EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜTOPLUTAŞIMDA KULLANILAN OTOBÜS ARAÇ
PARKININ MARKA VE MODELLERE GÖRE DAĞILIMI (20.10.2014)
MARKASI
SL MAN
SL MAN
SL MAN 232
MAN
MAN DOĞAL GAZLI
MAN DOĞAL GAZLI
MAN DOĞAL GAZLI KLİMALI
MAN DOĞAL GAZLI KLİMALI
MAN DOĞAL GAZLI KLİMALI
TOPLAM
MODELİ
1988
1995
1998
2006
2007
2008
2009
2010
2011
ARAÇ SAYISI
1
4
1
70
400
90
350
210
40
1.166 MAN DOĞAL GAZLI(KÖRÜKLÜ) KLİMALI
2012
125
MAN DOĞAL GAZLI(KÖRÜKLÜ) KLİMALI
2013
75
MAN KÖRÜKLÜ
TOPLAM
MAN GENEL TOPLAM
MERCEDES KISA
MERCEDES KISA
MERCEDES KISA
MERCEDES KISA
1994
50
250
1.416
2
13
1
198
214
70
124
46
240
454
2
3
5
1987
1988
1992
1999
TOPLAM
MERCEDES KÖRÜKLÜ
MERCEDES KÖRÜKLÜ DİZEL
MERCEDES KÖRÜKLÜ DİZEL
MERCEDES KÖRÜKLÜ TOPLAM
MERCEDES GENEL TOPLAM
İKARUS KISA
İKARUS KÖRÜKLÜ
İKARUS GENEL TOPLAM
TOPLAM EGO ARAÇ PARKI
1999
2012
2013
1992
1991
1.875
Download

Araç Parkı - EGO Genel Müdürlüğü