Amerikan Hastanesi
Genel Cerrahi Bölümü
MiNiMAL iNVAZiV
CERRAHiDE GELiŞMELER V
NATURAL ORIFICE TRANSLUMENAL
ENDOSCOPIC SURGERY (N.O.T.E.S.) &
LAPAROENDOSCOPIC
SINGLE-SITE SURGERY (L.E.S.S.)
05-06 Haziran 2014
Amerikan Hastanesi A Toplantı Salonu
Bilgi ve kayıt için LCV: Amerikan Hastanesi Kurumsal İletişim Bölümü
Tel: 444 3 777 / 8752
e-posta: [email protected]
Katılım ücretsizdir.
05 Haziran 2014
09:00-09:05
Açılış
Oturum Başkanları: Josep Ramon Armengol, Ali Emre
09:05-09:25
N.O.T.E.S. Beklentiler - Gerçekler - Manoel Galvao Neto
09:25-09:45
N.O.T.E.S. Yaklaşımlarında Giriş Seçimi - Alberto Ferreres
09:45-10:05
N.O.T.E.S. Intraluminal İşlemler SMD FTR - Kasım Kazbay
10:05-10:25
N.O.T.E.S. Kolorektal Cerrahi Uygulamaları - Josep Ramon Armengol
10:25-10:45
Kahve Arası
Oturum Başkanları: Manoel Galvao Neto, Turgut İpek
10:45-11:05
N.O.T.E.S. TEM - TAMIS - Emre Balık
11:05-11:25
N.O.T.E.S. Intraluminal Bariatrik İşlemler - Manoel Galvao Neto
11:25-11:45
Biliopankreatik Girişimsel Endoskopi - Josep Ramon Armengol
11:45-12:05
N.O.T.E.S. Reflü Tedavisinde Uygulamalar - Manoel Galvao Neto
12:05-12:25
N.O.T.E.S.’un Geleceği - Alberto Ferreres
12:25-13:30
Öğle Yemeği
Oturum Başkanları: Alberto Ferreres, Levent Avtan
13:30-13:55
L.E.S.S. veya Tek Kesili Laparoskopili Cerrahide Son Durum - Paul Curcillo
13:55-14:15
L.E.S.S. Apendektomi - Nihat Yavuz
14:15-14:35
Tek Kesili Laparoskopi ile Pelvik Taban Onarımı - Sameer Patel
14:35-14:55
L.E.S.S. Sürrenalektomi - Serdar Tezelman
14:55-15:05
Kahve Arası
Oturum Başkanları: Paul Curcillo, Dursun Buğra
15:05-15:25
L.E.S.S. Sol Kolektomiler - Metin Ertem
15:25-15:45
L.E.S.S. Sağ Kolektomi - Emre Balık
15:45-16:05
L.E.S.S. Ventral Herni Onarımı - Paul Curcillo
16:05-16:25
L.E.S.S. Inguinal Herni Onarımı - Şenol Carıllı
16:25-16:45
L.E.S.S. Splenektomi - Umut Barbaros
06 Haziran 2014
Oturum Başkanları: Cavit Avcı, Metin Ertem
09:00-09:20
N.O.T.E.S. Transvajinal Yaklaşım - Alberto Ferreres
09:20-09:40
L.E.S.S. Kolesistektomi - Şenol Carıllı
09:40-10:00
Safra Yolu Yaralanmalarında Cerrahi Tedavi - Aydın Alper
10:00-12:00
AMELİYAT YAYINI (CANLI)
Transvajinal Kolesistektomi
L.E.S.S. Kolesistektomi
Reduced Port Kolesistektomi
12:00-12:05
Kapanış - Ali Emre
Güzelbahçe Sokak, No: 20 Niflantafl›, 34365 ‹stanbul / Türkiye
Telefon: 444 3 777 Faks: 0 (212) 311 21 90
Web site: www.amerikanhastanesi.org e-posta: [email protected]
Download

5. Minimal İnvaziv Cerrahide Gelişmeler