Cisco Jabber for Windows 9.7
Hızlı Başlama Kılavuzu
Özel Durum Mesajları
Sohbet Penceresi
Not: Bu belgede, kullanmakta olduğunuz Cisco Jabber for
Windows dağıtımında bulunmayan özellikler ve denetimlerden
bahsediliyor olabilir.
Sohbet pencerelerinde ayrıca şunları yapmak için
denetimler olabilir:
• Kişi listenize kişiler ekleme
• Çevrimiçi bir toplantı başlatma
• Masaüstünüzü paylaşma
• Bir telefon araması başlatma
Hub Penceresi
1. Menü çubuğu
6. Cevapsız Aramalar
2. Durum mesajı
7. Sesli Posta
3. Arama veya çağrı
çubuğu
8. Toplantılar
4. Kişiler
9. Özel Gruplar
5. Sohbet Odaları
10. Telefon Denetimleri
Her kullanılabilirlik durumu için üç adede kadar özel
durum mesajı oluşturabilirsiniz.
İmlecinizi durum mesajı alanına yerleştirin ve durum
mesajınızı girin.
Sohbet penceresi şunları içerir:
• Arama veya çağrı çubuğu
• Birden çok sohbet için sekmeler
• Kişi resmi ve uygunluk durumu
• Sohbet denetimleri
Arama Geçmişi
Sohbet Denetimleri
Arama Geçmişi sekmesi son ve kaçırılan aramaların bir
listesini gösterir. Kaçırılan bir aramayı geri aramak için
imlecinizi Geri Ara düğmesinin üzerinde gezdirin.
Arama geçmişinizdeki öğeleri silmek için öğelere sağ
tıklayın.
Sesli Posta
Sohbet denetimleriyle şunları yapabilirsiniz:
• Ekran görüntüleri alma
• Dosya aktarma
• Yüz simgesi kullanma
• Yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlama
• Grup sohbetleri oluşturmak için katılımcı ekleme
• Sohbeti yeni bir pencerede göstermek için ayrı
pencere açma
Sesli posta sekmesi sesli mesajlarınıza erişmenizi, bunları
dinlemenizi ve yönetmenizi sağlar.
Silmek veya geri aramak için sesli mesajlara sağ tıklayın.
Not
Aramaları kaçırdığınızda veya yeni sesli mesajlar
aldığınızda hub penceresinde bildirimler görürsünüz.
Çağrı Denetimleri
Çağrı denetimleri şunları yapmanızı sağlar:
• Tam ekrana geçme
• Kendi görünümünü gösterme
• Rakam girmek için bir tuş takımı açma
• Sessize alma
• Şu ek denetimlere de erişebilirsiniz:
– Çağrıları bekletme
– Çağrıları aktarma
– Çağrıları birleştirme
– Konferans çağrıları oluşturma
• Çağrıları bitirme
Gelen Aramalar
Arama Yapma
Telefon Denetimleri
Telefon denetimleri, kullanılabilen bir telefonu seçip
arama iletme ayarlamanıza izin verir
Birlikte Çalışma Denetimleri
Gelen bir arama aldığınızda buna bir sohbet mesajıyla yanıt
verebilir, aramaya cevap verebilir veya aramayı
reddedebilirsiniz.
Kişileri aramak için şunları yapabilirsiniz:
• Ara veya Çağrı Yap çubuğuna telefon numaralarını
girmek
• Kişi listenizde adlarının üzerine sağ tıklamak
• Kullanıcı ile bir sohbet penceresinde Çağrı simgesini
seçmek
Amerika Kıtası Genel Merkezi
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
ABD
http://www.cisco.com
Cisco, Cisco Systems, Cisco logosu ve Cisco Systems logosu ABD ve diğer bazı ülkelerde Cisco Systems,
Inc. ve/veya bağlı şirketlerinin ticari markası veya tescilli ticari markasıdır. Bu belgede veya Web sitesinde
bahsedilen diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir. Ortak kelimesinin kullanılması, Cisco ile
herhangi başka bir şirket arasında ortaklık ilişkisi bulunduğu anlamına gelmez. (0705R)
© 2013 Cisco Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır.
Download

Cisco Jabber for Windows 9.7 Hızlı Başlama Kılavuzu