EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM HAREKET NOKTASI SAYISI (EYLÜL 2014)
HAREKET NOKTASI
SAYISI
1. BÖLGE
2. BÖLGE
3. BÖLGE
4. BÖLGE
5. BÖLGE
TOPLAM
11
13
12
10
9
55
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM HAT SAYISI (EYLÜL 2014)
HAT SAYISI
1. BÖLGE
2. BÖLGE
3. BÖLGE
4. BÖLGE
5. BÖLGE
TOPLAM
95
79
92
55
57
378
4. BÖLGE
5. BÖLGE
TOPLAM
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM DURAK SAYISI (EYLÜL 2014)
DURAK TİPİ
TABELA DURAK
KAPALI DURAK
TOPLAM
1. BÖLGE
2. BÖLGE
3. BÖLGE
1.587
984
1.289
722
827
5.409
570
243
194
200
308
1.515
2.157
1.227
1.483
922
1.135
6.924
Download

EGO Araçlarının Hareket Noktası, Hat ve Durak Sayıları