept. Director
Ara / Break
Tartışma/Değerlendirme * Discussions/Reviews
Gün/Date: 27 Mart / March 2014 * Saat/Time: 13.30-17.30
Yer/Place: (Yeni) Senato Toplantı Salonu, Rektörlük Binası Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü
Dil/Languages: Türkçe/English (simultaneous)
LCV: [email protected] / Tel: 05312766523
Download

Çalıştay Programı (pdf, 325 KB) - Konrad-Adenauer