WCM - Dünya Klasında Üretim
7 Haziran 2014
Üretimde yaşanan sorunlar
İş kazaları
Verimsizlik
Kalitesizlik
Arızalar
Stoklar
Çevresel
Sorunlar
Uzun Temin
Süreleri
Genel
TOFAŞ’ın Sürekli İyileştirme Yolculuğu
ALTIN SEVİYE
2013
2009
Genel
Endüstride WCM Programı
•
Fiat Group
•
Chrysler
•
Royal Mail
•
Volvo
•
Ariston Thermo Group
•
Sistema Poland
•
Tarkett
•
Elica
Genel
FIAT Dünyasında WCM Programı
175 Fabrika
Genel
[email protected] Programında Yer Alan Firmalar
Genel
WCM - Dünya Klasında Üretim Nedir?
WCM, üretim alanındaki standartları dünya klası seviyesine
çıkartmak için hazırlanmış sistematik bir iyileştirme ve geliştirme
yoludur.
Odaklandığı alanlar:
S: İş Güvenliği
Q: Kalite
Üretim kalitesini Dünya Çapında en iyi seviyeye ulaştırmak
C: Maliyet
İsraf ve kayıpları azaltarak üretim maliyetini azaltmak
D: Teslimat
E: Çevre
İş kazalarını sıfırlamak
Teslimat akış süresini azaltmak
Çevre kazalarını sıfırlamak ve negatif çevresel etkileri azaltmak
Genel
Dünya Klasında Üretim Temel Yapı ve Amaçları
İş Güvenliği &
Çevre
Kalite
İşyeri Org.
Bakım
Lojistik
Toplam Kalite
Kontrol
(TQC)
Toplam
Endüstri Müh.
(TIE)
Toplam
Üretken Bakım
(TPM)
Tam Zamanında
Üretim
(JIT)
Odak
Kalite
İyileştirme
Verimlilik
Teknik
Verimlilik
Hizmet
seviyesi
Hedef
0 Hata
0 İsraf
0 Arıza
0 Stok
Kayıp
Analizi
Metot &
Standartlar
0 Kaza
Genel
WCM’in Çalışma Alanları - Pillarları
Genel
Maliyetler
Fabrika Maliyetleri
Sonuçların Kontrolü
Maliyetlerdeki
Kayıpların Belirlenmesi
İyileştirme Projeleri
Genel
Kayıplar Nereleri
Etkiliyor?
Kayıpların Dağılımı
Kalite Problemlerinin Yönetimi
Genel
Değer Akışı
Neden Değer Akış
Haritalandırma ?
•
•
•
•
•
Genel
İsrafların resmedilerek,
ortadan kaldırılmaları için
plan oluşturulmasını sağlar.
Malzeme ve bilgi akışı
bağlantısını kurar.
Fonksiyonel birimlerin
bütünü görerek ve anlayarak
çalışmalarını sağlar.
Yalın uygulamalar için yol
haritasını oluşturur.
Darboğaz operasyonların
belirlenmesini sağlar.
Problem Çözme
• Problemin tanımlanması
• Mevcut durum analizi
• Hedef belirleme
• Kök neden analizi
• Karşı önlemlerin belirlenmesi ve
Faaliyetlerin uygulanması
• Sonuçların kontrolü
• Standartlaştırma ve Yayılım
Genel
5S
5S, verimli ve kaliteli bir çalışma ortamı oluşturur ve
bunun sürekliliğini sağlar.
Çalışma koşullarını performans, güvenlik, ergonomi ve temizlik açılarından en
iyiye götürmeyi hedefler. Temiz ve organize bir çalışma ortamı sağlayarak israfın
ve değişkenliğin azalmasını, problemlerin kolay görülebilmesini sağlar.
Genel
5S
ÖNCESİ
ÖNCE
SONRASI
SONRA
Genel
Operasyonların Standartlaştırılması
Operasyonların standartlaştırması
neden önemlidir?
• İşi, herkesin, her seferinde aynı
şekilde yapabilmesi;
• Verimlilik sağlar,
• Kalitesizliği önler.
Genel
Standart ve Standart Olmayan İşlerin
Ayrıştırılması
TÜM OPERASYONLAR
Standart
Operasyonlar
(Üretim)
Standart Olmayan
Operasyonlar
(Bakım, Lojistik)
İş Hareket
Diyagramı
Görsel İşlem
Kartları
Standart
Operasyon
Kartları
Video Görsel
İşlem Kartı
Genel
Standart ve Standart Olmayan İşlerin
Ayrıştırılması
TÜM OPERASYONLAR
Standart Olmayan
Operasyonlar
(Bakım, Lojistik)
Standartlaştırılabilecek
Standartlaştırılamayan
operasyonları standartlaştır
operasyonlar için
prosedür ve talimat
hazırla
Görsel İşlem
Kartları
Genel
İş Yeri Organizasyonu ve Lojistik
ÖNCE
Kasa 8
Kasa 7
Kasa 2
SONRA
Kasa 9
jis
Kasa 10
A
A
48 adım
Kasa 1
Kasa 3
Kasa 4
Kasa 5
jis
Kasa 6
Genel
12 adım
İş Yeri Organizasyonu ve Lojistik
Genel
Bağımsız Bakım
•
ARIZA
•
KISA
DURUŞ
•
KALİTE
PROBLEMİ
Bakım sadece bakımın işi değildir!
Operatörler kendi makinelerinin
sürekliliğini sağlamaktan sorumludur.
Genel
Makine sorumluları temel kontrol,
temizlik, bakım ve kalibrasyon
işlemlerini yapabilir.
Çalışan Gelişimi
Tüm roller için her seviyede yetkinlik takibi
Genel
Mevcut yetkinlikler
kamera ve iş başı
denetimleriyle
kontrol edilerek
eğitimler planlanıyor
ve 4 Adım Eğitim
metodu ile
operasyon eğitimleri
veriliyor.
Çalışan Motivasyonu
Kişi Başı Öneri Sayıları
60
55,15
47,85
50
34,2
40
38,8
30
20
10
3,4
4,7
7,2
12,3
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Genel
2012
2006 Yılında Başlayan WCM Yolculuğunda
TOFAŞ’ın Kazandıkları
GETİRİLER
Kaza Frekansındaki İyileşme
%97
Araç Üretim Maliyetlerindeki Azalma
%35
Üretkenlik
%35
Kalite Göstergelerindeki İyileşme
%65
Genel
Genel
Download

Endüstriden Yalın Deneyim / Akın Aydemir