2015-2017 Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı...
8 Ekim 2014
Babacan’ın OVP açıklamasından öne çıkan noktalar:
•
Büyüme: 2014 beklentisi %3,3’e indirildi (önceki tahmin: %4).
o Cari açığın düştüğü, dış ticaretin payının arttığı dengeli bir büyüme öngörülüyor. İlk iki çeyrek büyüme sırasıyla
%4,7 ve %2,1 olmuştu.
o Tahminler 2015 için %4; 2016-2017 için %5 seviyesinde.
o Kişi başı milli gelir: 2014 10.500 $; 2017 12.200 $
•
Cari Açık/GSYİH: 2014: %5,7 (önceki tahmin: %6,4). 2017 tahmini: %5,2.
•
Enflasyon: 2014: %9,4. 2015: %6,3 2016-2017: %5 hedef sürüyor. OVP’de “Temel öncelik enflasyonla mücadeleye
devam etmek olacak.” vurgusu yapıldı.
•
Tasarruf oranı: 2014: %14,9 (2013: %13,4)
o Dış dengelenme ve makro-ihtiyati önlemlerin etkisi ile artış
o 2017 tahmini: %17,1
•
İşsizlik oranı: 2014: %9,6; 2017:%9,1
•
Maliye politikasında sıkı duruş sürecek.
•
Faiz dışı fazla/GSYİH: %0,4; önceki tahmin %1 idi; aradaki fark enerji sübvansiyonu kaynaklı
o 2015: %1,2 2015: %1,5 2017: %1,8
•
Bütçe açığı: 2014: %1,9 hedef vardı; %1,4 ile kapatmayı planlıyoruz (özelleştirme gelirlerinin olumlu etkisiyle). 2017’de
neredeyse denk bütçe hedefleniyor: %0,3 açık/milli gelir oranı.
•
Kamu borcu çok azaldı ancak buna rağmen sıkı maliye politikası var; nedeni yüksek cari açık, düşük tasarruf oranı.
•
Kamu borcu 2014: %33; 2017: %28,5
•
Yapısal reformlar sürecek.
•
Yapısal reform: Geleceğe yönelik en önemli konu olarak lanse edildi.
o Yenilikçi üretim yapısına dönüşüm hedefleniyor. İhracata dayalı, rekabetçi üretime dayalı ve ancak böylece
istikrarlı ve yüksek büyüme.
o Büyüme bileşenleri: Makro ekonomik istikrar; beşeri sermaye ve işgücü piyasası reformları (MEB, Çalışma
Bakanlığı, Bilim-Sanayi-Teknoloji Bakanlığı, Tübitak ve YÖK içinde); teknoloji ve yenilik; üretim yapısının
değişmesi, daha çok ar-ge, üniversiteler ile daha iyi işbirliği; fiziki altyapı; kurumsal kalite.
o Öncelikli dönüşüm programı (25 adet; toplam 1.250 eylem). 25’in 7’si için takvim belirlendi.
Şahin Zuluğ – Doğukan Ulusoy
Ekonomik Araştırmalar
Temel Ekonomik Büyüklükler
8 Ekim 2014
2013
2014
2015
2016
2017
GSYİH (milyar TL, cari fiyatlarla)
1.565
1.764
1.945
2.150
2.370
GSYİH (milyar $, cari fiyatlarla)
822
810
850
907
971
Kişi Başına Düşen Milli Gelir ($)
10.807
10.537
10.936
11.541
12.229
GSYİH Büyümesi (%)
4,1
3,3
4,0
5,0
5,0
Toplam Tüketim
5,2
1,9
3,8
4,0
3,9
4,9
1,6
4,0
4,0
4,0
4,5
-1,8
4,2
8,9
9,3
0,7
-2,1
6,1
9,3
10,9
76.055
76.903
77.738
78.559
79.366
9,0
9,6
9,5
9,2
9,1
İhracat (FOB, milyar $)
151,8
160,5
173,0
187,4
203,4
İthalat (CIF, milyar $)
251,7
244,0
258,0
276,8
297,5
55,9
56,2
57,3
60,1
63,9
Ham Petrol Fiyatı (Brent, $/varil)
109,4
105,4
101,9
100,4
98,8
İhracat/İthalat (%)
60,3
65,8
67,1
67,7
68,4
Dış Ticaret Dengesi (milyar $)
-99,9
-83,5
-85,0
-89,4
-94,1
Dış Ticaret Hacmi/GSYİH (%)
49,1
49,9
50,7
51,2
51,6
Turizm Gelirleri (milyar $)
28,0
29,5
31,5
33,5
35,5
Cari İşlemler Dengesi (milyar $)
-65,1
-46,0
-46,0
-49,2
-50,7
Cari İşlemler Dengesi/GSYİH (%)
-7,9
-5,7
-5,4
-5,4
-5,2
7,4
9,4
6,3
5,0
5,0
-18,5
-24,4
-21,0
-15,8
-7,1
-Gelirler
389,7
424,0
452,0
491,0
534,2
-Harcamalar
408,2
448,4
472,9
506,8
541,3
31,4
25,8
33,0
38,2
47,9
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (GSYİH’ya oran, %)
-1,2
-1,4
-1,1
-0,7
-0,3
AB Tanımlı Genel Borç Stoku (GSYİH’ya oran, %)
36,2
33,1
31,8
30,0
28,5
Büyüme ve İstihdam
Özel
Toplam Sabit Sermaye Yatırımı
Özel
Nüfus (Yıl ortası, bin kişi)
İşsizlik Oranı (%)
Dış Ticaret
Enerji İthalatı (milyar $)
Enflasyon
TÜFE (yıl sonu % değişim)
Kamu Finansmanına İlişkin Temel Büyüklükler
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (milyar TL)
Merkezi Yönetim Bütçe Faiz Dışı Denge (milyar TL)
Kamu Finansmanına İlişkin Temel Büyüklükler
Bu rapor Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından hazırlanmıştır.
[email protected]
Dr. Fatma Melek – Baş Ekonomist
[email protected]
Dr. Eralp Denktaş, CFA
[email protected]
Şahin Zuluğ
[email protected]
M. Sibel Yapıcı
[email protected]
Doğukan Ulusoy
[email protected]
Bilal Bağış
[email protected]
Meryem Çetinkaya
[email protected]
YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği,
etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat,
garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi
konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an,
hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.
Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank
TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler
tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci
olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile
ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne
nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu tutulamayacak
ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır. Bu
rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp; yatırım danışmanlığı hizmeti almak
isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında
alması SPK mevzuatınca zorunludur. "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım
danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak
yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
Download

2015-2017 Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı