Download

Hazine 2016 yılında toplam 122 milyar TL borç ödeyecek